Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Whistleblowing

 • Ministr dopravy Kupka je zločinec, v „lepším případě“ psychopat

  U Barosu paneliste 1 5.1.2024U Barosu media 5.1.2024

  „Porušíš-li právní normu, stane se tobě něco, porušíš-li mravní normu, stane se něco v tobě.“  

  Theodor Geiger

  ***

  Aktualizováno 9.1.2024: Rozsudek ze dne 23.11.2023, kde je vše podrobně popsáno. JŠ

  ***

  Spolek Oživenínás pozval dne 5.1.2024 na „snídani s novináři“ do „Kavárny na Boršové“ v Praze na téma zákona o whistleblowingu. Moderovala předsedkyně Šárka Zvěřina Trunkátová. Hosty byli Pavel Kodym (whistleblower, úřad pro přístup k dopravní struktuře) a Jiří Kapras (ředitel odboru MSp střetu zájmů a boje proti korupci – můj vstup od 26:45 min.). Pořídil jsem FOTOGALERII a zvukové záznamy (viz jména). Dostavilo se asi 6 novinářů (ČTK, zřejmě i ČRo, Seznam.cz a Transparency International). Výstup v podstatě žádný. Veřejnoprávní ČT samozřejmě chyběla. Skvělé bylo svědectví Pavla Kodyma, které by si měla poslechnout celá země!Níže výtah podstatného z jeho vystoupení.

  ***

  Michalek Libor Znicte to nebo to znici vasMichalek obal vnitrek

  Deset miliard dotace, napadeny 3 mld. Roční náklady úřadu byly 23 mil. Kč. Za 3 mld. mohl fungovat 133 let.  České dráhy jen za rok 2022 zvýšily svůj dluh o 20 mld. Zneužití dotací je podle nejnovějšího judikátu soudního dvora EU z prosince 2023 narušení volného trhu, nelegální dotace a nepromlčitelné. Otvírá se tak i nepovolená dotace 12 mld. z roku 2008. 10 min.poté, co se ministr Kupka dozvěděl o dopise Pavla Kodyma EU, jeho jmenování zrušil.

  Informace zde: Rekordní zadlužení Českých drah. Experti varují, že úvěry nebudou splatitelné - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

  Pokud oznamovatel dotáhne kauzu do konce, má nárok na kompletní náhradu výdajů, tedy i nákladů za špičkové právníky. Ty tvoří až 90% nákladů. Soud konstatoval, že nejmenování byla sankceKupky proti Kodymovi v rozporu se směrnicí – porušení práva na transparentní řízení a jmenování do funkce. Došlo i k porušení Základní listiny lidských práv a svobod.

  Z deseti členů vlády deset hlasovalo proti jmenování Pavla Kodyma do úřadu!

  Byli povinni zdůvodnit své rozhodnutí, nezdůvodnili. Kodyma ještě dostal zákaz práce ve svém oboru! Dnes je v novém úřadu člověk bez výběrového řízení. Od roku 2015 pracuje na ÚOHS místopředseda JUDr. Petr Solský, který bude rozhodovat ve věci regulace. Tehdy výběrová řízení ještě neexistovala.

 • Náš kandidát na presidenta, nositel hodnot TGM, které prokazuje svým životem a svými činy

  Michalek Lazenska 2 16.9.2022Aktualizováno 15.9.2022:Na novém webu https://libormichalekprezidentem.cz/, který se brzy spustí, bude i mapka s přehledem míst, kde je možné podpořit Libora MichálkaAktuální přehled míst - Aktuální místa, kde stojí stánek.

   ***

  „Člověk není nic jiného než svazeček vztahů. Jedině vazby mezi lidmi mají pro lidi význam.“

   Antoine de Saint-Exupéry (Let do Arrasu)

  ***

  Skutečný president občanů, dědic Masarykova odkazu, s osobní odvahou. Svým životem dokázal pevnost svého charakteru. JŠ

   

  www.srdceprospravedlnost.cz

  https://libormichalekprezidentem.cz

  ***

  19.02.2014: Tak pracuje senátor Libor Michálek

  15.08.2015: Podpořme výzvu senátora Michálka. Jen více takových politiků!

  18.04.2016: Senát 18.4.2016: seminář o návrhu zákona o ochraně Whistebloverů

  14.12.2017: Informace ze Senátu, které se ke většině občanů nedostanou !!!

