Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.03.2024 15:44
  Co jsou tedy ty důvody? Mám nějaké vlastní životní plány, je ...

  Read more...

   
 • 01.03.2024 08:30
  Mluvčí Navalného Kira Jarmyšová řekla, že na pohřeb by ...

  Read more...

   
 • 01.03.2024 08:18
  „Poslední dva roky ujedla inflace z každé koruny 37 haléřů. Teď ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:44
  Soud hodlá zkoumat středověké podmínky v českých věznicích. Pozdě ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:19
  Sokol wurde Opfer eines raffinierten Bank- und Kreditbetrugs ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 09:23
  Válečné výdaje spolknou 40 procent rozpočtu Ekonom podotkl, že ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Myšlenky moudrých

…Umět se dobře zhroutit vám sice způsobí vrásky, ale je to rozhodně lepší než botox. Máloco vás tak osvobodí jako zažít selhání a dostat se z něj. Nechápejte to ale tak, že bychom měli zbožšťovat selhání. Prohra by neměla být novým typem vítězství…

***

Otázka dobrého života je výsostně filozofická, protože je výsostně lidská a dokáže přesáhnout horizont všedního dne. Zajímá nás všechny a říkal to už Platón: Dobrý život je prozkoumaný život. To znamená život, kde si tu otázku, co vlastně onen smysluplný život je, vůbec pokládáme. Chápu ale, kam tím dotazem míříte. Filozof by neměl dávat odpovědi, jak přesně život smysluplně vést. Nikdy by nemělo jít o to, aby vám někdo řekl: Dělejte toto, a toto naopak nedělejte, mějte rodinu, nebo ji nemějte, mějte toto zaměstnání a ne jiné. Filozof by podle mého měl kultivovat vědomí toho, že životní obsahy občas hodně přeceňujeme. Život je přece jenom nahodilý a člověk většinou příliš neovlivní, co se mu stane. Vaší snahou a povinností – a na to by mohl filozof poukázat – je se v tom, co se vám stalo, najít.

Hledani domova aversHledani domova reversPřipojuji text Jiřího Krupičky z knihy Hany Lamkové  HLEDÁNÍ DOMOVA - o neklidném století (str. 258-275).

Cituji: „Ve skutečnosti tak téměř paralelně se zvyšováním hmotného standardu zaznamenávají bohaté země vzrůst duševních chorob, deviací a zneužívání drog. Jestliže se uskuteční vidina blahobytného, pro všechny lidi sociálně spravedlivého světa s maximem volného času pro každého, pak teprve vyskočí v plné síle otázka: Co v tomto ráji budou dělat lidé, čím vyplní svůj volný čas? Tento velmi zásadní dotaz nevyvolal dosud žádný vážný pokus o odpověď. Lidská mysl potřebuje potravu a činnost, právě tak jako tělo. Bohaté společnosti dnešního světa poskytují otřesné množství špatné, zkažené, nebo přímo otrávené stravy, především ve svém zábavním průmyslu. Čím více mysl zahálí, tím přitažlivější, pod tlakem prázdnoty se stává špatná a zkažená mentální potrava pro lidi s nadbytkem volného času.“„Jak je možné, že tak shnilá společnost vládne světu? Tak se ptá mnoho muslimů, vzdělanců i prostých lidí. Při hledání odpovědi na tuto otázku však pravidelně zapomínají na věc, jejíž opomenutí zbarvuje úsudek zcela jednostranně. Neptají se, nebo se neodvažují zeptat: jak by dopadla naše společnost, kdybychom ji kritizovali tak nemilosrdně, jako Západ kritizuje sám sebe? Kdybychom začali vybírat nejhorší rysy našeho života a naší kultury a dělali poctivé závěry?“ Konec citací.

Nezřízený blahobyt, bez respektu k přírodním zákonům, vede vždy ke tragédiím, k návratu na počátek a ke zdravému rozumu. Buď se navrátí lidem, nebo mu ho nemilosrdně připomene příroda a její neměnné zákony. Stále jen konstatujeme špatné, neschopni pochopit skutečné příčiny a včas jim předcházet. Nedivme se, že lidé mají stále více v oblibě zvířata – ta ví, kdy mají dost. Tomáš Baťa nám ukázal smysluplnou cestu. Budeme ji následovat, nebo skončíme v džungli jako věčně nepoučitelné stvoření?! Každý musíme začít sám u sebe. JŠ

Zneužil tísně ženy a připravil ji o byt. Nejvyšší soud odmítl dovolání lichváře

***

Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech: Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl. st.

***

Agentura MM nepolevuje v šikaně Šinágla. Co bude následovat ?

