Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 11.01.2019 14:39
  Ohledně taktiky byl citován Jan Masaryk. Komunistická ideologie ...

  Read more...

   
 • 11.01.2019 10:48
  Jakmile by se ukázala léčebná metoda MUDr. Fortýna jako ...

  Read more...

   
 • 10.01.2019 09:00
  Způsob jakým se s panem Vonkou jednalo v Česku připomíná ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:22
  Uprímný dík panu JUDr. Heinovi a Vám za “Míru humanity”. Je to ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:18
  Mohu být hrdý. Hrdý na svého presidenta. Presidenta, který i ...

  Read more...

   
 • 24.12.2018 18:49
  To co píšete, spolu s tím co už jsem si taky zažil ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Bata UV avers 2018KDE JEST VINA? Vina je u nás všech. Vina je v soudcích, že shovívavě posuzují činy těch, kteří zneužili důvěry. Vina jest v naší společnosti, že omlouvá zjevné, neboBata UV revers 2018 zastřené bankroty. A vinen jest ten, kdo slíbil zaplatiti dnes a zaplatí až zítra. Za inflací mravů následuje inflace hospodářská a tím i inflace měny. Nebezpečí vězí v tom, jaké stanovisko zaujímáme ve společnosti i ve státní správě k těm, kteří hodnoty ruší, čili k lidem, kteří podlamují hospodářskou morálku.

ČASOPISY OHLAŠUJÍ, že o sanaci bank je již rozhodnuto. Avšak otázka mravní sanace bankovnictví zůstala nedotčena, až na úvahy dr. Hodače a dr. Stránského. Vláda rozhodla pouze o finanční sanaci bank.

MRAVNÍ SANACE se scvrkla na to, že vedoucí lidé bank musí prý vrátit tantiemy za poslední dva roky, a to znamená, že mají vrátit ty zvláštní odměny, které obdrželi za dosažení mimořádných zisků. Nestojí tam nic o tom, budou-li ponecháni na vedoucích místech a budou-li postaveni před soud.

TitanicO tragickém osudu ve své době největšího a také nejluxusnějšího zaoceánského parníku a jeho pasažérů toho bylo už napsáno víc než dost a také natočeno několik filmů.

Při vstupu na palubu Titanicu obdrží každý návštěvník kromě běžné vstupenky i repliku dobového palubního lístku z 10. dubna 1912 i se jménem jednoho z pasažérů. A na konci prohlídky si pak může ze seznamu zjistit, zda ten "jeho" cestující přežil nebo ne...

Buh a laska k bliznimu

„Sprostí, zchytralí a zákeřní dokáží i bezpráví povýšit na právo.“ – „Občan je totiž povinen znát  pouze platné právo, nikoli jeho soudcovský výklad!“ – „Nakonec pyká obec za viny soudců, co v neblahé slepotě srdce právo převracejí svým křivým rozhodováním. Toho se vystříhejte a srovnejte s právem své soudy, soudcové-darožrouti, a křivých rozsudků nechte!  Zato ti, kteří vlastní lidi i cizince soudí spravedlivě a od práv se v ničem neodchylují, těm se vydaří obec a vzkvétá lid, co v ní bydlí.“

         Vstupujeme do nového roku – lidé moudří, rozumní i hloupí, spravedliví, nespravedliví i prohnaní „křiváci“, slušní, neslušní i sprostí, poctiví i nepoctiví, skromní i chamtiví,Hein Oldrich střídmí i požitkářští, odvážní i zbabělí, lidští, vlídní, laskaví a soucitní i bezohlední, bezcitní, suroví a krutí. Všichni však máme svá očekávání i přání, kterým dávají mravní obsah naše vědomosti, zkušenosti i povahové vlastnosti. Takovými očekáváními i přáními je vedle „lačnění po spravedlnosti“ i touha po lidskosti, laskavosti a soucitu (humanitě), které tak často chybí nejen v mezilidských vztazích, ale i na úřadech a soudech. Humanitu (lidskost) si však mnozí  představují jako neomezenou toleranci ke všem jejich názorům, slovům, činům i požadavkům.

          Správná definice jakéhokoliv pojmu je předpokladem pro jeho pochopení i pro vyřešení všech otázek s ním souvisejících. Platí to i o humanitě. Tak jako rozlišujeme spravedlnost jako základní stabilizační společenskou hodnotu a spravedlivost jako pozitivní povahovou lidskou vlastnost (ctnost), má i humanita význam objektivní a subjektivní. Humanita (lidskost) v objektivním smyslu je projevem lidské soudržnosti, solidarity, poctivosti i slušnosti ve společenských vztazích. Humanita (lidskost) v subjektivním smyslu je pak jednou ze základních pozitivních povahových vlastností (ctností) a pod trojvýznamovým pojmem žen (lidskost, laskavost a soucit) byla poprvé formulována Konfuciem v 6.století př.n.l.

r. 1925Bata UV revers 2018

Bata UV avers 2018JE TO KRÁSNÉ BÝTI ČLOVĚKEM. Je zde několik set lidí, mužů, žen i dětí. Je-li hezké počasí, všechny tváře se usmívají na vás, na každého. Jest pozorovati u každého člověka snahu býti svému spolucestujícímu co nejpříjemnějším. Mnozí dlouhým cvikem v tomto společenském životě přivedli to k velké dokonalosti a okolo takových umělců lze pozorovati stále hloučky lidí, kteří je vyhledávají a obklopují. Nikde ani nejmenšího stínu zlomyslnosti.

