Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.03.2019 06:41
  Zkuste připustit i možnost, že mocní mají k dispozici i ...

  Read more...

   
 • 19.03.2019 13:45
  Vždyť ale majitelé farmaceutických komplexů snad taky trpí ...

  Read more...

   
 • 19.03.2019 09:30
  Bohužel moc a peníze stále vítězí nad morálkou. Vydávají ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 23:00
  Ve světě to ale nikdo nikomu nezakázal. Proč to neodzkoušeli ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 18:07
  Dobrý den, to se musíte zeptat na onkologických pracovištích ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 16:55
  Dobrý den, když není zájem o metodu pana Fortýna v ČR, proč se ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

… V roce 2018 uplynulo již sedmdesát let od roku 1948, kdy komunisté uchopili moc v Československu. O dva roky později byli řeholníci a řeholnice vyhnáni ze svých klášterů a byli „shromážděni“ do několika konventů, které se proměnily ve vězení. … Pokračujte v modlitbě za nás, tak jako my se modlíme za Vás. Hodně odvahy do všeho, co od Vás vyžadují každodenní zápasy…

* * *

Drazí přátelé,

v každé zemi světa se nachází hrstka mužů a žen, kteří žijí v ústraní, aby hledali Boha v záplavě událostí hlučných a nepokojných. V Evropě, i když křesťané jsou tu nyní v menšině, nejsou kontemplativní řeholníci vystaveni zvláštním obtížím. Víme, že na jiných kontinentech jsou války, pronásledování otevřené či skryté. Žijeme bezstarostně, aniž bychom o těchto skutečnostech příliš přemýšleli, poněvadž se aktuálně těšíme pohodlnému klidu.

Panel 01

V den 80. výročí nacistické okupace nezapomínat připomínat také komunistické zločiny, které byly následkem našeho opakovaného selhání v minulosti, tedy i okupace nacistickým Německem. Ta připravila cestu dalšímu zločinnému systému s jehož následky se potýkáme dodnes. Je čas přiznat své chyby a selhání a ne se neustále vymlouvat na chyby a selhání druhých! J.Š.

* * *

Vážení spoluobčané,Panel 06

Výstava je příležitostí k zamyšlení nad tím, kam a ž vede politický systém založený na nenávisti a na lži i při krásných heslech o jednotě a míru, o blahobytu a sociální spravedlnosti, o novém člověku…  Je zároveň silnou výzvou a varováním, že ani dnes, v době technicky tak vyspělé, nás nic nezachrání, jestliže místo základním lidským hodnotám, lásce a pravdě, dáme průchod osobnímu sobectví a nenávisti v mezilidských vztazích.

Lze říci, že naše žití je plně v rukou „mocných“. Kdy budou zveřejněny všechny dokumenty z doby „normalizace“?

Sejnost FrantisekZakladatel občanské iniciativy vězněných osob s názvem Pankrácká výzva 2015 z 1.9.2015 a známý pražský advokát i vysokoškolský pedagog Mgr. František Šejnost svým nekompromisním postojem k porušování základních lidských práv a svobod vězněných v České republice rozpoutal proti sobě štvanici, která překračuje limity trestní odpovědnosti příslušníků Vězeňské služby ČR.

Tohoto aktivistu se snaží management Vazební věznice Praha – Pankrác psychický i fyzicky zlikvidovat, zejména soustavným ukládáním citelných kázeňských trestů,  tj. umisťování do uzavřené cely plné špíny, prachu, bez odpovídajícího větrání, bez možnosti denního spaní na lůžku, bez horké vody a dalších hygienicky žádoucích potřeb (desinfekce apod.)

Fortyn KarelO marném boji proti vraždění pacientů - Známý borec za zdravotnictví se postavil proti ministryni Šillerové. Nesouhlasí, že zdravotnictví je v rozvratu.

Tak pane Cikrte: Připomenu Vám, v jakém rozvratu je odjakživa české zdravotnictví. Asi před 80 lety prošla Československem obrovská epidemie záškrtu. Zahubila 80 tisíc dětí. Chemického léku, který nade vše milují českoslovenští lékaři, nebylo. Ale tisíce vědeckých týmů jej dodnes hledají a utrácejí každý miliardy. Proč asi? No, jsou to lékaři!

Baresovi

Akci velel generálporučík ing. František Šádek. Jeho syn plk. Miloš Šádek, byl na MO největší kamarád Miroslava Kalouska. Další níže. J.Š.

