Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 19.10.2020 16:44
  To už přece není normální. Žádná chemikálie se tam v takovém ...

  Read more...

   
 • 15.10.2020 17:21
  Bez komunistické strany. Komunisté se stydět nemusí.

  Read more...

   
 • 13.10.2020 17:25
  Sebeprznění a obnovitelnost. Devastaci přírody lidským faktorem ...

  Read more...

   
 • 03.10.2020 16:51
  Trvalá připomínka Oběti českých občanů z roku 1969 budou ...

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:54
  V Rusku komunisté nejsou u moci, ale jejich manýry jsou ...

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:50
  Kdo má na vlivných úřadech a soudech stále svoje lidi?

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Myšlenky moudrých

Doporučuji od 1:49:00 hod. a kdo má čas od 20:50 min.

Shopenhauer mluvil o konkrétním životě. Proč lidé bojují o svou čest v souboji na kordy? Je zvláštní, že čest vám může vzít někdo, kdo vám řekne, že jste pitomec. Ten kdo to tvrdí ji ztrácí. Když vám někdo má něco za zlé, je to přesně to co onsám dělá, jen to nevidí. Proč se bojíš smrti? Té nicoty, která přijde. A ta která je se nebojíš? Karel Marx podepsal vlastní krví smlouvu s ďáblem. Kvůli čemu? Aby jeho filosofie byla nesmrtelná. To už je na hraně schizofrenie a halucinace je opravdu silná. Čtyři úrovně naší komunikace se skutečností. Ad Rem – k věci, v politice se s tím nesetkáme. Národ potřebuje mudrce a klauna jako Jana Wericha (Zeman při vyznamenání F.R.Čecha), než jsem pochopil, že je to projev diagnosy. Čím více lidí naseru, tím jsem spokojenější – to je prostě diagnosa. Pakliže se protivník při našem argumentu rozzlobí, musíme tento argument naléhavě opakovat. To co říkáte je teoreticky správné, ale prakticky to nefunguje. Lidé nechápou, proč lidé volili Zemana? Protože nechápou, že ďábel kterého už znám je lepší než kterého ještě neznám. Pokud máte empatii, cítění a zodpovědnost, tak nemůžete v politice přežít. Lidi zajímá skutečný, reálný život, ne ty kecy, které se reality vůbec netýkají. 

Prasátka nemají nikdy dost a nikdy se nestydí – čeští králové odpusťte, že jsme klesli tak hluboko!

IUSTITIA IIV právu jde často spíše o hodnoty a morálku, což soudy nerady přiznávají.

Není přitom kvalitativní rozdíl mezi soudcem a kýmkoli jiným. Jediný spočívá v tom, že soudce dokáže svůj nevědomý názor perfektně vyargumentovat a obhájit, neboť je v tom vycvičen. Je však schopnější objektivně určit, co je správné a morální? Morálka je totiž záležitostí hodnotového postoje, nikoli intelektu či znalostí. Intelekt ani znalosti nemají s morálkou nic společného.

To vystihl americký ekonom a sociální teoretik Thomas Sowell ve své knize Intellectuals and Society (Intelektuálové a společnost), v níž o intelektuálech a elitách jako morálně nadřazených napsal: „Zásadním omylem intelektuálů je předpoklad, že vynikající schopnost v daném oboru lze zobecnit jako větší moudrost nebo morální nadřazenost nad ostatními.“

Má-li být v podobných případech arbitrem soudce, je třeba dávat pozor, kdo je do tohoto postu jmenován, což se například v České republice příliš neděje. Je-li soudnictví v dnešní společnosti považované za klíčovou oblast, je nutné vzít u toho, kdo se stává soudcem, v úvahu také lidské, a nejen odborné kvality. Je tomu tak proto, že může rozhodovat i o podstatných morálních a etických dilematech, k čemuž mu studium práva příliš odbornosti nedodalo.

„Skauti nehledají štěstí a víte proč? Snaží se, aby druzí byli šťastní. To působí jako bumerang.“ Velen Fandrlík

* * *

Ve vězení jsem si uvědomil, že nejpodstatnější je být schopen udržet určitý systém a řád dne.

Tváří tvář naší situaci si musíme připustit, že jsme si mnohé věci zavinili sami, když jsme chtěli převracet přirozený Boží řád. To neříkají jenom teologové, ale i politici a nakonec i to švédské děvče v OSN strašilo – že jsme nepokorní, že jsme se domnívali, že si můžeme s přírodou a se světem dělat, co chceme, bez jakékoliv odpovědnosti. A nyní nám je vystaven účet.  Takže ano, současná situace je tvrdá a bolestná zkouška, kdy se skutečně zapotíme a nebude to lehké. Ale spíše než Boží trest bychom měli hledat vlastní selhání a nejprve si jako lidstvo poctivě odpovědět, zda jsme se v poslední době příliš nehnali za blahobytem a penězi, na úkor přírody a našich každodenních vztahů.

