Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

Žádné události k zobrazení

Nejnovější komentáře

 • 02.12.2020 12:45
  Dokud nebudou činy, jsou veškeré řeči pro srandu králíkům ...

  Read more...

   
 • 02.12.2020 12:43
  Mírumilovnost stalinského Ruska se projevovala tak, že KGB ...

  Read more...

   
 • 30.11.2020 13:30
  Zeman chce po BIS jména ruských špionů. Z tajných informací dělá ...

  Read more...

   
 • 29.11.2020 12:11
  Chapeme to spravne, ze u zadne ze schuzek Martina Nejedleho v ...

  Read more...

   
 • 28.11.2020 13:48
  "Dokud se nezbavíme lží, tradice starověkého vzteku, dokud ...

  Read more...

   
 • 28.11.2020 13:44
  To vzdělané a bezcharakterní individuum na Hradě českých králů ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Pražský advokát Lubomír Müller pokračuje ve své iniciativě, jejímž cílem je zajistit alespoň po letech spravedlivý proces pro údajného polenského vraha Leopolda Hilsnera. V červenci podal podnět k obnově řízení.

Na Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích odeslal  Müller 6. července Podnět k návrhu na povolení obnovy řízení ve věci zemřelého Leopolda Hilsnera (nar. 10. 7. 1876).

Hilsner byl v odsouzen za vraždy Marie Klímové a Anežky Hrůzové, ke kterým došlo v letech 1898 a 1899 na Polensku. Krajský soud Písek Hilsnera odsoudil dne 14. 11. 1900. Hilsner byl žalářován, na základě milosti císaře Karel I. byl v březnu 1918 propuštěn z vězení. V současnosti prakticky nejsou pochyby o nezákonnosti a „protižidovské“ tendenčnosti tehdejšího procesu, respektive o Hilsnerově nevině.

Jak uvádí Müller, inspirovala ho ke snaze očistit Hilsnerovo jméno návštěva Rabínského domu v Polné a tamní expozice věnované soudnímu procesu s Hilsnerem. Polnou s manželkou navštívili 17. 8. 2019.

„Povšimli jsme si, že navzdory tomu, že od tehdejších událostí uplynulo už 120 let, kauza stále vzbuzuje mezi polenskými obyvateli silné emoce a předkládají vyhraněné názory na to, co se tehdy stalo: od toho, že vraždu spáchal ´neznámý psychopat´ až po to, že ´to udělali Židé z Golčova Jeníkova´. Shodně však tvrdí, že ´Hilsner to neudělal´,“ popisuje Müller.

Podstatná je však podle něho právní stránka věci: „Pokud jde o samotnou expozici, je z ní patrné, že justice je prostě neochotná se věcí zabývat.“

Neúspěšné snahy

Podněty ke stížnosti pro porušení zákona byly v Hilsnerově věci podány v 90. letech minulého století.

Byly odmítnuty dne 5. 2. 1998 a 12. 10. 1999, a to navzdory tomu, že podle výsledku přezkoumání byl porušen zákon. K odmítnutí došlo z procesních důvodů s tím, že konečné rozhodnutí bylo vydáno ve Vídni, a proto česká justice nemůže ve věci konat. Rakouská justice ale tvrdila, že zločin se stal na území dnešní ČR, kde má být věc řešena.

Ani další snahy o Hilsnerovu rehabilitaci nebyly úspěšné (viz článek v JL dne 7. 7. 2020). Advokát Müller podal podněty ke stížnosti pro porušení zákona v letech 2019 – 2020 ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Ta však dopisem ze dne 29. 5. 2020 sdělila, že stížnost pro porušení zákona nepodá.
Advokát neuspěl ani posléze, kdy se ve věci obrátil na prezidenta Miloše Zemana.

Cesta obnovy řízení

„K situaci, kdy ministr(yně) odmítá podat stížnost pro porušení zákona, ačkoli existují důvody k jejímu podání, nedochází poprvé. V minulosti Nejvyšší soud ČR takové případy řešil a vysvětlil, že je možné postupovat cestou obnovy řízení,“ argumentuje Müller ve svém aktuálním podnětu k obnově řízení.

