Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá kvě 21 @09:00 -
OS Praha 1: JUDr. Klára Samková versus ČAK
pá čvn 11 @09:00 -
OS Praha 1: JUDr. Zdeněk Altner

Nejnovější komentáře

 • 12.05.2021 12:24
  Bohužel, to co jsem chtěl nejvíce od filmu, že významně posunul ...

  Read more...

   
 • 12.05.2021 08:31
  JUDr. L.Müller doplňuje: aktuální generálské hodnosti od ...

  Read more...

   
 • 09.05.2021 18:40
  Můj děda prof. Štefl, autor "Vraha duší", za války pečlivě ...

  Read more...

   
 • 09.05.2021 12:11
  Pan Andrej Babiš je prvním člověkem v moderní historii Českého ...

  Read more...

   
 • 09.05.2021 08:42
  Joe Biden během předvolební diskuze řekl presidentu Trumpovi ...

  Read more...

   
 • 06.05.2021 15:51
  Dobrý den pane Šinágle, bratr mi po dlouhé době zavolal, prý ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Khalid Cherkaoui Semmouni

Aktualizováno 19.10.2020: Urgentní informace o vakcíně proti Covidu 19

***

… Druhá fáze globalizace je jiná. Globalizace 2.0 je o rozdělení zeměkoule na velmocenské bloky s jejich vlastními narůstajícími armádami a samostatnými dodavatelskými řetězci, o vzestupu autokracie a o sociálních a třídních rozporech, které způsobily nativismus a populismus, spolu s úzkostí střední třídy v západních demokraciích.

Jak očekáváme, koronavirus bude nejdůležitější politickou a ekonomickou událostí, která v příštím desetiletí zahájí většinu potenciálních geopolitických nepokojů. Doufáme proto, že svět bude mít příležitost stanovit nový model globalizace a vytvořit alternativní mezinárodní systém, který bude tlačit  ekonomiky zemí k solidaritě a spravedlivé globalizaci pro blaho lidstva, a také reformovat to, co má na svědomí zkorumpovaný neoliberalismus. Prokázal, že nedokázal zachránit svět před epidemií a přijmout pravidla udržitelného rozvoje při řešení různých environmentálních a epidemiologických hrozeb, kterým může svět v budoucnu čelit, a při ochraně výdobytků demokracie, které jsou ohroženy mimořádnými událostmi. Globalizace již ve skutečnosti upadala dlouho před vypuknutím koronakrize, dosáhla svého vrcholu před globální finanční krizí v roce 2008 a od té doby se nikdy neobnovila. … Pandemie bezpochyby zvýrazní rizika spojená s nadměrnou závislostí na globálních dodavatelských řetězcích, podnítí opětovnou racionalizaci výroby a zdůrazní pojem mezinárodní vzájemné závislosti. Pravděpodobným výsledkem bude zrychlení změn, které se již dlouho pohybují směrem k nové, odlišné a omezenější formě globalizace. … Výzvou do budoucna je ve skutečnosti nastolit správný směr mezinárodního řádu prostřednictvím regulace a zmírnění zátěže globalizace, což bude vyžadovat silnější mezinárodní spolupráci. Hrozba pandemie způsobila globální krizi, je zásadní, aby svět vytvořil mechanismy reakce na nemoci prostřednictvím účinné mezinárodní spolupráce.

* * *

 1. května 2020

Khalid Cherkaoui Semmouni;

Kromě výzev, kterým v dnešní době čelí globalizace, jako je hospodářská a finanční krize, sociální krize, terorismus, přistěhovalectví, při řešení výzev globalizace se přidává pandemie (Covid-19), která způsobila novou zdravotní a „humanitární“ krizi.

