Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 30.05.2020 10:44
  Nejen barvy, ale i charaktery časem blednou. Pane plukovníku ...

  Read more...

   
 • 30.05.2020 08:44
  Ústupčivost. Čechů hlavní úspěch komunistické normalizace.

  Read more...

   
 • 26.05.2020 13:57
  Když se jedná pouze podle zákonů, spravedlnost ostrouhá.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 12:19
  Prozatím nám je dovoleno kritizovat zatím co komunisté konají.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 07:40
  Svět kanonů a raket nahradily rudé knížky a hoaxy. Chceme ...

  Read more...

   
 • 23.05.2020 11:24
  Česká objektivita připomíná jednonohého invalidu. Genocida ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

Caputova ZuzanaVážení spoluobčania,

 
žijeme v dobe, ktorú si nikto z nás ešte pred pár dňami nevedel predstaviť. Myslím na vás, ktorí ste museli zatvoriť svoje prevádzky, zrušiť svoje kultúrne predstavenia a máte obavy, z čoho budete žiť budúci mesiac. Myslím na vás, ktorí sa obávate o svoju prácu, o to, či sa budete mať kam vrátiť. Myslím na vás, ktorí do práce chodíte, napriek obavám, lebo je to dôležité pre nás ostatných. Myslím na vás, ktorí sa pre svoj vek a zdravotný stav cítite najviac ohrození. Všetci sme spojení v solidarite, všetci sme si v hrozbe ochorieť rovní a všetci sa navzájom potrebujeme. Kríza týchto dní nás učí tomu, že zdravie a pohoda druhých ovplyvňuje aj naše vlastné dobro a spolu tvoríme jeden celok.

Přepis zvukového záznamu z jednání MS Praha ze dne 16.11.2018 vás o tom přesvědčí.

* * *

Logo Vox Populi INTDobrý den vážený pane Šinágle,

děkuji Vám za Vaši podporu a pomoc, které si nesmírně vážíme. Zveřejnit můžete prakticky všechno dle Vašeho uvážení.

My nemáme v tomto případě co tajit, vše je podloženo příslušnými důkazy a je výsledkem a průsečíkem mnohaleté výzkumné, analytické a praktické práce našich analytiků. Podstata dotyčné žaloby a celé věci je ta, že Česká republika a její orgány ve skrytu od r. 1984 a následně od roku 1989/1990 jsou odpovědny svým vlastním občanům za legislativní újmu, kterou jim působí, a HABEAS CORPUS nutí podobnými žalobami příslušné státní orgány k plnění povinností, které jim zákony ukládají, ale tyto státní orgány tyto povinnosti odmítají, odmítají postihovat skutečné viníky škod páchaných po roce 1990, čímž samozřejmě mimo jiné porušují ustanovení  mezinárodních smluv na ochranu před diskriminací, a na ochranu základních lidských práv a svobod. Děje se tak proto, že moci se v ČR a v SR ve skutečnosti chopila skupina pracovně nazývaná jako "Potáčovi kluci", def. viz:

Definice: Kdo a co jsou „Potáčovi kluci“

„Potáčovi kluci“ je pracovní název pro skupinu lidí, která začala vznikat od roku 1984 na základě rozhodnutí vlády ČSSR a tehdejšího místopředsedy vlády ČSSR a šéfa Státní plánovací komise Svatopluka Potáče. Jejich úkolem bylo mimo jiné připravit přechod od socialismu ke kapitalismu a získat maximální ekonomickou a následně politickou moc. Tyto osoby působí zejména v ekonomických, politických a bezpečnostních strukturách dodnes.

Aktualizováno 3.4.2020: ZOI ministru zdravotnictví ČR (21.3.2020) a odpověd MZ (1.4.2020) J.Š.

* * *

INTERAKTIVNÍ GRAF: Kolik lidí ve vašem věku by koronavirus zabil v ČR - Aktuální stav koronaviru ve světě – PRÁVĚ TEĎ!

* * *

Koronavirus IIZdravím Vás, pane Šinágle v této pohnuté době !LN DR CLR a EXE 210320

Bohužel mám opět kritickou poznámku k našemu zdravotnictví, které opět opomíjí vyzkoušenou praktiku již z První republiky proti virovým nemocem:

Pacientovi s prodělanou chorobou, který má v krvi protilátky se krev odebere a plazma z této krve se použije jako lék dalšímu ohroženému pacientovi.

Tato metoda, snadná a levná je opět opomíjena a kupují se drahé nejisté léky z USA !!

Grygarek JanousekPodnět byl podán 3.ledna 2020, přijat byl 7.ledna a zpracován 17.března. O výsledku kárného řízení bude veřejnost informována.

ČAK má možnost přesvědčit veřejnost o své nezávislosti. Způsoby advokáta Grygárka jsou neomluvitelné, tím spíše, že se jedná o bývalého vrchního státního zástupce v Praze, který má být veřejnosti příkladem ve všech ohledech.

