Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 02.06.2020 07:57
  I tato kauza o trestání nevinných lidí jde na hlavu komunistů.

  Read more...

   
 • 02.06.2020 07:56
  Jestli se této ženě podaří s ostatními nejen zatočit, ale ...

  Read more...

   
 • 01.06.2020 17:58
  Komunistům hanba nevadí a nám zřejmě také ne. K.Mrzílek

  Read more...

   
 • 30.05.2020 10:44
  Nejen barvy, ale i charaktery časem blednou. Pane plukovníku ...

  Read more...

   
 • 30.05.2020 08:44
  Ústupčivost. Čechů hlavní úspěch komunistické normalizace.

  Read more...

   
 • 26.05.2020 13:57
  Když se jedná pouze podle zákonů, spravedlnost ostrouhá.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

Caputova Zuzana IIPre spravodlivosť na Slovensku budú kľúčové aj zmeny na prokuratúre, ktoré považujem za jednu z najdôležitejších úloh tejto vlády. A nemyslím tým len voľbu nového generálneho prokurátora, ktorú treba urobiť, keďže tomu súčasnému sa o pár týždňov končí funkčné obdobie. Myslím tým aj ďalšie nevyhnutné zmeny v systéme prokuratúry.

* * *

Vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania,

 

kríza, ktorá nás zastihla, otriasla našim svetom a umožnila nám pozrieť sa na svet inak. Ukázalo sa, že keď ako spoločnosť máme rovnaký cieľ, dokážeme veľké veci.

Som hrdá na to, že sa vieme postaviť jeden za druhého. Preto som nedávno poďakovala všetkým ľuďom, ktorí pomáhali a slúžili v čase krízy druhým. O tom, čo nám kríza ukázala a čo pozitívne si z nej podľa mňa môžeme odniesť, si môžete prečítať na prez.sk/o-krize.

OS Ostrava vchodIng. Marek Gába: usnesení o zamítnutí námitky proti protokolaci a odvolání

Usnesení OS v Ostravě o zamítnutí námitky proti protokolaci ze dne 28. května, zasláno do datové schránky dne 29.května. Odůvodnění je opravdu "roztomilé" (zvukový záznam soudu se vždy „porouchal“, když zazněla slova ve prospěch obžalovaného). Usnesení bylo vyhotoveno ve čtvrtek, zasláno v pátek, odvolání do 3 dnů, aby měl málo času na případné odvolání, zaslala soudkyně usnesení až nyní. Námitku jí poslal už 27.března! V pondělí má pan Gába další líčení u stejné soudkyně! Hezky načasované a vskutku „raketová rychlost“ soudkyně, která zřejmě vytvořila rekord české justice! Samozřejmě se pan Gába proti tomuto nehoráznému usnesení odvolal dne 30.května ke KS v Ostravě.

Najde se někdo, kdo ministryni přesvědčí o svém „dostatečně intenzivním konkrétním a individuálním zájmu“?

Dne 19. 9. 1899 byl Krajským soudem v Kutné Hoře odsouzen k trestu smrti třiadvacetiletý Leopold Hilsner z Polné za vraždu Anežky Hrůzové. Proti rozsudku se odvolal. Odvolací soud ve Vídni rozsudek zrušil a vrátil věc k novému projednání. Toho se ujal Krajský soud v Písku, který 14. 11. 1900 Hilsnera znovu odsoudil k trestu smrti, přičemž mu k tíži přičetl i vraždu Marie Klímové. Tentokrát ve Vídni rozsudek potvrdili. Proces tehdy plnil stránky novin a vedl k silné protižidovské kampani (tzv. hilsneriádě) a k obviněním z rituálních vražd. Proti tomu otevřeně vystoupil profesor T. G. Masaryk, pozdější československý prezident.

Od oprátky pomohl Hilsnerovi císař František Josef I., který trest smrti změnil na doživotní žalář. Z vězení pak byl nakonec Hilsner propuštěn v roce 1918. Zemřel v roce 1928 ve Vídni.

