Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út pro 12 @19:00 -
Praha: Vymazat ukrajinský národ

Nejnovější komentáře

 • 03.12.2023 09:21
  NBS ! Obyvatelé města Frýdku s Místkem jsou odjakživa vždycky ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:08
  Venezuela is under the enormous influence of Russia, Iran and ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:07
  Venezuela je pod obrovským vlivem Ruska, Íránu a Číny. Potvrzují ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 17:21
  Dědictví bolševického hnusu Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 14:38
  „… Nejméně milion kritiků společnosti se po takovém dni ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 10:01
  „… Nejméně milion kritiků společnosti se po takovém dni ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Přepis zvukového záznamu z jednání MS Praha ze dne 16.11.2018 vás o tom přesvědčí.

* * *

Logo Vox Populi INTDobrý den vážený pane Šinágle,

děkuji Vám za Vaši podporu a pomoc, které si nesmírně vážíme. Zveřejnit můžete prakticky všechno dle Vašeho uvážení.

My nemáme v tomto případě co tajit, vše je podloženo příslušnými důkazy a je výsledkem a průsečíkem mnohaleté výzkumné, analytické a praktické práce našich analytiků. Podstata dotyčné žaloby a celé věci je ta, že Česká republika a její orgány ve skrytu od r. 1984 a následně od roku 1989/1990 jsou odpovědny svým vlastním občanům za legislativní újmu, kterou jim působí, a HABEAS CORPUS nutí podobnými žalobami příslušné státní orgány k plnění povinností, které jim zákony ukládají, ale tyto státní orgány tyto povinnosti odmítají, odmítají postihovat skutečné viníky škod páchaných po roce 1990, čímž samozřejmě mimo jiné porušují ustanovení  mezinárodních smluv na ochranu před diskriminací, a na ochranu základních lidských práv a svobod. Děje se tak proto, že moci se v ČR a v SR ve skutečnosti chopila skupina pracovně nazývaná jako "Potáčovi kluci", def. viz:

Definice: Kdo a co jsou „Potáčovi kluci“

„Potáčovi kluci“ je pracovní název pro skupinu lidí, která začala vznikat od roku 1984 na základě rozhodnutí vlády ČSSR a tehdejšího místopředsedy vlády ČSSR a šéfa Státní plánovací komise Svatopluka Potáče. Jejich úkolem bylo mimo jiné připravit přechod od socialismu ke kapitalismu a získat maximální ekonomickou a následně politickou moc. Tyto osoby působí zejména v ekonomických, politických a bezpečnostních strukturách dodnes.

Podrobnosti viz též mimo jiné v některých článcích publikovaných na www.voxpopuli.sk  - např.:  HOLANDSKÉ ŠACHY S POHLEDÁVKAMI Z ČESKA, ANEB OD ČALFY DO ČALFY - 1. ČÁST, HOLANDSKÁ SPOJKA - … Potáčovi kluci a jejich kamarádi, zejména veksláci, příslušníci Stb, funkcionáři KSČ, kteří už za bývalého režimu vesele šmelili a hromadili majetky, byli připraveni. Měli peníze, kontakty, vliv a moc. U moci jsou dodnes.

Kupříkladu jeden ze spolupracovníků bývalého premiéra Ladislava Adamce, který nechce zatím být jmenován uvedl, že byl u situace, na konci roku 1989, jak pan Adamec poskytl svému synovi 10 milionů tehdejších Kčs, prý aby měl do začátku podnikání. Nu, nekupte to, že?

Významnou roli v této „hře na podnikání“ sehrála skupina Čalfa, Vrba, Valeš, kteří zajistili v zemích Beneluxu již na konci roku 1989 ustanovení opěrných bodů, které se následně staly základem pro vytvoření „bábuškového impéria“ řady firem a organizací Petra Kellnera a jeho kamarádů.

Zde pod vedením zkušených „Potáčových kluků“ a za účasti kovaných soudruhů – zejména z právnických kruhů a za pomoci peněz z KSČ a SSM mohli Petr Kellner a další nerušeně rozvíjet své podnikání“, v tomto případě zejména „obchody s pohledávkami“.

