Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.03.2019 06:41
  Zkuste připustit i možnost, že mocní mají k dispozici i ...

  Read more...

   
 • 19.03.2019 13:45
  Vždyť ale majitelé farmaceutických komplexů snad taky trpí ...

  Read more...

   
 • 19.03.2019 09:30
  Bohužel moc a peníze stále vítězí nad morálkou. Vydávají ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 23:00
  Ve světě to ale nikdo nikomu nezakázal. Proč to neodzkoušeli ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 18:07
  Dobrý den, to se musíte zeptat na onkologických pracovištích ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 16:55
  Dobrý den, když není zájem o metodu pana Fortýna v ČR, proč se ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Váha soudruha se rovná váze soudruhů soudruhem vytlačených.

“Není lepšího přítele na světě pro člověka než vědění. Vědění je lepší než pokladna, neboť pokladna se musí střežit, ale vědění střeží tebe samotného.“  (Arabský mudrc Luqmán – 8.stol.n.l.)

Intelektuálně a mravně vyspělé lidi totiž politika nepřitahuje, protože na každodenní styk s nevědomými, nerozumnými, hloupými, ješitnými, hrubými, hádavými a zištnými politiky nemají nervy ani žaludek; zvláště když na základě svých historických a psychologických znalostí velice dobře vědí, že svými prokázanými schopnostmi vzbudí jejich strach, zlobu, závist i nenávist a podnítí je tak k nejrůznějším zákeřným „podpásovým“ anebo i likvidačním úderům.

* * *

Dobrý politik musí být vzdělaný, zkušený, rozumný, uvážlivý, rozhodný, důvtipný a předvídavý. Musí detailně znát vlastnosti i slabiny svých protivníků, odhadnout vnitropolitickou i mezinárodní situaci a pokud se k něčemu rozhodne, musí být nejen důsledný, tvrdý a houževnatý, ale musí také umět svá rozhodnutí přesvědčivě zdůvodnit. Nejrozšířenějšími vlastnostmi politiků jsou však nevědomost, nerozumnost, hloupost, nerozhodnost nebo zbrklost, ješitnost, zištnost a závist.

Nevadí

… Máme za to, že takový postup je v zemi, kde roky prosperovala plzeňská právnická rychlofakulta (a v Praze funguje další podobná, Metropolitní universita, zajišťující vzdělávací servis zasloužilým členům ODS a jejich potomstvu), holou nezbytností: vždyť si uvědomte, co by se stalo, kdyby někdo začal uplatňovat opačné pravidlo a příkladmo z toho, že funkce byla získána úplatkem nebo úředník nedisponoval dostatečným, na skutečné vysoké škole dosaženým vzděláním, dovodil neplatnost jím signovaných listin. To nelze připustit: ilusi právního státu nám tu nikdo zpochybňovat nebude!

Exekuce taborExekuce se dneska týká cca milionu našinců. Dalších statisíce jsou v insolvenci. Z uvedených čísel vyplývá, že téměř každá rodina se s problémem předlužení potýká nebo potýkat bude. Jedná se tedy o problém, o kterém se však pouze hovoří, ale až na kosmetické změny, které jsou někdy k horšímu se zásadně nic nemění. Bodejť by jo. Síla exekuční a insolvenční mafie je nesmírná. Při takové síle ovlivnit činy našich volených zástupců je snadné. Zničením lidí a jejich rodin v exekučním řízení vytváří celospolečenský problém. Z lidí, kteří byli ekonomicky aktivní a byli schopni vytvářet hodnoty, se najednou stanou lidmi pasivními bez sebedůvěry bez naděje...

Kapsch

Východní příboj, aneb diktátorství absolutní moci: „Totalita stojí na nedobrovolnosti a násilí. Na veřejném a skrytém donucování, donášení a udávání. Zabíjí a LN PZ Spolunamoceni 150319osočuje lidí s jinými názory.  Typické je devótní plnění příkazů „shora“. Jsou to občané, jejichž víra a přesvědčení blokují a umlčují uvažování. Takové lidi totalita vyznamenává a povyšuje.“ K.Mrzílek

* * *

Tak máme před sebou další znamenitě medializovanou trestní kauzu „Kapsch“, do které je postupně „namáčeno“ stále více lidí a stále více lidí ji také komentuje (mnohdy škodolibě, „přejícně“ a nenávistně). Protože však mnozí přemýšliví občané již pochopili, že představy policistů a státních zástupců nenaleznou vždy odpovídající pochopení soudů, pak po dosavadních zkušenostech je nedůvěra k této předběžné manipulaci veřejným míněním zcela na místě. Oprávněné pochybnosti o objektivitě postupu policistů a státních zástupců nerozptýlil ani rozhovor s nejvyšším státním zástupcem JUDr.Pavlem Zemanem, uveřejněný na Seznamu.cz dne 11.3.2019. Pan nejvyšší státní zástupce totiž evidentně nezvážil dopad svých slov, protože některé své posluchače doslova šokoval.

