Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt srp 13 @08:30 -
OS Trutnov Pavel Wonka

Nejnovější komentáře

 • 15.07.2020 14:51
  Rozbouřené moře hněvu nad nepotrestanými komunistickými ...

  Read more...

   
 • 14.07.2020 11:59
  Právo a spravedlnost - demokratický řád lidských práv a svobod ...

  Read more...

   
 • 12.07.2020 09:16
  Můžeme mluvit o pravdě či o pravdách jak dlouho chceme. Děláme ...

  Read more...

   
 • 10.07.2020 09:30
  Je to stále stejné. Komunistická strana jde svým směrem svými ...

  Read more...

   
 • 08.07.2020 12:13
  Je to stále stejný nezpůsob jednání komunistů, vůči jinými ...

  Read more...

   
 • 07.07.2020 22:32
  Někteří naši poslanci nesnáší svobodu projevu. Skončí jako ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Iustitia vahaOd účinnosti nového trestního zákoníku bylo v roce 2010 nezákonně obviněno a odsouzeno celkem 573 občanů, v roce 2011 celkem 802 občanů, v roce 2013 celkem 1016 občanů, v roce 2014 celkem 826 občanů, v roce 2015 celkem 956 občanů, v roce 2016 celkem 1059 občanů, v roce 2017 celkem 1267 občanů, v roce 2018 celkem 1226 občanů!!!

Za náhradu škody vzniklé při výkonu veřejné moci v resortu justice bylo mimosoudně vyplaceno poškozeným občanům v roce 2015 celkem 94.366.000,- Kč, v roce 2016 celkem 98.404.000,- Kč, v roce 2017 celkem 110.395.000,- Kč, v roce 2018 celkem 134.479.000,- Kč

Za náhradu škody vzniklé při výkonu veřejné moci v resortu justice bylo soudem přiznáno poškozeným občanům v roce 2015 celkem 52.725.000,- Kč, v roce 2016 celkem  48.766.000,- Kč, v roce 2017 celkem 65.034.000,- Kč, v roce 2018 celkem 232.745.000,- Kč ...

Průměrný plat státního zástupce za rok 2019 činil na úrovni okresního státního zastupitelství celkem 111.636,- Kč měsíčně, na úrovni krajského státního zastupitelství celkem 132.991,- Kč měsíčně, na úrovni vrchního státního zastupitelství celkem 143.594,- Kč měsíčně a na úrovni nejvyššího státního zastupitelství celkem 156.850,- Kč měsíčně.

Průměrný plat soudce za rok 2019 činil na úrovni okresních soudů celkem 126.518,- Kč měsíčně, na úrovni krajských soudů celkem 152.031,- Kč měsíčně, na úrovni vrchních soudů celkem 173.214,- Kč měsíčně a na úrovni nejvyšších soudů celkem 180.321,- Kč měsíčně.

Justiční mašinérie se podílí na rozvratu partnerských i rodinných vztahů, likvidaci prosperujících firem a veřejné kriminalizaci i dehonestaci bezúhonných občanů.

Postupným odnímáním práv a svobod občanům dochází k paradoxům, čím více odebíráme jedněm, tím více jich vzniká privilegované společenské skupině. Svobodná majoritní většina se stává rukojmím elitní menšiny, zahlcena množstvím příkazů a zákazů. - Stali jste se hmatatelným, ale svým postavením abstraktním symbolem, zosobnění státní moci, která Vám umožňuje co největší množství slov naplnit minimálním obsahem. - Nejnebezpečnější typ úspěšných politiků bývá ten, u kterého se touha po moci projevuje pudově a pramení z vlastního pocitu méněcennosti. Jen hlupáci si přivlastňují právo demokracii svobodně podpalovat, podkopávat i pomlouvat, ačkoliv si tím nařezávají větev, na které dosud sedí.

