Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 13.10.2019 16:59
  O kom se u nás nemluví. „První povinností vlády je chránit ...

  Read more...

   
 • 13.10.2019 16:57
  I za normalizace jsme to dokázali. 200.000 tisíc. Tolik se ...

  Read more...

   
 • 11.10.2019 14:46
  Někdy mě ty emoce, v tomto případě pláče, připomínají průvod ...

  Read more...

   
 • 10.10.2019 18:20
  Budování bez morálních základů buduje vždy jen zkázu.

  Read more...

   
 • 10.10.2019 18:17
  Dnes se dá říci, že hodně věcí komunisté "vybudovali" verbálně.

  Read more...

   
 • 08.10.2019 16:45
  Náš národ je bez paměti a bez zájmu. Hlavně, že je co ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

… Osobně jsem hovořil s předsedou Krajského soudu v Brně JUDr. Bořkem , když nastoupil do funkce předsedy soudu, ohledně povinnosti soudu pořizovat zvukové nahrávky ze soudních jednání a bylo mi předsedou Bořkem sděleno, že soudy nedisponují nahrávací technikou což v reálu doložitelně není pravdou. …

Dokument je velice zajímavý a rovněž okolnosti, které vedly k jeho vzniku a které provázely jeho snahy o veřejné promítání. Sleduje případy zatčení aktivistů z EU v Srbsku – na příkaz čínského režimu.

Zveme zástupce médií k oficiálnímu předání „Petice za ukončení genocidy následovníků metody Falun Gong páchané čínským režimem“, kterou podepsalo přes 49 000 českých občanů, Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Petiční archy budou předány místopředsedovi Petičního výboru PS panu Františkovi Elfmarkovi dne 16. 10. 2019 ve 14 hod. v Poslanecké sněmovně ve Státních aktech.

Vzhledem k tomu, že v Petičním výboru PS (dále jen Výboru) došlo k obstrukci s vyřízením petice, která byla předána již v červnu 2018, dojde k opětovnému předání petice. Zde jsou fakta o průběhu (ne)vyřízení petice:

Petice (38 789 podpisů) byla předána předsedkyni Výboru 13. června 2018.

Dopis Zpravodaji městské část Brno-střed

Vážená redakce, přijměte  pár postřehů svého čtenáře z Brna.  Posílám Vám opis, který jsem poslal do Rovnosti, protože však tento list však zásadně nereaguje na dopisy svých čtenářů, myslím si, že Vás bude zajímat, co si myslí občan o poměrech ve Vašem  okrsku. S potěšením jsem zjistil, že v pasáži  Moderna se už blýská na lepší časy.

Vážení,

pro případ zájmu Vám zasílám své vyjádření k rozhodnutí Ústavního soudu ČR v kauze Lidový dům, který usnesením ze dne 8.10.2019 odmítl podanou ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2019, č. j. 33 Cdo 2994/2016.

------------------------

K rozhodnutí Ústavního soudu sděluji, že jsem přesvědčen, že bylo porušeno právo na zákonného soudce při rozhodování na Nejvyšším soudu ČR, byť se s tím Ústavní soud neztotožnil. Jsem toho názoru, že pokud by naším dlužníkem nebyla vládnoucí politická strana, pravděpodobně by to dopadlo jinak.

Můj otec, JUDr. Zdeněk Altner, dlouhých 16 let bojoval za své nároky proti vládnoucí politické straně, aby se v této zemi nevyplatilo sebemocnějšímu subjektu nedodržovat smlouvy, bohužel poslední vývoj v této věci dle mého přesvědčení ukazuje, že mocní v této zemi dodržovat smlouvy nemusí.

JAB Euro 2019 2Euro Souvenir bankovka SVIT – Náklad 10.000 ks – cena 3,-Euro – Místo a termín prodeje jsou v přípravě.

