Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

po čvc 13 @08:30 -
OS Praha 6: kauza JUDr. Zdenka Altnera

Nejnovější komentáře

 • 05.07.2020 20:18
  V každém národě se najde několik neohrožených jedinců. O smrti ...

  Read more...

   
 • 04.07.2020 12:39
  Komunisté jsou nepotrestaní od Aše po Peking. KOMUNISTICKÉ ...

  Read more...

   
 • 03.07.2020 12:06
  Poslední odstavec pana bývalého velvyslance jsou velmi úderná ...

  Read more...

   
 • 01.07.2020 00:21
  PČR je na 87 místě na světě ve věci důvěryhodnosti, hned ...

  Read more...

   
 • 01.07.2020 00:05
  Předseda ODS Fiala si loni vydělal jako politolog na universitě ...

  Read more...

   
 • 30.06.2020 21:28
  Myslím, že více jak o komunisty jde více o levicové poslance ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

SD Holesovice 5 1945Před 70 lety, dne 8. května 1946, Československo amnestovalo válečné zločiny proti Němcům.

Existují výročí, které se neslaví. Nikdo o nich veřejně nemluví. Jako kdyby se nic nestalo. Nepotrestané trestné činy. Oběti, které údajně nikdy neexistovaly. Nepotrestané vraždy, plenění, znásilňování, pálení, zabíjení dětí. Společnost, která chce, aby tyto masové zločiny zůstaly zapomenuty, nenalezne klidu. Dokud se nenajde někdo kdo hlasitě řekne alespoň jednu větu: "Je mi to líto." Den 8.květen je jeden takový den, kdy žádné výročí neslavíme. Před 70 lety, dne 8. května 1946, přijalo Prozatímní Národní shromáždění ČSR zákon č. 115/1946 "o zákonnosti úkonů souvisejících s bojem za znovuzískání svobody Čechů a Slováků".

Sice přijala většina evropských zemí jednorázové, pouze ve válečné době platné normy, aby se legitimoval nějaký odpor, nebo partyzánský boj během strašné války. Zákon č. 115/1946 účelově rozšířil amnestii na všechny válečné akce "které směřovaly ke spravedlivé odplatě činů okupantů, nebo jejich pomahačů". To platilo do 28. října 1945, tedy pět měsíců po skončení války. Cílem bylo, podle slov prezidenta Edvarda Beneše, Němce za každou cenu z Československa „vylikvidovat“.

Zwar nahm die Mehrheit der europäischen Länder einmalige, also nur für die Kriegszeit geltende Normen an, um etwa Widerstand oder Partisanenkampf während des schrecklichen Kriegs zu legitimieren. Das Gesetz 115/1946 erweiterte aber zielgerichtet die Amnestie auf alle Nachkriegshandlungen, „die auf die gerechte Vergeltung der Taten der Okkupanten oder ihrer Helfershelfer“ zielten. Dies galt bis zum 28. Oktober 1945, also bis fünf Monate nach Kriegsende. Ziel war es nach den Worten von Präsident Edvard Beneš, die Deutschen um jeden Preis aus der Tschechoslowakei „herauszuliquidieren“.

"Spravedlivé" znásilnování

Armáda byla pověřena realizací. Rafael Lemke to už v roce 1944 definoval jako "genocidu" - "koordinovaný plán různých akcí ke zničení podstaty základů života německé menšiny na území Československa". Naprostá většina podpořila tento vládní kurz.

Ještě před Postupimskou konferenci na konci července 1945 měla být vytvořena situace, která spojencům žádné jiné rozhodnutí nedovolovala, než deportaci kteréhokoliv německy mluvícího obyvatele z Československa. 700.000 civilistů bylo od května až do začátku konferenci hnáno přes hranice. Dalších, více než jeden milion byli drženi v koncentračních táborech. A nebyli to jen Němci, nebo Maďaři, ale také Židé. Byli často oficiálně oklasifikováni úředníky jako Němci a vyhnal ze země - bez majetku.

Oficiální interpretace zněla, že masové násilí na německých civilistech bylo jen spontánní reakcí obyvatelstva na okupaci. Tato lež nic neztratila na svém vlivu na českou veřejnost ani po 70 letech. Zákon byl barbarský. Měli bychom to uznat. Byly podkopány základy demokracie a samotného právního státu. Sice byla ustanovena v roce v roce 1947 Parlamentní vyšetřování komise, ale hned po únoru 1948, po uchopení moci komunisty, zrušena. Justice mlčela. Prokuratura v Novém Jičíně např. uzavřela doložená fakta o znásilnění, mučení a sexuálního otroctví v Hranicích na Moravě. To nebyl zločin, ale jen "pohlavní styk s německými ženami, i když vynucený, jako určitá forma spravedlivé odplaty dle § 1 zákona 115/1946".

Jen několik měsíců později odsoudili stejní soudci na žádost komunistů vlastní občany, Čecha a Slováky ve vykonstruovaných procesech.


Zákon č. 115/1946 umožnil československý demokratický stát zničit jako takový. Za to platíme dodnes.

(Jan Urban, "Die Presse", Vídeň, 05.14.2016)

Celý článek v češtině- http://nazory.aktualne.cz/jan-urban-den-hanby/r~eed3898c12f011e6b597002590604f2e/

* * *

P.S.

Je neuvěřitelné, jak dodnes dokážeme nenávidět vše německé a podvědomě to spojovat s fašismem a nacismem. Výsledek 70 let trvající lživé komunistické propagandy, která až v posledních letech oslabuje. Komunisté mají jen jediný program – nenávist. SRN se se svými vlastními zločiny stále vyrovnává a osvětově koná, jak v médiích, tak pořádáním různých akcí a podporou občanských aktivit. Pro německého občana je nepředstavitelné, aby existovala NSDAP a zasedala ve Spolkovém sněmu. U nás máme následovníky KSČ v Parlamentu, kteří dělají spolu s bývalými členy KSČ a jejich pohrobky na úřadech v ostatních politických stranách, včetně nemalé časti médií vše pro to, aby se o zločinech po válce a komunistických zločinech mluvilo co nejméně. Dokud tomu tak bude, bude se nám minulost neustále připomínat. Budeme morálně a právně patřit mezi rozvojové země s patřičnými dopady na život většiny obyvatelstva.

 

Jan Šinágl, 18.5.2016

„Před 70 lety to byla skutečnost. Dnes je to pro důvěřivé lež.“

Gustav Stifter

* * *

Ovčáček se právě vyjádřil k Hermanově projevu na Twitteru.

Jiří Ovčáček ‏@PREZIDENTmluvci 5m5 minutes ago (10:35 hod. 18.5.2016)

1/3 Pan prezident neposvětil ministru kultury Danielu Hermanovi návštěvu sudetoněmeckého sjezdu.

2/3 Pouze konstatoval, že landsmanšaft je po vzdání se majetkových nároků už jen neškodným krajanským spolkem.

3/3 Pokud jde o neškodný krajanský spolek, není nutné, aby byl navštíven českým ministrem. Partnerem je Klub českého pohraničí.


Blahopřejeme do Mnichova!

    

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)