Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 11.01.2019 14:39
  Ohledně taktiky byl citován Jan Masaryk. Komunistická ideologie ...

  Read more...

   
 • 11.01.2019 10:48
  Jakmile by se ukázala léčebná metoda MUDr. Fortýna jako ...

  Read more...

   
 • 10.01.2019 09:00
  Způsob jakým se s panem Vonkou jednalo v Česku připomíná ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:22
  Uprímný dík panu JUDr. Heinovi a Vám za “Míru humanity”. Je to ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:18
  Mohu být hrdý. Hrdý na svého presidenta. Presidenta, který i ...

  Read more...

   
 • 24.12.2018 18:49
  To co píšete, spolu s tím co už jsem si taky zažil ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

… Určitě je dobře, aby se vzdělání dosta­lo i těm, u nichž to vyžaduje neběž­né úsilí, ale co skutečně potřebuje­me, jsou programy intenzivního rozvoje talentů ve vědeckou a technickou špičku, která zajistí, že se udržíme mezi rozvinutými národy.

* * *

Stephen Hawking rozšířil naše obzory nejen svým vě­deckým a popularizačním dílem. Také nás naučil, že opravdu nic se nemá vzdávat předem. Ale především nám ukázal, jak cenného ducha mohou mít i lidé, jejichž tělo tak či onak selhává, a tedy jak se k nim společnost v tomto ohledu šťastnějších má chovat. Že je potřeba překonat středověkou představu o tom, že Bůh svou přízeň projevuje líbez­nou tváří, zatímco ďábel vtiskuje Kainovo znamení (tomu se tehdy totiž opravdu věřilo).

Pojďme ale ještě k té vědě: stej­ně jako mnoho dalších fyziků za­světil Hawking část života hledá­ní tzv. teorie všehofyzikální teo­rie, která by sjednocovala kvanto­vou mechaniku a obecnou teorii relativity, a (jak Hawking říkal) popsala tak chování subatomárních částic i kup galaxií. Z nějaké­ho metafyzického důvodu jsou fy­zikové (již jsou tak vlastně metafyziky) přesvědčeni o tom, že v téhle teorii musí klíčovou roli hrát sy­metrie. Jaká ta role bude, to ni­kdo ani netuší, ale všichni jsou přesvědčeni, že bude podstatná - snad proto, že symetrii nachází­me prostě všude (například máme levou a pravou část těla, jarní a podzimní rovnodennost...).

Ponechme teď fyziku stranou a podívejme se na již naznačenou problematiku inkluze. Hawking, skvělý příklad, že zdravý duch může sídlit i v nezdravém těle, nám názorně dokázal, že inkluze má smysl - tedy tam, kde může rozvíjet potenciál, jenž by jinak zůstal nevyužit. Na druhou stranu - prosím bez jakéhokoliv cynismu - je zřejmé, že inkluze (například) paraplegiků do běžných sportov­ních aktivit či hodin tělocviku by asi nebyl optimální nápad.

A teď nechrne vstoupit symet­rii: pokud se lidé s nemocným tě­lem neúčastní běžných tělesných aktivit (a mají svoje speciální sporty) prostě proto, že napří­klad v kolektivních sportech by pro své spoluhráče byli spíše zátě­ží než přínosem, plyne ze symet­rie něco o tom, zda se lidé s nějak narušeným intelektem mají účast­nit běžného vyučování, které je také svého druhu kolektivní akti­vitou a v němž jsou pak rušivým elementem, ať už přímo, nebo tím, že studijní látka musí být pro­bírána pomaleji či v omezeném rozsahu.

Změnit současný školský mo­del, jenž je nesymetrický nejen v té „tělocvičné“ rovině, ale také v tom, že sice poskytuje nadstan­dardní péči těm méně nadaným, ale prakticky zcela postrádá sys­tém podpory žáků s mimořádným talentem, ba naopak jejich rozlet spíše omezuje, má přitom zásadní význam pro budoucnost. Pokud nezačneme široce podporovat tu nejschopnější část mladé genera­ce, staneme se v historicky do­hledné době zaostalou zemí. Určitě je dobře, aby se vzdělání dosta­lo i těm, u nichž to vyžaduje neběž­né úsilí, ale co skutečně potřebuje­me, jsou programy intenzivního rozvoje talentů ve vědeckou a technickou špičku, která zajistí, že se udržíme mezi rozvinutými národy.

Karel Oliva, LN, Poslední slovo, 22.3.2018

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.33 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)