Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2019 08:38
  Mnozí ohnuli páteř, ale mnozí ji také dokázali narovnat.

  Read more...

   
 • 15.07.2019 09:18
  Tomáš Pecina: Karel Gott byl po celá 70. léta symbolem ...

  Read more...

   
 • 08.07.2019 10:58
  V jednotě proti Babišovi jako za komunistů! Ten člověk musí být ...

  Read more...

   
 • 08.07.2019 09:06
  Na tom přece nemůže být nic až tak složitého, chce to udělat ...

  Read more...

   
 • 02.07.2019 18:24
  Vážený pane, děkuji Vám i za projev důvěry, s pochopením pro ...

  Read more...

   
 • 02.07.2019 18:17
  Vážený pane Šinágle, děkuji za Vaši obětavou práci a energii ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

LN ON Slyste umiracek 150719(Vlevo LN 14.7.2019) Sluší se vzpomenout na dalšího českého Němce Hanse Ledwinku, také vynikajícího automobilového konstruktéra. Ferdinand Porsche využil jeho nápad a Volkswagen v roce 1961 musel zaplatit Tatrovce 3 miliony marek. Oba slavní konstruktéři mohli sloužit naší zemi desítky let. Bohužel o schopné nestála, okrádala je a odsuzovala. Neschopní ještě nikde žádný blahobyt nevytvořili…

… Jako mnoho dalších, ani Ledwinka se u nás po válce vděku nedočkal. Jelikož žil v Sudetech, byl mu v roce 1945 podle Benešových dekretů zabaven majetek. Pokusil se alespoň část zachránit, ale šel za mříže. Ve vykonstruovaném procesu ho komunisté označili za kolaboranta – jako ředitel automobilky prostě s nacisty a říšskými orgány komunikovat musel a v poválečné atmosféře to byla velmi pohodlná nálepka a důvod k šestiletému žaláři. Do vězení za ním údajně tajně chodili tatrováčtí konstruktéři a on jim opravoval chyby v plánech chystaného modelu T600 Tatraplan.

Ne nadarmo se říká, že fata morgana je česká jednota. Nejnověji nám ji předvedla europoslankyně Michaela Šojdrová, členka KDÚ-ČSL. Více v článku Nevolte ji, je od premiéra Babiše.

Připomínám článek z prosince 2018 - Josef Švejk a sirotci paní Šojdrové a článek o jejím podvodném synovi - Jan Šojdr, morální zrůda, syn křesťanské europoslankyně za KDÚ-ČSL Michaely Šojdrové 

Jako členka Junáka a Orla má přezdívku „madam“, ale k chování opravdové dámy, navíc křesťanky,  má opravdu hodně daleko. Zajímavé je, že v Kroměříži nebyla už dvakrát zvolena do zastupitelstva. Místní voliči ví koho nevolit. Bohužel to stále neví voliči české europoslankyně.

Cuba FrantisekV dnešních LN autorka Ivana Pečinková v článku „Kapitalista ve výkladní skříni ČSSR“ vystihla jako předsedu bývalého JZD Agrokombinát Slušovice Franiška Čubu přesně, stejně jako výrok Pavla Žáčka: „Čuba byl schopen zapojit StB do svého Koutecky Josefbyznysu – to nikdo jiný v ČSSR neuměl.“

Po slovech presidenta Václava Havla: „Krajně temné slušovické žilky nenápadně prorůstají celým naším hospodářstvím“, předseda družstva odstoupil. Skvěle vedená a prosperující firma se postupně rozpadala a zanechala za sebou miliardové dluhy – díky hloupému rozhodnutí politiků. Schopní lidé z baťovského kraje opět ukázali a dokázali co umí, když jim je dán volný prostor. V článku chybí zmínka o Stanislavu Devátém, který byl také zaměstnancem Agrokombinátu. Jediný Čuba mu nabídl zaměstnání. Odmítl ho dále krýt, když Devátý podepsal Antichartu, ohrozil by tak existenci podniku. Je smutné, že pan Devátý v době kdy mohl a měl promluvit jako ředitel BIS na podporu Agrokombinátu, mlčel. Dnes patří k nejbohatším lidem na Zlínsku. Obávám se, že jeho majetek není zdaleka podpořen takovým umem a prací, jakými byl vytvořen majetek Agrokombinátu…

… Když komunisté uchopili moc, záhy mu jeho statečnost „spočítali“: „V roce 1950 najednou tatínka zavolali na bezpečnost, a ukázalo se, že jelikož jsme za okupace přechovávali parašutisty ze Západu, musí tatínek odevzdat pušky. Hajný bez pušek – přece není možné! A museli jsme se navíc z pohraničí odstěhovat do vnitrozemí. Pro rodiče to byla… zrada – nebo jak to nazvat.“

