Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 22.06.2018 11:48
  Odsunuli jsme 3 milióny nacistů nebo kolik? A ti němečtí ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:38
  Podsatné je, že jsou ničeny lidské životy, přímo a nepřímo. Zločinec ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:33
  Devitalizace - je to podle mne binec. Kolik pacientů umírá v ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 06:32
  Poslanec Zeman hovoří především o charakteru, který byl a je ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženost dnešní Číny je obrovská. Řekl bych, že ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

V 4 Visegrad… Polský postoj k EU je fantastic­ký: nasypte polským kravám do koryta eura a jinak si trhněte no­hou. Orbánovo Maďarsko zase pálí kadidlo na dvou oltářích, ev­ropském a ruském. V takové spo­lečnosti nemá Česko co dělat, leč by chtělo vzít roli ve fantasmagorickém polském plánu na Mezimoří, v němž by mohlo pouze šoupat nohama a mlčet. …

Docela mne rozesmála myšlenka mnou jinak vel­mi respektovaného ko­mentátora těchto novin. Nutnost udržovat a upevňovat spolek V4 (Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česko) odůvodňuje totiž takto: „Tvoří ho země se společnou his­torií a zkušeností, bez ohledu na to, kdo, kde a jak zrovna vládne... A měla by existovat i určitá pojist­ka (rozuměj ona V4) pro případ, Že Němci pro něco zase nadšeně a kolektivně vzplanou, což se čas od času bohužel stává.“

To je rána přímo do drdolu. Podíváme-li se na „společnou histo­rii a zkušenosti“ za posledních osmdesát let, vypadá takto: V roce 1938 urvalo si Polsko čes­ké Těšínsko. Maďarsko si později urvalo jižní Slovensko a Podkarpatskou Rus. A jednotky sloven­ského štátu spolu s nacisty na­padly Polsko. Tak tak, společná historie a zkušenosti, ať kdo, kde a jak vládne.

Po válce zejména Češi se dob­rovolně ve volbách 1946 rozhodli položit základy bolševické diktatu­ry. Do Polska a Maďarska byl ko­munismus imputován krvavým ná­silím a volebními podvody. Na Slovensku zlomila Praha protikomunistickou opozici až inscenová­ním politických procesů. Když Polsko a Maďarsko povstaly pro­ti sovětskému komunismu, Čecho­slováci byli tiší jako pes v truhlí­ku. Opět společná historie a zku­šenosti.

A co V4 jako pojistka pro pří­pad, že by Němci zase „nadšeně a kolektivně vzplanuli"? Něco jako diktatura či přímo Hitler? No budiž. V tom případě by V4 za­fungovala jako pojistka asi tak, jako měl český Senát zafungovat proti případnému opakování úno­rového komunistického puče. To se při jeho zřizování opravdu váž­ně tvrdilo.

Já však trvám na tom, že nejen Plzeň osvobodil Patton, ale že největší pojistka proti hlouposti, vzá­jemné nevraživosti a přiboudlému nacionalismu malých středo­evropských zemí jako V4 je stále větší integrace Evropské unie. A je to také největší z možných po­jistek proti případnému „nadšené­mu a kolektivnímu vzplanutí Ně­mecka“ pro něco ošklivého. Cho­vání polsko-maďarské poloviny V4 však pevnost těchto 'pojistek nabourává.

Polský postoj k EU je fantastic­ký: nasypte polským kravám do koryta eura a jinak si trhněte no­hou. Orbánovo Maďarsko zase pálí kadidlo na dvou oltářích, ev­ropském a ruském. V takové spo­lečnosti nemá Česko co dělat, leč by chtělo vzít roli ve fantasmagorickém polském plánu na Mezimoří, v němž by mohlo pouze šoupat nohama a mlčet.

Slovenský premiér Fico se pro mě nečekaně vzmužil a vytáhl Slo­vensko z močálů V4. Oznámil, že Slovensko vezme několik desítek uprchlíků a že budoucnost své země vidí v nejtěsnějším jádru EU po boku Německa a Francie. Ať se dívám, jak se dívám, českého poli­tika schopného takové prozíravos­ti nevidím. Pokud se Česko nezba­ví zátěže V4, bude brzy integrující se Evropou vystřeleno na oběžnou dráhu jako nikomu nepotřebná vyhaslá planetka kroužící kolem ev­ropského Slunce. No ale žádné strachy, pojistka V4 nám zůstane.

JIŘÍ HANÁK, LN, Poslední slovo, 3.9.2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share
Přidat komentář