Dne 27.dubna jsem vyzval předsedu Sněmovny Radka Vondráčka, aby byla iniciována sbírka na pomoc v boji proti koronaviru mezi poslanci. Stejnou výzvu dne 27.dubna jsem poslal předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi. Ředitel jeho sekretariátu PhDr. Petr Kostka mi krátce odpověděl dne 14.května. Na odpověď předsedy Sněmovny stále čekám…

V šesti senátorských klubech se podařilo vybrat ke dni 27.dubna celkovou částku 1 832 000 korun. Dle ředitele sekretariátu Kostky se jedná o částku, ve které nejsou zahrnuty osobní příspěvky? Jedná se zřejmě o příspěvky ze stranických pokladen, tedy peněz od státu, nebo i dary od sponzorů? Nevidím důvod nezveřejnit i osobní příspěvky senátorů, jedině, že by byly malé, nebo neexistovaly žádné? Při současném stavu české politické scény a její „úrovně“ by mne neochota většiny občanů zákonodárců „dát ze svého“ zas tolik nepřekvapila. Kdyby senátoři darovali jeden svůj měsíční plat, znamenalo by to cca 8 000 000 korun, u poslanců cca 20 000 000 korun.

Níže připomínám vystoupení současného slovenského premiéra Igora Matoviče. Věřme, že po skončení koronakrize bude moci naplno řešit nahromaděné problémy země za podpory presidentky Zuzany Čaputové. Podobný projev by mohl přednést i v obou komorách Parlamentu České republiky, při vší úctě k těm občanům zákonodárcům, kteří skutečně pracují a slouží zemi.

Franek CestmirPosuďte sami z mých dotazů a odpovědí ombudsmana ČT Čestmíra Jiřího Fraňka?

První dopis jsem ombudsmanovi ČT zaslal dne 23.dubna, druhý s doplněním dne 25.dubna do datové schránky ČT. Odpověděl mi dne 17.dubna a dne 20.května (dopis nemá č.j.?).

Ombudsman, které se sníží k emotivnímu hodnocení dotazovatele, místo aby věcně odpověděl, nemůže odvádět kvalitní práci. Skutečná kvalita se projeví věcnou reakcí na závažné věci, ne jen odpověďmi na nekonfliktní a nepopudlivá témata.

Dnešního dne odeslal Spolek Šalamoun pomocí DS, Městskému státnímu zastupitelství v Praze: podnět k prověření podezření ze spáchání trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 trestního zákoníku na znalce v odvětví odorologie doc. JUDr. Martina Kloubka Ph.D.

Tento dlouholetý znalec v odvětví odorologie je autorem celé řady znaleckých posudků, které měli a mají zcela zásadní vliv na rozhodování soudů.

Meritem celého podnětu je ta skutečnost, že ač členem týmu policejního prezidenta, který rozkazem č. 57 dne 28.3. 2013 (sic !!!) zřídil pracovní tým "Metoda pachové identifikace" a ač prokazatelně seznámen se závěry tohoto týmu (protože jsou i součástí jeho habilitační práce), že metoda pachové identifikace je nadále neudržitelná, riskantní a z pohledu dokazování trestné činnosti neperspektivní, a to ani pro její využití v rámci operativní činnosti a dále prokazatelně seznámen s výzkumem bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu v letech 2010 – 2015, kód projektu VF20102015011, jehož vypracování zadalo Ministerstvo vnitra u České zemědělské univerzity v Praze se závěrem:

Výsledky testu ukazují, že psi jsou schopni v zásadě pachovou komparaci provádět. Chybovost je ovšem natolik vysoká, že využitelnost této metody, pokud je prováděna za stávajících podmínek, jako důkazního prostředku prakticky vylučuje."

Dne 27. 5. 2020 schválil Městský soud v Praze veřejné prohlášení: „Ministerstvo spravedlnosti prohlašuje, že výkon trestu smrti podle rozsudku Státního soudu v Praze sp. zn. 7 TS 19/51, který byl vykonán dne 16. 3. 1951 na panu Václavu Junkovi a spol. tehdejším nedemokratickým režimem, byl justiční vraždou, za což se ministerstvo spravedlnosti omlouvá.“

Ministerstvo se zavázalo, že prohlášení zašle ke zveřejnění České tiskové agentuře a zajistí, aby bylo otištěno nejméně 4 celostátně vydávanými tiskovinami. (Například Právo, Lidové noviny, MF Dnes či Hospodářské noviny.)

