Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 23.05.2018 23:36
  As soօn as I detected tһis internet site I wеnt on reddit to ...

  Read more...

   
 • 23.05.2018 22:50
  Znal jsem pana Altnera z doby, kdy se skryval ve Svycarsku. Byl ...

  Read more...

   
 • 23.05.2018 09:32
  devoted to her principles, civic responsibilitie s and to her ...

  Read more...

   
 • 22.05.2018 17:48
  Právě jsem prohrál po více než šesti létech soudní spor s ...

  Read more...

   
 • 21.05.2018 16:14
  POSTRÁDÁM MINUSY HODNOCENÍ NAPŘ. -4 při ZMÍNCE O VLASOVCÍCH ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:15
  Další poznatek je, že muži vychovaní v rodinách podpapučových ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Postřehy a komentáře

SDL CZ StatiTrvá 14 minut – doporučuji. Ze strachu z AfD Posselt opět ve své řeči připomíná, že existovaly dva národy v Čechách a na Moravě. Dříve je označoval za pouhé "jazykové ostrovy". Za pozornost stojí článek vyšlý před SDT v FAZ – přehled o sporu ve věci změny stanov SDL - In der eigenen Vergagenheit gefangen (Chyceni ve vlastní minulosti, 19.5.2018, autor Alexander Haneke)), který bohužel používá Posseltův slovník a nám způsobené bezpráví jako "historický balast“ atd., zlehčuje.

LN CP chyby 140518Níže vypovídající ukázky z rozhovoru premiéra Babiše pro deníky PRÁVO a LN ze dne 3.2.2018. Neškodí si je připomínat s ohledem na současné dění na politické scéně. Nikoho nepřekvapuje, že premiér v kauze Čapí hnízdo nebyl stále Babis a Ryanodsouzen, když jsou „důkazy tak jasné“, jak stále slyšíme. Obvinění ostatních jsou zrušena a žalobce vytýká PČR chyby – viz vlevo LN 14.5.2018. Kdy skončí opakování scénářů z minulosti, kdy PČR nesloužila zákonnosti, ale politickým zájmům zkorumpovaných politiků a jejich stran?!

… Pan Bělobrádek za celé čtyři roky nebyl schopen prosadit jedi­ný zákon, v Radě pro výzkum, vývoj a inovace neudělal téměř nic, zato tam měl obrovský aparát a do všeho mluvil a na všechno měl názor. Ale je pravda, že kdy­by ve vládě nebyl, tak by jeho ne­přítomnost kabinet moc nepocítil. To, co pan Bělobrádek navrhu­je, je nesmysl. Vlastně říká, že premiérem může být skoro kdo­koli. V minulosti to tak bylo, Špidla, Nečas, Sobotka... Pak to ale podle toho také vypadalo. Premi­ér by měl být schopný lídr, který má vizi, řeší program, nepolitikaří, ale honí ministry, aby makali. … Ale vy jste je tady po revoluci legitimizovali. Kdo spolupracoval první s komunisty? Václav Havel, díky nim se stal prezidentem. Kdo druhý? Václav Klaus, taky se díky nim stal prezidentem. A Paroubek a Kalousek. Všichni a pořád. Buď jste je měli hned zrušit, nebo teď nemůžete říkat, že ti lidi, kteří je volili, jsou méněcenní. Strana nebyla zrušena, a pokud vím, je demokratická. …

CH 100 a 50 CSR program 2018.jpegMísto názvu „okupace“, se používá slovo „jubileum“, spojené s rokem 1918?  Na webových stránkách velvyslanectví ČR v Bernu ještě není jméno nového velvyslance JUDr. Ladislava Škeříka. Má zajímavý životopis, studoval v Moskvě, hovoří několika jazyky, ale neovládá němčinu?

