Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 19.02.2019 18:19
  Pane Šinágle, navazuji na Váš článek o sněmu ANO a o projev p.

  Read more...

   
 • 12.02.2019 05:38
  V mém případě, je anonymita nutností a místo extrémního ...

  Read more...

   
 • 12.02.2019 05:26
  Ať mi nikdo nevykládá, že tohle se mi jen zdá, že je to ...

  Read more...

   
 • 04.02.2019 04:37
  To co jste napsal o nemožnosti nás Čechů si řešit problémy ...

  Read more...

   
 • 02.02.2019 15:51
  Z mé zkušenosti na vojně: Náš tankový pluk již v r. 1977 ...

  Read more...

   
 • 02.02.2019 15:48
  "Je v našem evropském zájmu, aby na kontinentu byli američtí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

MZV deskaJedná se o podněty, které byly lidmi, byť anonymně, odeslány. Přestože obsahují závažné a pravdivé informace, současné „vedení nevedení“ resortu je neřešilo.

Mluví se tam o agentuře práce, která byla zřízena cca před 15 lety, s bohulibou myšlenkou zajistit pro resort zahraničí obslužný personál mimo odborný ministerský. Nyní je to spíše umísťování a schovávání kamarádů a příbuzných...

Vrcholem bylo, když takovýto agenturní pracovník-politický poradce - Roman Vaigel, známý jako zlínský sociálně demokratický kmotr, se stal zaměstnancem Diplomatického servisu (DS) a rozhlašoval ve své nadutosti a pýše, že je předvoj ČSSD, protože tam bude dobrý zdroj do stranické pokladny. Ten také zorganizoval se svým "svazákem“  mladým členem ČSSD Pavlem Traubem vybavení bytu pro poslankyni Gajdůškovou za cca 250 tis. (byt poslankyně se připravoval v listopadu 2017 a užívala ho od prosince do letošního června), přičemž Poslanecká sněmovna hradila za poslankyni pouze kolem 20.000,-Kč měsíčně (Václavské náměstí 51). Za stejné prostory předchozí uživatel platil cca 35.000,-Kč. Co je ale zajímavé, platby při nákupu zařízení proběhly v hotovosti. To bylo pochybení, které JUDr. Škeřík řešil, ale dá se pochopit, že přiměřeně situaci, když Vaigel byl blízký tehdejšího náměstka a dnes státního tajemníka Staška a vše se dělo z jeho pokynu a souhlasu. (Neustále se točilo „Vaigel jede na Hrad“, má blízko k politickým špičkám, nechte to být nebo se popálíte...).

Zirovnicky Albert a vezni… Dokud nebude existovat trestní odpovědnost soudců za justiční zločiny (bez možnosti podmíněného propuštění, neboť tyto zločiny nelze ve vězení napravit „vzorným chováním“), budou české kriminály přecpané „oběťmi justiční zvůle“. Jmenované „autority“ bez odpovědnosti a bez termínovaného volení nikdy nebudou „autority“, ale na tyto posty se budou drát ti nejlínější absolventi právnických fakult…

* * *

Tak Vás opět zdravím, pane Šinágle, a díky za Vaši aktivitu směrem VSZ v Praze. Ač jsem si nemohl přečíst jejich zjevně nesvéprávné blábolení (což je již samozřejmé ze strany těchto pseudoautorit, mají-li konat „službu lidem“), asi bych neočekával jakoukoliv reakci. Jednoduše vraždu, za níž (proč?) jsem byl „očouzen“, dle mého názoru spáchal policajt a jeho DNA je na vražedné zbrani od roku 2002 „zamčeno ve spisu č.j. 48 T 2/2002 (MS v Praze), naštěstí v té části, kterou JUDr. Veronika Čeplová nezlikvidovala ani neztratila…

MZV deskaVážená paní ministryně,

nepatřím mezi osoby, které si libují ve stížnostech. Tak velké životní zkušenosti nemám. Ale jak sleduji Vaší politiku a současně se potkávám s realitou, musím tento krok učinit a informovat Vás o nepravosti na MZV týkající se platového zacházení a možná o daňového úniku.

Nastoupila jsem do pracovního poměru na MZV do 10té platové třídy, kde mi byl přiznán plat 21 840,-Kč. Byla jsem velmi ráda, že mohu pracovat na tak prestižním pracovišti i když peněz není mnoho, ale do budoucna se to zlepší. Jaké však bylo mé rozčarování, když na stejnou práci nastoupila jiná zaměstnankyně jako agenturní pracovník Diplomatického servisu (příspěvková organizace MZV), která vykonává stejnou práci, ale nástupní mzdu má 35.000,Kč + osobní příplatek ve výši 5 000,-Kč.

Moji drazí, obracím se na Vás s prosbou o rozšíření této zprávy o posvěcení kaple Neposkvrněného Srdce Panny Marie, kterou posvětí Otec kardinál Dominik Duka OP tuto neděli 23.9.2018 v 10 hodin Na Červeném Hrádku (u Sedlčan). Pan kardinál tak oslaví své 20. výročí biskupského svěcení, které obdržel v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové dne 26. září 1998 z rukou svého hradeckého předchůdce pana arcibiskupa Karla Otčenáška, spolusvětiteli byli pan kardinál Miloslav Vlk a tehdejší pan nuncius arcibiskup Giovanni Coppa.

Biskupské heslo pana kardinála Dominika je stále stejné: In Spiritu Veritatis = V Duchu Pravdy.

