Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út říj 15 @15:00 -
Brno: RAF 68, vernisáž výstavy

Nejnovější komentáře

 • 20.09.2019 07:16
  Podle popisu individuum s povahou, kterou Džugašvilli potřeboval.

  Read more...

   
 • 16.09.2019 14:32
  Socha Koněva byla postavena za přítomnosti ruských okupantů ...

  Read more...

   
 • 16.09.2019 14:10
  "Od poloviny 90. let přemýšlivější lidé postupně ztrácejí ...

  Read more...

   
 • 16.09.2019 08:40
  Objektivita, nestrannost neznámá slova v ruském slovníku.

  Read more...

   
 • 16.09.2019 04:31
  Jen několik poznámek k předchozím komentářům. První - Ano ...

  Read more...

   
 • 16.09.2019 02:38
  Již sto let máme v čele státu presidenta. A je to vskutku ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Václav Makrlík díky rozhovoru s Jiřím Chýlou dospívá k vlastnímu závěru. Dle něho zatím nemálo voličů věří, že Andrej Babiš zjedná aspoň relativně spravedlivé a korektní sociální vztahy odstraněním korupce a tunelování státních financí.

… Implantace zahraničního práva má v Česku tisíciletou tradici. Nestor českých historiků František Palacký (1798–1876) to ve svém díle Dějiny národu českého v Čechách a na Moravěpopsal slovy: „Již i dříve ti, kteří bažili po panství (vládě – pozn. red.)v národu našem, pokoušeli se uvoditi do země zákony a obyčeje německé.“

„Vladivoj poznal, že mu těžko bude udržeti se na trůnu, a proto se o to staral kořením a slibováním, aby dosáhl dobré vůle krále Jindřicha III., stůj co stůj. Šel k němu do Říma a neváhal vládu od národa českého jemu svěřenou přijmout od něho jako léno: příklad to nezdravý, ježto potom následovali všichni ti, kteří chtěli trůnu dosáhnout.“ Dnes má Vladivoj následovníky, jen namísto do Říma chodí do Bruselu. Zapomínají však, že udavačů, obzvlášť těch, kteří udávají své spoluobčany a vlast, si nikde neváží.

* * *

… Pokud politické strany ve jménu svaté války proti Babišovi jsou ochotny obětovat i klíčový znak naší suverenity, jde o vlastizradu a útok na náš právní systém. Je-li něco naše suverenita, pak soudů.

… Bolševismus vystřídalo něco podobného neokolonialismu, který je dnes typický jen pro nejzaostalejší země Afriky. Kapitál vždy poskytuje dané společnosti spotřebu, jež je v daném civilizačním prostoru nezbytná, aby se předešlo sociálním nepokojům. To je jeho ponaučení z historie.

… Je-li někdo „umělcem“, nejlépe divadelním, filmovým či televizním, schopným naučit se předepsanou roli, podle Čecháčků rozumí všemu – ekonomii, právu, politologii, filozofii i historii. Co řekne, je pravda, o které se nepochybuje. Je jim jedno, zda Česko přijde o dotace, které pomáhají jeho ekonomickému rozvoji, a že namísto dotací zaplatí stamilionovou pokutu. Hlavní je, že „zasadili úder“ Babišovi a Miloši Zemanovi.

… Mnozí starší přijali více či méně ideu komunismu a další se nevzdali křesťanství. Tyto dvě ideje ve své nejčistší formě odmítají vlastnictví pozemských statků. Zásadně se však liší tím, že křesťanství chce ideu beztřídní společnosti vnést do společnosti láskou, zatímco komunismus násilím.

… Implantace zahraničního práva má v Česku tisíciletou tradici. Nestor českých historiků František Palacký (1798–1876) to ve svém díle Dějiny národu českého v Čechách a na Moravěpopsal slovy: „Již i dříve ti, kteří bažili po panství (vládě – pozn. red.)v národu našem, pokoušeli se uvoditi do země zákony a obyčeje německé.“ Tento problém analyzoval profesor Jan Peisker (1851–1933) v Masarykovu časopisu Atheneum v roce 1888 v článku Zádruha na Prácheňsku, a to na mém předkovi Václavu Makrlíkovi, který žil v 16. století za vlády císaře Rudolfa II. v obci Hradešice u Horažďovic.

Přemyslovci, kteří neuspěli v boji o trůn, udávali v cizině u krále německého, císaře římského či u papeže své úspěšnější příbuzné. Se zahraniční pomocí, někdy i ozbrojenou, se snažili dosáhnout vlády v zemi. Palacký to na historickém příměru popsal následovně:

„Vladivoj poznal, že mu těžko bude udržeti se na trůnu, a proto se o to staral kořením a slibováním, aby dosáhl dobré vůle krále Jindřicha III., stůj co stůj. Šel k němu do Říma a neváhal vládu od národa českého jemu svěřenou přijmout od něho jako léno: příklad to nezdravý, ježto potom následovali všichni ti, kteří chtěli trůnu dosáhnout.“ Dnes má Vladivoj následovníky, jen namísto do Říma chodí do Bruselu. Zapomínají však, že udavačů, obzvlášť těch, kteří udávají své spoluobčany a vlast, si nikde neváží.

… V závěru své knihy Boss Babišcituje Jaroslav Kmenta amerického novináře a komentátora H. L. Menckena (1880–1956): „Pokud vím, nikdo na světě ještě neprodělal peníze podceňováním inteligence velké masy obyčejných lidí. Jelikož obyčejní lidé jsou schopni mluvit a vnímat a v mnoha případech dokonce i číst a psát, předpokládá se, že mají v hlavách ideje a baží po dalších. Takový předpoklad je ovšem pošetilý. Oni ideje nesnáší, protože z idejí jsou nesví.“

Neziskovka Milion chvilek pro demokracii žádnou ideu kromě nenávisti k Babišovi a Zemanovi nemá, ale finančně se tento projekt Minářovi vyplácí. Mencken charakterizuje většinu účastníků demonstrace na Letné, ačkoliv Kmenta míří na Babišovy stoupence. Babiš prý chytře sází na lidi z generace bez idejí. Prý jsou to převážně ti starší, pamatující socialismus. Kmenta se mýlí.

… Lidé po idejích touží, jen není jisté, zda jsou jim nabízeny ty správné. Zatím nemalá část voličů věří, že Andrej Babiš zjedná alespoň relativně spravedlivé a korektní sociální vztahy, byť ve společnosti kapitalistické, odstraněním korupce a tunelování státních financí. Toho demokratická opozice zárukou není. Lze jen doufat, že nezklame jako jeho předchůdci.

Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/forum/makrlik-politicka-bublina-milionu-chvilek-pro-demokracie-plaskne.A190827_165455_pozice-forum_lube#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail

 

J.Š.1.9.2019

* * *

JUDr. Oldřich Hein 28/28: Etický kodex politiků a závěr

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)