Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:05
  Až teď jsem si toho emailu všiml.. Advokáta, že nepotřebujeme?

  Read more...

   
 • 14.05.2024 11:21
  Pokud se někdo domnívá, že lživým zápisem v dokladech problém ...

  Read more...

   
 • 13.05.2024 16:04
  “Je velmi těžké najet na válečnou ekonomiku. Ještě těžší ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Zahrádkářská osada „Pod Majerovic“

 • Medializace zahrádkářské osady Pod Majerovic

  Pod majerivic Alexander CzchutaZa 22 let jsme na právní úkony k 31.12.2023 vynaložili neuvěřitelných 1.151.533,- Kč výhradně jen z členských a účelových příspěvků registrovaných členů. Tímto dopisem oslovujeme i 9 redaktorek a redaktorů nejrůznějších sdělovacích prostředků. Zatím naše příspěvky otiskuje pouze jeden redaktor a tím je pan Jan Šinágl. Vážený pane redaktore tímto Vám vyslovujeme uznání a poděkování.

  ***

  Vážené dámy redaktorky, vážení pánové redaktoři, vážení členové a sympatizanti Základní organizace Českéhoho zahrádkářského svazu Pod Majerovic, přeji vám všem pěkný den.

      Připomínám, že letos pokračuje celkem úspěšný odpor proti JUDr. Jiřímu Horkému a jeho skupinky zdivočelých predátorů. Tato skupinka se již 22 let pokouší zmocnit pozemků na jižním svahu Prokopského údolí pod Galerií Nové Butovice. My zahrádkáři jsme stále na pozemcích a zahrádkaříme; skupinka kolem JUDr. Horkého je stále mimo osadu a zkouší na nás celý rejstřík násilí s cílem nás z osady vyhnat, pozemky převést na stavební a se ziskem 200.000.000,- Kč prodat developerům. Toto je "podnikatelský záměr" JUDr. Horkého. 

      Celkem výstižně se vyjádřil advokát této skupinky Mgr. Marek Novotný. Snahu o získání pozemků označil soudu 1. stupně na Praze 5 ve věci 28 C 126/2020 výrazem svémocným získáním pozemků. V rejstříku tohoto svémocného získání pozemků bylo (22.11.2004): uřezání a odstranění cca 200 m oplocení osady, buldozerem a bagrem zničeno 21 chatek zahrádkářů, zničeno vodovodní zařízení včetně dvou vodojemů, odpojen a zničen přívod elektrického proudu, zničeno 99 stromů a keřů, stačili ještě vypáčit a vyrabovat zbylé chatky a cené věci si na kolečkách odvezli do svých aut. (Více se jim nepodařilo, protože z iniciativy zahrádkářů zasáhla Kriminální služba Policie České republiky.) Následně pak vyhořelo 8 chat zahrádkářů v chatě č. 7 uhořel registrovaný osadník pan Alexander Czchuta (= žhářské útoky na osadu - každoročně uhoření pana Czchuty připomínáme pietním aktem dne 21.5., letos to bude již 18. výročí.) viz příloha.

 • MS Praha 19.3.2024: Statečný boj zahrádkářů „Pod Majerovic“ proti zločinným developerům o 4 ha lukrativních pozemků pod Galerií Nové Butovice u Jinonic pokračuje !

  Pod Majerovic leteckyMS Praha prg Majerovic 19.3.2024

  Je lépe bojovat za něco, než žít pro nic

  „Člověk nebojuje, aby vyhrál, ale aby se nedal!“

   

  Jan Werich

  ***

  Aktualizováno 31.3.2024: 

  ***

  Soudní síň byla plná zahrádkářů. Soudkyně JUDr. Irena Nosková fotografování nedovolila, zato mi dovolila pronést „závěrečné slovo“ po vynesení rozsudku. Senátu nezbylo než mlčet. Zvukový záznam JEDNÁNÍa vynesení ROZSUDKU, doporučuji!