Dne 21.srpna 2018 vzpomeneme, už po padesáté, invaze vojsky Varšavské smlouvy. Měla za následek 22 let trvající  okupaci Československa. České a slovenské spolky ve Švýcarsku organizují různé vzpomínkové akty během celého roku, jako poděkování švýcarskému obyvatelstvu za přijetí tehdejších utečenců. Očekával bych, že od politických uprchlíků ve Švýcarsku bude na programu konkrétně popsáno jak bude vzpomínáno a připomínáno výročí barbarské okupace, kvůli které museli opustit svoji rodnou zemi. Program výše mi připadá spíše „normalizační“. Na druhé straně se nedivím. Exulantů, kterých jsem si za jejich činnost vážil jako např. politických vězňů JUDr. Jaroslava Anděla, sokola Rudy Němečka, či skauta Karla Kukala, nebylo mnoho. Převažovali emigranti, což je přirozené. Bohužel se mnozí z nich angažovali i ve krajanských spolcích, kde jejich „kvalita“ určovala i kvalitu práce spolků. Proto mi nepopudlivá forma programu akcí k 50.výročí okupace tolik nepřekvapuje.

Krize tunel„Nevybudují-li zavčas vnitřní strukturu Evropy jako jediné politické entity demokraté, začnou ji budovat jiní a demokratům pak zbudou jen oči pro pláč….“

Německá veřejnoprávní ARD vysílala 7.5.2018 (20:15-21:00) pořad na téma: „Nerovná země – Jak se z bohatství stane moc“. Následovala panelová diskuse zástupců obou stran „Tvrdě, ale fair“ (21:00 – 22:15), zakončená vybranými názory diváků. Skutečný „Hyde Park“ (pořad stejného názvu veřejnoprávní ČT nemá už s ním nic společného. Presentuje pouze jeden názor). Níže výtah z pořadu doplněný o další postřehy. Takové pořady veřejnoprávní ČT není schopna nabízet, ačkoliv by je diváci nepochybně uvítali.

V jedné z nejbohatších zemí světa panuje nerovnost. Bohatí se usadí, chudí jsou odstaveni. Střední třída se snaží udržet si status, stejně jako v minulosti, prostřednictvím práce a úspěchu, aby si vytvořila podmínky pro svůj vzestup a růst. Mladší lidé dnes mají menší disponibilní příjem než generace dříve. Hovoří přední světoví výzkumní pracovníci a odborníci na nerovnost. Doprovází je Christoph Gröner, jeden z největších německých realitních developerů, vyprávěním o svém každodenním životě.

Zadeh a PCRPostavu Shahrama Abdullaha Zadeha jsme ponejprv poznali v souvislosti s jeho propuštěním z vazby v únoru 2016, anticipujíce zločincovo brzké zmizení z radaru českých trestních orgánů, v doprovodu částek, které si onen na úkor státního rozpočtu této k organisovanému zločinu tohoto druhu obzvláště pohostinné země opatřil. Nestalo se, a protože Zadeh učinil něco, co správný z vazby propuštěný obviněný nikdy udělat nesmí, totiž hájil se, ocitl se v péči vězeňské služby znovu, a tentokrát, jak se podle všeho jeví, na dobu neurčitou, případně i na doživotí. Že to trestní řád nedovoluje? Nedovoluje, a co má být?

Pavel PetrKvěten 2018: Jasně vysvětlený způsob jednání Ruska vůči EvropěNocni vlci

Arm. gen. Petr Pavel pro ČTK: „Rusko nerozlišuje mezi mírovým stavem, krizí a válkou. Ruská doktrína hovoří v podstatě o nepřetržitém konfliktu, který se mění pouze intenzitou a použitými nástroji.“

Jinak řečeno: Nynější stav Rusko vnímá jako permanentní konflikt s využitím kybernetických prostředků, sociálních sítí, propagandy, zavádějících informací a nejrůznějších pokusů  o  ovlivňování politické scény. Zkráceně: Permanentní nepřátelství.

JANUV ZAKONUplynulo 200 let od narození Karla Marxe. Je duchovním otcem komunistické ideologie a jejích zločinů, mnohdy horších než byly nacistické, byť snad jednal v dobré víře. Není divu, že Čína sponzorovala obrovitou, nadživotní  sochu Marxe pro jeho rodiště, připomínající doby Stalinových soch. Marx inspiroval vrahy a diktátory. Že se v rodiště Marxe k jeho dílu obdivně vyjadřuje i sám šéf EK Juncker je jen smutnou ukázkou pokleslých mravů dnešní doby. Připomeňme si slavný esej Karla Čapka z doby před 94 lety PROČ NEJSEM KOMUNISTOU.

