Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.02.2020 10:23
  Sarkasticky můžeme říci, že Hitler není dnes glorifikován ...

  Read more...

   
 • 17.02.2020 10:11
  Pracoval jsem v klášteře Želiv jako ošetřovatel chronických pacientů ...

  Read more...

   
 • 16.02.2020 13:12
  Název BOHEMIA je vhodný. Zní mezinárodně a mimo to jde o starý ...

  Read more...

   
 • 12.02.2020 06:13
  Vždy jsou to pouze řeči. Sice skvělé a významné. Ale ti co u ...

  Read more...

   
 • 07.02.2020 10:25
  O tom to v Česku je. Vy si říkejte co chcete a my si budeme také ...

  Read more...

   
 • 04.02.2020 21:22
  Umělecké dílo i řemeslně dokonale provedené, důstojně nahradí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

K první kauze Pavla Wonky:

Rozsudkem Okresního soudu v Trutnově z 24. 11. 1981 sp. zn. 2 T 764/81 ve znění usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 1. 1982 sp. zn. 3 To 2092/81 byl Pavel Wonka uznán vinným, že „vnikl násilím do bytu Květoslavy Dvořákové“. Byl mu uložen trest nápravného opatření, které spočívalo v 25% srážce z platu po dobu 5 měsíců.

Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 15. 4. 1986 sp. zn. 92/86 byla ve věci povolena obnova řízení a shora uvedená rozhodnutí v celém rozsahu zrušena. (Bylo totiž zjištěno, že v předmětném bytě byl Pavel Wonka řádně hlášen k trvalému pobytu, zatímco Květoslava Dvořáková se z bytu odhlásila už v roce 1977.)

Tím se věc dostala do fáze, kdy bylo nutné znovu projednat původní obžalobu z roku 1981.

Mezitím byl ovšem Pavel Wonka rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. 5. 1987 sp. zn. 1 T 5/87 ve spojení s usnesením Nejvyššího soudu ČSR ze dne 7. 8. 1987 sp. zn. To 11/87 odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 21 měsíců nepodmíněně a byl mu uložen ochranný dohled na dobu 3 let. Byl totiž uznán vinným trestným činem pobuřování, útoku na veřejného činitele a útoku na státní orgán nebo orgán společenské organizace.

Původní obžalobu v kauze z roku 1981 projednal Okresní soud v Trutnově dne 4. 3. 1988 pod sp. zn. 2 T 41/88 s tím, že trestní stíhání bylo v neveřejném zasedání zastaveno, protože „je zcela neúčelné, když eventuelní trest, k němuž může toto stíhání vést, je zcela bez významu vedle trestu, který byl obžalovanému již uložen“ v řízení u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 T 5/87.

Usneseními Městského soudu v Praze ze dne 9. 7. 1990 sp. zn. Rt 13/90 a ze dne 26. 11. 1990 sp. zn. Rt 467/90 a následným rozsudkem ze dne 29. 4. 1991 sp. zn. Rt 467/90 byl Pavel Wonka rehabilitován a zproštěn obžaloby ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 T 5/87.

Tím ovšem usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 4. 3. 1988 ztratilo svůj podklad k závěru, že „eventuelní trest“, který by mohl Pavla Wonku postihnout za kauzu z roku 1981 je „zcela bez významu, vedle trestu“, který mu byl uložen v roce 1987. (Rozhodnutí z roku 1987 jsou totiž v celém rozsahu zrušena.)

Mám tedy za to, že v kauze z roku 1981 je na místě znovu povolit obnovu řízení, usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 4. 3. 1988 sp. zn. 2 T 41/88 zrušit a poté rozhodnout, zda se vůbec Pavel Wonka žalovaného trestného činu dopustil, či nikoli. Teprve v případě zjištěné viny by bylo možné uvažovat o „eventuelním trestu“.

Zároveň mám za to, že soud měl již v roce 1988 nejprve hodnotit vinu (čímž se vůbec nezabýval, ačkoli původní rozsudek z roku 1981 byl v roce 1986 zrušen i ve výroku o vině) a teprve potom uvažovat o možném trestu.

Věc by měl nyní nově posoudit Okresní soud v Trutnově ve veřejném zasedání dne 16. 1. 2020 v 10:00 hodin.

 

S přáním všeho dobrého,

Lubomír Müller

14. 1. 2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)