Ve skutečnosti se v posledních měsících globalizace dostala pod velmi ostrou kritiku, protože pandemie způsobila dechberoucí rychlostí nové bariéry. Uzavřené hranice, karanténa uvalená na lidi, zákaz cestování, ochromené dodavatelské řetězce a omezení vývozu přiměly mnoho lidí k otázce, zda by se samotná globalizace mohla stát obětí koronaviru. Je to nejhorší pandemie, jakou svět poznal od španělské chřipky v letech 1918-1920, což způsobilo nebývalou hospodářskou recesi.

V tomto ohledu poznamenáváme, že v roce 2008 se úsilí celého světa spojilo proti nebezpečí kolapsu finančního systému, ale v roce 2020 pandemie coronaviru světu hrozí, nepodařilo se vyvinout jednotnou strategii, jak pandemii čelit.

Globální dopad pandemie COVID-19 tedy klade základní otázku: Jak bude pandemie ovlivňovat globalizaci v budoucnu?

„Zdravotní krize spojená s epidemií Covid-19 by nás měla vést k definování nových kritérií pro rozhodování, pokud jde o správu globálního hospodářství“, uvedl Thomas Piquetti [1]. Naznačuje, že globalizaci je třeba znovu řídit. Globalizace je ve skutečnosti v současné době v krizi, a proto musí svět reformovat její obsah a cíle na základě sociální a humanitární solidarity.

Dokonce i země severu, stejně jako v případě zemí Evropské unie, vypadaly tváří v tvář epidemii jako demontované, protože chyběla účinná koordinace a zdravá solidarita. V tomto ohledu Richard Fontaine uvedl [2]: „Podstata další fáze globalizace bude větší otázkou, proti které se bude hrát mnoho z nejdůležitějších politických debat nadcházejících let“. Svět tedy musí přehodnotit budoucí globalizaci, protože pandemie urychlí jeho transformaci.

Francie a Německo uzavírají nejen své hranice před cestujícími, ale brání vývozu obličejových masek, dokonce i přátelským národům. Kde každá země najednou bojuje sama za sebe.

Obě země odmítly poskytnout zdravotnický materiál některým zemím Evropské unie, jako je Řecko, zatímco Kuba nabídla Evropě pomoc při zkoušce čelit koronaviru, ačkoli tato země trpí sankcemi a ekonomickou blokádou, a uvedla, že Evropská unie není příkladem pro solidaritu nebo spolupráci. Evropská restrikční opatření tváří v tvář současné zdravotní krizi nebyla jednotnou a účinnou politikou.

Svět proto čelí „nesolidární“ globalizaci mezi zeměmi severu a zeměmi jihu, ale nejnebezpečnější mezi samotnými zeměmi severu, aniž bychom zapomněli na „brutální“ ekonomickou globalizaci, která charakterizovala obchodní válku mezi USA a Čínou, přičemž každá strana usiluje o nastolení nového mezinárodního řádu. Ukázalo se však, že tyto dvě supervelmoci nejsou schopny efektivní koordinace ve velkém mezinárodním měřítku kvůli zdravotní krizi.

Pandemie koronaviru navíc určitě povede svět k nové architektuře globalizace. Stejně jako v případě neexistence účinné mezinárodní koordinace a mezinárodní solidarity v oblasti zdraví, nemohly průmyslově vyspělé země v oblasti lékařské biologie eliminovat mikroskopický virus, jako je nově se objevující Covid.19.

Zpočátku se Spojené státy i Evropa pokusily čelit epidemii, země se zavázaly k sanitačním procedurám, narušily veřejný život a zavřely instituce a společnosti, zejména farmaceutické společnosti, které vydělávají fiktivní peníze, kvůli ekonomickým úvahám diktovaným „divokým neoliberalismem“, který vládne světu.

USA i Evropa před nárůstem počtu obětí a úmrtí v důsledku epidemie, přijaly výjimečná opatření, podobná Číně, od uzavření vnitřních a vnějších hranic, zákazu roamingu u některých z nich, použití armády k provedení izolujících opatření a vedly vlastní boj proti pandemii, i když by to mohlo způsobit zhoršení demokracie a lidských práv, sklon k tyranii moci, kolaps trhů a světového ekonomického systému, opuštění některých principů liberálního myšlení, které jsou základem systému ekonomické globalizace. Světová zdravotní krize prokázala absenci mezinárodní solidarity a státy byly uzavřeny pro sebe, nebo jak to nazval sociolog Edgar Morin [3] „sobecké uzavření“.

