Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 24.04.2024 10:01
  Odsouzený kriminálník Maxim Ponomarenko opět podniká v ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 09:00
  Dobrý den vážený pane Šinágle, obracím se na Vás, protože ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 07:47
  Předpokládám, že paní Gavlasové a jejím klientům bylo zveřejněním ...

  Read more...

   
 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Senat 5 Whisteblower paneliste 180416Měl trvat od 13:00 do 17:00 hod. Protáhl se o půl hodiny. Skvělý, věcný seminář, žádnáSenat 1 Michalek Worth 180416 zbytečná slova, jen věcné komentáře se snahou o nalezení nejlepšího řešení. Zorganizoval ho senátor Libor Michálek. Hlavním hostem v Kolowratském paláci byl Mark Worth, Američan, advokát, investigativní novinář, aktivista na poli veřejných zájmů, publicista a autor. Měl skvělou přednášku a postřehy v následných živých diskuzích k jednotlivým vystoupením – viz pozvánka. Využil jsem plně možnosti neomezeně diskutovat, informoval o aktuálních kauzách a mých zkušenostech s PČR a českou justicí. Přítomni byli zástupci NSZ, MV, MO, PP, NF Karla Janečka a Oživení. Přítomní byli i odsouzený Jiří Chytil z kauzy OPENCARD a bývalý náměstek MF Lukáš Wagenknecht, jehož vystoupení bylo velmi zajímavé. Vládní návrh zákona „na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání a o změně některých dalších zákonů“ dorazil až v 11:30 hod., přesto se senátoru Michálkovi podařilo vytáhnout podstatné – o nepodstatném. Malá ukázka:

1) Podmínky dobré víry a absence nepřiměřeného zásahu do právem chráněných zájmů jsou nezbytné proSenat 2 ucastnici 180416 omezení ochrany na oznámení, na nichž skutečně existuje veřejný zájem, resp., u nichž tento veřejný zájem převažuje nad jinými hodnotami. Vylučují tedy z ochrany např. nepravdivá oznámení (s výjimkou těch, jejichž nepravdivosti si oznamovatel nemohl být s ohledem na relevantní okolnosti vědom, což je z hlediska omezené možnosti oznamovatele své podezření plnohodnotně prověřit efektivní), oznámení, jimiž dochází k protiprávnímu jednání, aniž by veřejný zájem na oznámení převažoval nad újmou vzniklou dotčeným chráněným zájmům ({např. porušení mlčenlivosti či loajality k zaměstnavateli, ať již samo o sobě či ve spojení s excesivní formou oznámeními a v principu jsou způsobilé vyloučit z ochrany i oznámení činěná z obzvlášť zavrženíhodných pohnutek. Naplnění těchto podmínek by standardně posuzoval příslušný orgán, zejména soud, vždy s ohledem na individuální okolnosti konkrétního případu. Dobrá víra se v souladu s obecnými principy právního řádu11 předpokládá, takže tato podmínka nepředstavuje pro oznamovatele nepřiměřenou zátěž ani ji proti němu nelze zneužít.

Stejně tak omezení výše odměny bez ohledu na výši zachráněné sumy (v USA jsou procenta pevně dána bez ohledu na velikost zachráněné sumy). Vládní návrh zákona je další z mnoha, který efektivně nic neřeší a vyřešit ani nemůže. Neschopnost, nebo záměr? Rozhodněte se sami. Např. Lucembursko dokáže realizovat nařízení EU ihned, my ani za 10 let!

Senat 3 ucastnici 180416Senat 4 ucastnici 180416ČT byla namístě, ale v Událostech ČT od 19:00 hod. mezi 25 příspěvky se místo nenašlo? Nepřekvapuje. Média umí reportovat, ale neřešit, nedotahovat, jen oznamovat nové a nové, zvláště jde-li o závažné věci, zasahující do vyšších pater politiky. NFKJ natáček na video. Videozáznam ze semináře by měl být zveřejněn, resp. výtah nejzávažnějšího ze 4 hodin debaty. Bude textově zpracován. Škoda, že si Marka Wortha nepozvala ČT do Hydeparku, kde vystupuje dnes kdekdo? Bylo by to jistě jedno z nejsledovanějších vysílání, které by zaujalo širokou veřejnost vzhledem k rozmohlé korupci v naší zemi, zvláště v souvislosti s činností politických stran v minulosti i současnosti!

V diskusi jsem připomněl, že pokrok nelze dosáhnout zvyšováním počtu zákonů, ale především zvyšováním počtu charakterních, schopných osobností, které nosí zákon v sobě. Potom bude třeba i méně zákonů. Je nutno zasadit se o změnu volebního zákona, který by toto umožnil a nezaručoval jako dosud přes stranické sekretariáty zvolení převážně neschopných, resp. všehoschopných. Tak je tomu už od "pádu" totality, kdy její stoupenci se opět stejnými metodami dostávají k moci ve všech stranách s patřičným negativním dopadem na zemi. Volební systém navržený Karlem Janečkem a osvědčující se ve stále více zemích, by byl řešením.

Pouze v České republice si dovolí největší vládní strana ČSSD a premiér země veřejně zpochybnit a nerespektovat pravomocný soudní rozsudek. O stavu práva v naší zemi nemůže nic vypovídat více!

 

Jan Šinágl, 22.4.2016

* * *

Tancúj, tancúj vykrúcaj...

Čekal jsem, že se Sociální demokracie po těch 16 letech absence zájmu zaplatit konečně pochlapí a začne se chovat jako solidní odpovědná politická strana s tradicí. Důstojně a odpovědně. Ale kdepak co je v genech jejich členů to se nemění. Dodržet smluvní podmínky? Ani náhodou. Takže pane Sobotko. Hej! U mě už jste premiér jenom na papíře. A při volbách? Sbohem.


K. Mrzílek

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)