Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.01.2021 16:43
  Naštěstí v Americe máme osobnosti jako je senátor Rand Paul.

  Read more...

   
 • 26.01.2021 16:21
  Fortunately, in America we have personalities like Senator ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 16:13
  Vielen Dank für die Weiterleitung der Information. Ich konnte ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 15:46
  Vážení, vrhat se z onkologického klidu do neklidu doby je ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 11:18
  Dobrý den pane Šinágle, moc děkuji za Vaše maily, netušila ...

  Read more...

   
 • 25.01.2021 11:13
  Greg Steube is my Congressman. He represents the district ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

MuslimoveDánský psycholog Nicolae Sennels o integraci muslimů

"V Kodani je mezi mladými vězni až 70% vězňů z muslimských rodin. S islámskou kulturou se identifikuje už třetí generace muslimských přistěhovalců. Pro ně je západní způsob myšlení neslučitelný s islámem a proto se odmítají asimilovat. Přesto se někteří mylně domnívají, že si většina muslimů časem osvojí moderní západní hodnoty. Evropské statistiky to nepotvrzují."

 

Zdrojem muslimské kriminality je jejich náboženství. Není to chudoba. V té se nacházejí díky svému antisociálnímu chování. Levicové struktury mají v multikulturalismu své osobní zájmy, ale obyčejní lidé znají pravdu o muslimské imigraci a integraci. Muslimské přistěhovalectví musí skončit.

Muslimští voliči věří, že jejich muslimští politici, muslimské organizace a jejich lídři změní hostitelskou společnost tak, aby jim vyhovovala a byla propojena s islámem. Tomu se říká "islamizace" a je to v

Evropě úspěšné hnutí díky levicovým politikům a politicky korektním žurnalistům.

V mateřských školkách v Kodani se podává pouze jídlo "halal" a v pátky slyšíme po celé zemi volání k modlitbám z minaretů. Polovina našich škol dává muslimským žákům o muslimských svátcích volno a tyto svátky jsou už pro vyučující vyznačeny v oficiálním kalendáři. V naší sekulární a demokratické společnosti už fungují některé části islámského práva šaría. Politici ani média se už neodvažují kritizovat islám a muslimskou imigraci.

Většina muslimů respektuje islámské autority víc, než ty neislámské. Drží se slov koránu:

súra 25:52- "Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do úporného b o j e!"

súra 3:73- "Nevěřte n i k o m u kromě vašich souvěrců".

(ko: co udělá Evropa, až tuto výzvu uposlechne 20 milionů muslimů?)

V Dánsku a ve většině evropských zemí vytvářejí muslimové paralelní společnost, kam se policisté, hasiči ani daňoví úředníci neodvažují vstoupit. Muslimové se jim posmívají a napadají je. Konfliktů každý měsíc přibývá. Nikdy bychom neměli dovolit islamistům, nepřijímajícím naši kulturu a její hodnoty, aby ji ovlivňovali. Náboženskou svobodu bychom měli garantovat jen takovým náboženským společnostem, které veřejně odsoudí násilí a nenávistné verše ve svých náboženských knihách.

Měli bychom trvat na faktu, že naše země má křesťanské dědictví a kostely, symboly a tradice musí mít větší práva ve společnosti a v zákonech. Nejsem křesťan, ale jsem nesmírně vděčný za křesťanství, po reformách, které posunulo naši civilizaci kupředu. Musíme trvat na svobodě projevu a na právu kritizovat náboženství. Mnozí politici jsou si toho vědomi, ale zbaběle mlčí. Mnohá media vlastní ropní magnáti.

V Austrálii už muslimové požadují zavedení práva šaría a oddělené muslimské čtvrti. Jejich děti pochodují s transparenty, vyzývající k zabíjení Židů. Připravují se zákony na potírání kritiky islámu a ve vládě je proislámská, levicová strana práce. V minulém století bojovala levice za demokracii, za práva žen a proti náboženskému fanatismu. Dnes tomu všemu napomáhá: nejhorším antidemokratickým silám, útlaku žen a náboženskému fanatismu.

