Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 02.03.2021 08:33
  Jak rikame v Indii; Atcha! Asi vis, nesetkava se muj ...

  Read more...

   
 • 02.03.2021 08:29
  Vážený pane Šinágle, jak je vidět, oba dva uctíváme ty správné ...

  Read more...

   
 • 02.03.2021 08:25
  Ke dni 2. února byla vakcína Sputnik V. jedinou, při ...

  Read more...

   
 • 01.03.2021 17:24
  Pane Šinágle, jsem hltavým způsobem nucen číst Vaše články. Jsem ...

  Read more...

   
 • 01.03.2021 17:08
  ... Před chvílí jsem vylezl z další dávky chemoterapie s tím ...

  Read more...

   
 • 01.03.2021 09:27
  Co všechno se dnes píše o Trumpovi, Bidenovi, mluvčí a ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Ministryně Benešová podala stížnost k NSS ve prospěch muže, který ukradl pět housek v Brně v době nouzového stavu, v obchodním domě. Krajský soud jej poslal pravomocně na 1,5 roku do vězení.  Podle Benešové byl čin nesprávně přísněji kvalifikován. Muž nekradl roušky ani dezinfekci, měl jen hlad a jednal z existenčních důvodů. Pětadvacetiletý Lukáš Kalina ukradl pečivo, přičemž jeden kus stál 12,5 Kč. Muž žil na ulici, ke krádeži se přiznal. V minulosti byl za obdobný trestný čin třikrát souzený a v době spáchání nového trestného činu byl v podmínce. Loni v červenci poslal brněnský krajský soud na 26 měsíců do vězení muže za krádež salámu a krabicového vína.

"Smyslem a účelem ustanovení ... zákoníku totiž podle mého názoru není postihovat zvýšenou trestní sazbou všechny krádeže, k nimž dojde v době vyhlášení nouzového stavu, ale pouze takové krádeže, které se vyznačují vyšší mírou společenské škodlivosti s ohledem na jejich bližší souvislost s nouzovým stavem," uvedla ministryně.

Navalnyj PutinAI odebrala status vězně svědomí Navalnému kvůli jeho komentářům z minulosti, které lze podle ní kvalifikovat jako podporu nenávisti.

Připomínám, že Navylnyj své výroky na adresu uprchlíků po pobytě v německé nemocnici přehodnotil. Dnes už by je nevyslovil. Byl svým způsobem obětí prostředí ve kterém žil a žije. To nemůže AI nevědět. Pokud dává přednost lavině protestů a stížností, za kterými stojí nepochybně levicové a antizápadní kruhy, ukazuje svoji neschopnost, resp. snadnou ovlivnitelnost a zneužitelnost.

Kdysi jsem oslovil hlavní pobočku AI v Londýně a požádal o pomoc ve věci Američana Gilberta McCraye. „Odpovězeno“ mi bylo pravidelným zasíláním časopisu o „vězních svědomí“ z celého světa.

Grygarek JanousekCituji z konečného rozhodnutí předsedy Kontrolní komise ČAK JUDr. Jana Mykše (23.2.2021): „Ze strany advokáta šlo o reakci na Vaše jednání, když jste si advokáta nahrával, aniž byste ho na to upozornil. Takováto praktika ovšem nic nevypovídá o osobě advokáta“.

Připomínám, že podle platné judikatury je nahrávání rozhovorů s takovýmito osobami ve veřejném zájmu. Podobné odpovědi od státních či ostatních stavovských institucí bych mohl za poslední roky „štosovat“. Úředníci mají „v rámci zákona“ předtištěné formuláře, kdy ducha zákona nehledají a už vůbec ne spravedlnost.

***

Bývalý náměstek VSZ V Praze Libor Grygárek mi vyhrožuje a vydírá...

***

Salmove rodovy erbInformuje CNN Prima News:  Hugo Salm se ale rozhodnutí o svojí žádosti nedožil. Správní řízení zamrzlo v určitém mezidobí – v důsledku vydání prozatímního osvědčení se na knížete Salma ale stále hledělo jako na československého občana. To, že okresní výbor nikdy konečné rozhodnutí nevydal, nelze považovat za problém žadatele.

