Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

Žádné události k zobrazení

Nejnovější komentáře

 • 02.12.2020 12:45
  Dokud nebudou činy, jsou veškeré řeči pro srandu králíkům ...

  Read more...

   
 • 02.12.2020 12:43
  Mírumilovnost stalinského Ruska se projevovala tak, že KGB ...

  Read more...

   
 • 30.11.2020 13:30
  Zeman chce po BIS jména ruských špionů. Z tajných informací dělá ...

  Read more...

   
 • 29.11.2020 12:11
  Chapeme to spravne, ze u zadne ze schuzek Martina Nejedleho v ...

  Read more...

   
 • 28.11.2020 13:48
  "Dokud se nezbavíme lží, tradice starověkého vzteku, dokud ...

  Read more...

   
 • 28.11.2020 13:44
  To vzdělané a bezcharakterní individuum na Hradě českých králů ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Waldheim KurtPán prezident Havel na salzburgskom festivale povedal: „Domnienka, že i možno beztrestne preklučkovať hlstórlu a prepísať vlastnýDubcek Alexandr životopis, patrí k tradičným stredoeurópskym omylom. Ak sa nlekto o to pokúša, škodl sebe i  svojim spoluobčanom, pretože niet plnej slobody tam, kda nie |e daný prlechod plnej pravdy“. Koho týmto výrokom pán prezident apostrofoval, nie je ťažké uhádnuť. Rakúsky spolkový prezident Kurt Waldhelm vzápatí po pre|ave vyhlásil, že on svoj životopls neprepisal a židovský časopis Semit v SRN uviedol, že Waldhelm bol človekom rakúskej protlněmeckej odbo|ovej skupiny (Národná obroda dňa 27.7.1990)

Pánu Waldheimovl sa zazlieva, že ako nadporučík německej brannej moci (Wehrmachtu), veděl o zločinoch a popravách, ktoré nacisti v okupované Juhoslávii popáchall, a že im nezabránil. Co znamenal a mohol vykonaf za vojny v takej obrovskéj mašinérii nacistickej brannej moci obyčajný, radovy nadporučík? Vobec nič! Keby sa bol pán Waldhelm nechal sám zmasakrovat, čo by dokázal? Nič! Ku cti pána Waldhelma |e a| skutočnosť, že bol dlhé roky Generálnym tajomnlkom OSN a svo|u funkclu vykonával velml zodpovědně. Nezamýšlam ale brániť pána Waldheima, chcem len, aby sa před cudzlm prahom nezametalo skor, ako máme pred vlastným prahom čisto. A máme? Máme u nás na najdoležitějšach vládnych mlestach ludí s čistou, bezúhon­nou mlnulosťou?  

Prosím pána prezidenta, aby sa pozrel okolo seba a poukážem len na |eden případ. Koho navrhol. aby stál po jeho boku, keď sa uchádzal o priazeň Slovákov pred prezidentskou volbou? Pána doktora soclálnych vied Alexandra Dubčeka v rokoch totality komunistické strany, súdruha, prvého tajemníka KSS (1962-1968) a prvého tajomnlka KSC (1968-1960). Pán RSDr. Dubček začínal svoju závratnú kariéru v roku 1949, teda v čase, keď se u nás ujala nekontrolovatelnej moci komunistická strana. Keď sa hromadné zatýkalo, popravovalo (vyše 170 ludíé), medzl nimi i žena, dr. Milada Horáková, dr. Vlado Clementls atd. - keď sa likvidovali kláštory, živnosti, prevádzala sa násilná kojektivizácia, vylučovalo sa zo škol, keď sa rúcali sochy Štefánlka, keď nebolo takmer vrstvy obyvatelstva, ktorá by nebola ne|ako postihnutá, vrátane komunlstov, a to i jej najvyšších predstavltelov, keď Štátnym súdom v rokoch 1948-1952 bolo odsúdených 27 000 ludí, obecným súdom v rokoch 1953-1967 70 000 ludí, odsúdených alebo Internovaných bolo 15000 rolnikov, remeselnikov a maloobchodnikov bolo takto postihnutých 15 000. Spolu 147 000 ludí. V pracovných táboroch bolo 186 000 ludí, v technických práporoch (FTP) 118 683 ludí. V rokoch 1948-1967 bolo zatknutých spolu 1 120 387 osob, v tomto čase zomrelo 15 728 vazňov. A vtedy pán doktor Dubček neustále stúpal na stranickém rebrlčku: Od r. 1949 do r. 1951 bol taj. a ved. tajemnikom KSS v Trenčíne. 1951-1952 - vedúci odboru UV KSS. 1952-1953 - zást. ved. tajomníka UV NF, 1953-1955 - vedúcl tajemník KV KSS v Banskéj Bystrici, v rokoch 1955-1958 študoval na Vysokej škole politickej pri UV KSSZ v Moskvě, kde dosiahol doktorát sociálnych vied. Od roku 1962 - vedúd tajomník KV KSS v Bratlslave, od roku 1953 kandidát UV KSS, od roku 1953 člen UV KSS, 1958 UV KCS, v rokoch 1958-1960 kandidát předsednictva UV KSS, 1960-1962 ta|omník a člen sekretariátu UV KSČ, 1962 člen Predsednictva ÚV KSČ a ÚV KSS, 1962-1968 prvý ta|omník ÚV KSS. 1968-1969 prvý ta|omník ÚV KSČ. V rokoch 1950-1955 a v rokoch 1960-1970 poslancem NZ, 1964-1970 poslancom SNR, v roce 1968 predsedom ÚV NF, 1968-1969 predsedom ÚV NF ČSSR, 1968-1969 člen výkonného výboru Předsednictva ÚV KSČ.