Každý by si měl přečíst korán a zjistit, jakým způsobem se podařilo malému pouštnímu království dostat se do 52 zemí a získat 1,5 miliardy stoupenců. Naší svobodu musíme bránit bez nenávisti a při zachování naší základní přátelské kultury. Není pochyb o tom, že mnozí muslimští politici užívají demokracie ke zničení demokracie. Neměli bychom povolit používání islámských symbolů u státních zaměstnanců, např.bůrky u soudců a zdravotních sester.

Naprostá většina muslimů ani jejich potomci se nikdy neintegrují. Otázkou je, zda se integrovat chtějí, zda je jim to dovoleno a zda to umějí. Proč by se měli integrovat? Mají zajištěnou stravu, byt, školy, zdravotní péči, bez ohledu na to, zda pracují a zda akceptují naše hodnoty. Uvnitř paralelní společnosti hovoří svým jazykem a pěstují svou kulturu, své náboženství, své hodnoty atd. Proč by se měli přizpůsobit?

Zadruhé: Islám znamená podřízení. Muslimové jsou pod neustálou sociální kontrolou. Jen málokdo si může svobodně vybrat partnera do manželství, oblečení, způsob stravování, své náboženství nebo celkový způsob života. Kdyby se chtěli integrovat do společnosti hostitelské země, museli by opustit některé kulturní a náboženské zvyky. To je pro většinu muslimských rodin nepřijatelné. Podle japonského přísloví: "Vyčnívající hřebíky budou zatlučeny."

Zatřetí: Není lehké se integrovat do vyspělé moderní společnosti. Museli by se naučit nový jazyk, osvojit si vyšší vzdělání pro novou práci, aby mohli živit svou rodinu. Navíc by museli přijmout rovnost mužů a žen, svobodu projevu, což ve své zemi neznali. Zůstat zakořeněn ve své tradici je mnohem jednodušší a bezpečnější. Šířit islám v nové zemi pokládají za svou náboženskou povinnost. Imigrací a zvýšenou porodností to také praktikují.

Nedomnívám se, že průměrný muslim chce hostitelskou zemi zničit. Chce ji pouze změnit tak, aby odpovídala jeho kultuře a hodnotám. V tom jim vycházejí naproti naši kulturní relativisté s teorií, že všechny kultury jsou si rovné. Ani rodiny si nejsou rovny v úrovni vzdělanosti a stejně tak i náboženství si nejsou rovny. Když si muslimové zvolí kriminalitu a paralelní společnost namísto integrace, to není chyba společnosti, to je jejich volba. Jestliže vštěpují dětem odpor k západní společnosti, integrace bude nemožná.

Charakter muslimů se vyznačuje hněvem. Naše kultura považuje hněv za zlo. Učíme děti sebeovládání, aby uměli řešit konflikty pokojnou cestou bez použití násilí. V muslimské kultuře je násilí přijatelné. V nemuslimské kultuře kritice nasloucháme, abychom se vyhli omylům. Muslimové nevnímají kritiku jako pomoc. Reagují s hněvem a násilím. Údajně tím zachraňují svou čest. Na Západě to vnímáme jako nejistotu a nedostatek sebedůvěry. Těch 7 z 10 vězňů, pocházejících z muslimských rodin, se dopustilo násilí po kritice.

Západní pojetí sebereflexe je v muslimském prostředí nahrazeno kolektivním pojetím. Nahněvaní muslimové nelitují použití násilí k obraně cti. Experti mezi sebou diskutují, zda absence empatie a lítosti není produktem muslimské kultury, nesoucí znaky psychopatů. Zatímco se v západním světě učí otevřenosti cizí kultuře, rase a náboženství, islám vyučuje extrémní verzi apartheidu.

Moji muslimští klienti ve vězení považovali za nemyslitelné použít násilí vůči muslimovi. Jejich pojetí muslimské společnosti nezná hranic, barvy kůže ani národnost. Na prvním místě je jejich náboženství, přestože někteří moji muslimští klienti kouřili a pili alkohol. Většinu peněz z prodeje drog utratili s prostitutkami. Ve stejném čase zapalovali auta a házeli kameny na policii při demonstraci proti karikatuře Mohameda. Jejich silná identifikace s jinými muslimy je hlavní překážkou úspěšní integrace."

