Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 14.06.2018 00:11
  Tak hlavně, že považujete za nutné psát si do nicku v ...

  Read more...

   
 • 13.06.2018 00:09
  Jendo, máš to dobrý! Vždy se poučím a najdu něco nového.

  Read more...

   
 • 11.06.2018 17:14
  lokaj šinágl cpe práskače babyše všude - to je na ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 17:11
  Pane Šinágl, jako zámečník asi nejste schopen pochopit ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 13:04
  Kde jsou všichni ti demokraté? Proč se tu tak masivně, bez ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 12:48
  Chováš se jako spící agent, ktetý dostal po 30 letech příkaz ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

PoldryRespekt k přírodě se vy­platí. Před lety na to při­šli Nizozemci, teď pracu­jí se stejnou zkušeností také v Číně. V 27milionové Šanghaji, nejlidnatějším čínskémMokrady městě, začali bourat betonová nábře­ží, která každoročně zaplavuje rozvětvený veletok Jang-c’-ťi-ang. Jedna ulice za druhou v mo­derní čtvrti Lingang se začíná zelenat, jak tam vytvářejí přiro­zené přírodní poldry.

Když se totiž přižene opravdu velká voda, buď dostane pros­tor, kam se vylije, nebo strhává vše, co jí přijde do cesty. První varianta pochopitelně přinese méně škod. Voda se vsákne.

Číně, která dlouho ekolo­gická rizika přehlížela, jde své­ho druhu o pilotní projekt. Po­kud se prokáže jeho opodstatně­nost, chtějí čínští urbanisté mo­del rozšířit i jinde.

ORBIS UNUS (Modlitba sjednocuje. J.Š.)

LN Obce sucho 100118„V přirozeném přírodním pro­středí se většina vodních srážek vsákne do země,“ vysvětlil v britském listu The Guardian vodohospodář Wen Mai Dubbelaar za společnosti Arcadis.

V současné době se podle něj v městských aglomeracích vsák­ne jen 20 až 30 procent srážek. To je málo. Velká voda se pak žene regu­lovanými betonovými koryty, rozlévá se do ulic, zaplavuje roz­sáhlá území. Nemá kam zmizet. Dokonce ani stávající zelené parky příliš nepomáhaly, proto­že byly obvykle projektovány nad úrovní ulic, nemohly tedy velkou vodu absorbovat. To se teď mění.

Rozsáhlé zelené plochy mají rizika povodní snížit. „V minu­losti jsme vybojovali krajinu na vodním živlu, teď mu ji zčásti vracíme,“ říká profesor Hui Li ze šanghajské Tongji university.

Podobným vývojem prošlo Nizozemsko. Při velké bouři z ledna 1953 se tam hladina moře vzedmula až o pět metrů, při následných záplavách zahy­nulo 1836 lidí. Nizozemci se pak vrhli na vylepšování hrází. Zjistili ovšem, že jich nesmí být moc, voda se pak nemá kam vy­lít. V posledních dekádách se proto některé hráze v okolí nizozemských měst zrušily a budují se tam mokřady a poldry, kam se povodeň přelije. Číňané re­cept následují.

LN, Jiří Sládek, 10.1.2018

* * *

Opět se vracíme k moudrosti přírody poté, co nám ukázala naši hloupost. Naše země je prameništěm Evropy. My jsme udělali po roce 1948 vše pro to, aby co nejrychleji naše největší a nejcennější bohatství odteklo, vysušilo krajinu, s patřičnými dopady na floru, faunu a klima. Příroda nám ukazuje jak jsme jí podřízeni. Vždy bude trestat ty, co nerespektují její moudrost a inteligenci. Je vysoko nad tou naší. Proto je v zájmu všech, aby na odpovědných místech bylo co nejméně hlouposti, korupce a co nejvíce moudrosti a odpovědnosti.

 

Jan Šinágl, 12.1.2018

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share
Přidat komentář