Jistě, ledasco jsme mohli udělat lépe, ale uvědomme si, že jsme také čelili důsledkům naší dvacetileté pýchy, kdy jsme se domnívali, že co si nevyrobíme, si můžeme jednoduše koupit za peníze. Ukázalo se, že to tak jednoduché není.

Papez Frantisek"Bouře obnažila naši zranitelnost a odhalila falešné a zbytečné jistoty, na nichž jsme stavěli své plány, projekty, zvyklosti a priority a ukázala na to, jak jsme zanedbávali a vzdávali věci, jež naše životy a naši společnost vyživují, udržují a posilují."

SenecaZ nejvzdálenějšího oceánu se dováží, co sotva snese žaludek zhýčkaný lahůdkami. Zvracejí, aby mohli jíst, a jedí, aby mohli zvracet; a jídlo sehnané po celém světě ani neuznají za dobréSeneca avers pořádně uvařit a strávit! - Kdo se tedy bude držet v míře dané přírodou, chudoby nepocítí. Kdo však tuto přirozenou míru přestoupí, toho bude tísnit chudoba i v největším nadbytku.

* * *

Zavítal jsem do antikvariátu a jak to už bývá, zakoupil nakonec jinou knihu. Zaujala mne malá knížečka SENEKA VYCHOVATEL A UTĚŠITEL, vydání z roku 1945 (cena K 70.-, dnes 80,-Kč). Začetl jsem se a nestačil se divit. Stejné by Seneca napsal i dnes. Člověk se chová stále stejně, neschopen se poučit. Posuďte sami, cituji ze stránek 42-52:

10. Marcellus tedy nesl vyhnanství dobře a v jeho duchu nic nezměnila změna místa, ač na něj v zápětí dolehla chudoba. Poznal, že chudoba není nijak zlá tomu, kdo ještě nepropadl šílenství lakoty a rozmařilosti vše podvracející. Vždyť jak málo je toho, čeho je nutné třeba člověku, aby žil! A komu i to může chyběti, má-li jen špetku zdatnosti? Co se mne týká, vím, že jsem neztratil majetek, nýbrž břímě starostí. Tělesné potřeby jsou skrovné. Chce se zahnat zimu a ukojit hlad potravou a žízeň nápojem. Co je nad to předmětem naší touhy, toho se domáháme neřestně, nikoli z nutné potřeby.

Není nutné prohrabovat každou hlubinu ani zabíjet zvířata a obtěžovat jimi žaludek ani sbírat ústřice po neznámém pobřeží velmi vzdáleného moře. Bohové a Bohyně ať zatratí ty, jejichž rozmařilost překračuje hranice říše budící takovou závist!

Bismarck Otto… Vše co píšete, tak tesat do kamene. Ještě Vám přidám jeden velice zajímavý poznatek o Češích. Můj tatínek, ročník 1917, ukončil práva v roce 1947. Pak byl soudcem a prakticky celý život prokurátorem. NakonecHavel Vaclav skončil ve skladu barev. Po 89, jako důchodce, nastoupil opět na prokuraturu jako prokurátor. Denně jezdil z Brna do Břeclavi. Až téměř do své smrti v roce 1994. Velice se zajímal o historii. Dodnes mám schované co objevil, co řekl Otto Bismarck. Posílám v příloze. A je to tím zajímavější, že to neřekl Čech, ale velice významný Němec.

"Kdo je pánem Čech, je pánem Evropy. Evropa tudíž nesmí dopustit, aby tam vládl jiný národ než český, poněvadž tento národ se nesnaží o nadvládu nad jinými. Hranice Čech jsou zárukou evropské bezpečnosti a ten, kdo jimi pohne, uvede Evropu do neštěstí."

Iustitia 2019

Nejstručnější definice práva zní takto:  „Právo je abstraktní vyjádření konkrétních společenských vztahů.“

Tohle by se mělo vyučovat na každé právnické fakultě, protože vědomosti současných právníků (a to nejen těch mladých) jsou v tomto směru povětšinou nulové - natož pak u běžných v právu a etice nevzdělaných lidí. Pokud ale tato společnost odřízla kmen od kořenů, bude pád stromu veliký a dramatický.

 

JUDr. Oldřich Hein

 

Současný systém zastupitelské demokracie je v krizi. V případě experimentů s přímou demokracií však mějme na paměti varování Edmunda Burka a Alexise de Tocquevilla před demokraticky zvolenou despocií i středoevropskou zkušenost s totalitními režimy, které se k moci dostaly demokraticky.

-Anglický filozof John Locke jako první přichází s myšlenkou, že člověk disponuje přirozenými právy na život, osobní svobodu a soukromý majetek, která mu žádná státní moc nemůže vzít, čímž definuje základní smysl státu.

-Francouzský filozof Charles de Montesquieu jako první navrhuje rozdělení moci ve státě na zákonodárnou, výkonnou a soudní a popisuje principy jejich fungování.

-Britský myslitel Edmund Burke pouhý rok po dobytí Bastily předpovídá, že ve jménu demokracie může nastat zneužití jejich nástrojů a procesů a nástup tyranie.