  Zastupující právní zástupkyně zahrádkářů Mgr. Ivana Biskupičová za JUDr. Lenku Vančatovou (podklady obdržela 2 dny před jednáním?!) a zástupce zahrádkářů ing. Vladimír Pilát, promluvili a argumentovali skvěle. Není divu, že veřejnoprávní média se kauze vyhýbají – až takovou moc mají zločinní developeři. Zahrádkáři mají proti sobě „přátele ze studií v Moskvě“– i proto nemohou stále prorazit. Naštěstí rozsudek není jednoznačný. Umožňuje zahrádkářům v dosud nerovném boji pokračovat. Přikládám KRÁTKÝ VHLED do problematiky zahrádek v Prokopském údolí. Kauza ukazuje neutěšený stav naší společnosti, ve které privilegovaní lidé a gangsteři požívají ochrany na úkor všech ostatních. Držme statečným zahrádkářům palce! JŠ

  ***

  Pod Majerovic: další děsivá situační zpráva č. 6/2024 !

  ***

  Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech: Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

  Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl. st.

 • OS Praha 5 22.8.2023: Druhé soudní stání: zarazí soud mafiánské praktiky „Pod Majerovic“?

  Aktualizováno 15.9.2023: Vážení členové a sympatizanti ZO ČZS Pod Majerovic. V příloze vám zasílám Protokol z 2. stání žaloby PÚ proti ZO na vyklizení pozemků podle 28 C 126/2022. Děkuji všem, kteří se jednání zúčastnili. 3. stání se uskuteční dne 9.10.2023 od 13:00 hod., jednací síň 13, Hybernská 18, Praha 1. S pozdravem Petr Baubín, 14.9.2023.

  ***

  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení vybraní sympatizanti, přeji vám všem pěkný den.

  Jak bylo dříve avizováno, se včera dne 22.8.2023 u Obvodního soudu pro Prahu 5 uskutečnilo 2. stání 28 C 126/2022 o vyklizení naší zahrádkářské osady - žalující obchodní korporace Prokopské údolí, s.r.o. (fingovaná firma), za účasti veřejnosti. Vážená paní soudkyně Mgr. Petříčková 2 a 1/2 hodiny četla důkazy (spis podle mého odhadu obsahuje mnoho desítek stran textu) - bylo to úmorné a zdaleka všichni přítomní nevydrželi do konce. Všem, kteří se jednání zúčastnili děkuji - svojí účastí jste projevili zájem o osud naší zahrádkářské osady Pod Majerovic.

 • Pod Majerovic: Rozšířené odvolání a Situační zpráva č. 7/2024 – teror v Praze na úkor veřejného zájmu!

  Majerovic Alexander Czchuta 21.5.2006Pod Majerovic leteckyCituji ze SITUAČNÍ ZPRÁVY (28.3.2024): Na druhé straně svémocně zorganizovaná skupinka zdivočelých predátorů JUDr. Jiří Horký, prof. Ing. Nikolaj Valentinovič Čagin, CSc. a Václav Velkoborský, kteří se pozemků zmocnili lstí, podvody, listinnými podvrhy, trestnou a teroristickou činnosti. Pozemky mají zapsané v k.n. Soudy dávají za pravdu skupince predátorů na základě jiných soudních sporů a hlavně na základě zapsání pozemků do k.n. Podnikatelský záměr predátorů je celkem jednoduchý. Pozemky chtějí převést na stavební a se ziskem kolem 200.000.000,- Kčprodat developerům na stavební výstavbu.

  Cituji z rozšířeného  ODVOLÁNÍ (10.3.2024): Dohoda o ukončení platnosti smlouvy ze dne 5.4.2001 je listinný podvrh, který navíc není způsobilý k zapsání do k.n.

  Pozemků se zmocnil JUDr. Jiří Horký

  Předmětných pozemků se lstí, podvody, korupcí a listinnými podvrhy zmocnil JUDr. Jiří Horký v organizované skupině společně s jednatelem IBG prof. Ing. Nikolajem Valentinovičem Čaginem, CSc. a jednatelem PU Václavem Velkoborským. JUDr. Horký si v roce 1998 na osadě Pod Majerovic zakoupil chatu č. 19 za 95.000,- Kč (= nemovitost) a byl přijat za člena. Rychle se seznámil se situací a navrhl výboru, že zajistí zapsání pozemků do k.n. JUDr. Horký byl kooptován do výboru na funkci místopředsedy. K této operaci navrhl svého kolegu JUDr. Čulíka. Vyžádal si k dispozici archív a 5 ks listů papíru s podpisem předsedy a razítkem SZM. Tehdejší předseda SZM Ing. Jiří Vančura mu důvěřoval, vyhověl a archív SZM i bianko listy předal.

