Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.02.2020 10:23
  Sarkasticky můžeme říci, že Hitler není dnes glorifikován ...

  Read more...

   
 • 17.02.2020 10:11
  Pracoval jsem v klášteře Želiv jako ošetřovatel chronických pacientů ...

  Read more...

   
 • 16.02.2020 13:12
  Název BOHEMIA je vhodný. Zní mezinárodně a mimo to jde o starý ...

  Read more...

   
 • 12.02.2020 06:13
  Vždy jsou to pouze řeči. Sice skvělé a významné. Ale ti co u ...

  Read more...

   
 • 07.02.2020 10:25
  O tom to v Česku je. Vy si říkejte co chcete a my si budeme také ...

  Read more...

   
 • 04.02.2020 21:22
  Umělecké dílo i řemeslně dokonale provedené, důstojně nahradí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

Neprojdou pesTakovou „cenu“ mělo nepovolené opuštění komunistického Československa v roce 1982.

Dne 24.10.2019 jsem napsal žádost o informace Okresnímu soudu v Berouně. Dne 4.11.2019 bylo mé žádosti vyhověno. Rozsudek byl vynesen dne 6.4.1983 v Berouně. Rehabilitován jsem byl dne 11.10.1990. Zajímavý je také záznam mého trestního rejstříku ze dne 2.12.1982. Dnes mám opět čistý trestní rejstřík. Doufám, že jej budoucnost dalšího „znečišťování“ ušetří. J.Š. 

V trestní věci (údajného domácího násilí po odchodu manželky ze společné domácnosti) byly všechny moje námitky Hankovou zamítnuty (nesprávné složení senátu, nezákonnost soudce a nesprávnost protokolace z hlavního líčení) a odvolací Krajský soud jí to minulý týden potvrdil.  Takže naděje na spravedlivý proces pohasly...

KU Balaban anonym 011119V pátek 1.listopadu jsem obdržel další závažný anonymní dopis z Prahy, takřka po roce. Z úvodu: … ale to, co přišlo po opakovaném diskusním sporu o prezidentovi a vyznamenáních mne však šokovalo… Jak je možné, že 30Balaban Milos CSSD let poté, se zjevují komunistické nomenklaturní kádry s vlivem na naši mládež. Jak je možné, že se jim umožňuje využívat svých propagandistických dovedností získaných v komsomolské přípravce a v politickém aparátu komunistické armády. Jak je možné, že jim to prochází… Jak je možné, že mají vliv na naši politickou scénu… Nu řada významných lidí dojela na úplně jiné problémy, třeba placení daní… možná na ně dojede i zmíněný komsomolec.  Celý text dopisu vlevo. Životopis Miloše Balabána.

Pokud se toto děje na Karlově univerzitě, která by měla být mravně a morálně nejvýše, jde o alarm nejvyššího stupně. Jsme už tak daleko, že si toto nebezpečí vůbec neuvědomujeme? Až se nám vrátí staré pořádky, bude pozdě. Věčně za naši svobodu nebudou umírat vojáci jiných zemí. Demonstrovali jsme snad před 30 lety jen za supermarkety, auta a dovolené?! Připomeňme si slova o kázni a odpovědnosti režiséra Otomara Krejči!

Mediace avers Petr BazgerJustice jinak, než ji známe. Psychologický román o tragédii, vině i odpuštění.Mediace QR kod

„Jediná mně známá kniha na dané téma v celosvětovém měřítku seznamuje čtenáře s jiným pojetím spravedlnosti v systému justice. Klade si jiné otázky. Ne jak by měl stát potrestat viníka, ale kdo je za co zodpovědný, jak se k tomu postaví a jak napraví to, co způsobil,“ říká autor, který v knize zúročil vlastní zkušenosti z kariéry probačního úředníka. Nabízí tak ojedinělý pohled do zákulisí justičního systému včetně mediačních postupů, které jsou obvykle zahalené principem mlčenlivosti.

Dne 9.10.2019 jsem poslal žádost o informace k rukám starostky ČOS Hany Moučkové, čerstvé nositelky medaile za zásluhy prvního stupně. Stejného dne mi odpověděla – viz korespondence níže a následná ze dne 29.10.2019 od Kateřiny Pohlové. Ani za 30 let od Listopadu 89 nemá ČOS přehled o obětech svých členů za nacismu a komunismu. Zdá se, že ani vůli jak ona sama, tak instituce, které to mají v popisu práce. Drtivá většina obětí nacismu a komunismu, která se aktivně zapojila v odboji, musela být členy Sokola, Orla, Skauta a Junáka.

