Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 23.05.2018 23:36
  As soօn as I detected tһis internet site I wеnt on reddit to ...

  Read more...

   
 • 23.05.2018 22:50
  Znal jsem pana Altnera z doby, kdy se skryval ve Svycarsku. Byl ...

  Read more...

   
 • 23.05.2018 09:32
  devoted to her principles, civic responsibilitie s and to her ...

  Read more...

   
 • 22.05.2018 17:48
  Právě jsem prohrál po více než šesti létech soudní spor s ...

  Read more...

   
 • 21.05.2018 16:14
  POSTRÁDÁM MINUSY HODNOCENÍ NAPŘ. -4 při ZMÍNCE O VLASOVCÍCH ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:15
  Další poznatek je, že muži vychovaní v rodinách podpapučových ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Z naší korespondence

Fortyn Karel

Dopis ministru zdravotnictví MUDr. Svatopluku Němečkovi (27.2.2016) – Odpověď MUDr. Martiny Novotné, ředitelky odboru zdravotních služeb MZ (1.4.2016 – poštou došlo 19.4.2016) - Dopis ministru zdravotnictví Mgr. Adamu Vojtěchovi (10.1.2018) - Odpověď prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc, Ph.D. náměstka ministra pro zdravotní péči (19.2.2018) – Odpověď MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D, MPH, ředitelky kanceláře WHO v ČR (5.5.2016)

… devitalizace je „Non lege artis“ - nevyzkoušená“. Lež jako věž. Tragické rozhodnutí pro třicet tisíc pacientů ročně, kteří umírají na lékařskou pýchu! Lékaři nejsou obyčejní lidé. Oni pacienty nezabíjejí. Jen je nechávají zbytečně umírat. Na celém světě. Tolik pacientů, co oni nechají umírat, nepadlo ve válkách na celém světě a v celé historii. …

MUDr. Karel Fortýn objevil a úspěšně aplikoval metodu devitalizace už před více než šedesáti roky. Dnes je tato metoda zakázána a zbytečně tak umíraly a stále umírají miliony lidí po celém světě. Její spolehlivost a účinnost byla prokázána nejen dr. Fortýnem, ale i pokusy nařízenými MZ. To se neočekávaných výsledků zaleklo a metodu zakázalo lékařům používat v rozporu se zásadami WHO. Lékař smí použít jakoukoliv metodu pro smrtelně nemocného pacienta, pokud má jeho souhlas a všechny dosavadní metody léčby selhaly. Dobré je jen co je drahé. Co je levně a účinné se zakazuje. Dnes tato metoda zachraňuje život pouze zvířatům…

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Pavel Majer vedoucí projektu, Zdeněk Holomský ředitel, Lukáš Tenora výzkumník...

 

Brno Pojdme Se Neurazet plakat 260518Petici proti podněcování k násilí a k nenávisti můžete podepsat ZDE

Umění, které využívá nízkých pudů, emocí a s nimi hrozících manipulací s veřejným míněním, přestává být uměním. Pluralitě názorů neslouží, zvláště při dnešním stavu naší společnosti. Požadavek zrušení představení není proto cenzurou, ale hlasem zdravého rozumu lidí, kteří si ho ještě dokázali zachovat.

 

Jan Šinágl, 22.5.2018

Altner SobotkaDobrý den,

Zasílám pro informaci prohlášení dědiců k poslední rétorice ČSSD a zejména k prohlášení místopředsedy ČSSD Martina Netolického, který v rozhovoru pro HN k pohledávce za ČSSD mimo jiné uvedl: "V tuto chvíli ho nebereme jako závazek. Dědické řízení ještě neskončilo, zatím je to odkladná položka". Uvedený rozhovor byl v článku pod názvem "ČSSD odmítá prodat Lidový dům“. Stamilionový dluh dědicům advokáta Altnera podle místopředsedy Netolického „zatím počká".