Gaius Titus Petronius 27 – 66 n. l. „Pohleď, kolik nespravedlností a násilí se stává zvyklostmi.“

 * * *

Od 1.8.2008 do 25.3.2020 – celkem 100 událostí v řízení !!! Další „výbušné“ téma. 

K tomuto psaní mne vyprovokovala ta slavná páteční „noc práva“. Ano, slavte své úspěchy, ale zapomínáte na vaše kostlivce ve skříni a do konce je, i jako celek vytrvale zapíráte.  A jaká je skutečnost? Dovolím si svůj názor vyjádřit dvěma slovy a to „neskutečně zoufalá“.

Dokládám to mým příběhem (16 T 61/2008) a tak jen stručně k tomuto případu, kdy díky trestnému činu majitele servisní firmy, jsem byl nucen ukončit moje podnikání v oboru bezpečnostních služeb.

Zatímco v případech z období fašismu prešovští prokurátoři se zrušením rozsudků souhlasí (viz též například kauzy Jána Greška z let 1942 a 1943), tam, kde jde o stejnou skutkovou podstatu z období komunistického režimu, se zrušení rozsudků urputně brání, a to i v případech, kdy došlo k opakovanému trestání v přímém rozporu se zásadou „ne bis in idem“. (Viz podrobnosti níže ve zprávě z 10. 3. 2020.)

Iustitia vahaOd účinnosti nového trestního zákoníku bylo v roce 2010 nezákonně obviněno a odsouzeno celkem 573 občanů, v roce 2011 celkem 802 občanů, v roce 2013 celkem 1016 občanů, v roce 2014 celkem 826 občanů, v roce 2015 celkem 956 občanů, v roce 2016 celkem 1059 občanů, v roce 2017 celkem 1267 občanů, v roce 2018 celkem 1226 občanů!!!

Za náhradu škody vzniklé při výkonu veřejné moci v resortu justice bylo mimosoudně vyplaceno poškozeným občanům v roce 2015 celkem 94.366.000,- Kč, v roce 2016 celkem 98.404.000,- Kč, v roce 2017 celkem 110.395.000,- Kč, v roce 2018 celkem 134.479.000,- Kč

Za náhradu škody vzniklé při výkonu veřejné moci v resortu justice bylo soudem přiznáno poškozeným občanům v roce 2015 celkem 52.725.000,- Kč, v roce 2016 celkem  48.766.000,- Kč, v roce 2017 celkem 65.034.000,- Kč, v roce 2018 celkem 232.745.000,- Kč ...

Průměrný plat státního zástupce za rok 2019 činil na úrovni okresního státního zastupitelství celkem 111.636,- Kč měsíčně, na úrovni krajského státního zastupitelství celkem 132.991,- Kč měsíčně, na úrovni vrchního státního zastupitelství celkem 143.594,- Kč měsíčně a na úrovni nejvyššího státního zastupitelství celkem 156.850,- Kč měsíčně.

Průměrný plat soudce za rok 2019 činil na úrovni okresních soudů celkem 126.518,- Kč měsíčně, na úrovni krajských soudů celkem 152.031,- Kč měsíčně, na úrovni vrchních soudů celkem 173.214,- Kč měsíčně a na úrovni nejvyšších soudů celkem 180.321,- Kč měsíčně.

Justiční mašinérie se podílí na rozvratu partnerských i rodinných vztahů, likvidaci prosperujících firem a veřejné kriminalizaci i dehonestaci bezúhonných občanů.

Postupným odnímáním práv a svobod občanům dochází k paradoxům, čím více odebíráme jedněm, tím více jich vzniká privilegované společenské skupině. Svobodná majoritní většina se stává rukojmím elitní menšiny, zahlcena množstvím příkazů a zákazů. - Stali jste se hmatatelným, ale svým postavením abstraktním symbolem, zosobnění státní moci, která Vám umožňuje co největší množství slov naplnit minimálním obsahem. - Nejnebezpečnější typ úspěšných politiků bývá ten, u kterého se touha po moci projevuje pudově a pramení z vlastního pocitu méněcennosti. Jen hlupáci si přivlastňují právo demokracii svobodně podpalovat, podkopávat i pomlouvat, ačkoliv si tím nařezávají větev, na které dosud sedí.

… Rovněž vás všechny žádám, abyste prošetřili, proč pan hejtman "zaúkoloval" nic netušícího přítomného plukovníka z krajské správy PČR, aby mě osobně v předsálí vyhledal a legitimoval. Prý ho o to požádal samotný pan hejtman. A důvodem prý byla obava pana hejtmana, zdali jsem "náhodou" svým důsledným vystoupením neporušil jakési zásady občanského soužití či co. "Zasahující" plukovník státní policie mi bohužel nebyl schopen skutečný důvod svého "zásahu" blíže osvětlit...