 • O Marocco-Gate, po letech, začínají psát i další média: Whistleblowerka v Černínském paláci. Když odhalila kšeftování s vízy, dostala vyhazov

  Chaloupková Jana IIIAktualizováno 8.4.2024: Bývalý velvyslanec Slovinska v ČR pan Damjan Prelovšek, mi poskytl rozhovor!

  ***

  „Nesnažte se být úspěšným člověkem, ale spíše člověkem, který má hodnotu.“ 

  Albert Einstein

  * * *

  Bývalou diplomatku odstavili ze služby neprávem. Plyne to z rozsudku, jejž Aktuálně.cz získalo. Někdejší konzulka v Maroku ukázala na korupční podezření provázející vydávání víz. Ministerstvo zahraničí ji poslalo zpět do Česka, poté ji vedení státní správy zbavilo veškeré práce. Podle soudu však má nárok ucházet se o ochranu coby možná whistleblowerka. Jde o první takový případ v české diplomacii. Celý článek>

  ***

  Níže další informace z rozsudku MS Praha ze dne 14. února 2024 - č. j. 14 Ad 1/2023- 99 – senát JUDr. PhDr. Štěpána Výborného, Ph.D.

  12. V rozporu s výše uvedenými zákonnými ustanoveními služební orgán označoval žalobkyni v přípisech pro Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) za psychicky nemocnou a zpochybňoval její důvěryhodnost. Žalobkyně se přitom pouze domáhala svých práv. Nadto zpráva psycholožky, z níž služební orgán vyvozoval psychické problémy žalobkyně, postrádala základní atributy oficiálního dokumentu. Ostatně znalecký posudek znalců NBÚ vyvrátil, že by trpěla psychickou poruchou.

 • Personnel policy at the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic is collapsing more and more visibly and frighteningly

  MZV CR logo EUpdated 8.8.2023: 

  ***

  ... A diplomat with decades of experience and an excellent evaluation of her work not only did not return to her post in Morocco, but despite her participation in hundreds of competitions, the Foreign Ministry says no other placement was found and her service was terminated for that reason....

  Above all, Dr. Chaloupková acted in accordance with the law, did not follow the illegal instructions of Ambassador Lorence, worked in accordance with the regulations of the Czech Republic and the EU. For this she lost her job, is now without income. The MFA should support such people, not destroy them. This is absurd!

 • Transport Minister Kupka is a criminal, at "best" a psychopath

  U Barosu paneliste 1 5.1.2024U Barosu media 5.1.2024On 5 January 2024, the Oživení (Revival Society) invited us to a "breakfast with journalists" at the "Kavárna na Boršové" in Prague on the topic of the Whistleblowing Act. Moderated by chairwoman Šárka Zvěřina Trunkátová. The guests were Pavel Kodym (whistleblower, Office for Access to Transport Structure) and Jiří Kapras (Director of the MSp Conflict of Interest and Anti-Corruption Department - my entry from 26:45 min.). I took a PHOTOGALLERY and audio recordings (see names). About 6 journalists were present (CTK, probably also CRo, Seznam.cz and Transparency International). Basically no output. The public broadcaster CT was, of course, absent. The testimony of Pavel Kodyma was great and the whole country should listen to it! Below is an extract of the essentials from his speech.

  Ten billion in subsidies, challenged by 3 billion that would last at the Authority's expense for 33 years. Czech Railways has increased its debt by 20 billion for the years 2020-2022. The misuse of subsidies is a distortion of the free market, illegal subsidies and not time-barred, according to the latest case law of the EU Court of Justice of December 2023. It also opens up the unauthorised subsidy of 12bn from 2008. 10 min after Minister Kupka learned of Pavel Kodyma's letter to the EU, he cancelled his appointment.

 • Veřejnoprávní whistleblowing nefunguje, schopní jsou likvidováni

  Reporteri CTUž půl roku v Česku platí povinnost velkých firem zavést interní oznamovací systém nekalého jednání pro takzvané whistleblowery. Týká se to i řady médií, včetně těch veřejnoprávních, která mají stovky až tisíce zaměstnanců. Odezva v České televizi a Českém rozhlase však zatím zůstává slabá – ČT zaznamenala za poslední dobu jediný podnět na možné protiprávní jednání, ČRo žádný.

  V uplynulých dvou letech se v ČT objevilo několik medializovaných kauz kolem údajného nevhodného chování, bossingu či sexuálního obtěžování. Týkaly se známých moderátorů Marka Wollnera a Nory Fridrichové. Česká televize je řešila interním vyšetřováním prostřednictvím speciálně zřízených komisí. S určitostí o novém zákoně ví jen 13 procent lidí. Nízká zůstává i ochota dotázaných formálně řešit vlastní zkušenost s nezákonným či neetickým jednáním v zaměstnání.

