Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 22.06.2018 11:48
  Odsunuli jsme 3 milióny nacistů nebo kolik? A ti němečtí ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:38
  Podsatné je, že jsou ničeny lidské životy, přímo a nepřímo. Zločinec ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:33
  Devitalizace - je to podle mne binec. Kolik pacientů umírá v ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 06:32
  Poslanec Zeman hovoří především o charakteru, který byl a je ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženost dnešní Číny je obrovská. Řekl bych, že ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

V prosinci nová vláda pod vedením Andreje Babiše - tehdy ještě ne v demisi, „jenom “ bez sněmovnou vyslove­né důvěry - provětrala nejvyšší patra českého úřednictva. A i když společnost úředního šim­la moc nemiluje, tenhle krok vyvo­lal kritiku: evidentně vypadal jako snaha zbavit se rychle osob, které by mohly být přicházejícím ministrům nepříjemné, a nahradit je „svými lidmi".

Protože skepsi k moci už máme všichni historicky vštípenou, což je mimochodem asi dobře, myslel jsem si totéž. Nicméně o něco poz­ději mě napadlo, jestli by rčení o tom, že někdo pro stromy nevidí les, nemělo platit i naopak: ten „strom“ ze zmíněné čistky, na němž jsem si to uvědomil, bylo zrušení Sekce pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády ČR a zejména uvolnění Arnošta Markse z pozice jejího vedoucího.

Tenhle úřednický tým po sobě zanechal podivnou pachuť. Vše začalo už tím, jak'byl při svém vzniku před čtyřmi lety pojmeno­ván: zákon o podpoře české vědy (130/2002 Sb.) ustavuje při vládě poradní orgán jménem Rada pro výzkum, vývoj a inovace, což je název tak dlouhý, že se prakticky používá jen zkratka RWI. Kromě délky je na tomto názvu pozoru­hodná hlavně skutečnost, že neob­sahuje slovo „věda“, což má své kořeny v nadnárodním newspea-ku, který s oblibou používá slo­vo „research", zatímco slovu „science“ se skoro vždy vyhýbá. To je překvapivé do té míry, že ti, kdo s nejednoduchým předivem struktury řízení české vědy nejsou do detailu obeznámeni, si tu zkrat­ku vykládají nesprávně, jako by jedno to „V“ stálo za slovo „věda". Taková optika dává zají­mavý rozměr titulu místopředse­da vlády pro vědu, výzkum a ino­vace, který si udělil předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Sobotkově vládě Pavel Bělobrádek, a samozřejmě i názvu té zru­šené sekce, již vedl úředník Ar­nošt Marks - jehož Bělobrádek nechal jmenovat také členem této rady, a dokonce dosáhl i jeho zvolení jejím (tedy vlastně svým) mís­topředsedou.

Absurdní situace, kdy v nejvyšším státním orgánu rozhodujícím o české vědě sedí řada předních osobností naší vědy a inovativního průmyslu, předsedou je ale vě­decky zcela bezvýznamný bývalý zvěrolékař a faktickou moc vyko­nává vědecky stejně impotentní úředník, snad nevyžaduje další ko­mentář. Tak jen dodejme, že Sek­ce pro vědu, výzkum a inovace se zapsala do povědomí vědecké obce především tím, že její pra­covníci znefunkčnili databázi, v níž se předtím dlouhá léta uklá­daly a prezentovaly informace o výsledcích naší vědy.

V tomhle konkrétním případě byl prostě vyhazov neschopného úředníka a obsazení jeho místa v RWI k 1. únoru světově uznáva­ným kybernetikem Vladimírem Ma­nkem zcela namístě. Z toho všeho samozřejmě vůbec nic neplyne pro jakýkoliv jiný případ, kromě toho, že bychom jej neměli posuzovat bez znalosti konkrétních faktů.

KAREL OLIVA, LN – Poslední slovo 15.2.2018

* * *

Skvělý článek autora, který nahradil Jana Rejžka. Mimochodem Pavel Bělobrádek je jediný zákonodárce, který požádal o odstranění svého E-Mailu a nezasílání mého zpravodajství. Nepřekvapuje. Klasický lidovecký, přizpůsobivý kariérista s plnými ústy morálky a dobrých mravů, ale sám je odpudivým představitelem pravého opaku.

Včera v Událostech ČT byl příspěvek - Rezignace senátora Františka Čuby – skutečné pozadí se diváci ČT nedozvědělo. Můžete si o něm přečíst ve článku LN Slušovická finta ze dne 2.2.2018. Čím méně Bělobrádků, Čubů a Kalousků v politice, tím lépe pro občany a jejich zemi.

 

Jan Šinágl, 16.2.2018

* * *

Jan Patočka ml. o Uhlovi, Rumlovi, Pithartovi a dalších, aneb o delíriu mravů a mravnosti!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)
Share
Přidat komentář