Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.02.2020 10:23
  Sarkasticky můžeme říci, že Hitler není dnes glorifikován ...

  Read more...

   
 • 17.02.2020 10:11
  Pracoval jsem v klášteře Želiv jako ošetřovatel chronických pacientů ...

  Read more...

   
 • 16.02.2020 13:12
  Název BOHEMIA je vhodný. Zní mezinárodně a mimo to jde o starý ...

  Read more...

   
 • 12.02.2020 06:13
  Vždy jsou to pouze řeči. Sice skvělé a významné. Ale ti co u ...

  Read more...

   
 • 07.02.2020 10:25
  O tom to v Česku je. Vy si říkejte co chcete a my si budeme také ...

  Read more...

   
 • 04.02.2020 21:22
  Umělecké dílo i řemeslně dokonale provedené, důstojně nahradí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

V právním státě je úloha veřejných žalobců nezastupitelná, pokud jsou splněny podmínky kontradiktorního řízení a soud posuzuje argumentaci obhajoby nestranně i objektivně.

Při své dlouhodobé advokátní praxi jsem zaznamenal řadu případů, kdy v jednotné linii byl dosud bezúhonný občan brutálně zatčen, obviněn, obžalován a odsouzen za aktivní účasti všech dotčených orgánů, činných v trestním řízení, soudy nevyjímaje.

Nikdy bych podobným případům nevěřil, kdybych sám nebyl před Vánocemi 2011 v přímém televizním přenosu na veřejném místě brutálně zatčen, obviněn a umístěn do vyšetřovací vazby Vazební věznice Praha – Pankrác.

Po 7 letech, kdy soudy střídavě rušily zproštění všech bodů obžaloby jsem byl nakonec soudně rehabilitován, nicméně za zničené partnerské vztahy, advokátní praxi i ztrátu majetku mi Ministerstvo spravedlnosti ČR zaslalo pouze „omluvu“. Dozorová státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 JUDr. Etela Paříková nadále zůstává v pozici náměstkyně, ačkoliv na tomto justičním zločinu měla největší podíl. Proto jsem se rozhodl nastavit zrcadlo i státním zástupcům, aby si uvědomili, komu slouží a jaké nedozírné následky mají justiční zločiny na bezúhonných občanech a jejich rodinách.

 

Mgr. František Šejnost

nar. 3.5.1959

právník a vysokoškolský pedagog

t.č. nezákonně odsouzen

VTOS Věznice Ostrov

   

Příloha: Otevřený dopis státním zástupcům ze dne 10.1.2020

Z otevřeného dopisu:

…Rozsáhlá soudní byrokracie svědčí o upadající morálce ve společnosti i ztrátě odpovědnosti jednotlivců. Tisíce právních předpisů se snaží zasahovat do všech sfér našeho života, ale nic za nás nerozhodnou. Chybí jim předvídavost, inteligence a jakákoliv soudnost, protože mají být pouze omezeným regulačním prvkem pravidel chování v lidské komunitě, nikoliv nástrojem represe.

…Žijeme v pokrytecké, nemorální a odlidštěné společnosti, čím více se přizpůsobujeme zlému, tím silněji na nás působí. Společnost, která není schopna napravovat vlastní nespravedlnost, nemá právo žádat od svých občanů věrnost a podporu.

…Sociální sítě z nás sejmuly odpovědnost, nemusíme budovat mezilidské vztahy, chybí nám prostor pro tvořivou práci, stáváme se konzumním společenstvím anonymních jedinců, přebírající cizí úsudky.

…Mnozí z Vás vypadáte v červených talárech vybledle, jako věc, která byla dlouho ve výloze a nakonec skončí ve výprodeji.

…Poznal jsem v roli veřejných žalobců i lidské kreatury, snad ještě odpornější než ďábel, hluboko pod morální nulou, nejtemnější existence lidského života.

…Současně myslili i mluvili, přitom zde nebyla žádná souvislost, přehlíželi účastníky soudního řízení, duchem byli úplně jinde, vyrušoval je pouze zlověstný tikot úředních hodin v soudních budovách.

…Za několik desítek let zde budou stejné soudní dekorace, jen účastníci budou jiní. Čeká na Vás prostředí dohasínajících životů, nepoznatelných lidských trosek včerejších hrdých bytostí s rozrušenými nervy, neregulovatelnými fyziologickými funkcemi a vyhaslými pohledy.

…Nastane čas přemýšlení o sobě a svém životě. Mnozí z Vás budou prožívat hlad, který byl způsoben Vaší nezákonnou dozorovou činností, budete žíznit k zešílení za všechny otrávené studny života, třást se zimou i potit se horkem v nekonečném čase.

…Mnozí z Vás budou v bezesných nocích šílet zoufalstvím a beznadějí, proklínat nevinné oběti, které se Vám budou zjevovat s němými výčitkami, než upadnete do posledního smrtelného spánku, bez naděje ve vzkříšení.

…Veškerá úcta a obdiv náleží Vám, kteří proti totalitním praktikám státní moci prosazujete právní stát a při výkonu funkce státního zástupce stojíte na straně práva a spravedlnosti.

 

J.Š.17.1.2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)