***

Dne 4.10.2011 jsem napsal: To že rody Salmů, Harachů, Kinských a Schwarzenbergů – hlubocká větev, ani po 22 letech (a nepochybně řady dalších) neobdržely svůj zkonfiskovaný majetek zpět (často přes prokázané zásluhy o českou zemi, kdy často skrytě pomáhaly i v době nacistické okupace, podobně jako Jan Antonín Baťa, který v naší zemi platil po 60. let za zločince a kolaboranta, než bylo jeho jméno soudem očištěno), je naší velkou národní ostudou a hanbou, hlavně těch, co za těmito rozhodnutími stojí. Stále platí právnická zásada – co bylo ukradeno, musí být vráceno.

Dne 28.2.2021 prohlásil: „Lidé pracující z domova, by měli část mzdy odevzdat potřebnějším. V nějakém okamžiku by to mělo být tak, že část prostředků, které dostáváme, dostanou oni. Musíme se s nimi podělit, oni jsou solí naší země. Není možné, abychom si nebyli schopni uvědomit, že když je nepodržíme, že taky zahyneme. Tak to je, oni jsou nositelé svobody, demokracie, našeho zřízení. Jsou jich dva miliony a my je nesmíme nechat padnout a nemůže nám to být jedno - hlavně, že my máme ty peníze a ten plat. To není správně, to není dobře."

Dne 1.3.2021 se omluvil: "Má slova však pro mnohé vyzněla jinak. Zejména jsem se nechtěně dotkl mnohých, kteří dnes pracují z domova a nemají to vůbec jednoduché. Velmi se za to omlouvám. Považuji to za svoji chybu. Důležitější a vlastně rozhodující je to, jak to lidé pochopili".

Raska KarelDosavadních 30 let budování státu se příliš nepovedlo. Budeme muset  začít od začátku. Důležitější než řešení situace je v České republice stále papír. Z pandemie se formuláři nedostaneme.

***

Práce (20.11.2020) respektované Cochrane Library o neexistenci důkazu účinnosti roušek -  Práce (6.7.2020) o potenciální škodlivosti chirurgických roušek a hlavně FFP2 respirátorů.

***

… Problém není definovatelný takovým způsobem, aby se všechny zúčastněné strany shodly, že situace je vážná a je potřeba ji řešit. To vystihuje situaci v České republice: Politická reprezentace ani oborná veřejnost se neshodne, kdy – a jestli vůbec – by měl být zaveden tvrdý lockdown. Rovněž se neshodne, kdy opatření uvolňovat a kdy nikoliv.

… Základní problém podle Rittela je, že ne všechny problémy mohou být řešeny v rovině ordinální racionality, jelikož komplexní problémy mají tolik skrytých externalit, že najít dobré řešení v krátkém čase je téměř nemožné. Při pandemii prostě není možné říct, že opatření fungující v jednom státě máme použít i u nás. Rovněž je dobré se vyvarovat tzv. datového fetišismu. Předpokládat, že čísla nám říkají vše a po důkladném studiu průběhových křivek může člověk předpovědět, jak se bude situace vyvíjet a jaká opatření bezpečně fungují, je naprosto mimo realitu. Bohužel i média dávají prostor různým „datovým vědcům“, což jsou lidé, kteří se zaměřují pouze na jeden rozměr pandemie a zcela jim uchází další neméně důležité aspekty. Bez jakékoliv odpovědnosti navíc vydávají své dojmy za vědou ověřený fakt.

Krvava noc aversPoslechněte si  tento šedesátiminutový rozhovor na ČRoPlus ze dne 28.února 2021.Dobsina trikrat

Cituji: Člověk je vskutku nejotřesnější živočich. Jedna „dáma“,  které bydlela nedaleko, dokonce hledala druhý den po popravách v patnácticentimetrovém rosolu krve zlaté zuby !!! Její jméno je známé. S ohledem na její potomky a ochranu soukromí, není zveřejněno. To je špatně. Jsou-li stejné povahy, je to pokračování bezpráví na zavražděných. Jsou-li mravně vyspělí jako Galina Vašová, uvítali by zveřejnění jména svého předka, ve jménu vyššího principu mravního, a pozůstalým by se omluvili.

