Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 02.06.2020 07:57
  I tato kauza o trestání nevinných lidí jde na hlavu komunistů.

  Read more...

   
 • 02.06.2020 07:56
  Jestli se této ženě podaří s ostatními nejen zatočit, ale ...

  Read more...

   
 • 01.06.2020 17:58
  Komunistům hanba nevadí a nám zřejmě také ne. K.Mrzílek

  Read more...

   
 • 30.05.2020 10:44
  Nejen barvy, ale i charaktery časem blednou. Pane plukovníku ...

  Read more...

   
 • 30.05.2020 08:44
  Ústupčivost. Čechů hlavní úspěch komunistické normalizace.

  Read more...

   
 • 26.05.2020 13:57
  Když se jedná pouze podle zákonů, spravedlnost ostrouhá.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Aldringen ClaryAktualizováno 7.2.2016: ZDE si můžete přečíst obě chybějící kapitoly v českém vydání knihy. Bohužel nemám čas na český překlad. J.Š.

"Vzpomínky starého Rakušana" knížete Clary-AldringenaAldringen Vune vzpominek avers

Henlein: "Nikdy jsem toto vše nechtěl, oklamali mne, zneužili mé jméno a potom mne zbavili moci ..." Beneš k dr. Emilu Franzelovi: "Ve Vídni je mi milejší Hitler než Habsburk."

Kníže Alfonso von Clary-Aldringen (1887-1978) napsal v roce 1977 výbornou knihu. Jmenuje se: "Vzpomínky starého Rakušana". Po pěti letech dosáhla 9 vydání! Protože Clary-Aldringenův starý šlechtický rod pochází z Čech, jehož rodinné sídlo leželo v Teplicích, je pochopitelné, že přeložil tuto knihu také do češtiny. To se stalo v roce 2002, díky Miladě a Milanu Kouřimským. Ale, kupodivu, česká verze vykazuje závažné mezery: Dvě kapitoly zcela chybí a třetina byla významně zkrácena, aniž by na to byl čtenář upozorněn.

Aldringen D avers reversKaždý zkušený sudetský Němec pozná přirozeně ihned hlavní důvod. Chybějící části byly vynechány, protože jsou v rozporu s požadovaným pohledem na historii. Tento předpoklad je pravdivý, jak bude vysvětleno níže:

Kapitola: "Svaz Ligy národů a Konrad Henlein"

Toto je první, zcela vynechaná kapitola. Ukazuje prince jako člena "Sudetoněmecké ligy pro Společnost národů a národnostního porozumění". Po jednom zasedání, kterého se zúčastnil, varoval ho velvyslanec Spojených států, Lewis Einstein, aby nedával příliš otevřeně najevo svůj zájem na této lize, protože by to mohlo mít nepříznivý vliv na některé sporné otázky při nadcházející pozemkové reformě.

Díky Lize se princ seznámil s Konradem Henleinem. Oba seděli vedle sebe na večeři. Clary-Aldringen nabyl dojmu, že Henlein je klidný, vyrovnaný muž s příjemně znějícím hlasem. Když jednou kdysi promluvil Henlein v Teplicích, dával si Clary-Aldringen samozřejmě pozor, aby se shromáždění nezúčastnil. Britský host Clarys, byl poslanec Cazalet, ten chtěl mermomocí Henleina slyšet. Našli následující řešení. Knížecí zámecké zahrady hraničili náhodně s místem shromáždění, tak se schovali za keřem u plotu, kde mohli dobře slyšet Henleina. Představil sudetoněmecké stanovisko bez nenávisti a demagogie. Nato chtěl nutně Cazalet s Henleinem osobně mluvit. To se nakonec po několika pokusech povedlo v jednom hotelu v Karlových Varech. Cazalet chtěl vědět, zda se sudetští Němci budou snažit připojit k Říši. Henlein odpověděl: "Nenecháme se vést jen našimi pocity, ale držíme se politicky možného". V odstraněné kapitole Clary-Aldringen popisuje také své známé setkání s Henleinem několik dní před koncem války v roce 1945 v jednom hotelu v Teplicích. Jak je známo, poprosil Henlein prince, aby požadoval od Eisenhowera obsazení Čech americkým letectvem. Když mu Clary-Aldringen vysvětlil, že to není možné, došlo ke známému Henleinovu emočnímu vyjádření: "Nikdy jsem toto vše nechtěl, oklamali mne, zneužili mé jméno a potom mne zbavili moci ..."