 

Děkuji

 

Patrik Altner

21.5.2018 

Bata Tomas a Jan… Oči veřejnosti se stále více obracely k Baťovi, jehož Zlín byl pohádkovým ostrovem s plnou zaměstnaností v moři nezaměstnanosti. „Když Baťa zvládl krizi ve Zlíně, proč bychom ho neměli oslovit, aby to samé udělal s republikou?“, bylo slyšetbabis Budujeme stat pro 40 milionu všude. … Pravicové strany, lidovci, národní socialisté, agrárníci viděli v Tomášovi zachránce před posilujícími levicovými stranami a komunismem, vedle nezaměstnanosti. … Když se chtěl předseda Průmyslového svazu dr. Hodač chlubit Baťou, předseda sociálních demokratů Hamplm mu řekl: „Pozor, Baťu vynecháte, milý příteli… Baťa s ostatními nelze srovnávat… Podívejte se: Vy průmyslníci jste pokročili o 50 km, sociální demokraté o 200 km, , ale Baťa je před námi o 1000 km…“ … Politici přicházejí jeden za druhým za Baťou a říkají: „Pane Baťa nevíme… Znáte cestu s této situace?“ – „Ano. Je to práce.“ JAB: „Mohou rozumět práci ve smyslu Bati? Pro ně je práce, když hovoří v Parlamentu, nebo na shromážděních přísahají na boj proti opozici. Práci, která slouží, vůbec nerozumějí. Jsou schopni ji jen obdivovat … když ji uděláš.“

* * *

Příkladem, který Bat'a poskytl světu, je důkazem, že kapitalismus může být proveden jinak. Vědomí o třídách, třídní nenávist a třídní boj jsou koncepty, o kterých pracující ve Zlíně nikdy nevěděli. V organizaci Bat'a měli všichni zaměstnanci z vedení i v dílnách stejný význam a zájem. Tento zájem měl za cíl získat co možná nejširší produkci kvalitních výrobků za nejnižší možnou cenu (systém, který by mohl být použit v rámci vlády k tomu, aby co nejúčinněji nabízel ty nejlepší služby).

Politika a obcan

Je třeba změnit volební zákon, zneužívající svobodnou volbu občana a nahradit vychytralé a všehoschopné „politiky“ odpovědnými a schopnými osobnostmi. Nepochybuji, pokud by byla postavena nová věznice, z řad polistopadových politiků a na ně napojených struktur, by byla jistě zcela zaplněna a jejich ničím nezasloužený majetek, by byl významným příspěvkem do státního rozpočtu! J.Š.

* * *

Lidi zamyslete se nad tímto: Naše ústava prohlašuje, že politický systém státu je tvořen volnou soutěží politických stran. Dokonce dává těmto politickým stranám svobodu, aby si stavěly kandidátky do voleb, dává jim peníze za získané hlasy, uznává jimi navržené stranické kandidáty, za jistých nenáročných okolností po volbách za zástupce lidu v nejmocnějším státním orgánu. Vzpomeňte, že je možné a nanejvýš tragické, dojít touto cestou k hromadě přes 100 milionů mrtvol, jak se to podařilo Adolfovi. A vzpomeňte, proč se menší hromady mrtvol podařilo navršit mnoha dalším předsedům politických stran.

Destinnova Ema fotoByl to sen, a v jeho chvění smrt měla přijít dřív než probuzení. ED, 1898

„To stávala Destinnová, měníc knížecí dceru Krokovu opět v neohroženou vlastenku a v část toho zbožně jásajícího množství, uprostřed ostatních zpěváků v popředí jeviště a svým líbezným hlasem pěla s námi všemi prostá slova Tylova i melodii Škroupovu, při čemž nám všem vírou, nadějí i láskou srdce usedala. S těmi nejvzrušenějšími chvílemi našeho domácího odboje, s těmi květnovými divadelními slavnostmi roku osmnáctého, s tím vším, co bylo tehdy tak svaté, co je dnes tak zevšedňováno stranickými hádkami a co bude v budoucnu kus naší národní nesmrtelnosti – s tím vším je navždy spojen i ten sladký, stříbrný hlas největší české pěvkyně i ta památka toho horoucího srdce českého...“ Jaroslav Kvapil

Poprvé úspěšně vystoupila v roce 1898 na scéně berlínské Krollovy opery opět jako Santuzza v opeře Sedlák kavalír. V roce 1901 zpívala Destinnová na Wagnerovských operních slavnostech (Bayreuther Festspiele neboli Richard-Wagner-Festspiele) v roli Senty v opeře Bludný Holanďan a byla bouřlivě oslavována. Roku 1904 zpívala v premiéře Leoncavallovy opery Roland z Berlína, ve stejném roce v německé premiéře Smetanova Dalibora. V roce 1906 zpívala v Berlíně v opeře Salome od Richarda Strausse. Následovaly výstupy v dalších rolích jako Carmen, Valentina, Mignon, Elisabeth, Selika a Destinnová se stala primadonou berlínské opery, v níž vystoupila v padesáti úlohách během deseti let. Roku 1905 debutovala v londýnském operním domě Covent Garden v titulní roli Pucciniho Madam Butterfly. Zpívala i další role, např. roku 1909 v premiéře opery Tess od d’Erlangera. V Londýně působila až do roku 1914 a znovu od r. 1919.