- Nastupuje pragmatická generace, založená na životní prospěšnosti, ověřitelné zkušenosti, vybavena nejmodernější technologií a připravena rázným gestem smést do odpadů tisíce zbytečných předpisů. - Otevřete konečně oči, uvědomte si, že každé ustanovení právních předpisů může osvobodit nebo ujařmit občana, právní normy bez vnitřní harmonie a znehybnělé v čase reprezentují už navždy minulost. - V přímém přenosu sledujeme velké mravenčení ve světě, individuální rozum není schopen obsáhnout zásobu nashromážděných vědomostí, rozpracovat je k užitku lidstva. Naplňujeme své mozkové kapacity informační kaší, předžvýkanou a prefabrikovanou jako ovesná kaše pro naše střeva. - Pohled na politickou scénu nemůže soudného občana naplňovat štěstím a obdivem, má právo nerozumět Vašim chtíčům, ztuhlých do černého mramoru parlamentních stěn a sloupů. - Soudci i státní zástupci, opřeni o svou neomylnost a napojeni na štědrý státní rozpočet nepřinášejí důkazy pravdy a spravedlivého rozhodování, ale naopak využívají množství právních předpisů k usnadnění předem vybraných zločinců, pojmy svoboda, spravedlivost a čest nejsou o jejich plamenných filipikách obvyklé. - Řada justičních zločinců byla nakonec vyřešena v důsledku veřejného rozhořčení, které nastolilo primární důkazy o zločinnosti soudců i státních zástupců, které nelze vyvrátit. Státní moc je však soustavně ignoruje, aby sama neukázala svůj totalitní charakter.

* * *

Všichni bez rozdílu utíkáme smrti z lopaty, abychom mohli stihnout řadu příjemných a užitečných věcí.

Léta jsou největší spravedlivé lidské neštěstí, hrají důležitou roli v našem životě, neznáme jiné kritérium míry, než odbíjení vteřin, minut a hodin našeho času.

Vězněné osoby představují integrální součást naší společnosti, ale v důsledku pokračující represivní činnosti justičních orgánů se postupně všichni občané naší republiky dostanou před soudní tribunál, neboť instituty trestního řízení v našem pojetí znají presumpci viny, obviněný musí ze všech sil prokazovat svou nevinu, kterou většina přestárlých senátů nemusí správně chápat.

Věrni své přísaze zastavte to legislativní šílenství se všemi přílepky, zjednodušte a vyhoďte tisíce právních předpisů, které dusí nejen podnikatele, ale i prosté občany, otravují svou zbytečností, jsou zneužívány k jejich dehonestaci a kriminalizaci.

Nenechte vyrábět justiční mašinérií další tisíce bezdomovců, rozšiřovat vyloučené lokality s hygienou pro šíření infekčních nemocí, nemocné a závislé umisťovat do kriminálů namísto do specializovaných zdravotnických zařízení, vyžaduje důslednou odpovědnost soudců i státních zástupců za jejich rozhodovací činnost.

Naše občanská aktivita vězněných s názvem Pankrácká výzva 2015 z 1.9.2015 neustále odhaluje další bezprecedentní justiční zločiny, navzdory diskriminaci jejích signatářů orgány Vězeňské služby ČR.

 

Mgr. František Šejnost v.r.

nar. 3.5.1959

nezákonně odsouzený

t.č. Věznice Plzeň

* * *

Další z dopisu Na slovíčko poslancům a senátorům

Nevolnický status neimplikuje zásadní podřadnost člověka, jen ukazuje jeho veřejné postavení a marnost jeho úsilí o demokratizaci společnosti.

Člověk zneužívá svůj rozum, když žravost vepřů mu zajišťuje chutné lanýže, kterým po jejich vyhladovění předhodí laciné žaludy. Podnikatele nezajímá osud cvičeného vepře, pouze dosažený zisk, stejně tak politika nezajímá osud voličů, pouze jeho podíl na moci, obojí je společnosti škodlivé.

Jak vnímáme status poslance i senátora?           

Úmyslně vybudovaný fortifikační systém nedovoluje předvídat Vaše reakce, stranická disciplína vytvořila kolem Vás skořepinu, není možné dostatečně pochopit, co přebývá „intra muros“.

Do všech Vašich zákonodárných činností je vryto „signum temporis“, pouhá souhra osudových událostí Vás dočasně ustanovila do mocenských funkcí, zcela schopných zaslepit i rozdrtit své hostitele, se stejnou razancí jim zajistit přízeň voličů a posmrtnou slávu.

Univerzální prezidentská autorita státní moci přestala existovat, roztříštěnost ústředních orgánů veřejné správy se rozvinula natolik, že sami navzájem si upírají zákonné kompetence, nenasytná byrokracie čím dál více ukrajuje ze státního rozpočtu, chybí odvaha zredukovat státní aparát na skromnější, závislejší na starostech voličů i zrušení obludného výkaznictví.