Vše začalo článkem zveřejněným  po půlnoci 26.11.2018 - Promiňte, ale nyní se nepodepíšu, už zase mám strach…

Ráno jsem odjel na soud do Mělníka (informoval termínový kalendář tohoto webu). Dopoledne se vloupal do mého domu soudní vykonavatel aniž by vyčkal mého příjezdu. Při „dluhu“ za svobodu slova cca 800.000,-Kč mi zabavil všechny počítače za pár tisíc korun, dražší věci ho nezajímaly. Poté se web na několik dní odmlčel než jsem našel nouzové řešení a mohl pokračovat ve své práci. Vyrozumění PČR Praha, SKPV, 1. oddělení hospodářské kriminality ze dne 7.10.2019 na devíti řádkách, takřka po roce, se komentuje samo…

Předběžné opatření zamítnuto a odmítnuto. To myslí soudkyně vážně? V dokumentu jsou zvýrazněny nejdůležitější body. K bodu 1 a k bodu 2 - jak je možné, že matce vždy soudkyně odpustí 10.000 Kč kauci a tátovi nikdy? Co má ještě táta udělat, aby se mu dostalo spravedlnosti a zachránil své syny? V posledním návrhu soudkyně napsala, že má matka příjem 12.000,-Kč, že ji sponzorují její rodiče a soudkyně jí kauci odpustila. Když stejné napíše táta, soudkyně mu napíše, že svá tvrzení neosvědčil??? Do nebe volající diskriminace. Zneužití funkce veřejného činitele, lhostejno zda z hlouposti, nenávisti či jiných důvodů.

Chramostova VlastaOsud paní Chramostové mě připomíná osudy dvou žen. Paní Marty Kubišové, které také komunisté zakázali její tvořivé umění předávat lidem a která podobně potom, čemu se říká „sametová revoluce“,  jako zesnulá herečka se dokázala vrátit mezi nás a po dlouhou dobu připomínat všem, že násilí a tupá poslušnost nepatří mezi slušné lidi.

Ta druhá žena, která velmi dlouho už není mezi námi, ale po převratu se na nějakou dobu na padesátikorunových bankovkách mezi nás vrátila je svatá Anežka Přemyslovna. Ale pozor! Po nějaké době současný režim nám ji vzal, aby nám nepřipomínala svůj ctnostný a statečný příkladný život.  Kdyby to udělali komunisté, bylo by to přirozené, ale že se tak stalo za tak zvané demokracie, je vidět, že zde vládnou síly, které do demokracie nepatří.

... S tímto zdrcujícím hodnocením však nesouhlasí současná ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová. Proti rozsudku podala stížnost pro porušení zákona, a to navzdory tomu, že Štefan Šulovský v roce 1998 zemřel. Podle ministryně je třeba se kauzou zabývat proto, že odsouzený „pouze uplatnil právo na svobodu svědomí zaručené v ustanovení § 15 odst. 1 Ústavy ze dne 9. 5. 1948“. Nejde tedy jen o zapomenutý, 66 let starý kriminální případ, ale o aktuální výklad základních občanských práv a svobod. ...

* * *

Senát Nižšího vojenského soudu v Brně pod vedením JUDr. Miloslava Kyselky poslal dne 28. září 1953 na dva a půl roku do vězení Štefana Šulovského (nar. 1924), protože „odmítl převzíti zbraň a odvolával se při tom na náboženské přesvědčení, že je Svědek Jehovův. Poučování, vysvětlování a přesvědčování obviněného jeho představeným zůstalo bezvýsledné.“

Soud dospěl k závěru, že (citováno doslova) „vojenské cvičení jako součást branné povinnosti uložené ústavou naším občanům je nejčestnější občanskou povinností jejíž plnění se dotýká obrany naší vlasti.Armáda má za úkol chránit naší republiku před útokem západních imperialistů, zajišťovat budování socialismu v naší republice a má také za úkol býti na stráži světového míru. ... Obviněný svým jednáním prokázal, že jsou mu cizí zájmy naší společnosti a že má záporný poměr k našemu společenskému zřízení a budování socialismu. Projevil se jako škůdce našeho zřízení a zařadil se mezi nepřátele našeho pracujícího lidu.“