Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2019 08:38
  Mnozí ohnuli páteř, ale mnozí ji také dokázali narovnat.

  Read more...

   
 • 15.07.2019 09:18
  Tomáš Pecina: Karel Gott byl po celá 70. léta symbolem ...

  Read more...

   
 • 08.07.2019 10:58
  V jednotě proti Babišovi jako za komunistů! Ten člověk musí být ...

  Read more...

   
 • 08.07.2019 09:06
  Na tom přece nemůže být nic až tak složitého, chce to udělat ...

  Read more...

   
 • 02.07.2019 18:24
  Vážený pane, děkuji Vám i za projev důvěry, s pochopením pro ...

  Read more...

   
 • 02.07.2019 18:17
  Vážený pane Šinágle, děkuji za Vaši obětavou práci a energii ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

My Dear Boy aversVe své knize MY DEAR BOY popisuji, jak můj otec Oswald „Valdík“ dostává od lékařů oddělení společnosti Bata Shoe potřebné dokumenty od lidí, které znal.My Dear Boy Joanie

Ano, vím o Janovi Baťovi, protože existuji díky Baťově pomoci mému otci. Táta, když navštěvoval Charles U. med school, pracoval v létě v Baťově zdravotnickém oddělení a navázal tam přátelství. V dubnu 1939, když potřeboval různé dokumenty pro nacisty, obdržel dopis od Jana A. Bati, který mu sdělil, že pro něho bude pracovat v Singapuru. Později odjel na lodi SS Chenonceaux se skupinou skutečných Baťových zaměstnanců. Táta měl štěstí, že nezůstal v Singapuru a odjel do Číny, protože Japonci  později bombardovali tamější nemocnici.

Wonka Pavel studentO tom, kdo bude soudit Pavla Wonku, zatím není rozhodnuto. Ale už víme, kdo bude na Vrchním soudu v Praze rozhodovat o místní příslušnosti. Je to senát podWonka Pavel smrt vedením JUDr. Jana Sváčka.  

Lubomír Müller 25.3.2019

* * *

Proč se roky mlčí  o českých  komunistech, kteří podepisovali rozsudky smrti? Jejich činy jsou, dle zákona, nepromlčitelné! Bude se o nich mlčet dál a i o dalších zločincích žijících mezi námi nepotrestáni za zločiny proti lidskosti? Na bývalého předsedu vlády Lubomíra Štrougala podala SRN trestní oznámení za to, že je vinen smrtí německého občana na hranicích. Všechna média mlčí jako za totality. Zato se mohou přetrhnout v mediální štvanici na premiéra ČR, jako by to byl ten největší zločinec, ohrožující vše a všechny a který může za vše?! Každý v této zemi, kdo se postaví zkorumpovanému „deep state“, musí počítat, že bude pronásledován – tím více, čím více bude mocensko-korupční struktury ohrožovat.

Rovný a rovnější, aneb chráněné zločiny

Velmi chválím úsilí novinářů paní Slonkové a pana Kubíka. Jakákoliv zvrhlost či násilí kohokoliv na druhé bytosti je trestuhodná a nemůže ji zastavit jakékoliv slibování, či přísahání na bibli o mlčenlivosti. Podobně by měli tito novináři začít pátrat proč se roky mlčí  o českých  komunistech, kteří podepisovali rozsudky smrti, ačkoliv jejich činy jsou nepromlčitelné podle zákona. Nebo se bude o nich mlčet dál?

„Platforma evropské paměti a svědomí“ zveřejňuje snímky přes dvacet důstojníků a politiků s poznámkou, kolik který podepsal rozsudků smrti. Jsou skutky zvrhlých kněží horší nežli vraždy konané podle komunistických zákonů? Nejsou vinni čeští komunisté podobně jako němečtí nacisté, kteří se vymlouvali na tehdejší zákony?

VS CR Logo… O absenci výkonu státního dohledu nad činností soudních exekutorů, stejně jako o trestuhodné nefunkčnosti oddělení stížností Vámi řízeného Ministerstva spravedlnosti ČR mám dostatek dokumentů, které budu předkládat při soudním řízení, které jsem proti Vám i proti odpovědným osobám vyvolal.

Přirozenému právnímu pocitu se jeví každé právo jak špatné, odporuje-li pocitu spravedlnosti. Podle individuální situace má spravedlnost respektovat to, co jednotlivci přísluší a co je očekávatelné, nikoliv aby se zákon rušil, ale naplnil svým obsahem, upevňoval řád a pořádek.

… V roce 2018 uplynulo již sedmdesát let od roku 1948, kdy komunisté uchopili moc v Československu. O dva roky později byli řeholníci a řeholnice vyhnáni ze svých klášterů a byli „shromážděni“ do několika konventů, které se proměnily ve vězení. … Pokračujte v modlitbě za nás, tak jako my se modlíme za Vás. Hodně odvahy do všeho, co od Vás vyžadují každodenní zápasy…

* * *

Drazí přátelé,

v každé zemi světa se nachází hrstka mužů a žen, kteří žijí v ústraní, aby hledali Boha v záplavě událostí hlučných a nepokojných. V Evropě, i když křesťané jsou tu nyní v menšině, nejsou kontemplativní řeholníci vystaveni zvláštním obtížím. Víme, že na jiných kontinentech jsou války, pronásledování otevřené či skryté. Žijeme bezstarostně, aniž bychom o těchto skutečnostech příliš přemýšleli, poněvadž se aktuálně těšíme pohodlnému klidu.