  JUDr. Horký měl již připraveného známého z Moskvy, kde studoval práva, prof. Čagina, kterému pomohl v Česku založit fingovanou firmu IBG. IBG sídlí v panelákovém bytěJanského 2422, Praha 5. IBG nemá na portálu domu vývěsní tabuli, nikdo z domu neví, že zde firma sídlí, pouze na jednom zvonku je napsáno „Chagin/Konstantinovy Marina, Margarita, Ivan“ nemá žádné zaměstnance, nevyvíjí žádnou obchodní ani výrobní činnost nemá žádné finanční prostředky a přesto za pomoci JUDr. Horkého docílil dnem 7.4.2003 zapsání pozemků do k.n.

 • Pod Majerovic: Situační zpráva 8-2024 ke dni 10.5.2024

  Pod Majerovic leteckyNa soudní výdaje jsme v loňském roce 2023 vydali 185.000,- Kč. Od zahájení aktivní obrany v roce 2002 proti zdivočelým predátorům, (Horký, Čagin, Velkoborský) ZO vydala celkem na soudní výdaje 1.336.533,- Kč. 18. členská schůze pro rok 2025 stanovila jednotný účelový členský příspěvek ve výši 2.000,- Kč/rok/2025. Účelový příspěvek na soudní výdaje v jakékoliv výši může zaslat každý občan, nebo právní subjekt BÚ ZO: 2600920483/2010. Tím projevíte solidaritu se ZO ČZS Pod Majerovic a pomůžete nám uchovat Zelenou bránu do Prokopského údolí zelenou pro další generace Pražanů. Celá zpráva.

  ***

  Pod Majerovic: Rozšířené odvolání a Situační zpráva č. 7/2024 – teror v Praze na úkor veřejného zájmu!

   

   

 • Praha: Zahrádkářská osada „Pod Majerovic“ likvidována metodami sicilské mafie

  Pod MajerovicVážení přátelé zahrádkáři, vážení přátelé sympatizanti…

  10. mimořádná členská schůze ZO mně uložila seznámit vás s textem "Prohlášení..." viz příloha. Zároveň vám připomínám, že 2. stání 28 C 126/2022 se uskuteční u Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 22.8.2023 od 13 hod, Hybernská 18, Praha 2 ve 4. patře.

  S přátelským zahrádkářským pozdravem

  Petr Baubín

  3.8.2023

  http://www.podmajerovic.cz/

 • Rada ČT 20. 3. 2024: Dobré a špatné zprávy

  Rada CT 21.3.2024

  Aktualizováno 28.3.2024: PROTOKOLz jednání Rady ČT 20.3.2024 – v bodu Různé poprvé neuvedeny podrobnosti o výsledku hlasování vystoupení veřejnosti – proti mému vystoupení  byli tradičně radní Ježek a Veselý, zdržel se Karmazín, Šafařík odešel předčasně. JŠ

  ***

  Den před prvním jarním dnem Rada ČT novými nadějemi moc neoplývala. Co předvedli radní Ježek, Veselý a Řehák svými útoky na radního Šafaříka, bylo něco neuvěřitelného, připomínající dobu tuhé totality a normalizace. „Kádrovali“ autora jako pravověrní komunisté, neschopni se věcně vyrovnat s jiným názorem. Nemohou za to. Jsou také obětí prostředí, ve kterém vyrůstali a stále žijí a které je i dnes potřebuje. Svoji hloupost a omezenost nevnímají, protože nemohou. Dobré bydlo je pro ně prioritou. Demokratické a mravní hodnoty jdou zcela mimo jejich omezený duchovní prostor – jen další ukázka nevymýtitelného českého plebejství. Radní Šafařík právem nazval ČT provinční. Za jeho odvážné vystoupení a hájení práv občanů jsem mu osobně poděkoval. Ukázky z REAKCÍ radního Šafaříka (1:22:50 +2:29:49+2:45:25). Můj vstup od 4:04:30 hod. Rada ČT byla kompletní – ZDE zvukový záznam mého vystoupení (zmiňované 3 miliardy pro ČEZ byly v Eurech! – více ZDE). Proti mému vystoupení byl 1 radní, 2 se zdrželi, 2 předčasně odešli. Kdo schválil dozorčí zprávu, nebo se zdržel hlasování, zradil občany - ti je ovšem nevolili. 

