Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

František Černý

 • Dne 2. února zemřel doyen diplomacie a diplomatů František Černý

  Frantisek Cerny 2021„Před dvanáctou v poledne mne nezastihnete, ale o půlnoci jsem vždy na příjmu!“ - „Neškoďte sobě, ani jiným!“

  ***

  Události ČT o skonu Františka Černého s přezdívkou „Franco Nero“ samozřejmě mlčely. Znali jsme se osobně, sledoval mé zpravodajství. Naposledy jsme se pozdravili v Knihovně Václava Havla koncem loňského roku. Chodíval tam často. Vždy upoutal, byť nepromluvil – chováním, způsoby, oblečením, prostě noblesou, která už se dnes nevidí. Jakoby nás navštívil posel dávných, zapomenutých časů. Čest jeho odvedené práci, odkazu a památce. JŠ

  ***

  František Černý si v letech 1990 až 1995, respektive 1998 až 2001, doslova podmanil celý diplomatický sbor a celou německou politickou elitu. Berlínští přátelé dodnes říkají, že v 90. letech pro ně Česko představovaly tři vynikající osobnosti: Havel, Dienstbier a František Černý, přičemž na žebříčku oblíbenosti se všichni tři víceméně pravidelně střídali ku prospěchu dalšího rozvoje česko-německých vztahů.

  V důsledku této konkrétní a veřejné diplomacie se mohlo prohloubit přátelství Čechů a Němců, na němž František pracoval, o něž se snažil „a za něž jsme vám tolik vděčni“. K těmto slovům Franka Waltera Steinmeiera se mohu jen připojit. Je skvělé, že je nás mnoho, kdo takto hodnotí Františkův přínos. Františku, děkuji, že jsi nás i Němce svým příkladem polidštil a ukázal nám, že naše stýkání a potýkání může být i radostné a obohacující.

  ***

  Odešel František Černý, náš muž v Berlíně. Dokázal lidem učarovat a udržet si je na celý život

 • Doyen der Diplomatie und der Diplomaten František Černý starb am 2. Februar

  Frantisek Cerny 2021"Vor 12 Uhr mittags finden Sie mich nicht, aber um Mitternacht bin ich immer in Bereitschaft!" - "Tun Sie sich und anderen nichts!"

  ***

  Über den Tod von František Černý, der den Spitznamen "Franco Nero" trug, wurde in der ČT natürlich geschwiegen. Wir kannten uns persönlich, er verfolgte meine Berichterstattung. Das letzte Mal haben wir uns Ende letzten Jahres in der Václav-Havel-Bibliothek begrüßt. Er ging oft dorthin. Er fiel immer auf, auch wenn er nicht sprach - durch seine Manieren, sein Auftreten, seine Kleidung, einfach eine Noblesse, die man heute nicht mehr sieht. Es ist, als ob wir von einem Boten aus einer vergessenen Zeit besucht werden. Wir sollten sein Werk, sein Vermächtnis und sein Andenken in Ehren halten. JŠ

  ***

  Zwischen 1990 und 1995 oder 1998 und 2001 eroberte František Černý buchstäblich das gesamte diplomatische Korps und die gesamte deutsche politische Elite. Berliner Freunde sagen noch heute, dass in den 1990er Jahren drei herausragende Persönlichkeiten die Tschechische Republik für sie repräsentierten: Havel, Dienstbier und František Černý, und alle drei wechselten sich mehr oder weniger regelmäßig auf der Beliebtheitsskala ab, zum Nutzen der weiteren Entwicklung der tschechisch-deutschen Beziehungen.

  Durch diese konkrete und öffentliche Diplomatie konnte die Freundschaft zwischen Tschechen und Deutschen, für die František gearbeitet hatte, für die er sich eingesetzt hatte "und für die wir Ihnen so dankbar sind", vertieft werden. Diesen Worten von Frank Walter Steinmeier kann ich mich nur anschließen. Es ist schön, dass es viele von uns gibt, die den Beitrag von Franziskus auf diese Weise würdigen. Franziskus, danke, dass du uns und die Deutschen durch dein Beispiel vermenschlicht hast und dass du uns gezeigt hast, dass unsere Begegnungen und Begegnungen auch beglückend und bereichernd sein können.

  ***

  František Černý, unser Mann in Berlin, ist verstorben. Er hat es geschafft, Menschen zu begeistern und sie ein Leben lang zu binden.

 • Můj děda byl italský legionář a praděda zakládal KSČ

  Sinagl Jan italsky legionar Vseradice 30.11.1876Dne 10.4.2021 připomněly Události ČT naše legionáře v reportáži „Fotografie legionářů“. Vzpomněl jsem si na svého dědu Jana Šinágla, narozeného ve Všeradicích, italského legionáře a člena legie Masaryka.

  Na webových stránkách KREV LEGIONÁŘŮ byl uveden bez fotografie. Doplňující údaje, včetně jeho fotografie, jsem už správci webu zaslal. Bylo mi obratem poděkováno. 

  Manželka Josefa Šináglová, roz. Čajová, nar. 25.1.1886 v Žebráku). Sňatek 12.11.1904. 10 dětí, naživu zůstalo 6. Jan Šinágl bydlel v č.p. 16. V Žebráku. Od r. 1905 pekařská živnost. Její zánik v r. 1914. 26.7. 1914 povolán k výkonu vojenské služby, 28.7.1914 začala I.světová válka. V dubnu 1916 byl 16 dní na dovolené. 28.října 1918 konec války. O Vánočních svátcích 1918 je stále v Itálii jako příslušník čsl. legií. Dne 10. srpna 1919 se vrátil do vlasti. Nepodařilo se mu obnovit pekařskou živnost. Zemřel v nemocnici Hořovice na srdeční mrtvici ve věku 67. let v roce 1943.