Panel 01

7.4.2019: Poděkování kardinála Dominika Duky plk. v.v. Josefu Musilovi - 11.4.2019: Poděkování AP plk. v.v. Josefu Musilovi ze dne 11.4.2019

V den 80. výročí nacistické okupace nezapomínat připomínat také komunistické zločiny, které byly následkem našeho opakovaného selhání v minulosti, tedy i okupace nacistickým Německem. Ta připravila cestu dalšímu zločinnému systému s jehož následky se potýkáme dodnes. Je čas přiznat své chyby a selhání a ne se neustále vymlouvat na chyby a selhání druhých! J.Š.

* * *

Vážení spoluobčané,Panel 06

Výstava je příležitostí k zamyšlení nad tím, kam a ž vede politický systém založený na nenávisti a na lži i při krásných heslech o jednotě a míru, o blahobytu a sociální spravedlnosti, o novém člověku…  Je zároveň silnou výzvou a varováním, že ani dnes, v době technicky tak vyspělé, nás nic nezachrání, jestliže místo základním lidským hodnotám, lásce a pravdě, dáme průchod osobnímu sobectví a nenávisti v mezilidských vztazích.

Lze říci, že naše žití je plně v rukou „mocných“. Kdy budou zveřejněny všechny dokumenty z doby „normalizace“?

Sejnost FrantisekZakladatel občanské iniciativy vězněných osob s názvem Pankrácká výzva 2015 z 1.9.2015 a známý pražský advokát i vysokoškolský pedagog Mgr. František Šejnost svým nekompromisním postojem k porušování základních lidských práv a svobod vězněných v České republice rozpoutal proti sobě štvanici, která překračuje limity trestní odpovědnosti příslušníků Vězeňské služby ČR.

Tohoto aktivistu se snaží management Vazební věznice Praha – Pankrác psychický i fyzicky zlikvidovat, zejména soustavným ukládáním citelných kázeňských trestů,  tj. umisťování do uzavřené cely plné špíny, prachu, bez odpovídajícího větrání, bez možnosti denního spaní na lůžku, bez horké vody a dalších hygienicky žádoucích potřeb (desinfekce apod.)

Fortyn KarelO marném boji proti vraždění pacientů - Známý borec za zdravotnictví se postavil proti ministryni Šillerové. Nesouhlasí, že zdravotnictví je v rozvratu.

Tak pane Cikrte: Připomenu Vám, v jakém rozvratu je odjakživa české zdravotnictví. Asi před 80 lety prošla Československem obrovská epidemie záškrtu. Zahubila 80 tisíc dětí. Chemického léku, který nade vše milují českoslovenští lékaři, nebylo. Ale tisíce vědeckých týmů jej dodnes hledají a utrácejí každý miliardy. Proč asi? No, jsou to lékaři!

Baresovi

Akci velel generálporučík ing. František Šádek. Jeho syn plk. Miloš Šádek, byl na MO největší kamarád Miroslava Kalouska. Další níže. J.Š.

* * *

Nikdo ze studentů ani z pohraničníků nebyl únosci zraněn. Naproti tomu velitelé PS se dopustili jednání, násilného jednání, v jehož důsledku byl nesmyslně usmrcen unesený řidič Jan Novák. Obnovené vyšetřování kauzy nebylo dosud ukončeno, vyšetřovatel pravděpodobně již nové informace nezíská a trestní řízení skončí v blízké budoucnosti smrtí hlavního a jediného obviněného, který s největší pravděpodobností zapříčinil smrt řidiče Jana Nováka.

* * *

Praha - Jeden z trestů smrti byl 7. září 1978 vynesen nad Robertem Barešem, jedním ze tří mužů, kteří se v květnu téhož roku pokusili s uneseným autobusem násilně přejet státní hranici do někdejšího západního Německa. Kauza, jež skončila střelbou a mrtvými, otřásla tehdejším Československem a stala se také nástrojem totalitní propagandy ve snaze zdiskreditovat snahy lidí o útěk na Západ. V kauze únosců soudy po roce 1989 vynesly nové verdikty, odpovědnost tehdejších pohraničníků za průběh události či další okolnosti případu však nebyly dodnes zcela objasněny.

V pondělí odpoledne 11. března 2019 se konalo veřejné zasedání u Okresního soudu v Lounech, při němž soudci po 65 letech znovu řešili násilné vysídlení  „rodinného celku provinilého vesnického boháče“ Josefa Nimse z Radonic nad Ohří.

(O vystěhování rozhodlo dne 28. května 1953 Ministerstvo národní bezpečnosti s tím, že „rodinný celek“ je určen “k okamžitému přesídlení“. To se uskutečnilo 16. července téhož roku do 280 km vzdálených Vikantic na Šumpersku. Josefu Nimsovi byl na tuto akci přerušen výkon trestu.)