Jedná se o národní výzvu, která opět zvyšuje vztah svrchovanosti ke globalizaci. Země se vzdaly části své suverenity ve prospěch globalizace, aniž by toto opuštění proměnily v ekonomickou a sociální solidaritu. V tomto ohledu nás velmi znepokojuje rozsáhlé šíření epidemie v zemích třetího světa, zejména v Africe. Pandemie by mohla změnit poměry v chudších zemích s omezenými zdroji a lidem v zónách konfliktu.

Na tomto základě zažije globalizace krizi po pandemii koronaviru. Robert Kaplan řekl: „Druhá fáze globalizace je jiná. Globalizace 2.0 je o rozdělení zeměkoule na velmocenské bloky s jejich vlastními narůstajícími armádami a samostatnými dodavatelskými řetězci, o vzestupu autokracie a o sociálních a třídních rozporech, které způsobily nativismus a populismus, spolu s úzkostí střední třídy v západních demokraciích. Pro některé je to příběh o nových a znovu se objevujících globálních divizích, přátelštější k pesimistům “[4].

Jak očekáváme, koronavirus bude nejdůležitější politickou a ekonomickou událostí, která v příštím desetiletí zahájí většinu potenciálních geopolitických nepokojů. Doufáme proto, že svět bude mít příležitost stanovit nový model globalizace a vytvořit alternativní mezinárodní systém, který bude tlačit  ekonomiky zemí k solidaritě a spravedlivé globalizaci pro blaho lidstva, a také reformovat to, co má na svědomí zkorumpovaný neoliberalismus. Prokázal, že nedokázal zachránit svět před epidemií a přijmout pravidla udržitelného rozvoje při řešení různých environmentálních a epidemiologických hrozeb, kterým může svět v budoucnu čelit, a při ochraně výdobytků demokracie, které jsou ohroženy mimořádnými událostmi. Globalizace již ve skutečnosti upadala dlouho před vypuknutím koronakrize, dosáhla svého vrcholu před globální finanční krizí v roce 2008 a od té doby se nikdy neobnovila.

Pandemie bezpochyby zvýrazní rizika spojená s nadměrnou závislostí na globálních dodavatelských řetězcích, podnítí opětovnou racionalizaci výroby a zdůrazní pojem mezinárodní vzájemné závislosti. Pravděpodobným výsledkem bude zrychlení změn, které se již dlouho pohybují směrem k nové, odlišné a omezenější formě globalizace.

Výzvou do budoucna je ve skutečnosti nastolit správný směr mezinárodního řádu prostřednictvím regulace a zmírnění zátěže globalizace, což bude vyžadovat silnější mezinárodní spolupráci. Hrozba pandemie způsobila globální krizi, je zásadní, aby svět vytvořil mechanismy reakce na nemoci prostřednictvím účinné mezinárodní spolupráce. (Konec)

* Khalid Cherkaoui Semmouni, ředitel Centra pro politická a strategická studia v Rabatu

http://www.rnanews.com/the-pandemic-covid-19-and-the-future-globalization/

* * *

COVID-19, MĚLI BYCHOM VĚŘIT, ŽE JE BIOLOGICKOU ZBRANÍ?

„LÉKAŘ VE MNĚ“. Nejúčinnější zbraň, nejen proti virům. Viry posiluje strach - radikálně oslabuje imunitní systém! Šíření strachu a obav je tak největším spojencem koronaviru!

Právník Reiner Fuellmich: Zločin proti lidskosti – zkrácená verze 14 minut - plná 49 minut!

J.Š. 15.10.2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.70 (10 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)