Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Pod Majerovic leteckyMS Praha prg Majerovic 19.3.2024

Je lépe bojovat za něco, než žít pro nic

„Člověk nebojuje, aby vyhrál, ale aby se nedal!“

 

Jan Werich

***

Aktualizováno 31.3.2024: 

***

Soudní síň byla plná zahrádkářů. Soudkyně JUDr. Irena Nosková fotografování nedovolila, zato mi dovolila pronést „závěrečné slovo“ po vynesení rozsudku. Senátu nezbylo než mlčet. Zvukový záznam JEDNÁNÍ a vynesení ROZSUDKU, doporučuji!

Zastupující právní zástupkyně zahrádkářů Mgr. Ivana Biskupičová za JUDr. Lenku Vančatovou (podklady obdržela 2 dny před jednáním?!) a zástupce zahrádkářů ing. Vladimír Pilát, promluvili a argumentovali skvěle. Není divu, že veřejnoprávní média se kauze vyhýbají – až takovou moc mají zločinní developeři. Zahrádkáři mají proti sobě „přátele ze studií v Moskvě“ – i proto nemohou stále prorazit. Naštěstí rozsudek není jednoznačný. Umožňuje zahrádkářům v dosud nerovném boji pokračovat. Přikládám KRÁTKÝ VHLED do problematiky zahrádek v Prokopském údolí. Kauza ukazuje neutěšený stav naší společnosti, ve které privilegovaní lidé a gangsteři požívají ochrany na úkor všech ostatních. Držme statečným zahrádkářům palce! JŠ

***

Pod Majerovic: další děsivá situační zpráva č. 6/2024 !

***

Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech: Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl. st.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

-1 #2 Jan Šinagl 2024-03-27 07:26
Vážení přátelé zahrádkáři a sympatizanti ZO ČZS Pod Majerovic, přeji vám
všem pěkný den.

Dne 19.3.2024 se uskutečnil odvolávací soud proti vyklizení naší zahrádkářské osady, kde zahrádkaříme již 69 let. 22 let vedeme nepřetržitý zápas s organizovanou skupinkou zdivočelých predátorů Horký, Čagin, Velkoborský. My jsme stále na osadě, zahrádkaříme a oni jsou stále mimo.

Jedná se o podnikatelský záměr bývalého soudce Městského soudu Praha (V roce 2002 byl v kárném řízení funkce soudce zproštěn, uchytil se na Obvodním soudu pro Prahu 2 a nyní je již v důchodu.) JUDr. Jiřího
Horkého. Tento podnikatelský záměr spočívá v tom, že pomocí svého známého z Moskvy (Zde Horký vystudoval práva.) Čagina založil v Česku fingovanou firmu International business group, s.r.o. a z touto firmou se lstí, podvody, listinnými podvrhy, trestnou a teroristickou činností zmocnil našich zahrádkářských pozemků. Jeho záměr je zahrádkářské pozemky nechat převést na stavební a ty prodat developerům. Jeho
skupinka by tak celkem bezpracně vydělala přibližně 200.000.000,- Kč.

Pěkný podnikatelský záměr - že.

Tento příběh připomínáme již oněch 22 let. Je možné si ho přečíst na našich webových stránkách www.podmajerovic.cz. Pravda je že JUDr. Horký i Velkoborský nám vyhrožovali podáním žaloby na ochranu osobnosti.

Žádná žaloba nám dodnes nebyla doručena. I to stále opakujeme a rozesíláme aktuálně na celkem 461 mejlových adres našich registrovaných členů a sympatizantů a 11 mejlových adres redaktorů různých sdělovacích
prostředků. Jediný redaktor pan Jan Šinágl si nás všiml a již 4x vydal ve svém Bulletinu zprávu o pokračování kauzy zahrádek v Prokopském údolí. *Výbor ZO vyslovuje panu redaktoru Janu Šináglovi poděkování a
uznání za jeho práci. *V příloze přinášíme jeho další sloupek ze dne 25.3.2024.

V příloze ještě přidáváme i pohled na zahrádky z dronu a BB naší
advokátky paní JUDr. Lenky Vančatové.

Výbor ZO rozhodl soudit se o pozemky až k Ústavnímu soudu ČR, nebo pokud nám nedojdou peníze. Nemáme žádné příjmy kromě členských a
účelových příspěvků na vedení soudů. Zvažte své finanční možnosti.

*Náš BÚ je: 2600920483/2010 - předem děkujeme.*

S přátelským zahrádkářským pozdravem**za** ZO ČZS Pod Majerovic

Petr Baubín.
0 #1 Jan Šinagl 2024-03-22 12:49
Vážený pane redaktore, přeji Vám pěkný den.

Můžete ještě dodat, že se jedná o pozemky v Prokopském údolí, které jsou v chráněném území. Osoby Horký, Čagin a Velkoborský nejsou developeři, ale jsou to osoby, které jen zajistí převod pozemků z PZO na stavební a následným prodejem developerům chtějí v tomto konkrétním případě vydělat bezpracně nejméně 200.000.000,- Kč. Vydávají to za docela normální podnikatelský záměr!! Všechny soudy to vědí a nechává je to docela klidnými a tuto podnikatelskou činnost, která překročila rámec činnosti trestní a žhářskými útoky (vyhořelo 8 chat, v chatě č. 7 uhořel náš registrovaný osadník pan Alexander Czchuta) rámec teroristických útoků se zaměřily na nás zahrádkáře s cílem nás zlikvidovat, aby již nikdo nemohl na výše popsanou trestní činnost poukazovat. Vzhledem k tomu, že soudy se postavily za organizovanou skupinku osob Horký, Čagin Velkoborský, považujeme toto počínání za státní terorismus. Přeposílám členům výboru ZO.

S přátelským zahrádkářským pozdravem
Petr Baubín.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)