Kapitola "Prezident Beneš"

Také tato kapitola o Benešovi byla zcela vynechána. V ní Clary-Aldringen popisuje zevnějšek Beneše, zejména upoutaly jeho pozornost jeho "naprosto odpudivé ruce". Benešova kniha "Zničit Rakousko-Uhersko“, nazývá odporným dílem moci a obvinil autora, že ve Versailles pracoval s falešnými čísly. Když se polská armáda dostala do potíží v polsko-ruské válce v roce 1920, měl Beneš škodolibou radost o nedokázal ji skrývat. Velmi široký prostor v této kapitole je věnován hladu mezi sudetskými Němci, zejména v Krušných horách. Proto také podporuje myšlenku, že události roku 1938, mají být posuzovány jako vzpoura z hladu sudetských Němců. Kapitola končí slovy, které řekl Beneš k dr. Emilu Franzelovi: "Ve Vídni je mi milejší Hitler než Habsburk."

Kapitola "Sbohem Čechy"

Tato kapitola padla za oběť jen z části cenzorským nůžkám. Chybí v ní popis masakru v nemocnici v Podbořanech. Tam se nacházel Clary-Aldringen v srpnu 1945 s oboustranným zánětem středního ucha. Jednoho dne jej tam působící ukrajinský lékař vyzval, aby se choval jako velmi trpící. Důvodem byl brzy zřejmý: skupina českých "Bojovníků za svobodu" se vřítila do nemocnice a vzala obratem německé pacienty k "výslechu". Výsledek byl hrozný, neboť pacienti byli tak strašně zbiti, že většina z nich zemřela. Clary-Aldringen, který se choval jako trpící, zůstal ušetřen. Zřejmě proto, že sadismus některých lidí, nebyl v potřebné míře probuzen v požadované míře bolestmi svíjejícího se muže.

Znepokojující "vůně"

Důvod popsaného padělání je jasný: i když v době překladu uplynulo už dvanáct let od tzv. "sametové revoluce", stále se nehodí některé kapitoly v ČR k udržovanému obrazu sudetských Němců jako nepřítele. Český překlad byl publikován pod názvem "Vůně vzpomínek“. Každému, kdo zná tuto manipulaci, nebude tato vůně příjemná!

(Witikobrief 4/2015, str. 17, F.V.)

 
Sudetoněmecká tisková služba (SDP)

Rakousko
Vídeň 25. listopadu 2015

* * *

Překlad J.Š.

* * *

Benešův plán aeroplán…

„Dr.Emil Hácha, náš nejvyšší soudce a právník, president státu a dr. Chvalkovský, jeho zahraniční ministr, v březnu 1939 obětovali ve své politické malodušnosti, mezinárodně i vnitřně stát, nemajíce k tomu ani práva, ani žádné legitimace a pověření… Jsou věci práva a principy politické morálky, které se nikdy – ani za cenu jakýchkoli, ať předpokládaných, ať skutečných oportunistických politických výhod, ani pod nejkrutějšími hrozbami a nátlakem – neobětují.“

Dr. Edvard Beneš

* * *

„Pokud by šlo jen o Háchu, tak ten by před nacisty hlavu nikdy nesklonil. Žádný z našich presidentů se pro zemi neobětoval tolik…“

Jan B.Uhlíř

* * *

„Háchovo dilema má nadčasovou platnost. Smí člověk napomáhat zlu, byť by se mu zdálo, že tím čelí něčemu horšímu? Háchovy časy byly příliš temné, aby se dal vynést jasný soud. Někteří filosofové tvrdí, že na ty nejtěžší otázky neexistuje vůbec žádná správná odpověď.“

Viktor Šlajchrt

Citáty z knihy Tomáše Pasáka Emil Hácha (1938-1945)

* * *

P.S.