Hlavní zločinci Karol Pazúr a Bedřich Smetana si v ničem nezadají s nejodpornějšími nacistickými zločinci. Pazúr se nechal dobrovolně nasadit do Německa a zúčastnil se akcí proti Rudé armádě. Po odsezení dvou let trestu z dvaceti, se stal po roce 1948 na 20 let místopředsedou SBPB (Svaz bývalých protifašistických bojovníků).

Soudce Anton Rašla, který soudil i Tisa, skončil v kriminálu. Vyšetřovatel dr. Doležal byl propuštěn na amnestii Novotného – vážil 36 ½  kila. Na Pankrác mu byly „lékařem“ doručeny „léky“ poSvedske sance deti 19.6.1945 kterých by zemřel! Když dr. Hýbl začínal seznamovat veřejnost s tímto masakrem, mluvčí lověšických občanů prof. Kubík mu hrozil žalobou. Místní občané nosili šatstvo zavražděných i po deseti letech! Karpatští Němci byli uloženi do jednoho hrobu, ne do dvou.

Raska Karel

Aktualizováno 2.3.2021: Jižní Dakota versus Česká republika!

***

Dosavadních 30 let budování státu se příliš nepovedlo. Budeme muset asi začít od začátku. Důležitější než řešení situace je totiž v České republice stále papír. Z pandemie se formuláři nedostaneme.

***

Práce (20.11.2020) respektované Cochrane Library o neexistenci důkazu účinnosti roušek -  Práce (6.7.2020) o potenciální škodlivosti chirurgických roušek a hlavně FFP2 respirátorů.

***

LN DR JAR Jan Svoboda 3.3.2021„Pro mne je to potvrzení teze, že epidemie končí, až se o ní přestane psát v novinách“ Ondřej Neff Až bude po všem (LN1.3.2021)

***

„Kdyby lekcí, kterou si dokážeme z pandemie odnést, byla alespoň schopnost navázat na odkaz Raškův i české epidemiologie, která bývala světovou špičkou, bylo by to skvělé. Ale lze se obávat, že seLN DR JV Alespon jedna lekce 27.2.2021 tomu tak nestane a lví podíl na tom budou mít čeští politici, navazující pro změnu, i když jim to nedochází, na odkaz normalizační neschopnosti.“ LN Jaroslav Veis Alespoň jedna lekce (27.2.2021)

***

Jelikož nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi chirurgickou rouškou a respirátorem (viz. příspěvek "Respirátory vs chirurgické masky") a jelikož chirurgické roušky nefungují jako další úroveň ochrany na veřejnosti (viz. dánská studie), tak logicky ani respirátory ... doplňte sami ... daného jedince ochránit.

Ke studii CDC (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm):

Pomocí figurín s možností simulace kašlání zjišťovali rozdíl dosažené ochrany při použití dvou masek najednou nebo při maximálně přitisknuté masce. Rozprašoval se roztok chloridu draselného, nikoliv opravdová lidská tělní tekutina. Částice tohoto aerosolu dosahovaly velikosti v rozmezí od 100 do 7000 nanometrů. Velikost viru SARS-CoV-2 se udává v rozmezí 50 až 200 nanometrů nebo přibližně 100 nanometrů. Předmětem studie nebyli žijící lidé ani virus SARS-CoV-2, takže nebylo možné sledovat reálný vliv masek na ochranu zdraví živého jedince. Studie sice zjistila znatelný rozdíl ve prospěch nošení dvou masek nebo vliv správně nasazené masky pro ochranu figurín před chloridem draselným, nicméně autoři studie uvádí: "Výsledky těchto simulací by neměly být zobecňovány na účinnost všech lékařských či látkových masek, ani by neměly být interpretovány jako reprezentativní pro účinnost těchto masek při nošení v reálných podmínkách... dvojité maskování může u některých nositelů ztěžovat dýchání nebo bránit perifernímu vidění..."

Masin Josef… Bidenova výdělečná činnost, do které byla zapojena celá rodina, hlavně jeho synové a bratr, je dobře známá, a táhla se po desetiletí. Nemyslím si, že Biden bude schopen zůstat ve své funkci příliš dlouho kvůli pokročilé demenci. Minulý týden jsem jej v televizi několikrát viděl, jak tvrdí, že Amerika má pouze 300 obyvatel.

***

Josefe, patříš dlouhodobě k voličům Republikánské strany. Co říkáš výrokům Donalda Trumpa, který se ještě v průběhu prezidentských voleb a dokonce před samotným sčítáním hlasů vyjádřil v tom smyslu, že volby budou zfalšované?

