Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...

   
 • 26.06.2024 08:18
  Tragikomedie justice, kdy oceněné reportérky u soudu letos ...

  Read more...

   
 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Navalnyj_AlexandrZájem všech světových médií vzbudil v ruském Kirově Alexej Navalnyj - Muž, který učinil z internetu zbraň, s níž si ani atomová velmoc neví rady – Čekají nás ruské poměry?!

… Vždy jde o jediné - odhalit kráde­že uskutečňované v rámci státních zakázek. Navalnyj získal ke spolu­práci špičkové právníky, ekonomy, experty z řady oborů. Když nic jiného, Navalnyj obtěžu­je státní orgány, které doposud na takové chování nebyly zvyklé. Bur­cuje občany, aby se prali za svá prá­va, a pomáhá jim v tom. Nepostu­puje jako jeho opoziční kolegové z horních slojí moci, nežaluje Putina či Kreml ani vládu a ministry. Pokládá takové kroky za zbytečné plýtvání sil a laciné PR. On se zabývá zcela konkrétními příklady na místech, v odlehlých oblastech, v malých městech a ob­cích a dotahuje je až k soudům. Když už si všímá samotného Putina, má to vtip a šmrnc. Navalnyj se postupně stal miláč­kem přinejmenším vzdělaných mas a obyvatel velkých měst. Robinem Hoodem a internetovým lido­vým vůdcem. Když se tento týden nechal zaregistrovat jako kandidát na starostu Moskvy, kterého si v září budou obyvatelé ruské metro­pole volit, většina jeho příznivců zdůvodňovala svou volbu právě po­třebou bojovat s korupcí. A nikdo lepší v tomto oboru dnes v Rusku není. Bloger Naval­nyj vyšel ze stínu internetu a vstou­pil na skutečné tribuny. Demon­stranti na moskevských mnohatisí­cových demonstracích provolávali vloni jeho jméno, a ve stejnou dobu se v soudních kuloárech zača­la připravovat likvidační operace „Kirovles“. …

Od středečního večera byly posíleny policej­ní hlídky v okolí Le­ninského soudu v Kirově. Do města se sjíždějí novináři ze všech světo­vých médií. Obránci lidských práv i aktivisté ruské opozice monitorují situaci a vybízejí masy k pohotovos­ti. Ulice Spasská, kde se soudní bu­dova nachází, je střežena, jako kdy­by tady měli soudit Che Guevaru. Přitom ve čtvrtek zde nestojí před soudem žádný rebel či partyzán, ale rozsudek si vyslechne právník a bloger Alexej Navalnyj.

Díry v silnicích

Svůj rozsudek si dnes sedmatřicetiletý Alexej Anatolijevič Navalnyj za­čal psát mnohem dřív, než proti němu bylo zahájeno trestní řízení ve věci „způsobení škody podvodem nebo zneužitím důvěry“. A to zhru­ba v roce 2004, kdy založil Výbor ochrany Moskvanů. Byl to jeho prv­ní, ale zdaleka ne poslední projekt, jehož cílem bylo potírání korupce ve státních strukturách. O rok později zakládá mládežnické hnutí Da!, kte­ré má výrazně politické ambice. Hr­dinou té části ruské populace, která brouzdá po internetu - a takových lidí jsou v Rusku desítky milionů - se ale stal celkem nedávno. V prosin­ci 2010 vymyslel a ihned začal reali­zovat projekt, který neměl do té doby v Rusku obdoby. Nazval ho RosPil. Na rozdíl od různých upoví­daných internetových diskusních fór, většiny blogů, dojmologických komentářů a reportáží založených na pochybných faktech jsou příspěv­ky na stránkách RosPilu naprosto konkrétní, strohé a profesionální.

