Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt srp 13 @08:30 -
OS Trutnov Pavel Wonka
út srp 18 @14:00 -
Praha-Ryzyně: 75.výročí návratu RAF z Velké Británie

Nejnovější komentáře

 • 05.08.2020 09:28
  Dlouhé vyprávění právníka Sokola nemůže znejistit skutečnost ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:14
  Jsem velmi překvapen, že paní Chaloupková má takové problémy ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:12
  Tiago z Brazilii. Jsem Tiago Borges, brazilec, je mi 29 let ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:10
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:06
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:05
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

... Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že všechna podání jsou v souhrnu nesrozumitelná a nepřehledná. Žaloba je neprojednatelná, a to i po třetí výzvě k doplnění žaloby. …

… Podání žalobců soud prvního stupně odmítl podle ust. § 43 odst. 2 o. s. ř. poté, co žalobci, přes jeho výzvy ze dnů 17. 7. 2018 a 18. 6. 2019, neodstranili vady svého podání, když toto neopravili a nedoplnili tak, aby bylo srozumitelné a určité. Přestože na uvedené výzvy reagovali podáními, tak všechna označil soud prvního stupně za nesrozumitelná, jelikož neopravené petity žaloby nekorespondovaly s jednotlivými skutky pod body 1 až 22 v podání ze dne 10. 8. 2019 a naopak žalobci v podání ze dne 27. 6. 2019 uvedli další tvrzení, ale žaloba se jimi stala ještě více nesrozumitelnou než před posledním poučením soudu. V žádném svém podání nevylíčili, jakým způsobem došlo k zasažení do jejich osobnostních práv a jaká nemajetková újma jim jednotlivými zásahy byla způsobena. …

… Jednalo se o další, nově vzniklé skutečnosti v mezidobí od podání žaloby do doby sepisu doplnění žaloby, a v dalším podání ze dne 1. 6. 2019 žalobci doplnili žalobu o další desítky dehonestační textů na jejich adresu. Kromě požadavků na omluvu a finanční satisfakci požadovali od počátku i odstranění částí textů a v podání z 1. 6. 2019 nově vznesli i požadavek zdržovací, specifikovali, kterých výroků se má žalovaný do budoucna zdržet. Uvedli, že nerozumí poučení při ústním jednání dne 18. 6. 2019 ohledně konkretizace žalobního petitu, a že formulovat ho není možné tak, aby v něm bylo uvedeno, za jaký konkrétní výrok ve vztahu ke konkrétnímu žalobci se má žalovaný omluvit. Taktéž vyčíslení finanční satisfakce a vyčíslení konkrétní újmy za každý konkrétní výrok při stále pokračujícím jednání žalovaného je absurdní a zákonu i judikatuře zcela odporující. Žalobci uvedli, v jakém bodě jakého doplnění žaloby co zopakovali nebo naopak vyjmuli, či jaké výroky v jakém oddíle doplnili. Namítli, že ačkoliv soud jejich žalobu označuje za nesrozumitelnou a požadované formulace žalobního petitu že nekorespondují s žalobními body, nikdy jim soud nesdělil, v čem konkrétně je žaloba nesrozumitelná.

… Závěrem uvedli, že soudem ukládané povinnosti žalobcům jsou neopodstatněné, nezákonné a navíc nesplnitelné. Za osm let tohoto řízení byly vyhlášeny dva rozsudky soudu prvého stupně, jež odvolací soud zrušil pro zásadní pochybení, ale žalobci se cítí být odůvodněními obou rozsudků soudu prvního stupně dehonestováni a dochází tak k poškozování jejich práv a působí jim to závažné újmy, za něž budou požadovat poskytnutí zadostiučinění státem. Všichni žalobci shodně navrhli, aby odvolací soud zrušil napadené usnesení v plném rozsahu a aby v dalším řízení věc projednal a rozhodl jiný samosoudce.

… Podle odvolacího soudu jsou obsahem žaloby a jejích třech obsáhlých doplnění skutková tvrzení, podle nichž žalovaný na svých webových portálech neoprávněně zasahuje do osobnostních práv žalobců a způsobil jim tak nemajetkovou újmu, žalobci se domáhají zveřejnění omluvy, odstranění nežádoucího textu z konkrétních webových portálů, zdržení se šíření konkrétní listiny a finanční náhrady všem žalobcům. I po doplnění žaloby nejprve podáním ze dne 1. 6. 2019 o 167 stranách, poté podáním ze dne 27. 6. 2019 o 49 stranách vady žaloby neodstranili, podání obsahuje odkazy na polemiky či názory žalovaného na žalobce, kdy jde o jeho subjektivní hodnocení na jeho internetových stránkách či blogu, z nichž těžko dovozovat zásahy do osobnostních práv. Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že všechna podání jsou v souhrnu nesrozumitelná a nepřehledná.