  Děkuji předsedovi Rady ČT, že mi dal 30 vteřin navíc a toleroval mé vstupy do diskuse radních, ať už potlesky, nebo krátkými slovními vstupy. Nešlo nemlčet. Např. když byl „odstraněn“ z Reportérů ČT redaktor Stratílek za cestu do Švédska, kterou mu schválil nadřízený! Radní Veselý se chlubil vysokou návštěvností svého „kanálu“ (díky hostům které zve a kteří by mnohdy měly chodit raději kanálama…) Protokol ještě není k dispozici. Článek bude aktualizován.

  Opět mi byl odsouhlasen projev za veřejnost jako „ředitel divize občanů“:-) Řekl jsem za 200 vteřin  více, než celá rada za 4 hodiny převážně bezduchého, nevěcného řečnění, majícího s demokratickou diskusí málo společného. Pro příště budu nucen využít 3 min. mnohem efektivněji. Kde jsou ty doby, kdy jsme s režisérem Jiřím Krejčíkem mohli vstupovat do jednání Rady ČT (za předsedy Milana Uhdeho) kdykoliv, neomezeně a bez přerušení (kauza Národního divadla THEMOS). Skvělý dokument režiséra Jiřího Krejčíka NÁROD V SOBĚ k tomuto zločinu už v iVysílání ČT nenaleznete…    

  Dobrá zpráva je odsouhlasení Rady ČT se zveřejňováním stížností občanů a odpověďmi Rady ČT od 1.5.2024

  Špatná je okamžitá reakce GŘ Součka, že to nepůjde tak rychle, kvůli nedostatku programátorů. Radní Šafařík obratem reagoval, že by nemělo být problémem dočasné, provizorní zveřejňování, podobně jako jsou zveřejňovány ostatní rubriky Rady ČT na jejích webových stránkách.

 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pod Majerovic v Praze 5 - Jinonice stále žije!

  Pod MajerovicOS Praha 5 prg. 13.11.2023Aktualizováno 14.11.2023:  Zvukový záznamRozsudku. Písemný rozsudek a odvolání zahrádkářů zveřejním po obdržení. JŠ

  ***

  Vážený pane Šinágle, přeji Vám pěkný den.

  Děkuji Vám za zájem o naší zahrádkářskou osadu Pod Majerovic, kterou jste projevil účastí na 2. jednání soudu. Internacionál business group, s.r.o. jednatele prof. Ing. Nikolaje Valentinoviče Čagina. CSc. jsme sice "udolali", ale vyskytla se nová rovněž fingovaná firma obchodní korporace Prokopské údolí, s.r.o. jednatele Václava Velkoborského, pravděpodobně opět v režii bývalého člena naší osady a soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 JUDr. Jiřího Horkého, která začala znovu tam, kde začal Čagin; podala na nás žalobu na vyklizení 28 C 126/2022 osady. 4. jednání soudu se uskuteční dne 13.11.2023 viz příloha. Zároveň v příloze zasílám Závěrečný návrh naší advokátky JUDr. Lenky Vančatové a Žalobu na určení vlastníka pozemků v příloze k Vašemu dalšímu využití.

   

  S přátelským zahrádkářským pozdravem

  Petr Baubín.

  ***

  Praha: Zahrádkářská osada „Pod Majerovic“ likvidována metodami sicilské mafie

  OS Praha 5 22.8.2023: Druhé soudní stání: zarazí soud mafiánské praktiky „Pod Majerovic“?