Vždy jde o jediné - odhalit kráde­že uskutečňované v rámci státních zakázek. Navalnyj získal ke spolu­práci špičkové právníky, ekonomy, experty z řady oborů. Někteří pracu­jí jako dobrovolníci, někteří dostáva­jí plat pocházející z veřejných darů na projekt. Přispívají často i ruští oligarchové, politici, podnikatelé. Ja­kousi odnoží projektuje další nápad Navalného nazvaný RosJáma. Jak už název napovídá, jde o díry v ruských cestách. Na stránkách pro­jektu jsou zveřejňovány fotografie nej strašnějších úseků ruských cest. Následuje profesionálně zpracova­ná žaloba na Státní inspekci bezpeč­nosti silničního provozu Minister­stva vnitra RF. Po uplynutí 37denní zákonné lhůty na odpověď, která obvykle nepřijde, systém automaticky zpracovává stížnost adresovanou příslušné prokuratuře.

Jak ztrapnit Jamese Putina

Když nic jiného, Navalnyj obtěžu­je státní orgány, které doposud na takové chování nebyly zvyklé. Bur­cuje občany, aby se prali za svá prá­va, a pomáhá jim v tom. Nepostu­puje jako jeho opoziční kolegové z horních slojí moci, nežaluje Putina či Kreml ani vládu a ministry. Pokládá takové kroky za zbytečné plýtvání sil a laciné PR.

On se zabývá zcela konkrétními příklady na místech, v odlehlých oblastech, v malých městech a ob­cích a dotahuje je až k soudům. Když už si všímá samotného Putina, má to vtip a šmrnc. Jako napří­klad jeho prohlášení ze srpna 2010 - podle Navalného prezident Putin překročil zákon, když v době roz­sáhlých lesních požárů pilotoval ve stylu Jamese Bonda letoun Be-200, a ještě se při tom nechal fotografo­vat. Příslušné orgány včetně fede­rální agentury pro leteckou dopra­vu, kam se právník obrátil, nedoká­zaly vůbec zareagovat. Problém je prý „mnohovrstevnatý“ a kam se má stěžovatel obrátit, nikdo neví. Celé Rusko se ale díky Navalnému dobře bavilo.

Navalnyj se postupně stal miláč­kem přinejmenším vzdělaných mas a obyvatel velkých měst. Robinem Hoodem a internetovým lido­vým vůdcem. Když se tento týden nechal zaregistrovat jako kandidát na starostu Moskvy, kterého si v září budou obyvatelé ruské metro­pole volit, většina jeho příznivců zdůvodňovala svou volbu právě po­třebou bojovat s korupcí.

A nikdo lepší v tomto oboru dnes v Rusku není. Bloger Naval­nyj vyšel ze stínu internetu a vstou­pil na skutečné tribuny. Demon­stranti na moskevských mnohatisí­cových demonstracích provolávali vloni jeho jméno, a ve stejnou dobu se v soudních kuloárech zača­la připravovat likvidační operace „Kirovles“. Navalnyj to s bojem proti korupci a za spravedlivost tak trochu přehnal.

Soudy ve službách Kremlu

Tzv. kauza „Kirovles“, nazvaná podle podniku, který měl Navalnyj chytře a důmyslně obrat o obrovské peníze a pomoci mu k bankrotu, je podle všech nezávislých médií, reno­movaných lidskoprávních organiza­cí i zkušených právníků nepopiratel­nou odplatou Kremlu za aktivity Na­valného, za jeho oblibu, rostoucí po­pularitu a výjimečné schopnosti.

Osud blogera tak začíná nápadně při­pomínat osud jiného muže, který v roce 2003 vyměnil křeslo preziden­ta ropné společnosti Jukos za vězeň­skou celu. Oba případy jsou si podob­né: oba muži uměli vydělávat velké peníze (Chodorkovskij podstatně vět­ší, zato Navalnyj má zase významněj­ší politické ambice), a to způsobem, který odpovídal momentálním zvyk­lostem v Rusku a určitému právnímu chaosu. Oba patřili svým způsobem k opozičnímu táboru. Oba tušili, že mohou na dlouhá léta skončit za mří­žemi, přesto se nepokusili utéci ze země. „Nemám žádnou jinou vlast,“ prohlašuje těsně před soudem stateč­ně bloger a proces charakterizuje jed­ním slovem: „Msta!“

Ani Navalnyj, ani Chodorkovskij nemusejí být nevinnými oběťmi reži­mu prezidenta Purina. Ale mohou. Ruské soudnictví používané Kremlem jako nástroj politické regu­lace nelze brát vážně, a proto ani ne­lze zhodnotit, do jaké míry Navalnyj či Chodorkovskij překročili zákon. Co překročili bezesporu, to byla Putinova trpělivost. A za ni jeden již byl, druhý nejspíš bude, tvrdě potrestán.

