Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Ze zahraničního tisku

Hlinka AndrejTuka Vojtěch

Aktualizováno 19.5.2024:  Češi už podle velvyslance Kafky na sudetoněmecké sjezdy nehledí s obavami - "Vztahy mezi Čechy a Němci, samo sebou včetně sudetských Němců, ušly za poslední léta značnou cestu. Je to možné považovat za skvělý, ale nikoliv ojedinělý počin," řekl Kafka se zmínkou o vztazích mezi Angličany a Iry a také o komplexnosti společných dějin. Ta učí historii přijímat, ale nikoliv se jí nechávat svazovat, uvedl Kafka.

Císař Augustus byl Masarykem Říma (tištěné LN 18.5.2024, článek zatím nedostupný): Archeolog Pavel Titz: „Zájem o Marobuda svého času neblaze poznamenalo nacionalistické období českého dějepisectví, které nechtělo připustit, že by první státní útvar na našem území založil Germán.“ 

SDL CZ StatiLN Ještě naše generace se ve škole učila o franském kupci Sámovi… „No vidíte, tento mýtus se bohužel stále drží. Přitom o kupci Sámovi nevíme prakticky nic, celá teorie o jeho „státním útvaru“ stojí na pár větách jedné kroniky.  O Marabudovi naopak mluví všechny relevantní antické zdroje, a o to navíc s velkým respektem. Takový Velleius Paterculus dokonce výslovně říká, že na našem území vytvořil „impérium“, tedy státní útvar, který začínal hrát roli rivala římského impéria. Proto ta Tiberiova výprava v roce 6 n. l.

 ***

Vrcholem ve změti rezolucí a smluv však bylo, že si nikdo nevšiml, že všichni signatáři Pittsburské smlouvy již byli občany USA a jako takoví nebyli oprávněni mluvit za Slováky! Takže před zfalšováním ze strany doktora Hodži platila pouze Svatomartinská rezoluce!

***

Nemilosrdné zacházení se Slováky

Slovensko je od 1. ledna 1993 samostatným státem. Cesta k němu byla kamenitá. Poté, co bylo dlouho tlačeno sem a tam mezi Uhry a Habsburky, byla zemi poprvé nabídnuta cesta k samostatnosti po skončení první světové války. Pak ale 31. května 1918 vystoupil Tomáš G. Masaryk u zahraničních Slováků v Pittsburgu a uzavřel s nimi dohodu o společném boji za nezávislost. 

Zrada na Slovácích

Do rejstříku hříchů české politiky patří i zrada na Slovákcích při vzniku státu v roce 1918, o níž podrobně psal Gottfried Zarnow v knize "Masaryk - Beneš" (Berlín 1939, 236 stran). Následující řádky vycházejí z tohoto díla, ale mohou jen shrnout nejdůležitější body.

ESLP a emiseESLP StrasburkSkandální rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), v němž bylo Švýcarsko odsouzeno za údajně příliš slabá opatření na ochranu klimatu, působivě ukázal, jak štrasburští soudci stále více zasahují do vnitrostátních záležitostí, aby dělali politiku proti suverénovi, švýcarským voličům. Tato nestoudná domněnka zahraničních soudců je pro suverénní zemi naprosto nepřijatelná. Jediným způsobem, jak čelit takovým politickým rozsudkům, je vystoupit z Rady Evropy!

Politická rozhodnutí ve Švýcarsku nesmí být určována zahraničními soudy, ale výhradně na základě přímé demokracie a demokraticky zvoleného zákonodárného sboru.

Nicméně rozsudek ze Štrasburku je pro Švýcarsko závazný. Jediným způsobem, jak se před takovými politickými rozsudky takto expanzivního soudu ochránit, je vystoupení Švýcarska z Rady Evropy. To je dlouho odkládaný a jediný logický krok k zachování suverenity Švýcarska. Nebudeme se již klanět cizím soudcům! Vyzvěme prostřednictvím přiložené petice Spolkovou radu k vystoupení z Rady Evropy! Podepište a sdílejte tuto důležitou petici, abychom společně vyslali do Štrasburku silný signál k ochraně našich národních zájmů a obraně našich práv jako suverénního státu: Ve Švýcarsku určujeme politiku my, švýcarský lid!

Celý článek v němčině>

***

KLIMATICKÁ ZMĚNA: Stanovisko na chybném základu

Lichtenstejn statni znakLichtenštejnský honorární konzul v České republice chce udělat vše pro to, aby Lichtenštejnsko přece jen získalo svá práva.

Historici odhadují celkovou hodnotu majetku, který byl vyvlastněn bez náhrady, na 405 milionů franků. Na knížete připadá lví podíl ve výši zhruba 343,3 milionu franků.