… Na sklonku války byli Przybylovi evakuováni do Libavé, a když se po osvobození vrátili do Bohumína, neměli kde bydlet, jejich byt byl jako německý majetek zapečetěný. Uchýlili se do opuštěného polorozpadlého domu, odkud otce Františka záhy odvedli do internace v Ostravě. Ingeborg zůstala jen s matkou, v chudobě a o hladu, protože přídělové lístky pro Němce byly zcela nedostačující. František Przybyl se vrátil za půl roku: „Byl vyhublý a zavšivený a takový zaskočený. Nevím, co zažil, nechtěl o tom vyprávět. Nikdo ho pak jako Němce nechtěl zaměstnat, lidé se báli.“

LN KO Nevysady pro Nemocnare 040719(vlevo LN 4.7.2019)

„Ano, TO JSME, ale pouze geograficky! Svoji rozpolceností dáváme najevo, že nevíme kam patříme a takové „srdce“ Evropy trpí srdeční nepravidelností – arytmií. V politice se tomu říká NESPOLEHLIVOST.“ K. Mrzílek

Za 100 let armáda naší země nikdy zemi nebránila, naopak odevzdala zbraně nepříteli a naše zbrojovky naplno vyráběli pro nacistický Wehrmacht. Za naši svobodu bojovali a umírali jiní, při vší úctě k těm čs. vojákům, kteří museli zemi opustit, aby mohli bojovat v jiných armádách, kdy velení armády zcela selhalo. Kdo za svobodu není ochoten bojovat, riskovat a obětovat, nezná její cenu a po zásluze ji dříve či později ztratí.

(Jan Zahradil vystudoval VŠCHT v Praze jen díky protekci své maminky. Není divu, že se uchytil v politice jako mnoho jemu podobných…)  

Pokud bude současná ministryně obrany zvolena předsedkyní EK, bude to dobrá volba.

Vyjádřila se už ve smyslu, že EU potřebuje reformu na federální bázi na příkladu švýcarského modelu. O tom jsem psal již dříve i na příkladu USA, kdy hlavní ústava zemi spojuje, ale přesto mohou v určitých věcech, právě v duchu ústavy USA, rozhodovat jednotlivé státy zcela svobodně a nezávisle.

Dosavadní vedení EK selhalo, bylo bez osobností, pouze byrokratické vedení velkého společenství bez silných osobností, kam lukrativní podmínky přitáhnou mnoho neschopných. Je tomu tak vždy v každém společenství po období dlouhodobého blahobytu, kdy dochází k úbytku dobrých mravů a zdravého rozumu. Svět se radikalizuje, přichází doba velkých výzev, kterou zvládnou jen silné osobnosti na odpovědných místech.

Kapitalismus, resp. „sociální“ tržní hospodářství je v krizi, obrací se stále více proti přirozenosti člověka a přírody, kterého konzum zotročuje. Komunistická Čína využívá výhody kapitalismu a současně využívá jeho slabiny k získání moci a vlivu ve stále více bohatých a vyspělých kapitalistických zemí. Svět je opět nesmyslně „převyzbrojen“. Připomínám jak svět obchodoval s Hitlerem stejně jako dnes s Čínou, dokud nepřepadl Evropu…

Tři možné scénáře vývoje blízké budoucnosti:

… Ovšem: nápisy na transparentech je přece zvykem brát doslova (uvažme, co by se mohlo stát, kdyby přestupnice na svém banneru vyzvala policisty příkladmo k tomu, aby se šli vycpat, případně se spokojila se stručným, nicméně osvědčeným Fuck the Police!).

Díky, díky vám, chlapíci stateční!

* * *

Jedním ze znaků zaostalosti této společnosti je prevalentní, inveterátní neúcta k trestním orgánům, jež bdí ve dne nad naším klidem na práci, v noci pak nad naším pokojným spánkem, ani jedno z čehož nesmí býti narušeno ni činem, ni slovem – tedy zejména ne slovem, protože z neuváženého výroku vyřčeného, případně nasprayovaného na transparentu, se stane neuvážený čin, než bys řekl A.C.A.B.

LN RK Chvala strucnosti 020719Radka Kvačková (LN 2.7.2019) to nemohla popsat lépe, není co dodat. Snad jen tolik, že i kdyby si to naši politici přečetli, nic se nezmění. Pro ně zůstává hlavní řečnit o ničem a být viděn. Můžeme jen doufat, že voliči nezapomenou a postarají se o potřebnou „stručnost“ při volbách. Voliči si přejí skutečně  pracující politiky (když už si je královsky platí a mohou je odvolat jen při volbách), ne řečnily o ničem a k ničemu. J.Š.