 

přeložil Karel Orlík

Zdroj: EUportál

http://www.ostrava-online.cz/blogy/studie-psychologa-charakter-muslimu-se-vyznacuje-hnevem

 

P.S.

Znám několik muslimů, jednomu jsem byl i za svědka na svatbě ve Švýcarsku. Bohužel vše je zneužitelné. Je třeba rozlišovat islám od extrémního islamismu. Připomínám výrok M. Kadáfího: „Evropu nedobudeme zbraněmi, ale ženskými dělohami.“ J.Š.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře

+1 #3 Jan Chlumský 2012-09-19 18:54
"Je třeba rozlišovat islám od extrémního islamismu" je největší blud jaký jsem kdy slyšel. Musulmani jsou mírní jen tam, kde jsou v menšině a nestydí se to o sobě ani říkat. Na You Tube are interwiews s mluvčími muslimy, kteří nejsou žádní primitivové a ti se nestydí tuto pravdu veřejně přiznat. Jeden dokonce přátelsky varoval něco jako v tom smyslu, že "počkejte až nás bude hodně..." to, že budou všem infidels řezat krky bylo nad slunce jasné z jeho řeči. Islamismus není náboženství, ale ideologie. Jako fašismus a komunizmus, jenom mnohem primitivnější, zákeřnější a hrůznější. jeden můj hodný přítel Muslim přiznával, že jíst vepřové nemá, ale když není nic jiného, je povolena výjimka. A je známou věcí, že Muslimovi je povoleno lhát, šidit, podvádět, ba i vraždit pokud je to v zájmu posílení Islamu. Neříkejte mi pane Šinágl, že máme umírněné a neumírněné Muslimy. Dokud se nepostavíme rozšiřování této ideologie, skončíme jako Evropa po nástupu Hitlera, jen daleko hůř. Je jasné, že předpověď toho usmívajícího se Muslima, že v roce 2030 budou již vládnout Bruselu není vůbec přehnaná, pokud se nestane něco opravdu drastického, a to se díky strachu dnešních levicových, ustrašených politiků asi nestane.
-1 #2 Jan Šinagl 2012-09-12 17:11
Děkuji panu Oldřichovi - "Jen poznámka k P.S.: Nedobudeme a dělohami. Jinak dobré." - Paměť někdy selže a časový stres dokoná nechtěné "dílo". J.Š.
+6 #1 Karel Adler 2012-09-12 11:39
Asi nejlepší charakteristiku , dodnes platnou, zvěřejnil Winston Churchill už roku 1899 (The River War):
"Jak děsná jsou prokletí, jimiž stíhá mohamedánství své vyznavače! Kromě fanatického nadšení, které je u člověka stejně nebezpečné, jako je nebezpečná vzteklina u psa, trpí tou strašnou fatalistickou apatií. Důsledky se patrně projevují v mnoha zemích. Neprozřetelné zvyky, ledabylý systém zemědělství, líné obchodní metody a nejisté vlastnictví existují všude, kde vládnou či žijí následovníci Proroka. Pokleslá smyslnost zbavuje pozemský život půvabu a zjemnělosti a příští důstojnosti i svatosti."

To, že podle mohamedánského práva musí každá žena patřit nějakému muži jako jeho výhradní majetek, buď jako dítě, manželka, anebo konkubína, nutně povede k odkladu konečného vyhynutí otroctví až do té doby, než se islám přestane mezi lidmi uplatňovat jako velká síla. U jednotlivých muslimů se sice mohou projevovat skvělé vlastnosti - vliv náboženství však přesto ochromuje společenský vývoj těch, kdo je vyznávají. Na světě neexistuje žádná mohutnější zpátečnická síla. Mohamedánství není ani zdaleka na vymření, naopak se projevuje jako bojovná víra získávající nové a nové stoupence. Už se rozšířila po celé střední Africe a na každém kroku za sebou zanechává nebojácné válečníky, a nebýt toho, že křesťanství je chráněno silnými zbraněmi vědy, proti níž marně bojovalo, civilizace moderní Evropy by možná padla stejným způsobem, jakým se kdysi zhroutila civilizace starého Říma."

Bohužel, levičáci všech zemí Winstona Churchilla obecně rádi nemají a spoléhají na to, že neschopní muslimové budou volit socany jako dodavatele sociálních dávek...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)