--

Celá záležitost má svůj počátek v noci ze 14. na 15. 2. 1951, kdy byl zavražděn Vladimír Mandík, předseda Místního národního výboru v Koubalově Lhotě (okres Příbram). Z vraždy byli ihned obviněni místní sedláci Václav Junek (nar. 1906), Alois Lacina (nar. 1904) a Karel Máša (nar. 1905). Navíc jim bylo přičteno k tíži, že se „spolčili navzájem k pokusu o zničení a rozvrácení lidově demokratického státního zřízení a společenského řádu republiky“.

Již 9. 3. 1951 vynesl Státní soud v Praze (1) nad všemi rozsudek smrti, který o 5 dní později potvrdil Nejvyšší soud. (2) Za další 2 dny byla poprava vykonána. (3)

Do registru smluv vložily jednotlivé krajské úřady (bez Prahy) přes 140 tisíc smluv za téměř 450 miliard korun. U téměř každé sedmé – konkrétně šlo o 18 120 smluv – nebyla uvedena cena. 

Obchodní tajemství platí pro obchody mezi soukromými firmami, nemůže platit je-li jednou ze stran veřejná instituce. Pokud na obchodním tajemství firma trvá, nechť neuzavírá smlouvu s veřejnou institucí. Solidní firma nemá důvod utajovat ceny, které jí zaplatila veřejná instituce, jinak se vystavuje podezření z nekalého jednání.

ACR logoV roce 1995 zjistila inspekce MO ve Slaném, kde byla umístěna raketová brigáda se třemi oddíly, že ani jeden voják neuměl odpálit raketu, tedy ochrana vzdušného prostoru nebyla zajištěna?! Můžeme jen spekulovat proč to mohlo dojít tak daleko a doufat, že je to dnes lepší...?!

* * *

Tento text mi poslal neznámý člověk:  Kolují různé fámy o naší armádě, posílám zajímavý článek, který vysvětluje jakou modernizaci česká armáda plánuje a potřebuje a proč. Česká armáda dnes neumí ani využít případnou pomoc spojenců, nemůže přepravit bezpečně vojáky kam je potřeba a podporovat je tam účinnou palbou, její děla nedostřelí dost daleko a neumí zachytit a zneškodnit nepřátelská letadla nad českým územím. Česká armáda se také chce zbavit závislosti na ruské technice, chce se odrazit ode dna a vyplout na hladinu. Vojáci nás budou chránit i noži a zuby a nehty, ale se zbraněmi jim to půjde líp... https://www.armadninoviny.cz/klicove-modernizacni-projekty-armady-cr.html  - 19.6.2018 cituji z článku:

V současné době Armáda ČR nemá schopnosti, jak absorbovat spojeneckou pomoc na českém území. „Absorbovat“ znamená organizovat pozemní (silniční a železniční) a leteckou dopravu spojeneckých sil na (nebo přes) naše území, zajistit ubytování, potraviny a sociální zázemí pro tisíce aliančních vojáků, zajistit ostrahu spojenecké techniky a základen, zajistit pohonné látky a maziva, poskytnout servis, munici atd. atd. 

Wonka PavelDne 10.května jsem zaslal ředitelce ÚDV žádost o informace ve věci trestního oznámení Jiřího Wonky ze dne 10.10.2012 (nebyl nikým vyrozuměn o výsledku svého trestního oznámení). Šetření trvalo 2 roky a 2 ½Wonka Pavel mrtev měsíce. Dne 18.května mi paní ředitelka odpověděla mj.:

… Věc byla uzavřena se závěrem, že na panu Pavlu Wonkovi, nar. 23. 1. 1953, zemř. 26. 4. 1988, nebyl spáchán trestný čin. Vzhledem k tomu, že šetření probíhalo v režimu trestního řízení, není možné Vám poskytnout dokumenty z vyšetřovacího spisu.

S přáním pěkného dne

plk. PhDr. Eva MICHÁLKOVÁ, MBA

ředitel úřadu