Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út říj 16 @08:00 -
MS Praha - Slezská: Žaloba členů KPV na vedení KPV ČR
út říj 16 @18:00 -
Praha: katedrála sv. Víta: Jan Pavel II.
čt říj 25 @17:30 - 07:30PM
Praha Americké centrum: O přímé demokracii

Nejnovější komentáře

 • 14.10.2018 15:44
  Poslední komentář na těchto webových stránkách je ze dne ...

  Read more...

   
 • 13.09.2018 23:18
  Situace v Diplomatickém servisu byla zhodnocena komplexním ...

  Read more...

   
 • 24.08.2018 12:01
  Tento případ boje politických stran proti nepohodlnému vysokému ...

  Read more...

   
 • 24.08.2018 11:58
  Ke článku KDYŽ SE V PRAZE NĚKDO PŘÍLIŠ DOTKNE REŽIMU BENEŠ ...

  Read more...

   
 • 18.08.2018 07:31
  Pane Mikolášku, bohužel odkaz není funkční? Prosím o zaslání ...

  Read more...

   
 • 18.08.2018 07:16
  Vážený pane Pánku, první zpráva, potomci JAB o tom moc neví.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

Na Seznamu a jistě i jinde probíhají diskuse o vodovodních a kanalizačních sítích, o věcech a záležitostech kolem nich. Zkráceně o vodě. Ty diskusní příspěvky svědčí o tom, že lidé problematiku neznají. Já mám sice nikoliv dokonalý, ale přece postačující přehled o této záležitosti. Jde vlastně o privatizaci těchto systémů. Chci jej předat diskutujícím lidem:

Jak to bylo na počátku – jak to měli zorganizované komunisti?  Jednotně. Vodovody a kanalizace byly spravovány městy a většími obcemi. Všude byl podnik VAK, (vodovody a kanalizace). Toto zařízení měst se staralo o vše, co souviselo se správou, údržbou a budováním všeho, co se týkalo hospodaření s vodou: vodní zdroje, čistírny pitné i znečištěné vody, rozvody vodovodů i kanalizací, vybírání peněz za spotřebovanou vodu, atd. Pokud něco skřípalo, byla to vina nekázně.                                                                                                                          

Byznys v bilych plastichPod tímto názvem vysílala ČT 2 - dne 12. března 2013 pořad (Výlet k moři, vybavení ordinace nebo hotovost na ruku, to vše může být odměna za předepsané léky. Motivování lékařů bují všude po celém světě. Je to normální obchod nebo nebezpečný jev, kdy jde o naše zdraví a plýtvání veřejnými prostředky?), jímž dala ve známost, že farmakologové ve své většině platí lékařům za jedno balení léků 250 až 500 Kč, a psychiatrům 11.000, i více korun. Zdá se, že ty částky jsou vysoké. Lékař dostane za 1 balení léku víc, než zákazník zaplatil. To přece není možné! Zmíněný pořad z března 2013 uvádí, že občanům - pacientům je takto vnuceno lékařem za 12 miliard Kč ročně nepotřebných léků.

Chci se zabývat něčím, co v pořadu nezaznělo: Kde ty farmaceutické firmy berou peníze, když za jedno balení léků mohou vyplatit -  předepisujícímu lékaři dejme tomu 250 Kč. To je víc, než v lékárně zaplatil pacient!

Aktualizováno:  NSZ odpověď (10.7.2018)

Dne 14.6.2018 odesláno na vědomí nejvyšším představitelům Vlády ČR, Ústavního soudu, MsP, NSZ, Senátu, Sněmovny, NS, NSS, VS Praha, VS Olomouc, VSZ Praha, VSZ Olomouc, MS Praha, MSZ Praha, Vězeňské správy ČR, VOP, ČT a prezidentovi ČR.

* * *

André Malraux: „Absurditu lze pochopit, nelze v ní však žít.“

 * * *

… Bohužel orgány žalovaného korupčního státu se sníží k takové zhovadilosti  jako je likvidace trestního spisu, než aby použily zdravý rozum a prostě přiznaly chybu a zaplatily. Jestli si snad myslí, že žalobce ustane plynutím času, pak se převelice mýlí…

* * *

Zirovnicky Albert a vezni… Ačkoliv obsah  (objem) přiložených dokumentů se na první pohled jeví šíleným, jde o jednoduchou věc (a velký průšvih státu) a tak Vás jím zkusím provést, neboť věc trvá již přes 11 let!! A teprve nyní jde k odvolačce… Proto si Vás dovoluji pozvat – Yustitiabudete-li míti čas – dne 19.6.2018, 10:30 hod. č. dveří 124, 1.patro, MS Praha, Spálená ulice, Č.j.:21 CO 140/2018. Jde o mé „ilegální věznění“  od 1.1.2002 (při neexistenci tzv. „vykonávacího“ rozhodnutí dle ust. § 321, odst. 1,T.Ř.), kdy do věci se ukázkově promítá doktrína „ovoce z otráveného stromu“, která byla užita ve věci Davida Ratha. Proto Vám přikládám (složka I.), nález ÚS ČR ze dne 27.3.2003, IV. ÚS 757/2000.