Komenskeho marvoucne DesateroRodičům na výstrahu. Všecky noviny rozepsaly se o tom, jak jistý rozhněvaný otec nad ponecháním svého hocha přes poledne ve škole, přiběhl do školy a učitele urážkami zasypal, začež byl zažalován a odsouzen na pět dní do vězení; odvolal se sice, avšak špatně pochodil, zvýšen mu trest na vězení  t ř í n e d ě l n í. Též ve Vys. Mýtě se dvě maminky na učitele zle rozlobily, že nechal jich mazlíčky po škole. Přiběhly do školy a tam ostrými jazýčky řádně zazvonily. Učitel si stěžoval a maminkám poskytnuta příležitost, přemýšleti po celých šest dní v temné komůrce okresního vězení o tom, že jest více než nevděkem pohaniti učitele za to, že vede děti kázní k dobrému. Před svátky odsouzen též jistý občan z Horního Jelení, že si na učitele do školy doběhl a mu tam nadal. Kéž jsou případy  tyto rodičům  výstrahou, by nedávali se přemrštěnou láskou k rozmazleným dětem sváděti k činům podobným. JŠ

***

Nebojujme na frontě, kde není s čím bojovat

Původně cenzurovaný film „Co je to žena“ se stal online hitem, na Twitteru láme rekordy

Knihovna Václava Havla pronajala své prostory novodobé totalitě: „No snad aby jste už odešel“

Praha 13.6.2023: Školství, školení, Sodoma Gomora varuje…

Svatá pouť v Aachenu 2023

Starenka

"Vůbec by nebylo třeba vykládat učení, kdyby zářil sám náš život. Nebylo by třeba brát na pomoc slova, kdyby dostatečným svědectvím, byly naše činy."

Sv. Jan Zlatoústý

***

Tuto báseň napsala stařenka, která zemřela v oddělení pro dlouhodobě nemocné. Personál nemocnice ji nalezl mezi jejími věcmi. Tak se jim líbila, že ji opsali a báseň začala putovat po celé nemocnici…

***

Poslyšte sestro, když na mne hledíte,

řekněte, koho to před sebou vidíte.

Ach ano, je to jen ubohá stařena

S divnýma očima a napůl šílená.

KHB Krest svateho Vladimira aversKHB Rusko a slovanstviKřest svatého Vladimíra nám připomíná i poměry v dnešním světě. Člověk je nezměnitelný. Kvalitu našich životů určují charaktery – jak těch „nahoře“, tak i těch „dole“. JŠ

***

ZPĚV PRVÝ PERUN A VLADIMÍR

Jedli, pili, hodovali, hrály jim muziky, ministři si popouštěli u kalhot knoflíky. Pili pivo, pili víno, jedli z masa, z těsta, nejednomu oficíru pukla z toho vesta. Vejskali a tancovali okolo pilířů, bim! bam! bum! špunty lítaly z flašek a moždířů. Kdo při tom byl, ten se opil, blaze, braši, tomu! — v noci pak je s výslužkami roznášeli domů.

ZPĚV DRUHÝ HOSPODÁŘSTVÍ

KHB o danichJedna hora vysoká je a druhá je nízká, kdo nemá své muzikanty, na hubu si píská. Každý ptáček, každý brouček, slon až do komára, má hned ráno nasypáno z božího špejchara. A když potom lidé vstanou,  to je teprv správa ! Někdy nevím samým křikem, kde mně stojí hlava. To je křiku a modlení, ať mne uši brní: ten zpívá, ten šepce, vzdychá, ten zas žalmy frní. A co všechno na mně chtějí, nelze vyjmenovat, zbláznil bych se, kdy bych si to měl jen pamatovat. Sám se nechce žádný starat, za všechno se modlí, jakoby měl každý boha jen pro své pohodlí. Ó vy šelmy! Kdybych nebyl příliš dobrotivý, zmačkal bych vás na povidla jako shnilé slívy!

„Základní příčinou potíží je to, že v moderním světě jsou hloupí sebejistí, zatímco inteligentní jsou plní pochybností.“ - „Příliš málo svobody přináší stagnaci, příliš mnoho chaos.“

***

Touha po lásce, hledání poznání a nesnesitelná lítost nad utrpením lidstva. Tyto vášně, jako silný vítr, mě hnaly sem a tam, v neklidném kurzu, přes velký oceán úzkosti, sahající až k samému pokraji zoufalství.

Za prvé jsem hledal lásku, protože přináší extázi – extázi tak velkou, že bych často obětoval celý zbytek života pro pár hodin této radosti. Hledal jsem ji, protože zmírňuje osamělost – tu strašlivou osamělost, v níž jedno chvějící se vědomí hledí přes okraj světa do chladné nevyzpytatelné bezduché propasti. Hledal jsem ji také proto, že ve spojení lásky jsem v mystické miniaturě viděl předobraz nebe, který si představovali svatí a básníci. To je to, co jsem hledal, a i když se to může zdát příliš dobré pro lidský život, toto je to, co jsem - konečně - našel.

Více v článku Emila Hakla „Čekání na déšť“ (Magazín Pátek LN 19.8.2022) – jak jednou větou vypovědět vše o nás a našich životech. Skutečný život nahradil konzum a „blahobyt“, který cestu k plnému, naplněnému, skutečnému životu, zavírá. JŠ