Grebeníček kniha"Hele Pepo. Tobě nevadí, že se dnes zase brodíme bahnem? A jako co? Třeba že ten nejvyšší zástupce kultury se dostaví na křest knihy bývalého komunistického předáka? Ani ne? Jak je možné, že ti ten sajrajt nevadí? Vyrůstal jsem za normalizace." K.Mrzílek 29.12.2018

P.S.

Komunisté okradli před 70 lety a chtějí okrádat okradené i dnes. Kdo odebral komunistům nakradený majetek? Zaplatili z něho také daně? Kdo po válce vstoupil do KSČ měl srdce, kdo u nich zůstal dodnes, nemá rozum – v tom lepším případě. Dnešní poměry jsou jen následkem vlády komunistů. Zemi připravili o kulturu, paměť, tradici, elitu, dobré mravy a duši. Dnes nerozhoduje ideologie, ale charakter jednotlivce a média. Ta stále brání pravdě a manipulují s občany pomalu jako za totality. 

Grebeníčka, syna sadisty a komunistického zločince, jsem dokázal u KS Brno porazit jako „primitiv“ z Letné, díky statečnému, bývalému ústavnímu soudci JUDr. Miloši Holečkovi. Zemřel 16.4.2016.  Současný předseda ÚS ČR JUDr. Pavel Rychetský to nemohl říci lépe:  „... v osobě Miloše Holečka odešel znamenitý civilista, nesmlouvavý ochránce lidských práv, ale především slušný a čestný člověk. Jeho přínos pro ústavní soudnictví a celou tuto zemi nebude nikdy zapomenut.“. Zažaloval jsem Grebeníčka podruhé za kapitolu v jeho knize Hradba vzdoru „Šináglův lásky čas“, to už mu komunističtí soudci pomohli…  

Prdel 281218Byl sváteční den. Z 95% potkal jsem lidi v bundách, s kapucí, barevných kalhotách. Často zašpiněné boty. Přehled byl v metru, tramvaji. Ale i na Národní třídě. BaťůřkářiSteaky zer 281218 v rozbitých džínách. Rádiovky, kšiltovky. Kulichy přes uši. Párky v rohlíku šly na odbyt. Strakatá trička v bundách. Kravata, co to je? V delším raglánu a  klobouku jsem si připadal přeměněn v ptáka. Tentokrát v bílou vránu.

V Praze byl Boží Hod.

Všem čtenářům přejeme krásné a požehnané vánoční svátky a v novém roce všechno nejlepší, konkrétně pak:

YustitiaAdvokáti liechtensteinského rodu se podle všeho rozhodli "obejít restituční zákonodárství" a podali serii vlastnických žalob na nemovitý majetek, který byl rodu neprávemBenes a Gottwald odňat na základě Benešových dekretů.

Je velmi dobře, že to udělali, a to, i kdyby jediným výsledkem jejich akce bylo ukázat Čechům, jak se na jejich občanského světce a jeho dekrety dívá civilisovaný svět.

Ve správním řízení někdy znějí kuriosní argumenty. Typicky ovšem z úst obviněného a ne přibraného znalce. Jedním z takových případů se zabývá rozsudek Nejvyššího správního soudu v kause, kde znalec Josef Holoubek odmítl předložit přestupkovému orgánu standardní operační postup (SOP), na jehož základě provedl chromatografickou analysu vzorku krve, s tvrzením, že soudu SOP předloží, rozhodně však ne sprostému obviněnému nebo jeho zmocněnci (§ 15 rozsudku; nejen modří už tuší, kdo je tajemný T. P. z rozsudku, ten, kterému znalec na str. 6 hrozí trestním oznámením). Krajský soud v Praze a po něm i Nejvyšší správní soud takový postup správně označily za nepřijatelný.

Babis a knihaMilan Žitný, někdejší místopředseda Nezávislé komise při FMV ČSFR, nyní publicista a bezpečnostní analytik spis vedený na Andreje Babiše přezkoumal a říká: Hodnocení svazku StB reg.č.25085 "Bureš":

Obsah svazku pod registračním číslem 25085 s krycím jménem "Bureš", vedeným na jméno Ing. Andrej Babiš, neobsahuje přesvědčivé důkazy, že by pan Babiš spolupracoval se Státní bezpečností jako agent nebo důvěrník. Svazek naopak obsahuje nepřímé důkazy, že tento "agent" byl příslušníky StB vyfabrikován. O tom svědčí následující poznatky ze svazku: