Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 11.01.2019 14:39
  Ohledně taktiky byl citován Jan Masaryk. Komunistická ideologie ...

  Read more...

   
 • 11.01.2019 10:48
  Jakmile by se ukázala léčebná metoda MUDr. Fortýna jako ...

  Read more...

   
 • 10.01.2019 09:00
  Způsob jakým se s panem Vonkou jednalo v Česku připomíná ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:22
  Uprímný dík panu JUDr. Heinovi a Vám za “Míru humanity”. Je to ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:18
  Mohu být hrdý. Hrdý na svého presidenta. Presidenta, který i ...

  Read more...

   
 • 24.12.2018 18:49
  To co píšete, spolu s tím co už jsem si taky zažil ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Hakovy kriz srp a kladivoŽe si dnešní generace už  ani nedovede představit hrůzy, které zde páchal druhý protektorát moskevský, šestkrát delší než berlínský, je vina veřejnoprávní ČT, která do nekonečna omílá hrůzy nacistického protektorátu. Hitler a StalinKdyby ukazovala hrůzy mezinárodního komunizmu včetně českého tak pilně a tak dlouho jako hrůzy nacismu, dnešní generace by o tom věděla daleko více.

METRO Strom 290518

Media manipuluji

Dnes před 76 roky byl v podvečer na Kobyliské střelnici v Praze popraven gen. Josef Mašín, jeden z nečestnějších a nejstatečnějších synů českého národa minulého století. Vzpomeňme na něho s úctou. Stále našich hrdinů nejsme hodni. Těžko jeho popravu nacisty veřejnoprávní ČT připomene, ačkoliv zločiny nacistů před komunistickými upřednostňuje více než dost. J.Š.

* * *

Naše sdělovací prostředky dostávají zprávy od ČTK, aby uveřejňovaly informace o dějích, výročích, atd. Dlouho tuším, že kromě ČTK tu musí být nějaká jiná, tajná organizace, rozhodující o tom, co se má uveřejňovat, a co ne.

Na tuto myšlenku, trápící mne už přes 20 let mne přivádějí sdělovací prostředky samy. Nejen téměř jednotnou, v poslední době antibabišovskou činností, ale i nečinností v oblasti (podle nich) choulostivých událostí. Už jsem to nevydržel a dotázal se ČTK, proč nikde není uveřejněna zpráva o povraždění osazenstva vlaku, kterým se na Slovensko vracelo v půli června, v míru šest týdnů po válce, několik Maďarek a Slovenek, ale hlavně masa slovenských karpatských Němců. Celkem 265 lidí, včetně dětí a kojenců.

PD Kriz Svedske sance 170618V našem národě se nemluví jinak, než jak píší sdělovací prostředky. Na pravdě nezáleží, pravda se nepřiznává, na pravdu se zapomíná.LN PS vyhnani 290618

Režim, který v zemi vládne a kterému sdělovací prostředky slouží, není dnes tvořen ani tak vládnoucí politickou silou, jak různými silami minulosti, skrytými ve všelijakých "bratrstvech". Takovým silným a vlivným bratrstvem je Česká televize. Ta si natáčí pořady, ale vysílá jen takové, jež jsou v souladu s nějakými těmi silami. Ale není sama.

Dbá se mimo jiné i na to, aby se nemluvilo o některých, i velmi silných událostech minulosti. Vzpomínáme  třeba na události, jakými byla Heydrichiáda, Lidice, Ležáky, holocaust, atd., ale jaksi se jí daří zabránit vzpomínkám na vraždění a šikanování "civilních" Němců od konce války až po odsun. (vpravo LN 29.6.2018)

… Tak pravila německá kancléřka Angela Merkel a hned je v České republice oheň na střeše. Přitom ovšem pravdu nemá. Vyhnání nebylo bezprostředním důsledkem nacistických zločinů, nýbrž ty byly pro ně záminkou: není zde tedy vztah příčiny a následku, tak často opakovaný českou stranou, nýbrž dávno formulovaného záměru a záminky k jeho (brutální) realisaci. ...

SDL CZ Stati… Tento systém nevznikl 25. února 1948. Tento systém má svoje genetické kořeny minimálně v porušování demokracie po roce 1945, Ať už jde o transfer německého obyvatelstva přesně v duchu stalinských migračních přesunů, ať už jde o zákaz agrární strany, protože je-li politická demokracie odvozována od jediné strany,je omezována u všech stran. Ale ani to ještě není odpověď na otázku, proč tento systém tak dlouho a více méně nerušeně fungoval. Těch 40 %, které komunistická strana dostala v relativně svobodných volbách z roku 1946, dostala dobrovolně. A jenom částečně se zde můžeme odvolávat na mnichovské trauma, nebo na osvoboditelské legendy. Přemýšlejme chvíli o té druhé, nám velice nepříjemné straně mince. Přemýšlejme o těch tisících telegramů, které nadšeně schvalovaly rozsudek smrti nad Miladou Horákovou. Přemýšlejme o těch tisících rezolucích, o těch nadšeně manifestujících na 1.máje, o těch lidech, kteří vítali naše vedoucí představitele v továrnách nebo na vesnicích. Ne vždy to byly potěmkinovské vesnice. Přemýšlejme i o tom, proč v Československu nikdy nevznikla analogie polské Solidarity, jako autentického dělnického hnutí, které se u našich sousedů dokázalo prosadit ještě za brežněvismu. Proč u nás nedošlo ke kadárizaci?...