LN KO Cermat a Hus 030518Dne 3.5.2018 13:43 hod. odeslána žádost o informace.

Dne 03.05.2018 v 19:25 Zíka Jiří napsal(a):

Vážený pane Šinágle, v reakci na vaší žádost přikládám svoji reakci na článek pan Olivy. Na vaše otázky odpovídám:

MM cernyMartin Michal neoprávněně užíval titul JUDr. Používal jej několik let ve svých osobních dokumentech, v pracovních vztazích a v soudních sporech. Několikrát se pokoušel získat finanční odškodnění od lidí, kteří toto jeho neoprávněné užívání titulu veřejně zmínili.

PČR potvrdila, že Martin Michal (MM) nenavštěvoval žádnou školu v ČSSR, která by mu mohla tento titul vydat. Titul JUDr. se u jeho jména objevuje již v roce 1994, kde je uveden jako součást prezentace jeho osoby v obchodních vztazích při zakládání firem. Vesměs skončily v úpadku, resp. zkrachovaly. Titul JUDr. se objevuje i v jeho občanském i řidičském průkazu, na pracovních smlouvách i v registru firem. V médiích i v bulvární knize „Lesk a špína showbyznysu“ ovšem zamlčel, jakou školu, která mu tento titul vydala, vystudoval. Nakonec se po zmiňované Karlově univerzitě přiklonil v médiích k politické škole SNB ve Vokovicích. S tímto tvrzením narazil na nepřekonatelnou zeď nemožnosti. Několikrát veřejně zmínil a tvrdí, že jeho bratr emigroval do Německa a on, aby nemusel vstoupit do KSČ, odešel od armády. Škola SNB byla politická škola výhradně jen pro příslušníky armády a policie. Studovat tuto školu a mít bratra v emigraci proto samozřejmě nepřicházelo vůbec v úvahu.

CAK Ortman Vanova 230418Na fotografii vlevo výsledek "šetření" stížnosti na advokáta JUDr. Jaroslava Ortmana?! Opět ztráta času občana, který si právem stěžoval. To, že advokát nevystavil řádnou položkovou fakturu svému klientovi, jaksi Kontrolní rada ČAK zcela pominula, přitom šlo právě o to. Vše se svede na prekluzi a „karavana jede dál“. Další advokát unikl zaslouženému potrestání. Advokát zaplatí poplatky komoře a to viditelně stačí. Může směle „vystřílet i školku“, vše mu bude odpuštěno, pravda jen některým. JUDr. Petr Kočí, Ph.D. by mohl vyprávět – jeden z nejlepších advokátů co jsem dosud poznal a že jich bylo!

Komunismus krizovka„Nevybudují-li zavčas vnitřní strukturu Evropy jako jediné politické entity demokraté, začnou ji budovat jiní a demokratům pak zbudou jen oči pro pláč. Démoni, kteří tak neblaze poznamenali dosavadní evropské dějiny – aKomunismus citát nejhůř ve dvacátém století! – čekají na svou chvíli. Zapomenout na ně kvůli nějakým fondům, kvótám a tarifům by byla tragická chyba.“ Václav Havel: Evropa jako úkol, Cáchy, 1996

Rozdíl mezi českými a ruskými komunisty je velký. Komunistická ideologie u Rusů podepřená obrovským násilím ať už desetiletou genocidou v Afganistanu, dvojí v Čečně, přepadením Gruzie, východní Ukrajiny, Krymu, obsazení patnácti států kolem celého SSSR,  střední a východní Evropy atd. Tato neustálá potřeba rozšiřovat svůj prostor, Lebensraum, pochází z doby, kdy první východní Slované byli po staletí vystaveni permanentnímu násilí kočovných kmenů.