Měli a mají své lidi ve všech strukturách ekonomické, politické a státní moci včetně justice a skutečné disidenty a chartisty, z nichž někteří na přechodnou dobu k moci pronikli, dříve či později odstranili. Tento proces trvá dodnes.

Tito lidé a jejich poskoci též velmi sofistikovaným způsobem infikovali celý soudní systém, bez kterého by pochopitelně nemohli úspěšně působit. … Na první pohled bylo vše zpracováno formálně právně správně (což měli na starost vládní legislativci a prominentní právní kanceláře), ve skutečnosti ale utrpěl ztráty stát a daňový poplatník, neboť při řádné péči o pohledávky a jejich výtěžnost mohl získat více, což se následně ukázalo v řadě případů při překupech těchto pohledávek a majetků, kterými byli ručeny.

Důkazy nasvědčují, že zřejmě nejvíce namočenými s tzv. holandskými šachy jsou níže uvedené subjekty:

AB CREDIT a.s. (CZ), Credis Invest B.V. (NL), ASSET PARK s.r.o. (CZ), ČP finanční služby a.s. (CZ), Frenn Trading B.V. (NL), EC Group, a.s., PPF a jeho satelité (NL, CZ a další), a další, z fyzických osob zejména JUDr. Miroslav Bělina, Ing. Pavel Řežábek, Ing. Vlastimil Tlustý, Ing. Jiří Rusnok, Mgr. Bohuslav Sobotka, Petr Kellner, Jan Dienstl, Pavel Šimek, JUDr. Marián Čalfa, Otto Brada, Ing. Kamil Ziegler, Ing. Miloslav Dejl, Ing. Ladislav Řezníček, Ing. Karel Pražák, Mgr. Pavel Lupínek a další.

Případné potíže, tj. pokud by někdo kupříkladu odhalil příslušná spolčení či se pokoušel hájit zájmy státu či poškozených, měla řešit a řešila justice pomocí osob spolupracujících s „Potáčovými kluky“.

V různých kauzách je zdokumentována ingerence do případů ve prospěch „Potáčových kluků“ a jejich kamarádů a to zejména od osob JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Bohumíra Kopečná, JUDr. Jan Sváček, JUDr. Naděžda Javůrková, JUDr. Věra Hnaníčková, JUDr. Tomáš Vejnar, a další.

Na věci můžete spolupracovat dle Vaší úvahy i s panem kolegou Kajinkem, kterého si velmi vážíme, neboť je to statečný člověk, zkušený a mnoho toho již prožil.

V České republice se přes příslušná oznámení nevyšetřovalo. Oznámení bylo několik od různých subjektů a organizací. Policejní orgány, které měly příslušná oznámení šetřit nešetřily, maximálně vyslechli podezřelé, kteří pochopitelně uvedli, že vše je v pořádku a policejní orgány se s tímto tvrzením spokojily. Hodnověrné informační zdroje blízké policejním kruhům uvedly, že v řádném vyšetřování jim údajně bránilo a brání doporučení či pokyn z Vrchního státního zastupitelství v Praze (Rampula?, Grygárek?) Či někdo další jdoucí v jejich linii a stopách? …

* * *

„Ani nejmocnější hráči na tomto světě nejsou silnější než pravda než síla dobrých lidí, kteří se spojí při práci na ochranu toho, co mají rádi,“ nadšeně prohlašují zástupci Avaazu po skončení soudního procesu v New Yorku.

* * *

Jsme s Vámi, děláte výbornou práci a máte naši plnou podporu. My jsme též zasypáni, proto se omlouvám za určité možné trochu zpomalené reakce.


S mnoha pozdravy

Ing. Jiří Plicka

komisař HC

20. 3. 2020

P.S.