"To už jsou všechny zámky ztraceny?" zeptal se jeden z přítomných s odkazem na probíhající soudní řízení. "Doufám, že ne," odpověděl Daniel Herman, který slíbil, že udělá vše pro to, aby se tak nestalo. "Pracujeme na tom, aby nad zabaveným majetkem v budoucnu opět vlála lichtenštejnská vlajka." Nakonec však půjde o politické rozhodnutí.

V oblasti porozumění a osvěty se zejména v posledním desetiletí jistě podařilo mnohé. "Ale stále je to břemeno znovu a znovu vysvětlovat, že nejsme Němci," prohodila nakonec kněžna Maria-Pia Koth Bauerová, velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví v Rakousku a České republice.

I když dějiny 20. století nejsou dobře zdokumentovány, zejména pro školní výuku, a Lichtenštejnsko v českém tisku téměř nehraje roli, Daniel Herman je přesvědčen, že boj má smysl. Velké naděje vkládá zejména do budoucích generací. Na závěr své přednášky ve Stein Egerta citoval Václava Havla, bývalého prezidenta České republiky:

"Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl, ať už to dopadne jakkoli."

Celý článek v němčině>

***

Marsalek JanPřípad Jana Maršálka už není jen obchodním thrillerem. Bývalý člen představenstva společnosti Wirecard z Vídně zřejmě řídil špionážní síť ve prospěch Kremlu, která sahala až do Velké Británie.

(*15. března 1980, Vídeň) - zaměstnavatel Wirecard, provozní ředitel (2010–2020). Bývalý rakouský finančník s českými kořeny. Vyslovuje se i píše jako Jan Maršálek, jak má jméno zapsané i ve vlastním cestovním pasu. Je na útěku před německými orgány od června 2020 kvůli jeho roli v kolapsu firmy Wirecard, který se řadí mezi největší podvody a finanční skandály století.

Životopis: Marsalek navštěvoval francouzské gymnázium ve Vídni. Ve věku 19 let založil softwarovou společnost. 1. února 2010 se stal členem představenstva a provozním ředitelem firmy Wirecard. Před jeho zmizením v červnu 2020 byl naposled registrován jako obyvatel Mnichova.

Podezření: V březnu 2019 začaly The Financial Times odhalovat finanční nesrovnalosti firmy Wirecard ve výši téměř 2 miliardy euro. V červnu 2020 musel být na základě nových důkazů odvolán, čímž byla firma nucena zažádat o ochranu před věřiteli. Marsalek je považován za hlavního viníka účetního skandálu. O jeho kauze v rámci Wirecard bylo napsáno několik knih.

Špionáž pro ruské tajné služby:

Podezřelí údajně špehovali základny v Německu ve prospěch Moskvy a plánovali sabotáže. Ministr zahraničí Baerbock si předvolává ruského velvyslance.

Německý Spolkový kriminální úřad nechal v Bayreuthu zatknout dva podezřelé agenty napojené na Rusko. Dva německo-ruští státní příslušníci jsou silně podezřelí, že pracovali pro cizí tajnou službu ve zvlášť závažném případě, oznámilo Spolkové státní zastupitelství. Zátah ve spolkové zemi Bavorsko proběhl ve středu, veřejnost byla informována až ve čtvrtek. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková si v reakci na zatčení předvolala ruského velvyslance.

https://www.nzz.ch/international/polizei-verhaftet-in-bayern-zwei-mutmassliche-russische-spione-ld.1826902

Indoctrinated brain aversNapadá hipokampus, paměťové centrum mozku. Protein spike záměrně vypíná mentální imunitní systém. Řešení mozkové mlhy, která je důsledkem spike proteinu, lze podle doktora Nehlse zvrátit pomocí dvou jednoduchých složek, vitaminu D a mikrodávky lithia. To, co se bude dít dál, rozhodne o tom, zda budeme moci zůstat sami sebou, nebo o to navždy přijdeme.

Viz rozhovor v pořadu Tuckera Carlsona, 1. dubna 2024https://www.youtube.com/watch?v=UPQDFdYOeS8

Kniha: Indoktrinovaný mozek

Michael Nehl: Indoktrinovaný mozek: Jak se úspěšně bránit globálnímu útoku na vaši duševní svobodu - Ochrana duševní svobody: Mentalita: ochrana duševní paměti: Boj proti útokům na mozek

Na celém světě klesají duševní schopnosti, zejména u mladých lidí, a zároveň prudce stoupá počet depresí. Navíc Alzheimerova choroba postihuje každého čtyřicátého člověka a věk, kdy začíná, se rychle snižuje. Zdá se však, že místo toho, aby se situace napravovala, se spíše zhoršuje. Je to jen náhoda?

Mapa 1.republika CSR mensinyVláda návrh schválila 14. prosince 2022, Senát 13. července 2023 a Parlament 13. prosince 2023. Dne 28. února 2024 Česká republika informovala Radu Evropy, čímž opatření vstoupilo v platnost.