Připomínám, že gen. Alois Eliáš, předseda protektorátní vlády, pomáhal odboji a byl nacisty po odhalení popraven. Po Benešově zbabělém opuštění Československa jako vrchního velitele armády, byl mezi obyvatelstvem velmi populární výrok: „Já mám plán, aeroplán“. Beneš je osobně odpovědný za likvidaci české elity po atentátu na Hendricha. Byl varován odbojem, kdy odboj nemohl na atentát navázat a že nutně povede k drakonickým opatřením, represím a likvidaci těch nejlepších. V Londýně na Beneše tlačili silně zastoupení komunisté, aby atentát provedl. Dobře věděli, že jim nacisté likvidací české elity usnadní nástup k moci. President Dr. Emil Hácha zemřel v žalostných podmínkách, bez lékařské péče v Praze na Pankráci, kdy na něho dozorci dokonce močili!

Edvard Beneš byl hrobníkem čs. demokracie a státu. Nevyhnali jsme jen české Němce, ale později i české sedláky z vesnic. Na všechno jsme si vždy vymysleli "důvody". Plným právem řekl Karel Schwarzenberg, že Beneš patřil před Norimberský tribunál jako válečný zločinec.

To, že po celé zemi je množství Benešových pomníků a žádný dr. Háchy a gen. Eliáše a dalších zapomenutých či utajených hrdinů a skutečně velkých dcer a synů národa, je ostudou a hanbou nás všech! Obětovali svůj život a svoji čest za vlast. Život ztratili, čest jsme dlužni jim navrátit, máme-li být hodni jejich odkazu a památky.

 

Jan Šinágl, 2.12.2015

* * *

Vůně vzpomínek - Alfons kníže Clary Aldringen - Geschichten eines alten Österreichers

… Kníže se stal nedobrovolným občanem druhé třídy v nové republice spolu s dalšími 3. 000.000 Němci. Nejhorší tragédií v životě knížete se však stalo brutální vyhnání prostých obyvatel z teplického panství a z dalších regionů zemí Koruny české, včetně příslušníků rodu Clary - Aldringen, kteří spravovali svěřené dědictví po dobu minimálně od roku 1650. A co vzniklo? Měsíční krajina vytunelovaná a srovnaná se zemí. Při cestě na sever Čech si musí každý zamáčknout slzu nad tím, kam to Češi v Sudetech přivedli. Do totálního náboženského, kulturního i morálního srabu, ze kterého dnešní pohrobci lidského darebáctví obviňují nejprve komunisty, později těžařské společnosti a lobbistické skupiny. Zničenou krajinu už nikdy nikdo nezachrání, protože ztratila svou duši. A krajina bez duše podobající se měsíční krajině musí zůstat mrtvá navždy, ani revitalizační tendence EU fondů nezachrání a nespasí to, co bylo ztraceno v roce 1945 násilným vyhnáním obyvatel, mezi kterými byl i slavný rod Clary-Aldringenů.

Co říci na závěr? Kniha je zcela vyprodána. I to svědčí o tom, že obyvatelé tohoto zoufalého národa mají dost líbivých slov o pokroku a zářném zítřku, který neexistuje. Doufejme, že nakladatelství Brána knihu znovu vydá. Všem upřímně knihu knížete Aldringena doporučujeme!

http://monarchiacatholica.blog.cz/1202/vune-vzpominek-alfons-knize-clary-aldringen-geschichten-eines-alten-osterreichers

* * *

Dobrý den, Sudeťáci!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (6 Votes)
Share

Komentáře   

+2 #3 Horal 2015-12-07 06:36
O škodolibé radosti Beneše z událostí na Ukrajině počátkem r.1920 vůči Polsku, by se dal napsat článek. Ano, Beneš by tím, kdo zapříčinil fakt, že s Poláky jsme neměli přátelské vztahy. To se nám vymstilo v r.1938.
+3 #2 Jaromir Lnacik 2015-12-06 07:47
Mylite se pane Sinagle, F, Chvalkovsky nebyl nacisty popraven, zahynul v automobilu kdyz toto bylo napadeno stihacem pobliz Berlina. Popraven za spolupraci s odbojem byl predseda vlady Elias.
-2 #1 Jan Šinagl 2015-12-06 07:02
Děkuji Vám pane Lnaciku, máte pravdu, omlouvám se Vám i čtenářům. Jistě jste četl oba díly dr. Ladislava Feierabenda "Konec čs. demokracie", který podrobně popisuje poměry v protektorátní vládě presidenta Háchy a exilové Beneše.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)