Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Soukup Charlie Zni pisneV tehdejším režimu bylo zcela běžné, že jednání, které bylo realizací svobody projevu, bylo postihováno jako běžný kriminální čin, přičemž cílem bylo, jednak zakrýt určitou kontroverznost takového postihu, jednak snížit vážnost účastníků protestů ve společnosti.

***

Dne 26. 4. 1980 se ženil pan Miroslav Vaněk. Na svatební hostinu v restauraci Ryjicích (okres Ústí nad Labem) pozval asi 40 osob, mj. i písničkáře Karla (Čárlího) Soukupa (nar. 1951). Státní bezpečnost nenechala svatební veselí bez povšimnutí, a tak dne 1. 7. 1980 vzal prokurátor Soukupa do vazby kvůli tomu, že se na svatbě dopustil výtržnictví, a to „zpěvem písní s protisocialistickým obsahem a zesměšňováním socialistického hospodářství a Sboru národní bezpečnosti“. Navíc se v písních měly objevovat i vulgarismy. Následně Okresní soud v Ústí nad Labem poslal dne 5. 11. 1980 Soukupa na 10 měsíců do vězení, což 5. 1. 1981 potvrdil i odvolací soud.

Současný ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., ale proti tomu podal 17. 10. 2023 stížnost pro porušení zákona.

V ní namítá, že „se mohlo jednat i o písně rozporné s tehdejší vládnoucí ideologií. Konkrétní obsah písní se nepodařilo zjistit. ... Nelze dovodit, že by jednání obviněného Karla Soukupa bylo natolik společensky škodlivé, aby naplnilo všechny zákonné znaky přečinu výtržnictví. ... V daném případě se jednalo nikoli o veřejnou produkci na koncertě pro velký počet posluchačů, ale jen o uzavřený okruh svatebních hostů v hostinci v Ryjicích. Přitom je třeba přihlížet i k atmosféře, která zpravidla na svatebních hostinách panuje. Jen stěží by proto mohlo dojít i s ohledem na prostředí, v němž k předmětnému jednání došlo, k naplnění znaku ,výtržnosti‘.“

Ministr také připomíná, že Soukupovi je vytýkáno „jednání ze zjevné neúcty vůči společnosti“, což však bylo součástí skutkové podstaty výtržnictví do 30. 6. 1973. K předmětnému skutku přitom mělo dojít 26. 4. 1980.

Ministr rovněž odkazuje na nálezy Ústavního soudu ČR v podobné věci zpěváka Jaroslava Hutky (sp. zn. I. ÚS 2056/12 a sp. zn. IV. ÚS 2853/12). Podle nich „je pro účely zákona o soudní rehabilitaci podstatné posoudit, za jaké jednání byla osoba skutečně postihována, nikoli právní kvalifikaci, kterou tomuto jednání přisoudil tehdejší totalitní režim. V tehdejším režimu bylo zcela běžné, že jednání, které bylo realizací svobody projevu, bylo postihováno jako běžný kriminální čin, přičemž cílem bylo, jednak zakrýt určitou kontroverznost takového postihu, jednak snížit vážnost účastníků protestů ve společnosti“.

O ministrově stížnosti rozhodne senát Nejvyššího soudu (JUDr. Pavel Šilhavecký, JUDr. Aleš Kolář a Mgr. Zuzana Ursová) v neveřejném zasedání ve středu 6. 12. 2023.

Bude-li ministrově stížnosti vyhověno, bude to další drobný příspěvek k nápravě křivd, způsobených za minulého režimu, o němž zákon č. 198/1993 Sb. říká, že byl „zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný“. (§ 2 odst. 1) Mírně by se měla také vylepšit Soukupova penze.

Právě bídný Soukupův důchod přiměl Jiřího Gruntoráda (nar. 1952), aby 18. 11. 2023 zahájil hladovku před Úřadem vlády. V reakci nato přislíbil ministr Ing. Marian Jurečka okamžitou nápravu. Další podrobnosti viz v článku z 21. 11. 2023 „Premiér Fiala se sešel s Gruntorádem“; dostupný na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2442820.

---

Poznámka:

Spolu se Soukupem byl ve stejném procesu ze stejných důvodů odsouzen i Jindřich Tomeš (nar. 1959). Toho po propuštění z vězení propašovala z Československa za dramatických okolností francouzská studentka Carole Paris (nar. 1960).

Podrobnosti viz v článku „Útěk jako z dobrodružného filmu“; dostupný na https://www.goethe.de/prj/jad/cs/the/fff/21850132.html.

Zda se bude Nejvyšší soud ČR dne 6. 12. 2023 zabývat i Tomešem, není zatím jasné.

--

21. 11. 2023 sepsal: L. Müller

***

Chartista a politický vězeň Jiří Gruntorád zahájil dne 17.11.2023 v 17:00 hod. před Úřadem vlády hladovku

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)