Na základě usnesení minulé vlády se v letech 2017 a 2018 zvyšovaly tarifní platy lékařů i dalších zdravotníků pracujících ve státních nemocnicích vždy o 10 %. Další obdobné 10% zvýšení platových tarifů slibovala původně vláda i pro rok 2019, avšak tentokrát svůj slib nedodržela. Nařízením vlády byly od 1. 1. 2019 zvýšeny tarifní platy o 7 % pro lékaře v platových třídách 11-13 a o pouhá 2 % pro plně kvalifikované lékaře v platových třídách 14-16. Zatímco pro lékaře tak bylo letošní navýšení tarifů žalostné až urážející, sestry jsou na tom výrazně lépe. Všem sestrám vzrostl tarif o 7 % a navíc sestry ve směnném provozu by měly každý měsíc dostávat dalších 5000 Kč ve formě příplatku. Tímto krokem se ministerstvo zdravotnictví pokusilo rozdělit lékaře a zdravotní sestry a zabránit tomu, aby jejich odborové organizace spolupracovaly při prosazování oprávněných zájmů zdravotníků zaměstnanců.

Usnesením Okresního soudu v Náchodě ze dne 16. října 2019 byl rehabilitován Pavel Wonka, a to ve vztahu k věznění od 5. do 26. dubna 1988, kdy v královéhradecké věznici zemřel.

Nyní se Okresní soud v Trutnově vrací k jeho kauze z roku 1981, kdy byl původně odsouzen za to, že dne 26. května 1980 násilně vnikl do bytu své tchyně.

V roce 1986 se Pavel Wonka po letech právních bojů domohl obnovy řízení, když prokázal, že tchyně v předmětném bytu již řadu let nebydlela a v roce 1977 se odtud odhlásila z trvalého pobytu. (Naproti tomu Pavel Wonka byl v bytě hlášen od roku 1976.) Tím se řízení dostalo do fáze, kdy bylo zapotřebí znovu rozhodnout o podané obžalobě.

Birner JanaManželé Rolf a Petra Simonovi z východoněmeckého Wallhausenu se cítili šikanováni místními úřady, a proto se chtěli dostat do Spolkové republiky Německo. Zvolili cestu přes Československo.

Plán však skončil fiaskem 16. května 1982 večer. Bdělí pohraničníci oba manžele zadrželi u obce Doubrava (okres Cheb) i s jejich devítiletou dcerou Janou a osmiletým synem Michaelem. Po nevlídném zacházení byla celá rodina následující ráno předána východoněmecké STASI, která zařídila rodičům vězení a dětem dětský domov. (Podle dcery Jany to byl „den, který zničil naši rodinu“.)

A fiaskem a slzami skončil 4. září 2019 také návrh žijících členů rodiny (otec Rolf v roce 2016 zemřel) o soudní rehabilitaci.

Chebský soud totiž došel k závěru, že rodina se „primárně“ dopustila trestného činu vniknutí na území republiky, a na to se zákon o soudní rehabilitaci nevztahuje. Skutečnost, že k vyhoštění došlo i kvůli přípravě trestného činu opuštění republiky (na což se zákon o soudní rehabilitaci vztahuje), pokládali chebští soudci za nepodstatné.

Plasil VladimirZa MsP na můj podnět k rukám ministryně JUDr. Marie Benešové (23.6.2019) odpověděl dne 25.10.2019 Mgr. Jan Převrátil, ředitel odboru dohledu a kárné agendy - po 4 měsících: „Postup soudního exekutora v předmětném řízení odpovídá zásadám vedení exekučního řízení …“  Stejného dne jsem odeslal druhý podnět po druhém odsouzení prezidenta ČEK JUDr. Vladimíra Plášila…

Cituji deník PRÁVO 19.9.2019: „Odvolací soud se naprosto ztotožnil s názorem soudu prvého stupně, že na straně žalovaného došlo k bezdůvodnému obohacení,“ sdělil ve středu předseda senátu Lubomír Velc. Prezident Exekutorské komory si vybral tu špatnou stranu, čímž se v zásadě vysmál poctivým exekutorům.

YustitiaNEPADNEŠ PŘED NEPŘÍTELEM, ALE DEN VÍTĚZSTVÍ NEUVIDÍŠ ….

… I v dnešní době pokračuje tragédie lidí, schopných nejvyšších a nejvznešenějších citů, ale žijících ve vzájemném nedorozumění. Zůstávají neteční vůči krutosti, připraveni tyranizoval slabé a bezmocné, aby sloužili jejich zájmům.

Již britský filosof Beertrand Russell s lítostí potvrdil, že se musel často dívat na situace, kdy lidem příliš nezáleželo na vlastním přežití nebo své rodiny jako na zničení svého protivníka.