Pán dr. Dubček nemohol zabránit’ represáliám, ktoré ho na každom úsoku života spríevádzall. On, po Antonínovi Novotnom najvyššia osobnosť v štátě, ale obyča|ný nadporučík armády to mohol urobit’?! Kde e tu logika?

Po okupácll ČSR vojskaml Varšavskel zmluvy v Moskvě spolu s prezidentom gen. Svobodom podpisali protokoly o okupácii republiky (dr.Kriegel to odmletol urobit). Prečo to podpísal? Dr.Tiso a vláda Slovenske| republiky v Januári 1945 odmietla prlpo|enle Slovenska k Sovletskému zvazu a stálo ich to životy. Aj po okupácii ČSSR v roku 1970 ako velvyslanec v Turecku mal pán dr. Dubček vřelý vzťah k brežněvovskému Sovietskému zvazu, to prejavll tým, že jeho prvá nástupná audiencia sa neuskutočnila u prezidenta Turecka, ale u sovietského velvyslanca v Turecku, s ktorým udrižiaval čulé a vrelé styky. Na audiencii u Pápeža, keď pán dr. Dubček bozkával pastlerský prsteň, sa vyznával, že jeho otec bol katolík, len matka evanjelička, ale on bol vždy tolerantný k viere. Prečo to nedokázal, keď v roku 1950 likvidovali v Trenčíne řeholu piaristov a dominikánov, aby tomu zabránil? Prečo nezakročil proti likvidácll sochy generála Štefánika, keď bol v rokoch 1953-1955 v Banské Bystrici prvým ta|omníkom kra|ského výboru KSS?

Vtedy pán dr. Dubček velebil socializmus, sluboval luďom raj na zemi, za éry komunizmu sluboval vernost' Sovietskému zvazu na věčné časy a nikdy inak. Přitom, keď cestoval po kapitalistických štátoch, musel viďať ty priamo priepastné rozdiely v žvotné úrovni tam a u nás. Keď naši občania dnes cestujú do cudziny, vidia akí sme dnes žobráci, keď sl v poraženom, rozbombardovanom západnom Nemecku za týždennú mzdu sotva možu dovoliť v resiaurácii ob|ednať poriadny obed.       

Od roku 1948 do roku 1968 bol dr. Dubček za totalitný komunizmus, po roku 1968 za socializmus s tzv. ludskou tvárou s vedúcou úlohou KSČ, to potvrdil aj pri udělovaní doktorátu bolonskej univerzity - doktorátu soclálnych vled, keď vyhlásil, že sa cíti komunlstom a že |e za socializmus a ludskou tvárou a 'vedúcou úlohou KSČ. A teraz je za pluralitnú demokraciu!

Čiže pán dr.Dubček je vždy za to, to je v móde a kde sa može uplatnít a realizovat. Otázkou už len je, čím by  zase bol, keby sa karta obrátila a zahnivajúci kapltallzmus a pluralitnou demokraciou by u nás stroskotal?!

Ze slovenského tisku

Denní Hlasatel, Chicago, USA, 18.prosince 1990

* * *

Diskutujte: Děsivá výpověď, pravda o naší zemi a o nás!

K.Mrzílek — 2016-12-19 21:20

Ta babka čarodějka Klimková, když říkala o našem malém národě, protože se do ničeho nepletl tak přežil. Ano, Hradčany jsme nemuseli rekonstruovat, ale národ je rozbitý i po 25 letech. Ti, kteří ubližovali sedí v parlamentu. O jednotě nemůže být řeči. Oběti, hrdinové, kteří vyvstali z odvahy národa, ať malého či velkého, jsou vzory, které tvoří jednotu. Finové, Poláci, Rusové, Briti, Australané, Novozélanďané, se mohou opřít o své vzory. My o své zdi na Hradčanech.

* * *

J.Š.20.12.2016

* * *

Neuvěřitelné – EP už veřejně uctívá i celoživotní, kariérní komunisty!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)
Share

Komentáře   

0 #1 Charles Wiener 2016-12-28 23:03
Dubček byl aparatčík a komunistou v moskevského línii za všech okolností. Věděl však, že sovětský model se musí adaptovat a socialismus s lidskou tváří byl pokusem v tomto směru. Nešlo však o cestu k demokracii, protože i v Dubčekovém modelu vedoucí úloha KSČ měla být zachována.
Nevyčítá se Waldheimovi, že byl důstojníkem Wehrmachtu. Dá se mu vyčíst, že byl členem SA, ale vyčítalo se mu, že "zapomněl" uvést ve své autobiografii, že po nasazení a zranění na sovětské frontě a dostudování ve Vídni byl v Řecku tlumočníkem (dle jeho pozdějsích slov) při vyšetřování britských a řeckých zajatců. Pokud měl čisté svědomí, nebyl duvod to zamlčet. Co ho nutilo psát autobiografii když chtěl něco zamlčet?
Rakušanům lze vyčíst, že i po té, co toto "opomenutí" vyšlo ve známost, ho zvolili prezidentem. Proto, že v Rakousku, na rozdíl od Německa, nedošlo k procesu denacifikace? Dle Spojenců, Rakousko bylo první obětí Hitlera. A zapomnělo se, že Rakousko ano, ale Rakušané jako národ, ne.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)