Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Majerovic Alexander Czchuta 21.5.2006Pod Majerovic leteckyCituji ze SITUAČNÍ ZPRÁVY (28.3.2024): Na druhé straně svémocně zorganizovaná skupinka zdivočelých predátorů JUDr. Jiří Horký, prof. Ing. Nikolaj Valentinovič Čagin, CSc. a Václav Velkoborský, kteří se pozemků zmocnili lstí, podvody, listinnými podvrhy, trestnou a teroristickou činnosti. Pozemky mají zapsané v k.n. Soudy dávají za pravdu skupince predátorů na základě jiných soudních sporů a hlavně na základě zapsání pozemků do k.n. Podnikatelský záměr predátorů je celkem jednoduchý. Pozemky chtějí převést na stavební a se ziskem kolem 200.000.000,- Kč prodat developerům na stavební výstavbu.

Cituji z rozšířeného  ODVOLÁNÍ (10.3.2024): Dohoda o ukončení platnosti smlouvy ze dne 5.4.2001 je listinný podvrh, který navíc není způsobilý k zapsání do k.n.

Pozemků se zmocnil JUDr. Jiří Horký

Předmětných pozemků se lstí, podvody, korupcí a listinnými podvrhy zmocnil JUDr. Jiří Horký v organizované skupině společně s jednatelem IBG prof. Ing. Nikolajem Valentinovičem Čaginem, CSc. a jednatelem PU Václavem Velkoborským. JUDr. Horký si v roce 1998 na osadě Pod Majerovic zakoupil chatu č. 19 za 95.000,- Kč (= nemovitost) a byl přijat za člena. Rychle se seznámil se situací a navrhl výboru, že zajistí zapsání pozemků do k.n. JUDr. Horký byl kooptován do výboru na funkci místopředsedy. K této operaci navrhl svého kolegu JUDr. Čulíka. Vyžádal si k dispozici archív a 5 ks listů papíru s podpisem předsedy a razítkem SZM. Tehdejší předseda SZM Ing. Jiří Vančura mu důvěřoval, vyhověl a archív SZM i bianko listy předal.

JUDr. Horký měl již připraveného známého z Moskvy, kde studoval práva, prof. Čagina, kterému pomohl v Česku založit fingovanou firmu IBG. IBG sídlí v panelákovém bytě Janského 2422, Praha 5. IBG nemá na portálu domu vývěsní tabuli, nikdo z domu neví, že zde firma sídlí, pouze na jednom zvonku je napsáno „Chagin/Konstantinovy Marina, Margarita, Ivan“ nemá žádné zaměstnance, nevyvíjí žádnou obchodní ani výrobní činnost nemá žádné finanční prostředky a přesto za pomoci JUDr. Horkého docílil dnem 7.4.2003 zapsání pozemků do k.n.

Likvidátor Petrášek dne 15.10.2003 vypověděl do protokolu Policie ČR, Odboru výnosů a praní špinavých peněz, ČTS: OKF-406/10-2003: „Naše společnost ještě nedostala kupní cenu uhrazenu.“

Z analýzy ročních závěrek IBG, zveřejněných hromadě 15.11.2022 zpětně za roky 2003 – 2020 nelze dohledat splacení údajné půjčky od firmy Delfort. Jsou patrné záporné hospodářské výsledky a narůstající dlouhodobé závazky. Zveřejněné účetní závěrky jsou nevěrohodné.

Z předešlých důkazů usuzujeme, že k zápisu předmětných nemovitostí do k.n. mohlo dojít pouze za použití lsti, podvodu, korupce a listinných podvrhů.

Podnikatelský záměr organizované skupiny osob kolem JUDr. Horkého je v rozporu s veřejným zájmem, který kvalifikujeme jako disimulovaný právní úkon. Ve skutečnosti se jedná o likvidaci zahrádkářské osady.

Vyhořelo 8 chat, v chatě č. 7 uhořel registrovaný osadník Alexander Czchuta (= terorismus). Ke zničení osady došlo dne 22.11.2004. IBG ponechal suť na místě a osadu opustil. JŠ

***

Pod Majerovic: další děsivá situační zpráva č. 6/2024 !

MS Praha 19.3.2024: Statečný boj zahrádkářů „Pod Majerovic“ proti zločinným developerům o 4 ha lukrativních pozemků pod Galerií Nové Butovice u Jinonic pokračuje !

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

-3 #1 Jan Šinagl 2024-04-03 11:23
V příloze vám zasílám Bulletinu č. 13/2024 redaktora Jana Šinágla, který jako jediný novinář s 11 oslovených se zúčastňuje jednání u soudu o zahrádkářské pozemky ZO ČZS Pod Majerovic a píše o průběhu jednání zprávy do svého soukromého bulletinu.

Vážený pane redaktore, tímto Vám za ZO vyslovuji poděkování a uznání za statečnost, kterou projevujete svým zájmem o závažný společenský problém - likvidace zahrádkářské osady ve prospěch developerské výstavby.

S přátelským zahrádkářským pozdravem

Petr Baubín

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)