Jiný mezi svými

Bezesporu je Alexej Navalnyj, otec dvou dětí a syn úspěšných podnikatelů, nejvýraznější tváří současné ruské opozice. I když se objevuje po boku zkušených bojov­níků proti režimu, profesionálních politiků okoukaných a tak trochu omšelých, jako je Boris Němcov či Michail Kasjanov. Od obou se zá­sadně liší nejen věkem, ale i tím, že za sebou nemá nomenklaturní kariéru a žádnou funkci v politic­kých strukturách, pokud nepočítá­me jeho poradenství poskytované pravicovému gubemátorovi Kirovské oblasti Nikitovi Bělychovi. Asi nejbližší si jsou s legendárním šachistou, dnes opozičním vůdcem Garrym Kasparovem. Spojuje je nejen brilantní intelekt, ale i pro davy přitažlivé charisma, na první pohled zřejmá síla osobnosti a mír­ně machistické rysy. Navalnyj na rozdíl od Kašparova ale mnohem méně mluví a více koná. Je zdržen­livějšího temperamentu a pragma­tičtějšího úsudku. Patří do katego­rie tzv. „nových odpůrců Kremlu“. Oslovuje mladší a střední generaci - hrdinským „Já se nikdy ne­vzdám, já nikdy neodejdu“. Stává se pro adolescenty hrdinou ve stylu Old Shatterhanda. Kouzlo má i pro starší generaci - snaží se zlomit v ruské veřejnosti utkvělou předsta­vu, že podnikání rovná se vykořis­ťování, popřípadě trestný čin. Méně majetným vrstvám zase im­ponuje jeho snaha zavést progresiv­ní daň a mírné nacionalistické sklo­ny - k menšinám z Kavkazu je přís­ný a nelíbí se mu, že žijí „na úkor“ Moskvy. I proto má velké šance být zvolen starostou hlavního měs­ta a stát se tak de facto třetím mu­žem ve státě. Ta šance je ale čistě hypotetická. I kvůli tomu, aby pá­nům z Kremlu nerušil jako vládce moskevské radnice spaní, se koná v Kirově největší politický proces od soudu s Michailem Chodorkovským.

LN, 18.7.2013 - Alexej Nawalnyj: bojovník proti korupci

PETRA PROCHÁZKOVÁ zvláštní zpravodajka LN v Rusku

* * *

Kreml se zbavil dalšího hlasitého kritika, Navalnyj dostal pět let - Jednoho z nejvýraznějších kritiků Kremlu shledal ruský soud vinným z podvodu. Alexeji Navalnému soud v Kirově vyměřil pětiletý nepodmíněný trest. Prokurátor žádal pro obžalovaného původně šest let odnětí svobody. Opozice i Západ proces označují za politicky motivovaný. …

* * *

V Rusku se neustále objevují stateční lidé – občané, novináři, právníci – a jsou neustále persekuováni, zavíráni, či vražděni jako např. Anna Politkovská či nedávno Sergej Magnickij a desítky méně známých novinářů a občanů. Bude svět nečinně přihlížet statečnému boji Michaila Chodorkovského a nyní Alexeje Navalnyje? Nechá oba umírat, zemřít či zavraždit ve vězení?! I Rusko se potýká s následky totality už od roku 1917, nicméně i ruské poměry u nás mohou nastat, budou-li občané pasivní a připustí i nadále vládu zla a všehoschopných. V tomto směru se i nás dotýká osud Alexeje Navalnyje stejně jako Ruska a jeho občanů.

 

Jan Šinágl, 18.7.2013

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

-2 #1 Fr.Zákostelsk7 2013-07-23 08:31
Rusové už jednou obdařili lidstvo revolucí,doufám že ta další smete ty kteří jsou produktem té první.Je evidentní že jsme pouhá gubernie a kdo se moskalum nehodí tak u nás padne.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)