V konkrétním případě podle něho musí převážit zájem na plné zákonnosti rozhodnutí a postupu řízení, které takovému rozhodnutí předcházelo.

Advokát apeluje na nastolení stavu, kdy bude trestní věc s ohledem na stav dodržování základních lidských práv a svobod v ČR v podstatně příznivějším politickém i právním klimatu znovu projednávána a rozhodována nezávislým a nepodjatým nalézacím soudem.

Mezi podstatné záruky zachování procesních práv obviněného patří přitom podle advokáta i požadavek na nové projednání a spravedlivý proces bez zbytečného odkladu, resp. co nejrychleji.

Müller rovněž připomíná článek 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, podle kterého má každý právo, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem.

Ve svém podnětu k obnově řízení také L. Müller poukazuje na nově zjištěnou skutečnost ve věci L. Hilsnera. Tou je podle něho ve smyslu § 278 odst. 1 trestního řádu skutečnost, že – slovy paní ministryně Benešové – „odsouzení Leopolda Hilsnera bylo ovlivněno mimoprávními okolnostmi a nebylo tak v souladu se zásadami spravedlivého procesu“.

Za „mimoprávní okolnosti“ lze podle advokáta pokládat např. antisemitské útoky, kterými byl proces na začátku 20. století doprovázen.

https://www.jihlavske-listy.cz/clanek31426-v-kauze-udajneho-vraha-hilsnera-byl-podan-podnet-k-obnove-rizeni.html?komentare=vse

* * *

Zločin v Polné, hilsneriáda nám opět připomíná náš národní charakter a nebezpečné sklony ohrožující především nás samé

Výroky z filmu Zločin v Polné:

TGM: „Rasová nenávist mrzačí duši národa.“

Nietzsche: „Spokojená svině, nebo umírající bojovník.“

Manželka obhájce Hilsnera: „Lidé jsou proto židům snad v každém českém městě. Lůza rabuje obchody. Mám strach. Tohle v Čechách nikoho nezajímá.“

TGM: „Jakoby ta šílená snaha po odsouzení potlačovala podvědomě vědomost o vlastním mravním selhání!“

Pohlednice Hilsnerovi do vězení: „Lidi Vám napsali k svátku a všichni doufají k poslednímu.“

Novinář k obhájci: „Vy jste do toho šel z vyššího principu mravního, pro Baxu je to investice do politické budoucnosti. Jeho budou milovat davy, Vás proklejou. On vsadil na lidskou hloupost, Vy na spravedlnost. A to byla zásadní chyba, protože jak vidí i slepý, žádná spravedlnost není a blbost vždycky zvítězí. Takže pochopíte, proč jsem ten skvělý článek neotiskl a ani teď neotisknu. Jako novinář a vydavatel jsem zkrachoval. Odjíždím do Ameriky. V Chicagu je velká komunita. Snad tam budou chtít české noviny.“

„Masaryčku, Masaryčku, chystáme šibeničku.“

„Inteligence česká, hromadně propadla při zkoušce z inteligence!“

„Svědomí pana Baxi snese všechno. Taková řeč se v soudní síni jen tak neslyší!“ Obhájce Hilsnera

„Existuje-li pochybnost, je pravda na straně obviněného.“

TGM byl za svůj postoj uznáván v zahraničí, ale doma napadán! Karel Baxa se stal pražským primátorem! Korunní svědek Pešák vymáhal odměnu za udání. Byl obviněn z podvodů, Dožil se 85 let. Úsilí o nápravu bezpráví, spáchaném na Leopoldu Hilsnerovi, trvalo bezmála 100 let. Až v roce 1998 MsP ČR konstatovalo, že v obou Hilsnerových procesech byl porušen zákon.

 

Jan Šinágl, 10.2.2016 / 24.7.2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.50 (8 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)