Nepotrestané zlo neodejde a sílí. Dnes už společnost nemá sílu jako v listopadu 89, kterou nevyužila. Radikální řešení „ode zdi ke zdi“ jsou dnes kontraproduktivní. Zlo je příliš silné. Smysl má pouze navazovat na dosažené dobré, důsledné vyžadování práva, spravedlnosti, postupná kultivace společnosti ve všech vrstvách a hlavně být sám příkladem druhým. Jeden člověk nemůže za vše a sám vše vyřešit jak je zvykem v Čechách už po generace. Vlastní podíl viny si připustí málokdo. Je třeba podporovat všechny schopné a snažit se o jednotu, bez které nelze ničeho dosáhnout, zvláště v zemi, která po generace ztrácela ty nejlepší ze svých řad.

Premiér by situaci nepochybně rád řešil. Tk jednoduché to v politice není. Jisté je, že i dnešní potíže v boji s koronavirem souvisí s naší nedávnou minulostí, kdy odpovědná místa obsadili lidé, která by jim vyspělou demokratickou společností nikdy svěřena nebyla. Jsme na jedné lodi a zapřahat musíme nyní každý. Na hledání viníků není čas – koronavirus nepočká, ale ve svém důsledku jistě povede k nápravě věcí veřejných.

Je třeba návratu ke skutečnému životu. Dělat do úmoru, konzumovat vše možné a nemít čas na souseda, žít jenom vedle sebe, pro sebe, občas se pozdravit, dívat se na životy druhých přes různé krabičky, není žádným životem. Je jeho degradací na primitivní úroveň. Jsou věci, které nic nestojí, jsou kolem nás a naplní naše životy mnohem více než ty, které draho kupujeme.

Začněme přirozeně komunikovat, žít a „budovat“ domov nejen mezi „čtyřmi stěnami“, ale i mimo ně. Potom po sobě nezanecháme materiální a mravní odpad a spoušť. Budoucí generace nás potom nebudou moci proklínat za naše konzumní šílenství a sobectví, kterému jsme tak nezřízeně propadli. Koronavir nás probudil – věřme, že zavčas!   

Doba podnikání jen pro peníze končí. Je třeba přinášet potřebné hodnoty společnosti – i bohatými zbohatlíky. Vzpomeňme jak začínali Morganové, Rockefellerové a jim podobní a jak se časem prospívali společnosti. Přichází doba nových Baťů!

* * *

 „Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“

* * *

„Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu - skok do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší. Nesmí držeti pevně vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, a tak není ani blahobytu!“

* * *

„Malou výrobu je možné řídit s malými lidmi. Velkou výrobu mohou vést pouze velcí lidé. Lidé, kteří jsou velcí povahou, vůlí a vědomostmi. Ti nám chybí a možná, že budeme muset počkat než nám dorostou z mladých mužů, které zde vychováváme.“* * *„Když jsem měl 20 let, myslel jsem si, že můj otec je idiot. Když jsem měl 30 let, občas jsem si myslel, že má docela pravdu. Když mi bylo 40 let, tak jsem si myslel, že to byl celkem moudrý chlap. A když jsem měl 50 let, řekl jsem si: kdyby tu tak byl a poradil mi!“

* * *

„Malou výrobu je možné řídit s malými lidmi. Velkou výrobu mohou vést pouze velcí lidé. Lidé, kteří jsou velcí povahou, vůlí a vědomostmi. Ti nám chybí a možná, že budeme muset počkat než nám dorostou z mladých mužů, které zde vychováváme.“

* * *

„Až obujeme svět, vyletíme raketou do vesmíru obouvat mimozemšťany. A nejlepší by bylo, kdyby měli čtyři nohy.“

* * *

„Když jsem měl 20 let, myslel jsem si, že můj otec je idiot. Když jsem měl 30 let, občas jsem si myslel, že má docela pravdu. Když mi bylo 40 let, tak jsem si myslel, že to byl celkem moudrý chlap. A když jsem měl 50 let, řekl jsem si: kdyby tu tak byl a poradil mi!“

* * *

Jan Šinágl, 22.3.2020   

* * *

NEVLÁDNÍ ORGANIZACE U SOUDU UPOZORŇUJE NA ČINNOST „MOCENSKÉ KLIKY“, ÚDAJNĚ PŮSOBÍCÍ V ČR OD ROKU 1984

Parlamentní listy mi položili 10 otázek – i ke koronaviru  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.60 (5 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)