Demokratická strana se během posledních třiceti let postupně změnila v neomarxistickou a rasistickou organizaci, kde rasové elementy hrají důležitější roli než ty třídní. Prezident Obama si 17. ledna 2017, tedy již po vítězství Donalda Trumpa, avšak ještě před jeho inaugurací, povolal do Oválné pracovny viceprezidenta Bidena, Susanu Rice, Jamese Comeyho (FBI), Jamese Clappera (NI), Johna Brennana ze CIA a některé další, kde byl naplánován postup pro svržení Donalda Trumpa. Velení FBI a CIA si vzaly za úkol odvolání prezidenta, k čemuž byly použity údajně zfalšované dokumenty, koupené za osm milionů dolarů z Clintonovy kampaně od bývalého agenta britské MI6. Demokratická strana nikdy neuznala legitimitu volby Donalda Trumpa a její špičky po Trumpově inauguraci volaly po jeho svržení, o něž se oficiálně pokusily dvakrát. Trump byl mimo Ronalda Reagana, i přes neustálý odpor a bezúspěšná vyšetřování demokraty, nejúspěšnějším prezidentem USA od konce druhé světové války. Demokratická strana a její mecenáši použili všech legálních i ilegálních prostředků, aby zabránili Trumpovu znovuzvolení, včetně manipulace s počty obyvatel a změny pravidel voleb, a k tomuto účelu si najali 600 advokátů a zahájili 320 soudních řízení mířících ke změně pravidel voleb, která se liší stát od státu.

***

Tak mluví budoucí president USA Donald Trump. Bůh ho ochraňuj!

Reagan Ronald a vlajka USA„Politika je údajně druhé nejstarší řemeslo na světě. Občas si uvědomuji, že se v mnohém podobá tomu prvnímu.“ Ronald Reagan

***

„Jednou z velkých Platonových myšlenek bylo, že i demokracie nese v sobě plán sebezničení, přechod k tyranii. Záleží jen na vyspělosti davu volitelů, zda-li vyzdvihne ty, kdo nebudou k tyraniiTriumf a zkaza dav následně manipulovat, nebo svého postavení zneužijí k vymývání mozků. Toto pravidlo ověřuje historie už nejméně 2500 let jako platné.“ - Jan Baltus, publicista – „Svůj rozum odevzdejte Googlu“ (LN 24.2.2021)

Dnes před 73 lety komunistická lůza začala ovládat zemi. Na svoji ochranu vybudovala Lidové milice. Pohrobci tohoto zločinného režimu a jimi zavedené struktury, nás ohrožují stále více. Občané by dnes měli urychleně vybudovat „Lidové milice“, aby ve jménu země sloužily občanům proti zvůli režimu. Novodobou „Obranu národa“ ve stylu amerických Národních gard, aby začaly chránit občany před neschopností  většiny politiků a úředníků. Ohrožují zemi stálé více, kdy základní lidská práva jsou pošlapávána a flagrantně porušována jako za totality. Nikdo nenese za nic osobní odpovědnost, vše určují zákony na které každý odpovědný činitel „deleguje“ svoji odpovědnost. Je tak bráněno řešení situace zdravým rozumem. Nebude-li se situace urychleně řešit, můžeme očekávat obnovení ruských poměrů. Jejich kořenů jsme se nezbavily. Nabývají na síle.   

Lidé už mají dost neustále stejných tváří v médiích, které rozumí „všemu a ničemu“ a všechno znají nejlépe. Umí pouze konstatovat problémy, šířit strach a paniku, jenom ne věcně, racionálně situaci řešit. Ochota ke spojení ve jménu společného cíle neexistuje. Upřednostňuje se pouze osobní a politický zájem.

Jenom šílenec by chtěl porazit přírodu a nepodřídit se jejím neměnným zákonům. Nelze je porazit, jen ve vlastním zájmu respektovat. Je člověk tak nepoučitelný? Slušný a rozumný člověk má zákony rozumu a dobrých mravů v sobě a řídí se jimi. Ty psané nepotřebuje, jen neschopní a zločinci, aby mohli páchat bezpráví všeho druhu pod ochranou psaných zákonů, jejichž ducha zneužívají.