Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 22.06.2018 11:48
  Odsunuli jsme 3 milióny nacistů nebo kolik? A ti němečtí ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:38
  Podsatné je, že jsou ničeny lidské životy, přímo a nepřímo. Zločinec ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:33
  Devitalizace - je to podle mne binec. Kolik pacientů umírá v ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 06:32
  Poslanec Zeman hovoří především o charakteru, který byl a je ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženost dnešní Číny je obrovská. Řekl bych, že ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Ad LN 4.9.: Kardinál Duka: Smazání křížů je barbarství

Je švejkovské a groteskní, jakou „shitstorm" dokáže způsobit pytlík s mraženým gyrosem či chipsy v zemi, která je právem označová­na za nejateističtější v Evropě. Zmí­něné produkty se distribuují po celé „křesťanské" Evropě a na zá­padní i východní frontě je klid. Jen národ husitů a ateistů vidí v budo­vách bez křížů téměř zánik evrop­ské křesťanské civilizace. Přitom se jedná o týž národ, který se na dru­hé straně vehementně brání poskyt­nout azyl a křesťanskou pomoc vá­lečným uprchlíkům. Ministr Jurečka se svou výzvou k bojkotu řetěz­ce Lidi dopustil hned dvou přešlapů. Porušil ekonomickou neutralitu člena kabinetu a stará se o věci, kte­ré nepatří do jeho kompetence. Mi­nistra zemědělství má zajímat zdra­votní nezávadnost a kvalita potra­vin, nikoliv grafické provedení oba­lu. Kdyby Jurečka něco věděl o marketingu, pak by si uvědomil, že výzvy k bojkotu jsou kontrapro­duktivní a že on sám se svými „roz­hořčenými" spoluobčany přispěl k popularizaci obchodního řetězce. Ten se může smát pod vousy.

Milan Březina, Praha

LN, DOPISY REDAKCI, 5.9.2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (4 Votes)
Share
Přidat komentář