  „Předpokladem pro naplnění cílů zákona je důvěra lidí v ochranu a určené kanály. Podle výsledků průzkumu to ale vypadá, že se stal pravý opak. Namísto, aby se skepse nebo strach o práci snižovaly, tak průzkum ukazuje značný nárůst těchto obav, z 58 % na 72 %,“komentovala výsledky průzkumu předsedkyně Oživení Šárka Zvěřina Trunkátová.

  „Podle zkušeností ze zahraničí nula podnětů spíš znamená, že buď o tom nikdo neví nebo se lidé zdráhají kanál využít. Nula téměř nikdy neznamená, že se v té organizaci nic neděje,“shrnuje Šárka Zvěřina Trunkátová.

 • XI. DÍL Marocco Gate: Ochrana oznamovatelů v ČR: Když odhalila kriminální kšeftování s vízy na MZV ČR byla odstraněna. Jiní jsou za zločiny povyšováni

  Prelovsek DamjanAktualizováno 16.4.2024: 

  Aktualizováno 8.4.2024: Bývalý velvyslanec Slovinska v ČR pan Damjan Prelovšek, mi poskytl rozhovor!

  ***

  „Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté.“

  L.N.Tolstoj

  ***

  „Janu znám osobně 32 let, od doby, kdy působila v Thajsku. Jazykově vybavená, poctivá diplomatka a velmi loajální k ČR. To, co jí provedli je ČUŇÁRNA.“

  ***

  Dr. Damjan Prelovšek – historik umění a odborník na moderní architekturu, specialista na dílo architekta Jože Plečnika, velvyslanec Slovinska v ČR 1998-2002, člen Evropské akademie věd a umění, spisovatel a fotograf.

  ***

  Reakce na článek na Aktuálně.cz:Whisteblowerka Chaloupková v Černínském paláci. Když odhalila kšeftování s vízy, dostala vyhazov

  Ano, přesně tak to je, ale nebylo to tak rychlé. K vyhazovu se muselo MZV propracovat a při tom postupovalo v rozporu s Nařízením vlády č. 145/2015 Sb., které zakazuje postih, znevýhodnění či nátlak na osobu, která oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

  Přestože příslušný zákon na ochranu oznamovatelů č. 171/2023 platí v ČR až od minulého roku, ochrana oznamovatelů je prioritou EU již řadu let (včetně Směrnice EU 2019/1937, jejímž cílem je chránit ty, kteří nahlásí nesprávné chování v souvislosti s prací).

  Vládní nařízení existovalo v době marockého případu již tři roky

 • XI. PART XI Marocco Gate: Whistleblower Protection in the Czech Republic: When she exposed criminal visa dealing at the MFA, she was removed. Others are being promoted for their crimes

  "If bad people come together to form a force, good people must do the same. How simple."

  L.N.Tolstoy

  ***

  "I have known Yana personally for 32 years, since her time in Thailand. Linguistically equipped, honest diplomat and very loyal to the Czech Republic. What they did to her is a PIGGERY."

  ***

  Chaloupková Jana IIIPrelovsek DamjanDr. Damjan Prelovšek - art historian and expert on modern architecture, specialist on the work of architect Jože Plečnik, Ambassador of Slovenia to the Czech Republic 1998-2002, member of the European Academy of Sciences and Arts, writer and photographer.

  ***

  Reaction to article on Aktuálně.cz. When she exposed visa fraud, she got fired

  Yes, that's exactly right, but it wasn't that quick. The Ministry of Foreign Affairs had to work its way up to the firing, and in doing so it acted in violation of Government Regulation No. 145/2015, which prohibits punishing, disadvantaging or coercing a person who reports suspected wrongdoing in the service.

  Although the relevant Whistleblower Protection Act No. 171/2023 has only been in force in the Czech Republic since last year, whistleblower protection has been an EU priority for a number of years (including EU Directive 2019/1937, which aims to protect those who report work-related misconduct)....

  P.S..

  I have written to several senior EU officials personally on the matter, both in the public interest and in the context of the forthcoming EP elections. Their reactions, if any, will be made public.