Z Nálezu ÚS ČR 27.3.2003:

Je zřejmé, že poté, co obecné soudy stěžovateli vazbu prodloužily, žádal o propuštění z ní. Prodloužení jeho vazby shledal Ústavní soud nezákonným. Přitom bez tohoto prodloužení by zřejmě nenásledovala žádost o propuštění z vazby. Nezákonnost prodloužení vazby vycházela z absence druhého jeho právního předpokladu za současné existence předpokladu prvého [tj. vazebního důvodu podle § 67 odst. 1 pism. c) a odst. 2 tr. ř.]. I kdyby byla rozšířeným návrhem napadená usnesení shledána sama o sobě zákonná, neboť v tomto směru postačovala jen existence vazebního důvodu, díky naznačené jejich podmíněnosti první dvojicí napadených a nezákonných usnesení by měla být v tomto kontextu posouzena stejně, čili rovněž jako rozporná s trestním řádem. Nezákonnost prvních usnesení se z povahy věci přenáší i na usnesení druhá (jako "...jed na plody z otráveného stromu").

ČSSZ zněnila názor (kauza manželů Mínářových)

V návaznosti na předchozí informace o kauze manželů Minářových Vám s potěšením sděluji, že ČSSZ změnila názor a dne 7. 6. 2018 „po individuálním posouzení daného případu a s ohledem na rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu“ přiznala paní Janě Minářové, vdově po Ing. Ladislavu Minářovi, příplatek podle zákona č. 87/1991 Sb. za celou dobu manželovy služby ve vojenském táboře nucených prací. Doufejme, že obdobně ČSSZ přehodnotí i další obdobné případy, kdy ČSSZ nedávno snížila důchody těm, kdo byli zařazeni do vojenských táborů nucených prací, resp. jejich vdovám.

Pochod proti rakovině prsu, to je jak procesí k Panence proti suchu.

28 tisíc pacientů za rok umírá v našich nemocnicích na rakovinu. Rakovina prsu je, pokud se necháte léčit naším zdravotnickým systémem, ošklivá nemoc. Proti rakovině jiného druhu je o to horší, že kromě smrti každého čtvrtého nemocného, hrozí ženám ještě zohyzdění těla v místě, na které jsou ženy nanejvýš hrdé. Ale k čemu pomůže ten pochod proti rakovině prsu? Je to jenom výraz naší zoufalosti z naší vlastní nevšímavosti. Je to výraz nevědomého zoufalství z našeho vnímání životní reality a neangažovanosti.

Lebenhart Svlekl jsem plast

Aktualizováno 7.6.2018: 13.června ČT 1 Otisky doby 21:40 hod: v diskusi vystoupí MUDr. Tomáš Lebenhart: Západní materialistická medicína pomíjí aspekt energií a spirituality. Naopak netradiční léčebné metody právě díky tomu často dokážou pomoci tam, kde konvenční medicína selhává. Léčebný proces spočívá v ladění tzv. životní energie, která podle tradičního indického lékařství proudí organismem. Tuhle myšlenku ale tradiční medicína odmítá. Petice: http://www.proalternativu.cz/petice-na-podporu-aktipu/

* * *

„Věda, jež nezkoumá Život a nepoužívá cit, není schopna v praxi přinést trpícím a hledajícím uzdravení. Je suchou teorií.“ – „Rozdíl mezi odborníkem a mistrem je v tom, ten druhý mimo rozumu používá i srdce… je odvážný a svobodný. Neslouží systému, nýbrž nemocnému.“

Terapeutické zařízení Aktip má po mnoho let dobré léčebné výsledky. Kdyby srovnatelné výsledky měla standardní zdravotnická zařízení, asi málokdo by hledal pomoc mimo zdravotními pojišťovnami hrazenou péči. Dr. Jarmila Klímová, kterou taktéž znám osobně, patří tak jako Dr. Eleková (jak podobné energie) k nejlepším lékařkám, které naše země má. Alespoň z mého pohledu. Má mimořádný zájem a nadšení pro skutečnou pomoc nemocným. Hoří pro své poslání. Na rozdíl od mnoha klasických lékařů v takřka nefungujícím zdravotnickém systému, jež jsou vyhořelí. Mojí nesmírnou úctu mají lékaři a sestry v urgentní péči. Ti vlastně (společně s laboratorními a zobrazovacími diagnostickými metodami) udržují systém v chodu. Jinak už by dávno zkolaboval pro svou nefunkčnost.

Tabor Cerovsky mapa 250318Byla poprvé zveřejněna na tomto webu dne 25.4.2018 - Tábor 25.3.2018: Přednáška plk.let. Zbyňka Čeřovského o tom jak to skutečně bylo 21.srpna 1968 a v následných letech. Bez její úvodní, nejzávažnější části – viz níže, byla zveřejněna na PL dne 29.5.2018 - Persekuce důstojníků a vojáků po 21.08.1968, v době temna - 50. výročí.