* * *

Nikdo ze studentů ani z pohraničníků nebyl únosci zraněn. Naproti tomu velitelé PS se dopustili jednání, násilného jednání, v jehož důsledku byl nesmyslně usmrcen unesený řidič Jan Novák. Obnovené vyšetřování kauzy nebylo dosud ukončeno, vyšetřovatel pravděpodobně již nové informace nezíská a trestní řízení skončí v blízké budoucnosti smrtí hlavního a jediného obviněného, který s největší pravděpodobností zapříčinil smrt řidiče Jana Nováka.

* * *

Praha - Jeden z trestů smrti byl 7. září 1978 vynesen nad Robertem Barešem, jedním ze tří mužů, kteří se v květnu téhož roku pokusili s uneseným autobusem násilně přejet státní hranici do někdejšího západního Německa. Kauza, jež skončila střelbou a mrtvými, otřásla tehdejším Československem a stala se také nástrojem totalitní propagandy ve snaze zdiskreditovat snahy lidí o útěk na Západ. V kauze únosců soudy po roce 1989 vynesly nové verdikty, odpovědnost tehdejších pohraničníků za průběh události či další okolnosti případu však nebyly dodnes zcela objasněny.

V pondělí odpoledne 11. března 2019 se konalo veřejné zasedání u Okresního soudu v Lounech, při němž soudci po 65 letech znovu řešili násilné vysídlení  „rodinného celku provinilého vesnického boháče“ Josefa Nimse z Radonic nad Ohří.

(O vystěhování rozhodlo dne 28. května 1953 Ministerstvo národní bezpečnosti s tím, že „rodinný celek“ je určen “k okamžitému přesídlení“. To se uskutečnilo 16. července téhož roku do 280 km vzdálených Vikantic na Šumpersku. Josefu Nimsovi byl na tuto akci přerušen výkon trestu.)

Roman Ševčík strávil ve výkonu trestu a následné ústavní léčbě skoro přesně 30 let, za údajnou dvojnásobnou vraždu a dvojnásobný pokus o vraždu, která se odehrála dne  4. 4. 1989 v Brně. Jediným důkazem, který spojoval přítomnost Romana Ševčíka na místě činu vraždy byla, jak také jinak, pachová stopa. K dokreslení investigativní video TV NOVA z pořadu "Na vlastní oči".

 

Setina Jiri

Člověk musí mít nějakou integritu a nerespektovat zákon, který je proti lidskosti a lidským právům.

* * *

Z rozhovoru s JUDr. Jiřím Šetinou (1.1.1993):

„Vezměme si politickou vůli na začátku roku 1990 a vezměme si signalizující politickou vůli na začátku roku 1993. Vidíme, že je zde již rozdíl a že signalizace spěje k tomu, že na vědomě neobjasněných zločinech, se nedá nic demokratického vybudovat. Alespoň já v tom vidím posun politické vůle. Samozřejmě, to všechno proti, jde na vrub právnické reprezentace, která obsadila vedoucí posty r. 1990.

Pachove stopyVčerejší nález Ústavního soudu, který naleznete zde, je ve věci tzv. metody pachové identifikace velkým průlomem. Není až tak rozhodující, že se Ústavní soud zabýval jen procesní stránkou věci, ale rozhodné je, že výzkum České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) “Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace” označil za nový vědecký poznatek, který je vědecky podložený (zdroj). Tento nález má přesah i do dalších trestních kauz, neboť  ve smyslu § 287 a násl. trestního řádu je nový vědecký poznatek způsobilým důkazem k prokázání existenci nové skutečnosti či nového důkazu, jenž může přivodit nové rozhodnutí ve věci.

Nikdo nemůže vědět všechno a proto ani neexistuje vševědoucí politik.  Někteří samolibí a sebestřední politici však vševědoucnost rádi předstírají  anebo dokonce ve svoji vševědoucnost nekriticky věří, zvláště pokud jsou o ní svým pochlebujícím okolím soustavně přesvědčováni.

Není hanbou přiznat neznalost. Pokud by však politik byl intelektuálně i mravně vyspělý (viz vysvětlivky níže), byl by schopen poskytnuté informace v úplnosti vyhodnotit a poté se i správně rozhodnout. Objektivně správné rozhodnutí tedy předpokládá nejen důvtip (invenci, představivost a schopnost orientace v daném problému, ale i podrobnou znalost základních mravních kritérií, kterou však lze získat pouze dlouhodobým a pečlivým studiem filosofie.