***

V roce 2023 se Česká republika rozhodla výrazně rozšířit právní postavení a propagaci němčiny. Za tímto účelem bylo rozhodnuto aplikovat na němčinu část III Evropské charty regionálních nebo menšinových jazyků. Toto opatření vstoupilo v platnost 28. února 2024.

Jazyková charta je smlouva Rady Evropy, která signatářské státy zavazuje k podpoře používání jejich tradičních menšinových jazyků ve všech oblastech veřejného života. Česká republika Chartu ratifikovala v roce 2006. V platnost zde vstoupila v roce 2007 a v různé míře se vztahuje na němčinu, moravskou chorvatštinu, polštinu, romštinu a slovenštinu.

Česká republika se nyní zavázala k provádění 35 podpůrných ustanovení z části III Charty ve prospěch němčiny. Ta platí v osmi okresech (okresech): Cheb, Karlovy Vary, Falkenau (všechny v Karlovarském kraji), Reichenberg (Reichenberský kraj), Aussig (Aussigský kraj), Krummau (Jihočeský kraj), Troppau (Moravskoslezský kraj) a Zwittau (Pardubický kraj). Jedná se o historický okamžik, neboť zákon specificky zaměřený na všestrannou podporu němčiny nebyl dosud nikdy v bývalém Československu (od roku 1918) ani v České republice přijat.

Celý článek v Němčině>

Aktualizováno 23.3.2024: EP Christine Margarete Anderson

***

Vážení příznivci, sdružení MWGFD vás srdečně zve k účasti na tiskovém sympoziu "Očkování-poškození-popření a co teď?" prostřednictvím živého přenosu. Uskuteční se 16. března 2024 od 14 do 18.30 hodin v jižním okrese Landshut v Dolním Bavorsku. Pod moderátorským vedením Dr. Ronalda Weikla se k ní osobně, prostřednictvím Zoomu, videa nebo písemně vyjádří dva členové MWGFD PD Dr. Michael Palmer a Prof. Dr. Klaus Steger, lékař Ralf Tillenburg, alternativní lékařka Kristina Wolff a bývalý zákonodárce Johannes Clasen a také těžce a velmi těžce postižené osoby v závislosti na svém zdravotním stavu. Po prezentacích bude následovat další příležitost k diskusi. Zástupci tisku, kteří se zúčastní osobně, budou mít rovněž možnost vést exkluzivní rozhovory s odborníky a postiženými osobami. PD Dr. Michael Palmer bude rovněž k dispozici pro diskusi prostřednictvím služby Zoom. Akce bude rovněž přenášena živě zde. Akreditace na osobní akci je nyní pro zástupce tisku možná na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud se chcete diskuse zúčastnit online prostřednictvím služby Zoom, požádejte o akreditaci také na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Přihlášení zájemci budou o přesném místě konání akce včas informováni e-mailem. Registrace je pro účast na akci povinná. Těšíme se na mnoho účastníků, ať už osobně, nebo online.

***

Tbilisi, Gruzie, někdy na jaře 2022. Muž a žena sedí v čítárně Grishashviliho knihovny-muzea. Údajně vědci, zabraný do knih. Žena je těhotná, zaměstnanec knihovny jí přinese sklenici vody. Což si v tu chvíli nemohl uvědomit: Pár patří ke gruzínskému gangu a z čítárny ukradne dvě cenné Puškinovy knihy z roku 1826.

Je to začátek bezprecedentního zlodějského tažení Evropou. Výsledek: obrovská kulturněhistorická ztráta, milionové škody. Jednají pachatelé jménem ruského diktátora Vladimira Putina?

Celý článek>

FosgenAktualizováno 24.2.2024: Veřejnoprávní ČT, ČTK i ostatní média o tomto incidentu stále neinformují? JŠ

*** 

Policie dorazila do kanceláře tajné služby v Solně severně od Stockholmu v plynových maskách.

Velký poplach ve švédské tajné službě: Sídlo domácí zpravodajské služby Säpo muselo být evakuováno kvůli podezření na plynový incident! Budovu nedaleko Stockholmu muselo opustit 500 zaměstnanců - osm z nich bylo hospitalizováno s dýchacími problémy. Hlavní lékař zdravotnického úřadu stockholmského regionu: "Dnes kolem 13. hodiny se objevily náznaky, že v kancelářích Säpo byla objevena nebezpečná látka." Policie přijela s plynovými maskami. Přiletěl také vrtulník.

Deník "Aftonbladet" s odvoláním na anonymní zdroje uvedl, že senzory zjistily bojovou látku fosgen. To by mohlo naznačovat útok. Švédská policie zatím detekci jedovatého plynu nepotvrdila. Načasování incidentu vyvolává obavy: právě tento týden švédská tajná služba varovala před hrozbou ze strany cizích států. Výslovně jmenovala Rusko, Čínu a Írán.