  Full article in Czech>

 • XI. PARTIE XI Marocco Gate : Protection des dénonciateurs en République tchèque : Lorsqu'elle a dénoncé le trafic criminel de visas au ministère des affaires étrangères, elle a été démise de ses fonctions. D'autres sont promus pour leurs crimes

  "Si de mauvaises personnes s'unissent pour former une force, les bonnes personnes doivent faire de même. C'est très simple.

  L.N.Tolstoï

  ***

  "Je connais Yana personnellement depuis 32 ans, depuis son séjour en Thaïlande. Diplomate honnête, dotée d'un bon bagage linguistique et très loyale à l'égard de la République tchèque. Ce qu'ils lui ont fait, c'est un PORCHERIE".

  ***

  Prelovsek DamjanChaloupková Jana IIIDr. Damjan Prelovšek - historien de l'art et expert en architecture moderne, spécialiste de l'œuvre de l'architecte Jože Plečnik, ambassadeur de Slovénie en République tchèque de 1998 à 2002, membre de l'Académie européenne des sciences et des arts, écrivain et photographe.

  ***

  Réaction à l'article paru sur Aktuálně.cz. Lorsqu'elle a dénoncé la fraude aux visas, elle a été licenciée

  Oui, c'est tout à fait exact, mais cela n'a pas été si rapide. Le ministère des affaires étrangères a dû se frayer un chemin jusqu'au licenciement et, ce faisant, il a agi en violation du règlement gouvernemental n° 145/2015, qui interdit de punir, de désavantager ou de contraindre une personne qui signale des actes répréhensibles présumés au sein du service.

  Bien que la loi n° 171/2023 sur la protection des dénonciateurs ne soit en vigueur en République tchèque que depuis l'année dernière, la protection des dénonciateurs est une priorité de l'UE depuis un certain nombre d'années (y compris la directive 2019/1937 de l'UE, qui vise à protéger les personnes qui signalent des fautes professionnelles)....

  P.S..

  J'ai écrit personnellement à plusieurs hauts fonctionnaires de l'UE sur cette question, à la fois dans l'intérêt public et dans le contexte des prochaines élections au Parlement européen. Leurs réactions éventuelles seront rendues publiques.

  Article complet en tchèque>

 • XI. TEIL XI Marocco Gate: Schutz von Whistleblowern in der Tschechischen Republik: Als sie kriminelle Visa-Geschäfte bei der MFA aufdeckte, wurde sie entfernt. Andere werden für ihre Verbrechen befördert

  "Wenn sich schlechte Menschen zusammenschließen, um eine Truppe zu bilden, müssen gute Menschen das Gleiche tun. So einfach ist das."

  L.N.Tolstoi

  ***

  "Ich kenne Jana seit 32 Jahren persönlich, seit ihrer Zeit in Thailand. Sie ist eine sprachbegabte, ehrliche Diplomatin und sehr loyal gegenüber der Tschechischen Republik. Was man ihr angetan hat, ist eine SCHWEINEREI."

  ***

  Prelovsek DamjanChaloupková Jana IIIDr. Damjan Prelovšek - Kunsthistoriker und Experte für moderne Architektur, Spezialist für das Werk des Architekten Jože Plečnik, Botschafter Sloweniens in der Tschechischen Republik 1998-2002, Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Schriftsteller und Fotograf.

  ***

  Reaktion auf den Artikel auf Aktuálně.cz. Als sie Visabetrug aufdeckte, wurde sie gefeuert.

  Ja, das ist richtig, aber so schnell ging es nicht. Das Außenministerium musste sich bis zur Entlassung vorarbeiten und hat dabei gegen die Regierungsverordnung Nr. 145/2015 verstoßen, die es verbietet, eine Person zu bestrafen, zu benachteiligen oder zu zwingen, die mutmaßliches Fehlverhalten im Dienst meldet.

  Obwohl das einschlägige Gesetz Nr. 171/2023 zum Schutz von Hinweisgebern in der Tschechischen Republik erst seit letztem Jahr in Kraft ist, gehört der Schutz von Hinweisgebern seit einigen Jahren zu den Prioritäten der EU (einschließlich der EU-Richtlinie 2019/1937, die auf den Schutz von Personen abzielt, die arbeitsbezogenes Fehlverhalten melden)....

  P.S..

  Ich habe mehrere hochrangige EU-Beamte persönlich zu dieser Angelegenheit angeschrieben, sowohl im öffentlichen Interesse als auch im Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament. Ihre Reaktionen, falls es welche gibt, werden veröffentlicht werden.

  Vollständiger Artikel auf Tschechisch>