Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út úno 25 @15:00 -
Václavské náměstí: Jan Zajíc
čt úno 27 @14:30 -
Náměstí Borise Němcova. Podpora ceremoniálu.

Nejnovější komentáře

 • 17.02.2020 10:23
  Sarkasticky můžeme říci, že Hitler není dnes glorifikován ...

  Read more...

   
 • 17.02.2020 10:11
  Pracoval jsem v klášteře Želiv jako ošetřovatel chronických pacientů ...

  Read more...

   
 • 16.02.2020 13:12
  Název BOHEMIA je vhodný. Zní mezinárodně a mimo to jde o starý ...

  Read more...

   
 • 12.02.2020 06:13
  Vždy jsou to pouze řeči. Sice skvělé a významné. Ale ti co u ...

  Read more...

   
 • 07.02.2020 10:25
  O tom to v Česku je. Vy si říkejte co chcete a my si budeme také ...

  Read more...

   
 • 04.02.2020 21:22
  Umělecké dílo i řemeslně dokonale provedené, důstojně nahradí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

V Bulletinu advokacie, vydávaném Českou advokátní komorou, je pravidelně uveřejňována rubrika „Z kárné praxe“, kde jsou bez udání konkrétního jména uveřejněna rozhodnutí kárných senátů, která jsou zřejmě kárnou komisí považována za důležitá. Tuto praxi považuje Unie advokátů, z.s. za přínosnou a doufá v uskutečnění záměru zpřístupnit všechna kárná rozhodnutí v anonymizované podobě alespoň pro advokáty on-line.

Unie advokátů předpokládá, že uveřejňování judikatury kárných senátů má za úkol dát advokátům příklady, jak Česká advokátní komora hodnotí ty které prohřešky svých členů a zároveň vytváří databázi, ze které lze dovodit způsob trestání jednotlivých překročení relevantních právních norem. Zveřejňování kárných rozhodnutí má tedy jak formu edukativní, tak informační.

Unie advokátů, z.s. chápe, že aby tyto funkce mohly zveřejněná kárná rozhodnutí splňovat, musí zde být uvedeny okolnosti, na jejichž základě je možno zjistit, které skutečnosti kárný senát považoval za rozhodující pro uložení trestu a v případě pokuty proč se rozhodl pro danou výši. Jinými slovy, kárné rozhodnutí musí být přezkoumatelné.  Přesto však jsou ve zveřejněných kárných rozhodnutí uváděny údaje, které dle názoru Unie advokátů, z.s. nejsou nutné pro přezkoumatelnost rozhodnutí, a které umožňují de-anonymizovat kárně postiženého advokáta a tím ho poškodit, tedy jej fakticky znovu potrestat.  Příkladem takové nedobré praxe je případ, uveřejněný v Bulletinu advokacie č. 6/2019, str. 66. Zde jsou pod bodem 16 (viz: https://advokatnidenik.cz/wp-content/uploads/BA_06_2019_web.pdf) uvedeny citlivé údaje o kárně stíhané advokátce, které k přezkoumatelnosti rozhodnutí nemohou nikterak přispět, avšak k rozkrytí totožnosti advokátky mohou vést zcela určitě. Jmenovitě je v Bulletinu advokacie, který je rozesílán všem advokátům a navíc je dostupný on-line, uvedeno:

„Kárný senát pak zjistil z výpovědi kárně obviněné její majetkové poměry, když uvedla, že je svobodná, vychovává zletilého syna ve věku 20 let, který se studiem připravuje na budoucí povolání. Dále uvedla, že je vlastnicí dvou bytů 3 + kk v různých městech. Uvedla, že vlastní služební automobil a její čistý měsíční příjem se pohybuje kolem 40 000 Kč.“

Domníváme se, že údaje o tom, jestli je někdo svobodný, rozvedený či v manželském či registrovaném svazku jsou zcela irelevantní a je možno tyto skutečnosti zahrnout do informace o počtu vyživovaných osob. Totéž platí o uvedení zcela nadbytečných informací o tom, jakého pohlaví je dítě kárně stíhané advokátky a kolik mu je let. Unie advokátů upozorňuje na skutečnost, že na základě této specifikace může být identifikováno zletilé dítě advokátky, protože (jak ze spisu vyplývá) pražských advokátek s dvacetiletými studujícími syny  zase nebude tolik,  čímž se může dostat mladý muž do velmi ošemetné situace. Domníváme se, že i přes nutnost transparentnosti kárných řízení a chvályhodnosti zveřejňování kárných rozhodnutí je vždy především nutné chránit práva třetích osob. Podávání takovýchto informací může být vnímáno jako neadekvátní zásah do osobnosti (byť i kárně se provinivšího) advokáta a zejména jeho rodinného příslušníka. Nic na tom nemění ani skutečnost, že není uvedeno celé jméno advokátky, ale jen iniciály….

Stejně tak považujeme za poněkud problematické uvedení výčtu vlastnictví advokátky, totiž „dvou bytů 3+kk v různých městech.“ To totiž nic neříká o tom, zda tyto byty nejsou třeba spíše zátěží (pokud na příklad v nich bydlí rodiče, kteří dceři byty dali před smrtí, jak bývá dosti časté) a není zřejmé, zda jsou byty pronajímány či nikoliv – pokud ano, není jasné, zda do příjmu cca 40.000,- Kč měsíčně čistého je započítán příjem z nájmů či nikoliv... Samotné vlastnictví bytu nemusí totiž být vnímáno jako majetkové aktivum – a taky jím za určitých sociálních okolností ani nemusí být. Proto se domníváme, že pokud tyto údaje mají sloužit jako základ pro stanovení výše pokuty, mohou být značně zavádějící.

Unie advokátů, z.s. se obrání na předsedu Kárné komise ČAK a požádá jej, aby zvážil jiný způsob prezentace relevantních informací při zveřejňování kárných rozhodnutí.

 

Unie advokátů, z.s.

19.8.2019

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)