Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

po lis 29 @14:00 - 04:30PM
NSS Brno: Kárná odpovědnost soudce
pá pro 03 @10:00 -
Ústavní soud ČR: Budou Štrougal a Vajnar souzeni?

Nejnovější komentáře

 • 28.11.2021 12:27
  Michalik byl ve střetu zájmů, byl na to rozsudek ...

  Read more...

   
 • 27.11.2021 08:59
  „Ano, situace je vážná – nechte se očkovat a stát ať převezme ...

  Read more...

   
 • 27.11.2021 08:31
  Raději nedokonalá společnost se svobodou (i pro blbce) než ...

  Read more...

   
 • 26.11.2021 13:27
  běž už těma žvástama do prdele Mrvová Šárka Fri, 26 Nov 2021 ...

  Read more...

   
 • 26.11.2021 12:13
  Máme „Potěmkinovskou demokracii“, jen si na ni hrajeme a ...

  Read more...

   
 • 26.11.2021 11:57
  Vrchol pandemie prý teprve přijde, podle „expertů“. Tzn., že ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Hassner Pierre(Původní název článku Zdeňka Müllera v LN (21.7.2018): „Filozofův odkaz. Pomsta vášní“.)

„Pokud nastává nějaký střet, pak uvnitř civilizací, nikoliv mezi nimi.“ - „Ti, kteří věří, že národy si budou více hledět vlastních zájmů než svých vášní, nepochopili nic z 20. století." - „Všechna náboženství v dějinách hle­dala spásu skrze zabíjení nevěřících. Dnes touto patologií trpí islám.“ - „Potřebujeme vůdce, lidi, kteří dokážou oslovit národy, aniž by se podbí­zeli."

Liberální demokracie je dnes napadána ze všech stran. Francouzský filozof Pierre Hassner, který zemřel 26. května ve věku 85 let, tvrdil, že stoupenci liberální demokracie vyklízejí zbytečně pole. Nejsou na výši a zůstávají pasivní. Hassner poukazuje na bezmeznou západní naivitu v devadesátých letech, kdy panovala představa, že jsme se ocitli v globalizovaném světě, v němž každý hledá jen svobodu a prosperitu, osobní a kolektivní. Zapomnělo se na „vášně“, tuto prastarou vzpurnost lidské duše, kterou Řekové nazývali thumos.

Kritický duch nutí Hassnera dešifrovat realitu komplexně bez sebemenší stopy po ideologické jednostrannosti. Podle něho potřebujeme vůdce, lidi, kteří dokážou oslovit národy, aniž by se podbízeli.

Hassnerovy myšlenky, postřehy a varování nepochybně přispěly k vysvětlení a pochopení politických dějin 20. století

Dala i by se shrnout větou: Nepoučili jsme se z 20. století. Jako by šlo o fatalitu. Věk apokalyptického terorismu a náboženské­ho fanatismu, imperiální zpupnosti a et­nického čištění v 21. století by měl být pokračováním věku totalitarismů, ideolo­gického fanatismu, gulagů a holokaustu ve 20. století.

Náboženský fanatismus

Hassner poukazuje na bezmeznou západní naivitu v 90. letech, kdy panovala představa, že jsme se ocitli v globalizovaném světě, v němž každý hledá jen svobodu a prosperitu, osobní a kolektivní. Zapo­mnělo se na „vášně", tuto prastarou vzpurnost lidské duše, kterou Řekové nazývali thumos.

Namísto toho se spoléhalo na „globalizovaný" lidský druh z kategorie homo economicus. Nebraly se v úvahu lidské projevy, které nemají ekonomickou pova­hu, ale vycházejí z potřeby heroismu a souvisejí s identitou, jako je pouto k ná­rodu, náboženství či patriotismus zaujatý pro moc a sílu, případně prostý sklon k násilí.

„Ti, kteří věří, že národy si budou více hledět vlastních zájmů než svých vášní, nepochopili nic z 20. století." K tomuto výroku Raymonda Arona dodává Hassner, že kdo si myslí, že v našem století samotné národní zájmy převáží nad národními vášněmi, nepochopí nic ani dnes. Náboženský fanatismus přebírá šta­fetu. „Boj Strany čistých, náboženského a válečnického totalitarismu, je pokračováním ideologických totalitarismů. Na konec ideologií navazuje boží hněv vtěle­ný do náboženského zélótství,“ konstatu­je Hassner.

„Všechna náboženství v dějinách hle­dala spásu skrze zabíjení nevěřících," po­kračuje a dodává: „Dnes touto patologií trpí islám.“ Filozof se ovšem s tímto kon­statováním nespokojuje. Kritický duch ho nutí dešifrovat realitu komplexně, bez sebemenší stopy po ideologické jed­nostrannosti.

Ani strana mocných a vlivných nepo­strádá různé podoby vášnivosti. Americ­ká reakce na 11. září 2001 měla daleko k tomu, být střízlivá, klidná a rozvážná. Vášně přehlušily vědomí komplexnosti soudobého světa a imperiální zpupnost začala přikrmovat fanatické a teroristic­ké vášně, které zachvátily Blízký východ a které jdou proti zájmům USA.

„Kde jsou zájmy Ruska v nacionalistic­ké vášni, v této nostalgii nesoucí touhu nedělit se napříště o supervelmocenství s někým jiným, ve vášni, která vedla Putina k anexi Krymu za cenu ztráty zbytku Ukrajiny?" ptá se Hassner v knize o roli vášní v politice.

Povzdech pamětníka

Liberální demokracie, která vyhrála dru­hou světovou i studenou válku, je dnes napadána ze všech stran. Hassner velice silně vnímal tuto skutečnost a tvrdil, že stoupenci liberální demokracie vyklízejí zbytečně pole. Nejsou na výši a zůstávají pasivní. „Potřebujeme vůdce, lidi, kteří dokážou oslovit národy, aniž by se podbí­zeli," prohlásil v jednom ze svých posled­ních rozhovorů.

A upozornil na sklon uzavírat se do sebe, na „pokušení podléhat všeobecné nedůvěře a nepřátelství, kupříkladu vůči uprchlíkům, a to v reakci na globalizaci". Uvedl rovněž, že stará pravidla vztahů mezi státy, jež byla považována za uni­verzálně platná a nadčasová, typu „nepřá­telé mých nepřátel jsou mými přáteli", už nefungují.

Nelze v tom nečíst povzdech pamětní­ka, jenž byl a zůstane svědkem epochy táh­noucí se od poválečných časů do součas­nosti, obhájcem moudrosti a vzdělanosti proti ideologiím a studnicí podnětů pro úvahy o násilí, lidských vášních a fungo­vání politické moci v moderních dějinách.

Hassnerovy myšlenky, postřehy a varo­vání nepochybně přispěly k vysvětlení a pochopení politických dějin 20. století. A přesáhly rámec pouhých komentářů k soudobým událostem. Dnešní vývoj ve světě bohužel spíše potvrzuje některé z jeho pesimistických závěrů a obav, než aby je vyvracel.                                          

Autor žije ve Francii

Celý článek: http://ceskapozice.lidovky.cz/memento-politologa-stara-pravidla-vztahu-mezi-staty-uz-nefunguji-10p-/tema.aspx?c=A180731_171337_pozice-tema_lube#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail

 

J.Š.5.8.2018

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)