Nejedná se o selhání PL, ale nezaslání celé přednášky panem Buquoy. Požádal jsem ho, aby tuto závažnou, chybějící úvodní část přednášky plk. Čeřovského PL zaslal k doplnění a v případě odmítnutí požádal o její stažení z PL. Odpověděl mi: „Já si myslím, že nemá smysl se v tom nadále vrtat. Článek je zveřejněn tak jak je a nejedná se o žádnou tragédii, abychom puntičkářovali na nějakém odstavci, jehož data jsou tak jako tak, veřejně známa. Děkuji za pochopení!“ Posuďte sami jak jsou tato data veřejně známá a zda jsou zmiňována veřejnoprávními médii s 50.výročím barbarské okupace vojsky Varšavské smlouvy?

* * *

Konala se na zámku v Měšicích Jana Berwida-Buquoi. Bohužel jsem nemohl pořídit video. Na místě natáčela sběrný dokument ČT pro srpnové výročí barbarské okupace vojsky Varšavské smlouvy. Tato přednáška níže tam těžko bude, vzhledem k jejímu závažnému obsahu a většině veřejnosti dosud zamlčovaných faktů.

WonkaVe věci jsem podal ZOI k rukám GŘ ČT Petra Dvořáka dne 28.4.2018. Právní oddělení ČT si vyžádalo prodloužení zákonné lhůty na odpověď 15 dnů o 5 dnů dne 15.5.2018. Odpověď jsem obdržel dne 20.5.2018. Veřejnost jistě přijme s uspokojením, že pomlouvačný dokument zřejměWonka Pavel psychicky narušené osoby Libuše Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje“, vysílán nebude. Dokument Evy Kantůrkové „Svědectví o smrti Pavla Wonky“ byl vysílán ČT teprve podruhé od roku 1991?! Už při jeho natáčení byly potíže. ČT pozvala do pořadu   Historie.CZ o Pvalu Wonkovi historika Petra Blažka a Libuši Rudinskou. Historik samozřejmě svoji účast za účasti této bezcharakterní, či duševně nemocné osoby odmítl. Na tomto odkazu otřesný a současné silně lidský dokument můžete shlédnout – těchto 44 min. DOPORUČUJI! Mimochodem v dokumentu vystupující JUDr. Milan Jelínek, obhájce Pavla Wonky, byl spolupracovníkem StB. Neinformoval, ačkoliv mohl, rodinu Pavla Wonky o jeho těžkém zdravotním stavu. Tím uspíšil jeho smrt, která by nenastala zajištěním okamžité zdravotní péče. Byl tak dalším v řadě, který postupně způsobovali mučednickou smrt Pavla Wonky. Tento „právník“ stále žije mezi námi nepotrestán, jako „ctihodný“ občan, stejně jako bývalý okresní prokurátor JUDr. Josef Doležal a soudkyně OS Trutnov JUDr. Marcela Horváthová a další. Pavel Wonka byl oceněn MO ČR jako příslušník III.odboje in memoriam, společně se svým bratrem Jiřím Wonkou. I jejich statečná maminka Gerda Wonková je navržena na ocenění příslušnicí III.odboje in memoriam. Nepochybně si ho zaslouží. Projev Jiřího Wonky je z prosince 1989.   

* * *

Mirov…Takového, bohužel, Michal Šnajdr neměl, a proto je dnes tam, kde je, tedy na Mírově s vyhlídkou dalších deseti let trestu za skutek, jehož se zcela evidentně nedopustil. …

* * *

V pátém dílu našeho seriálu z Kroměříže prostudujeme obžalobu, kterou na čtveřici obviněných podal Ivan Hrazdira z brněnského KSZ, a vysvětlíme si na ní nejčastější techniky, které policie a státní zastupitelství užívají, pokud chtějí usvědčit někoho, o kom vědí, že žalovaný trestný čin nespáchal (jedno podobné představení nám, mimochodem, právě teď běží v Olomouci v souvislosti s vyšetřováním útoku na tenistku Kvitovou). Je to poučná četba, a rozhodně by jí měl věnovat pozornost každý, komu hrozí, že se kdy znelíbí orgánům činným v trestním řízení – právě takto může jednou skončit kdokoli z nás.

Rok 1938 byl rokem konce Československé 1. republiky. K tomu ale došlo až na konci září. V květnu vyhlásil prezident Beneš mobilizaci. Ale málo se ví, že to byla mobilizace na překažení Hitlerova plánu na obsazení českého pohraničí, jak bylo krátce předtím anšlusováno Rakousko. Uvádím o tom přesné znění zprávy čs. šéfa špionáže Františka Moravce:                                                                                               

„A 54 hlásil (německý agent čs. špionáže), že funkcionáři Henleinovy strany v Sudetech mají rozkaz čekat, až uslyší z rádia heslo Altvater, a pak začít sabotáže, ničení železnic, spojů a mostů, a útoky na české celnice a policejní stanice. Řekl, že vzpoura je plánována tak, aby vyvrcholila 22. května, v den voleb, kdy sudetoněmečtí „mučedníci“ mají požádat o pomoc „své bratry v Říši“.