Cizinsky NR 310518Zaujal mne článek vlevo (Náš Region 31.5.2018). Pana poslance a starostu Jana Čizinského znám osobně. Vždy měl mou důvěru. Nicméně je tento článek znepokojující pokud za všechny funkce bere plný plat? Není v lidských silách vykonávat všechny funkce řádně, tzn. studovat podklady, problematiku, odborně a odpovědně jednat.

Pokud toto zákon umožňuje, tak je špatný, resp. nemorální - odměňuje za funkce bez požadavku prokazatelně odvedené práce. Samozřejmě se může každý snažit dělat svoji práci co nejlépe, ale práce, kde není nikdo nikým a ničím nucen k její co nejvyšší kvalitě, je nutně nekvalitní.

Byl jsem mnohokrát svědkem, jak na zasedání výborů a komisů parlamentu ČR je účast jejich členů často na hranici usnášeníschopnosti, kdy občané zákonodárci přicházejí pozdě z jiné schůze a odcházejí předčasně na jinou. Samozřejmě nelze přehlédnout i silný motivační prvek být v co nejvíce komisích a výborech a tím si patřičně navýšit plat. Není žádným tajemstvím, že nemálo občanů zákonodárců považuje za hlavní cíl si ve volebním období co nejvíce „nahrabat“. Mnozí poté co v politice skončí využívají nabytých styků a vědomostí k dalšímu obohacení, daleko převyšující jejich příjmy z politiky. Nedivme se proto, že jsou politici na předposledním místě v oblíbenosti povolání, před uklízečkami. To je ovšem předsudek - uklízečky odvádějí prokazatelnou práci, kterou si nemohou dovolit odbýt – naopak, kdyby měly uklízet všechen „odpad“ po politicích, nebyly by nikdy bez práce…   

Cyklista Josef Wolf z Brna býval hvězdou, miláčkem davů. Úspěšně závodil na dráze i na silnici. Reprezentoval Československo na olympiádě i mistrovství světa. Mohl být spokojený. Měl peníze, dům i auto. Přesto nechtěl, aby jeho malý syn vyrůstal v komunismu, a v sedmadvaceti s celou rodinou poměrně dramaticky utekl do Švédska. Jeho vzpomínky jsou součástí Příběhů 20. století.

Wolf komunisty nesnášel už od dětství. Jeho táta, krejčí s vlastní soukromou dílnou, kterou mu soudruzi znárodnili, musel v 50. letech nastoupit do uranových dolů.

„Každý soukromník byl najednou nepřítel pracujícího lidu, příživník. To, že táta pracoval od čtyř ráno až do večera sám ve své dílně, to nikoho nezajímalo. Šel do dolů, aby se očistil, zbavil se nálepky a ochránil nás a zabezpečil. Horníci byli dobře placení. Po roce 1948 si komunisté usmysleli, že budou tvořit nového člověka, tím se ve mně zrodila nechuť, odpor, averze,“ vypráví dnes. „Pochopil jsem, že ten život, který nám chtěli vnutit, je absolutně neslučitelný s mým životním cílem. Tak jsem si život nikdy nepředstavoval. Život patří jenom mně. Dostal jsem ho od mých rodičů. Snažil jsem se, jak jsem mohl, ale oni mi chtěli do života pořád kecat,“ vzpomíná.

PCR pomahat a chranit… V žádném jiném oboru vážně a odpovědně provozované lidské činnosti by nic podobného nebylo možné: věda má svá pravidla a kdo by se pokusil presentovat vědecké výsledky založené na podobně konstruovaném experimentu, by sklidil nejvýš výsměch. Policii to ovšem procházelo a přes určité námitky ze strany Ústavního soudu dodnes prochází. Podstatnou otázkou je, jak jí v těchto podvodech zabránit. Odpor z její strany bude jistě velký, vždyť o co jednodušší je usvědčit pachatele tak, že si zařídíme správný výsledek pachové zkoušky – tak jako udělali v našem kroměřížském případě kpt. Němec a nprap. Křápek – než hledat validní důkazy a pátrat po skutečných pachatelích. A nelze pochybovat o tom, že za ní budou v jednom šiku stát státní zástupci i soudci, protože ti by museli připustit, že se roky mýlili, nechali sebou manipulovat a jako na běžícím pásu posílali do vězení nevinné lidi: přiznat, že naletěli policejním šarlatántům, by bylo příliš pokořující. … Domníváme se, že klíčem je publicita: pokud aspoň část novinářů pochopí, o jak hluboký a společensky významný problém se jedná, je zde určitá šance, že se podaří vzbudit zájem veřejnosti. Svět není arci Minority Report a myslet si, že se někdy podaří dostat do vězení podvodníka Martina Kloubka, který policii poskytoval svým pseudovědeckým blábolením krytí a má proto nyní na svědomí řadu zničených lidských osudů, by svědčilo o povážlivém nedostatku reflexe reality. Spokojme se proto s tím, že by měl každý, kdo byl odsouzen výhradně nebo z velké části na základě výsledku methody pachové identifikace, dostat právo na nový proces.

Kvitova zraneni… Přesně ten samý trik použili policisté vyšetřující útok na tenistku Petru Kvitovou: aniž by se kdokoli, nejméně pak obhájce obviněného, nad takovým postupem pozastavil, tenistce dlící kdesi na turnaji v Paříží nejprve ukázali fotografii vytipovaného – s velkou pravděpodobnosti nikoli skutečného – pachatele, a po jejím návratu do České republiky pak s velkou slávou uspořádali rekognici, při které Kvitová danou osobu poznala. Což, ve spojení s positivním výsledkem methody pachové identifikace, představuje tak silnou důkazní kombinaci, že nepachatel nebude mít šanci u soudu se obhájit. …