* * * 

Výboru kontrolnímu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, cestou paní předsedkyně a několika dalších krajských zastupitelů

Vážení členové Výboru kontrolního Zastupitelstva MSK,

ve čtvrtek 5. března 2020 jsem se, jakožto svobodný a odpovědný občan našeho MS kraje, zúčastnil části zasedání Zastupitelstva MSK v bodě "interpelace občanů kraje". Své dotazy směrem k odpovědným krajským představitelům, tj. směrem k panu hejtmanovi, k pánům a paním náměstkům či radním, předneslo cca 8 občanů kraje. Všichni jsme byli velice nemile překvapeni "postojem" zejména pana hejtmana, který společně se svými spolupracovníky prakticky na žádný, často i zcela triviální, dotaz nás občanů neodpověděli. Pouze nás povýšeně pan hejtman stereotypně "informoval", že jsme právě "spotřebovali" jakýsi limit třech minut a jen tak mimochodem že prý nám odpoví písemně. Jaká marnost.

… Nicméně na zmocněnkyni jsem se obrátil z toho důvodu, aby buď podpořila, nebo vyvrátila základní úvahu, že rozsudky Mimořádných lidových soudů mají být přezkoumatelné cestou stížnosti pro porušení zákona (jak se to dělo do roku 1993), anebo zda počínání soudců a prokurátorů (včetně JUDr. Josefa Urválka) má v těchto případech (kdy odsouzeni ani neměli právo odvolání) zůstat „nedotknutelné“. …

… Počátkem 90. let bylo několik rozsudků MLS revidováno cestou stížnosti pro porušení zákona (viz například kauza Maceška), ale v roce 1994 zaujal Nejvyšší soud ČR stanovisko, že se rozsudky MLS přezkoumávat nebudou (kauza Baťa). Když jsem pátral, co bylo vlastní příčinou změněného postoje, dostal jsem od jednoho dlouholetého státního zástupce stručné soukromé ústní vysvětlení: „Motejlovina.“ …

* * *

JUDr. Otakar Motejl právník století?! Pro slušné lidi JUDr. Jiří Šetina!

Jan Kuklík, děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy Praha (LN 15.10.2018): „Nominuji Otakara Motejla, vynikajícího a statečného právníka, který je symbolem toho pozitivního, co přinesla pohnutá druhá polovina 20.století.“ Dr. Motejl udělil zbytkový trest již popravenému otci Jiřího Křížana. V roce 1978 zabil v jihočeském Táboře autem člověka. Podle syna zemřelého se jeho rodině nikdy neomluvil. Poslal do kriminálu ženu, která vrazila židli na hlavu tajemníkovi národního výboru v Ohníči jen proto, že neměla čím nasytit rodinu. Motejl  ji poslal na 10 let do tvrdého žaláře. Tím to samozřejmě neskončilo. Její tři děti nechal roztrkat do dětských domovů a to každého do  tak dalekého, aby neměli k sobě přístup. Tak žili až do svých 18 let. Zádušní mši za dr. Motejla celebroval prof. Tomáš Halík… Doporučuji celý článek. J.Š.

* * *

Dne 30. 1. 2020 jsem požádal vládní zmocněnkyni pro lidská práva prof. JUDr. Helenu Válkovou, CSc., aby se zasadila o možnost přezkoumávat rozsudky Mimořádných lidových soudů.

Paní zmocněnkyně mně 14. 2. 2020 odpověděla, že to není věc „jednoduchá“ a že ji předložila ministryni spravedlnosti.

Nicméně na Vás jsem se obrátil z toho důvodu, abyste buď podpořila, nebo vyvrátila základní úvahu, že právo obžalovaných na zákonného soudce a na spravedlivý proces bylo porušeno už samotným faktem, že v soudním řízení rozhodovali absolventi Právnické školy pracujících….

* * *

Dne 30. 1. 2020 jsem požádal vládní zmocněnkyni pro lidská práva prof. JUDr. Helenu Válkovou, CSc., aby se zasadila o přezkum rozsudků, v nichž rozhodovali absolventi Právnické školy pracujících, kteří neměli zákonem předepsané vzdělání.

Paní zmocněnkyně mně 14. 2. 2020 odpověděla, že to není věc „jednoduchá“ a že ji předložila ministryni spravedlnosti.

Nyní paní zmocněnkyni píšu, že dvě konkrétní kauzy, které jsem popsal (Pták a Rechcíglová), může skutečně vyřešit ministryně spravedlnosti.

Nicméně na zmocněnkyni jsem se obrátil z toho důvodu, aby buď podpořila, nebo vyvrátila základní úvahu, že právo obžalovaných na zákonného soudce a na spravedlivý proces bylo porušeno už samotným faktem, že v soudním řízení rozhodovali absolventi Právnické školy pracujících.

Takto vymezená otázka je zcela „jednoduchá“, a proto prosím paní zmocněnkyni o její vyjádření, které může napomoci, aby i další sporné rozsudky mohly být rychle a účinně přezkoumány.