Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.02.2020 10:23
  Sarkasticky můžeme říci, že Hitler není dnes glorifikován ...

  Read more...

   
 • 17.02.2020 10:11
  Pracoval jsem v klášteře Želiv jako ošetřovatel chronických pacientů ...

  Read more...

   
 • 16.02.2020 13:12
  Název BOHEMIA je vhodný. Zní mezinárodně a mimo to jde o starý ...

  Read more...

   
 • 12.02.2020 06:13
  Vždy jsou to pouze řeči. Sice skvělé a významné. Ale ti co u ...

  Read more...

   
 • 07.02.2020 10:25
  O tom to v Česku je. Vy si říkejte co chcete a my si budeme také ...

  Read more...

   
 • 04.02.2020 21:22
  Umělecké dílo i řemeslně dokonale provedené, důstojně nahradí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Vážení spoluobčané, dovolte mi vyjádřit se k plánovanému obchvatu města Žebrák, se kterým jsem byla coby zastupitelka seznámena. Jak psala v minulém čísle Žebráckého zpravodaje MUDr. Iva Závorová, již před 15 lety byly zvažovány kruhové objezdy na silnici Žebrák Hořovice. Tyto kruhové objezdy by jistě vyřešily dopravní situaci, která je u průmyslové zóny velmi napjatá, zvláště v odpoledních a ranních hodinách. Vidím je jako smysluplné a prospěšné.

V tomto článku se chci zamyslet nad významem „obchvatu“  Žebráka, který je plánován v souvislosti s nárůstem dopravy kvůli dopravní obslužnosti průmyslové zóny. Pomíjím fakt, že prodej téměř veškerých pozemků města Žebrák v průmyslové zóně a zničení mnoha hektarů půdy a přírody považuji za neodpustitelný zásah do okolí města. Chápu a rozumím tomu, že poskytuje mnoho pracovních příležitostí pro lidi v našem okolí. Ovšem obrovské plochy zastavěné průmyslovými budovami nejsou minimálně z poloviny o zaměstnávání lidí, ale o logistice, skladech atd. Téměř všechny pozemky města již jsou rozprodány a uvažuje se o prodeji posledních ploch.

V prosinci 2019 jsme byli jako zastupitelé města seznámeni se studií obchvatu města. Silnice by měla vést kolem rybníka a vyústit na silnici směrem k Cerhovicím. V souvislosti s tímto plánem zmizí poslední vzrostlé stromy kolem rybníka, stromy, které tvoří přirozenou clonu směrem od průmyslové zóny.

S tímto záměrem naprosto nesouhlasím, nevidím v něm logiku ani cíl, který by mělo vedení města považovat za jednu ze svých priorit. Tím cílem by mělo být kromě materiálních záležitostí také otázka zachování přírody a možnosti relaxace pro místní občany. Každý čtvereční metr přírody, který nebude pro budoucí generace zhyzděn průmyslovou zástavbou bude, myslím, v budoucnu lidmi velmi ceněn. Průmyslové firmy, které na okraji města stojí se měly zavázat a město mělo na tom trvat, že vysadí stromy a upraví zeleň na svých plochách tak, aby alespoň něco přírodě v našem okolí vrátily. Bohužel, to se neděje, pokud opomineme sekané trávníky. A nyní by měla zmizet jediná přírodní zóna oddělující průmyslové stavby a město. Žebrák tak v podstatě splyne s průmyslovými stavbami.

Nenacházím vysvětlení pro plánovaný obchvat města. Pokud někdo pojede přes město směrem na Zdice, pojede stejně přes město. Pokud někdo pojede na Cerhovice, proč by nesjel z dálnice dalším výjezdem? V plánovaném obchvatu města vidím jen zničení dalšího kousku přírody, který by mohl být využit zcela jinak a smysluplněji.

Osobně si představuji, že v prostoru mezi rybníkem a průmyslovou zónou by měla být vysazena další řada stromů, která by časem opticky oddělila zónu průmyslu od města. Byla by přirozenou částečnou ochranou před zplodinami a světelným smogem z průmyslové zóny. Topoly kolem rybníka by měly být prověřeny z hlediska bezpečnosti, prořezány a chráněny coby přirozené prostředí kolem vodní plochy. Topoly nejsou zvláště dlouhověké, ale 150 – 200 let není výjimkou. Okolí rybníka by mohlo být upraveno pro procházky lidí. Mohla by zde vzniknout naučná stezka směřující ke geologicky významné lokalitě Štilec, kde byl nalezen paleontologický unikát nejstarší jepice na světě /koneckonců obec Tlustice si nálezu tolik váží, že mají jepici ve znaku/.

Předkládám k plánovanému obchvatu města tento svůj názor. Předkládám jej formou příspěvku do Žebráckého zpravodaje a prosím tímto ty z vás, kteří se o dění v Žebráku zajímají, aby se k této otázce vyjádřili, třeba na příštím veřejném jednání zastupitelstva.  Považuji za svoji povinnost zastupitelky vyjádřit se k tomuto záměru. Věřím, že ohledně plánovaného obchvatu města postavením silnice proběhne místní referendum.

Marie Rumpíková, zastupitelka města

* * *

P.S.

Připojuji se k vyjádření paní zastupitelky Marie Rumpíkové. Necitlivá devastace životního prostředí v Žebráku se provádí roky a průmyslová zóna městu prakticky nic nepřinesla, resp. jenom mu uškodila (v Německu města s průmyslovou zónou obdrží podstatnou část z daní firem. U nás prakticky nic.). Flóra a fauna postupně mizí z okolí města, pole a louky jsou prakticky bez života. Zbytečně se pokácely topoly a památná vrba u rybníka, stejně jako nádherná a nikoho neohrožující vrba v Rybníčkách. Nesmyslná Úprava koryta Stroupinského potoka zvaná „Gabčíkovo“, také radikálně narušila životní prostředí města a jeho atmosféru. Budeme se chovat stále tak nezodpovědně? Chceme našim potomkům zanechat jen krajinu bez života? Věřím, že vedení města přestane v tak zásadních otázkách rozhodovat „o nás bez nás“ a nechá rozhodnout občany o obchvatu v referendu.

J.Š.20.1.2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.38 (8 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)