…Chudí lidé nejsou třída, nýbrž právě vytřídění, vyřazení a neorganizovaní; ti nebudou nikdy na stupních trůnu, ať na něm sedí kdokoliv. Hladoví nechtějí vládnout, nýbrž jíst; vzhledem k bídě je lhostejno, kdo vládne; záleží jen na tom, jak my lidé cítíme. Bída není instituce nebo třída, nýbrž neštěstí; ohlížeje se po výzvě k bezprostřední lidské pomoci, nalézám studenou doktrínu třídní vlády. Nemohu býti komunistou, protože jeho morálka není morálka pomoci. Protože káže odstranění společenského řádu a nikoli odstranění společenského zlořádu, jímž je bída. Protože, chce-li vůbec pomoci chudým, činí to podmínečně: nejprve musíme vládnout, a pak (snad) na vás dojde. Pohříchu ani tato podmínečná spása není textově zaručena.

Prazske povstaniDomnívat se, že pět tisíc zmařených životů v pražské revoluci, které nemusely být, že Rusy dojmou je snad pro neznalé hrozné. Z historie šlo Rusům vždy jen o moc, o zábor, o okupaci, ať se tomu říká třeba osvobození, to je jedno. Důležité pro Rusy je, aby tam byla jejich vojska a tanky. Jak se to bude nazývat to je už věc poslušné ruské propagandy. Jednotky gen. Pattona  měly do Prahy dorazit i přes zákaz gen. Eisenhowera a jeho domluvě s ruským gen. Antonovem. Džugašvili by skákal sice vzteky, gen. Patton by byl potrestán, ale čas a historie by se postaraly o vysvětlení, kdy se smlouva má podřídit nutnosti jde-li o zachraňování životů.

Dne 14. března 1953 byla sobota. Den jako každý jiný. Na naší Průmyslové škole chemické v Praze se střídali profesoři jednotlivých předmětů jako svatí na orloji Staroměstské radnice. Jen profesorka dějepisu pro náhlou nevolnost absentovala. Hodinu jsme zůstali bez pedagogického dozoru.

V té době nás nenapadlo nic „moudřejšího“ než Jardovi Malému, známému cholerikovi schovat černé tenistky, které jsme nosili jako přezůvky na tělocvik. Protože to byl žert po několikáté opakovaný a všechny úkryty již znal, vytáhli jsme je na vlajkovou žerď umístěnou na čelní stěně budovy, pod oknem naší třídy. Tam je už nenašel. Vyučování pokračovalo po polední přestávce ještě dvěma hodinami. O té druhé hodině se rozletěly dveře a do třídy vstoupili, spolu s ředitelem školy, tři muži v kožených kabátech. Následoval výslech všech přítomných studentů. Jejich posláním bylo zjistit, kdo na vlajkovou žerď pověsil černé tenistky zrovna v den kdy zemřel prezident Klement Gottwald. Bylo to ale vůbec poprvé, kdy jsme se všichni dozvěděli, že není mezi živými. V té době to věděl jen omezený okruh stranických a státních funkcionářů, včetně příslušníků státní bezpečnosti. Oficiální oznámení v rozhlase totiž následovalo s určitým zpožděním teprve v pozdních odpoledních hodinách.

V padesátých letech byla pro výběr vedoucích pracovníků stanovena kriteria a požadavky ze zcela jiného světa, než by mnohdy zdravý rozum předpokládal. Od takového člověka pak nešly očekávat převratné technologické změny ve výrobě, ani nové přístupy k organizaci práce, ale zase s nima byla někdy legrace, pokud zrovna nerozhodovali o osudu jiných.

Moravský zákazník přicházel s přáním odlít složitý výrobek podle předloženého výkresu. Ten jako vždy obsahoval nárys, půdorys a bokorys, toho stejného výrobku. Vedoucí vzal výkres do svých rukou, dlouze se do něho zahleděl a nebylo pochyb o tom, že intenzivně přemýšlí. Po delší odmlce položí výkres na stůl a prstem ukazuje, že dva odlitky by dokázal vyrobit, ten třetí bohužel nikoliv. Zástupce moravské firmy po tomto sdělení nevyšel z údivu.