Komensky,,Národ se může ve svých spisech zdát rozumnější, protože písmo otců přetrvává ještě dlouho poté, co se mu přestalo dostávat jejich ducha"

Český národ dosud nevybředl ze vztahů charakteristických pro totalitní společenské uspořádání a pozdní normalizaci. Typické vlastnosti a (ne)morálka předávaná, nebo spíše vnucovaná, dalším generacím spočívají v úslužnosti, strachu z nomenklatury, podřízenosti, pokrytectví a závislosti.  Osobní zbabělost je prezentována jako racionální strategie sebezáchovy. Vlastnosti, na něž nejeden český totalitně smýšlející politik spoléhá a média je přiživují.

Novak faktaAčkoliv pompézní oslavy přechodu z jedné totality do druhé začnou až na podzim, není od věci podstatu směřování země připomenout již nyní. Z jednoho prostého důvodu: (ne) zákonné úpravy pro předání moci se děly celkem horlivě již v letech 88-89, kdy KGB tlačila skrze prognostické ústavy a další instituce a kliky na legislativní změny v zemích tzv. východního bloku.

,,Máte-li se identifikovat s nějakým státem a politicky v něm působit, musíte být přesvědčeni, že vznikl legálně a že se nebude v budoucnosti poukazovat na neústavní cesty, které jeho vznik provázely..." (Ivan Fišera, poslanec za ČSSD, říjen 1992). Který stát kdy vznikl legálně, ústavní cestou? Nemohla to být jeho ústava, když ten stát ještě neexistoval: měl teprve vzniknout. Jedině ústava předchozího státu by mohla ,,legitimizovat" vznik nového státu. Ale co když vznikla za okupace? Formálně byla federací ,,Československá socialistická republika" už od roku 1969. K jejímu ustavení došlo až po sovětské invazi.

Cas kyvadlaCo se stalo s naší dobou? Zažíváme vážnou krizi? Proč mají najednou lidé pocit, jakoby se něco zlomilo, a cítí se zklamaní? Co nás v budoucnosti čeká? „Proč má nemocný potíže?“ Toť otázka diagnostická, která vede k určení choroby. „Jak ji léčit?“ Otázka terapeutická, hledání cesty k uzdravení...  Trh jako by byl nadřazený zákonům.  Oč má u nás trh silnější zuby, o to bezzubějšími se stávají zákony. … Buďme ovšem upřímní a nestěžujme si jen na ty nahoře. Zavinili jsme si to i my sami, když jsme přijali převrácený životní styl, který nám našeptává: "Žij bohatě navenek a chudě uvnitř!" Pokud neprovede náš národ proměnu a nezačneme žít bohatě uvnitř a chudě navenek, nemáme šanci... Potom i mně samotnému nezbude nic jiného, než abych zamkl ordinaci, přestal diagnostikovat, navrhovat terapie a utekl se schovat. Rovnou mezi šílence. Nebude v tom ani trochu zbabělosti a nebudu tam sám. Bez vnitřní proměny a bez pokání tam skončíme brzy všichni!

* * *

Hitlerovy projevy aversDnes vyhlášeným nálezem vyhověl Ústavní soud, v senátu s předsedou a soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem, naší ústavní stížnosti ve věci knižního vydání Hitlerových projevů. Jsme příjemně překvapeni kvalitou argumentace i dosahem jednotlivých závěrů, které Ústavní soud v nálezu postuloval.

Předně bylo judikováno, že je zásadně přípustná ústavní stížnost proti rozhodnutí dovolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto v neprospěch obviněného, aniž by bylo třeba čekat na skončení trestního řízení.

Dne 25.února jsem nastupoval do tramvaje v Praze společně s jednou usměvavou maminkou, držící jedno dítě v náručí a druhé za ruku. Tramvaj plná, lidé zahrouženi do sebe, mobilů, mlčící, nebo koukající do prázdna.

Očekával jsem, že se jich hned několik zvedne a nabídne místo. Nic. Slušně a s ůsměvem jsem sedící oslovil, aby mamince uvolnili místo. Než jsem prosbu stačil dokončit, zvedla se s úsměvem jedna Vietnamka středních let a nabídla místo mamince, která s díkem a úsměvem místo přijala. Cestující stále mlčeli bez jedinné reakce.

… Pro jakoukoliv společnosti by proto byl pravým požehnáním moudrý a osvícený samovládce, který by si uměl vybrat moudré rádce a schopné úředníky; nikoli tedy horda nevzdělaných, zištných, závistivých, úplatných, splašených, uhádaných a samolibých pseudodemokratů, kteří si myslí, že svým zvolením okamžitě získali „patent na rozum“ a kteří již v minulosti mnohokrát z prospěchářství, závisti anebo zloby fyzicky anebo společensky zlikvidovali své obecně prospěšné anebo perspektivní spoluobčany….