Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

Žádné události k zobrazení

Nejnovější komentáře

 • 02.12.2020 12:45
  Dokud nebudou činy, jsou veškeré řeči pro srandu králíkům ...

  Read more...

   
 • 02.12.2020 12:43
  Mírumilovnost stalinského Ruska se projevovala tak, že KGB ...

  Read more...

   
 • 30.11.2020 13:30
  Zeman chce po BIS jména ruských špionů. Z tajných informací dělá ...

  Read more...

   
 • 29.11.2020 12:11
  Chapeme to spravne, ze u zadne ze schuzek Martina Nejedleho v ...

  Read more...

   
 • 28.11.2020 13:48
  "Dokud se nezbavíme lží, tradice starověkého vzteku, dokud ...

  Read more...

   
 • 28.11.2020 13:44
  To vzdělané a bezcharakterní individuum na Hradě českých králů ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Bauer media… Společnost Bauer Media, v.o.s., však považuje za zcela absurdní a hraničící s jen těžko pochopitelnou drzostí, pokud se u představitelů státu a zejménaMichal Martin cerny ministerstva spravedlnosti takovým způsobem domáhá řádného výkonu justice pan Martin Michal… Je však třeba, aby tyto informace byly veřejnosti zpřístupňovány, byť za cenu, že jsou redaktoři společnosti Bauer Media, s.r.o., vystavováni značnému tlaku ze strany pana Martina Michala. …

* * *

Společnost Bauer Media, v.o.s., a jí vydávané časopisy Rytmus života, Pestrý svět a Šťastný Jim jsou v posledních letech vystaveny značnému počtu žalob ze strany paní Heleny Vondráčkové a pana Martina Michala. Společnost Bauer Media, v.o.s., je považuje za cílenou snahu ovlivnit činnost novinářů a přimět je k tomu, aby s panem Michalem a paní Vondráčkovou spolupracovali a uveřejňovali pouze "líbivé" informace. Uvedenému nátlaku se nehodlá podvolit a podaným žalobám se brání v rámci vedených soudních řízení.

V poslední době však došlo k několika verbálním útokům ze strany pana Martina Michala, naposledy v rámci Zpráv TV Prima dne 25. února 2009. Společnost Bauer Media se proti těmto lživým a urážlivým výrokům pana Martina Michala důrazně ohrazuje a zcela jednoznačně je odmítá. Současně považuje za nutné pravdivě informovat veřejnost.

Michal a VondrackovaAčkoliv pan Martin Michal osočuje redaktory časopisů vydávaných společností Bauer Media z uveřejňování lživých článků, skutečnost je taková, že do dnešního dne nebyla žádná taková lež ani v jednom soudním řízení prokázána a panu Martinu Michalovi či paní Heleně Vondráčkové nebyla přiznána byť jediná omluva za pomluvu či lživou informaci. Pouze v jednom řízení byla společnosti Bauer Media uložena povinnost omluvit se paní Vondráčkové za zásah do soukromí a tuto povinnost společnost Bauer Media řádně splnila.

Dosud vydanými rozsudky byly zamítnuty všechny požadavky na zaplacení finanční náhrady nemajetkové újmy, tedy částky 200.000,- Kč, 500.000,- Kč i požadované bezdůvodné obohacení v rozsahu 3.888.459,- Kč, z toho první dva rozsudky jsou pravomocné. Náhrada nemajetkové újmy nebyla paní Vondráčkové přiznána ani ve zmiňovaném řízení, kde se jí dostalo omluvy za zásah do soukromí, a to zejména proto, že se na tomto zásahu jak paní Vondráčková, tak pan Michal svým jednáním podíleli.

Pokud jsou panem Michalem výsledky soudních sporů prezentovány jinak, zejména pokud je veřejnost informována o tom, že všechny soudy žalobci vyhráli (Uvolněte se, prosím! ze dne 13. února 2009), pak se jedná o informace nepravdivé.

Dne 23. února 2009 pan Martin Michal adresoval ministru spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi a ministru vnitra Ivanu Langerovi otevřený dopis, v němž vedle pokračujících útoků na redaktory vydavetelství Bauer Media, v.o.s., viní policii České republiky a soudy z toho, že při své činnosti "nadržují" novinářům a že s nimi dokonce spolupracují. Společnost Bauer Media, v.o.s., respektuje právo pana Martina Michala na svobodu jeho projevu, byť považuje rovněž tyto útoky za zcela nedůvodné, nepodložené a ryze účelové ve snaze ovlivnit činnost policie a soudů ve svůj prospěch.

Společnost Bauer Media, v.o.s., však považuje za zcela absurdní a hraničící s jen těžko pochopitelnou drzostí, pokud se u představitelů státu a zejména ministerstva spravedlnosti takovým způsobem domáhá řádného výkonu justice pan Martin Michal, který dosud nesplnil povinnost uloženou mu pravomocným rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 21. září 1994, jímž mu bylo uloženo zaplatit Živnostenské bance, a.s. celkem 7.200.000,- Kč s příslušenstvím, a na jehož majetek pro nerespektování pravomocného soudního rozhodnutí byla nařízena exekuce (usnesením Okresního soudu Praha-západ ze dne 9.8.2007, č.j. 13 Nc 6704/2007-5 byla nařízena exekuce na majetek pana Martina Michala, následně bylo rozhodnuto o provedení exekuce postižením obchodního podílu ve společnosti Agentura MM Praha, s.r.o., a tato byla provedena - lze snadno ověřit úplným výpisem z obchodního rejstříku společnosti Agentura MM Praha, s.r.o.).

Společnost Bauer Media, s.r.o., věří, že již na základě těchto informací si lze učinit názor na jednání pana Martina Michala a na jeho útoky vůči novinářům, policii, soudům, ale také některým osobnostem kulturního života (paní Kubišová, Brožová, atd.), které nepřistoupily na jeho konfrontační způsob jednání a nemínily se mu podvolit.

Je však třeba, aby tyto informace byly veřejnosti zpřístupňovány, byť za cenu, že jsou redaktoři společnosti Bauer Media, s.r.o., vystavováni značnému tlaku ze strany pana Martina Michala.

 

Dr. Jaromír Skopalík, CSc.

jednatel společnosti

BAUER MEDIA GROUP : 282 časopisů v 15 zemích, celosvětově 6.600 spolupracovníků, v roce 2007 obrat 1,79 miliard Euro

 

Kontakt:

Bauer media v.o.s.

Viktora Huga 6

150 00 Praha 5

Tel: +420 225 008 111

Fax: +420 257 327 103

http://www.bauermedia.cz

http://www.protext.cz/novy/press-release.php?id=10482

* * *

Skandál u soudu s miliardovým daňovým podvodem

Otevřený dopis Martinu Michalovi

Skandál u soudu s miliardovým daňovým podvodem pokračuje a bude zřejmě pokračovat - za pokračování mlčení médií?!

Otevřený dopis Martinu Michalovi zmizel z médií krátce po zveřejnění?

Otřesná výpověď Mgr. Miroslava Stiebala o svém bývalém obchodním partnerovi ve firmě Air Central „JUDr.“ Martinu Michalovi…

 

J.Š. 12.4.2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.20 (5 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)