Nepřehledná kontinuita zákonů, s mnohdy nesmyslným obsahem, formální souhlas stranické komunity, naplněný lhostejností k důsledkům, které jejich aplikací nastanou.

Nebývalé množství právních předpisů, které nemají pevný organizační začátek ani uspořádanou logickou strukturu vyvolávají obranné psychické mechanismy, při kterých se snažíme chápat jejich zákonitostí, ale už nestačíme pátrat po příčinách, které je vyvolaly, ačkoliv již dávno zanikly.

Vězeňský personál mnohdy zachází s vězněnými jako by neměli žádnou duši. Původní svěžest uvadá, tváře i vlasy šedivější, postupně se stávají více přízraky věznic, kde je najednou zmraženo tolik lidského neštěstí a utrpení, za silnou mříží zdi nasáklé smrtí.

Strach se stává nejstrašnější viditelnou emocí vězněných, jejich zoufalství i totální neužitečnost přehlušuje všechny antropogeneze se stochastickými formulacemi. Determinismus pojednává o ničivé síle, která v tomto pojetí nemá obdoby, jako nemůže být omluven zločin jeho převedením do jazyka amplitudy logických pravděpodobností.

Občané nesmějí bez řidičského oprávnění jezdit na veřejných komunikacích, zatímco ve veřejně přístupném prostoru se můžou publikovat v libovolném množství díla psychopatických osob, výběr hodnotných publikací v záplavě braku spotřebuje hodně energie.

Ošklivost své zloby nad justičními zločiny veřejně prezentuji, abych se od nich distancoval, činím tak verbálně neboť nenávist vůči bezprecedentním zločincům v červených i fialových talárech osmoticky prolnula celou mou bytostí, navenek tolik pacifistická.

Všichni pociťujeme strach, až jednou děsivě studená ruka smrti sáhne na srdce a zataví jeho tlukot. Hyeny začínají výt po nové krvi, ale věznění nemají ze smrti strach, věří, že jednou jejich utrpení skončí a dříve či později se u justičních zločinů dočkají své soudní rehabilitace, stejně jako při pádu fašismu a komunismu, mnozí „in memoriam“.

Jak můžete s takovým klidem pozorovat mlčenlivou nádheru vesmíru, a přitom dlouhodobě přehlížet základní lidská práva a svobody svých voličů, mezi které nepochybně náleží vězněné osoby a jejich příbuzenstvo.

Vaše etická odpovědnost však zahrnuje zpravidla první články řetězce příčin a následků, ale jejich původce se nikdy necítí odpovědným za jeho důsledky, byť pro demokratický život drakonická.

Justiční mašinérie se podílí na rozvratu partnerských i rodinných vztahů, likvidaci prosperujících firem a veřejné kriminalizaci i dehonestaci bezúhonných občanů.

Doporučuji Vaší pozornosti varující zprávy veřejné obhájkyně práv v oblasti justice a vězeňství, zdravotní péče o vězněné, ze kterých pochopíte, o jak závažný celospolečenský konflikt se jedná i jakým nehospodárným způsobem se vynakládají miliardy ze státního rozpočtu České republiky.

Přestaňte konečně přeplňovat parlamentní auly odbornými stanovisky, uvolněte zatvrdlou masu přemíry právních předpisů, které většinou vycházejí z postojů nevídaných rozměrů.

Premisou své otevřenosti se snažím v nedůstojném postavení vězněné osoby sloužit veřejnosti, ačkoliv bolestně vnímám svůj nedostatek orientace, kde končí statistický rozměr kompozičních prvků jedince a kde začínají pravidla druhu.

Jsme všichni omezeni časem, mnozí z nás i na svobodě, přesto necítím žádný resentiment, ale respektuji zákonnosti společnosti, jakýsi „laissait faive“, než nastane u každého z nás „dernier cri“.

 

Mgr. František Šejnost

nar. 3.5.1959

právník a vysokoškolský profesor

t.č. nezákonně odsouzený

Věznice Plzeň

 

Přílohy:

Stanovisko veřejné ochránkyně práv ze dne 6. ledna 2020

Celý text Na slovíčko poslancům a senátorům ze dne 3. března 2020

 

J.Š. 8. 3. 2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)