MZV deska

Aktualizováno: 

Pane Šinágle, děkuji za Váš a trvalý občanský postoj. Dovoluji si Vám poslat poznámky k situaci kolem MZV a jedné příspěvkové organizace...... je to jen pár myšlenek, ale dost výbušných:LN Skerik Ladislav 240918

Situace v Diplomatickém servisu (DS) byla zhodnocena komplexním auditem (provedeným GIA MZV) v lednu 2016. Zejména se jednalo o nedodržování zákonů a to - zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě – v organizaci nebylo zajištěno oddělení jednotlivých funkcí tak, aby nebyl žádný pracovní postup prováděn jednou osobou, ale naopak více vzájemně se kontrolujícími pracovníky. Zákon o finanční kontrole ukládá orgánu veřejné správy zajistit předběžnou finanční kontrolu plánovaných výdajů (předběžná finanční kontrola před vznikem závazku) a uskutečňovaných výdajů (předběžná finanční kontrola po vzniku závazku). Tato kontrola je v orgánu veřejné správy zabezpečena oddělením funkcí „příkazce operace“, „správce rozpočtu“ a „hlavní účetní“. Oddělení funkcí příkazce operace a správce rozpočtu není u ředitelky ekonomické sekce nastavena. Takto nastavený systém je v rozporu se zákonem o finanční kontrole. Zákon byl  ignorován celých 15 let!

Pes pachova stopaAdvokát Robert Cholenský zve všechny zájemce na zítřejší tiskovou konferenci před nadcházejícím veřejným zasedáním o návrhu na povolení obnovy trestního řízení jeho klienta Michala Šnajdra (tisková zpráva). Konference se uskuteční v Praze, v advokátní kanceláři Kláry Samkové (Praha 2, Španělská 6, pátek 14.září, 10:00 hod. J.Š.)

V případu samotném zatím žádné změny: skuteční únosci, Lorenc, Ševčík, Salvet, Zavadil a další, přijdou k soudu, pokud je vůbec jako svědky obeslal, normálně po svých, jako svobodní lidé, a tak také odejdou, zatímco nevinného odsouzeného přivede eskorta z Mírova. Soudkyně praví, že není důvod na rozsudku čehokoli měnit, vždyť o vině rozhodl jednoznačně policejní pes, načež se zase všichni v poklidu rozejdeme do svých domovů. Vyjma, pochopitelně, Šnajdra, ten si musí na Mírově ze svého trestu odsedět ještě cca devět let.

CopyrightJednoznačné hlasování Evropského parlamentu ve prospěch směrnice o autorském právu jasně ukazuje nezávislost na technologických gigantech

Dobrý den,

Evropský parlament dnes přehodnotil své červencové rozhodnutí a téměř 200 hlasy odsouhlasil návrh směrnice o autorském právu. Ta má zaručit implementaci řešení, které zajistí spravedlivé odměňování tvůrců, po kterém volají již několik let. Více informací od Evropského sdružení autorských asociací GESAC k dnešnímu schválení směrnice naleznete v přiložené tiskové zprávě:

Štrasburk, 12. září 2018 – Evropský parlament dnes přehodnotil své červencové rozhodnutí a téměř 200 hlasy odsouhlasil návrh směrnice o autorském právu. Ta má zaručit implementaci řešení, které zajistí spravedlivé odměňování tvůrců, po kterém volají již několik let. Evropské sdružení autorských asociací GESAC chce tímto poděkovat všem europoslancům, kteří v uplynulých měsících a letech neúnavně vyvraceli dezinformace a nepodlehli obrovskému tlaku, jenž na ně vyvíjela kampaň plná nekalých marketingových praktik vedená technologickými giganty.

Nevyužité vstřícné gesto od České chirurgické společnosti - MUDr. Karel Fortýn prováděl devitalizace nádorů u lidí po 44 let a u zvířat po 30 let!

* * *

CO BY MĚL MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR VĚDĚT:

Asi před 3 lety jsem navrhoval městu obnovit systém inspektorů pořádku a hovory s občany. Pan primátor mi odpověděl, že oni to mají zařízeno jinak. Neměli.

1. Inspektoři veřejného pořádku:

Inspektor veřejného pořádku chodil celý den po městě, zapisoval závady pořádku, na místě zjednával nápravu a měl pravomoc udělovat pokutu za porušování pořádkových opatření, například vjezd auta na chodník, braní vody z potoků v době zákazu, atd. A namístě nechal odstraňovat závady městskými podniky (odvoz černých skládek, rozbité dlaždice na chodnících a p). Pro takové účely by měla radnice smlouvy s řemeslníky, kteří opravy prováděli na objednávku inspektorek. Práce inspektorek by mohly vykonávat pracovnice místních částí ve svých obvodech, ve svých pracovních dnech a mimo úřední hodiny. Měly by pracovní uniformy, aby je poznali občané a „napotkání“ by též přijímaly návrhy, nápady a stížnosti občanů. Ty by pak předávaly pracovníkům radnice. O tomto předání i o výsledku by pak informovaly občany.

YustitiaHésioda z Askry: "Vždyť spravedliv být, to neštěstí nosí."

Úpadek naší normotvorby je dlouholetým a tíživým problémem, který si mnozí slušní občané začnou uvědomovat až tehdy, kdy se potřebují opřít o právo jako o „hradbu obce“ (Hérakleitos z Efesu). Náhle totiž nejprve s údivem a posléze i s hrůzou zjišťují, že platné právo je spíše ruinou, která poskytuje útočiště zlodějům a lupičům a mezi jejímiž rozvalinami kvílí vítr.