Žalovaní požadují odstranění textu celých článků a diskuzí pod nimi na webovém portálu žalovaného, uveřejněných v letech 2010 a 2011, vznik nemajetkové újmy v řádech milionů vůči každému z žalobců zůstal neobjasněn. Žaloba je neprojednatelná, a to i po třetí výzvě k doplnění žaloby.

S ohledem na rozsah skutkových tvrzení, jež jsou sama nepřehledná, a navrhovanými body petitu o objemu 17 stran není možné uchopit, výrok je naformulován tak, že jej nelze do výroku převzít, potažmo vykonat. Se soudem prvního stupně souhlasil odvolací soud i v tom, že pro nedostatky žalobního petitu nelze v řízení pokračovat, jelikož ten je neurčitý.

S ohledem na shora uvedené důvody, když žalobci na výzvu soudu prvního stupně k odstranění vad odvolání reagovali opakovaně nedostatečně, nezbylo soudu prvního stupně nic jiného, než postupem dle ust. § 43 odst. 2 o. s. ř. jejich podání ze dne 29. 3. 2011 odmítnout. ...

* * *

Celé Usnesení VS Praha ze dne 30.9.2019. Mimochodem původně byla jako žalobkyně uvedena i paní Michaela Kocourková, tehdejší jednatelka Agentury MM. Vůbec o žalobě nevěděla…

Zdá se, že mohou existovat i lidé, jejichž životní náplní je soudit se co nejvíce, vždy s požadavkem vysokého finančního odškodnění, neustále se odvolávat pod záminkou ochrany soukromí a dobré pověsti, v naději soudního vítězství nad slušnými lidmi či odškodnění státem za přílišnou délku řízení, kterou si způsobují či zajišťují sami, neustálým odvoláváním či dovoláváním se. Za žádné peníze si nelze dobrou pověst koupit či vysoudit. Tu si budujeme každý sám svými životy, činy a svým chováním. Přesvědčili se o tom právě i pan Berbr s paní Damkovou - Kovařík se nemusí omlouvat Berbrovi s Damkovou, potvrdil soud – cituji z rozsudku:

„Pravdivost výroků pana žalovaného (Kovaříka) byla prokázána. Jeho hodnotící soudy jsou založeny na reálném a pravdivém skutkovém základu. To, jak žalovaný popisoval angažmá pana žalobce (Berbra) a paní žalobkyně (Damkové), odpovídá tehdejší realitě,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Tomáš Novosad.

Po Liboru Kovaříkovi požadují Berbr s Damkovou u soudu nejen omluvu, ale i 800 000 korun. Po dalším z kritiků, bývalém reprezentantovi Ladislavu Vízkovi, chtějí omluvu a 100 000 korun.

Zdroj: https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-liga/rozhodci-tomas-kovarik-dagmar-damkova-roman-bebr-soud.A191017_160457_fotbal_rou

Obracet se na soudy je právem každého občana. Důvody mohu být různé od hájení spravedlnosti, pravdy či její zakrývání a zamlčování ze strachu a obav před jejím zveřejněním. Míra hájení pravdy je i mírou kvality a vyspělosti každé společnosti.

Poslední slova Jana Antonína Bati, našeho největšího vlastence, který do roku 2007 platil v naší zemi za nacistického kolaboranta, byla: „Pravda vyjde na povrch jako olej na vodu.“ 

 

Jan Šinágl, 17.10.2019

* * *

VS Praha 9.9.2019: Vondráčková a Michal prohráli spor s televizí Nova. Žalují i Primu

Helena Vondráčková a Martin Michal prohráli další ze svých mnoha soudů

MS Praha 19.7.2018: Syn Martina Michala 8 let, jeho tchán 10 let – krácení daně a praní špinavých peněz. Média mlčí…  

Xaver Luboš Veselý chce do Rady ČT? Jediný majitel pravdy, který nechá lhát a pomlouvat svými hosty druhé bez mrknutí oka…

* * *

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)