Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

JUDr. Horký

 • MS Praha 19.3.2024: Statečný boj zahrádkářů „Pod Majerovic“ proti zločinným developerům o 4 ha lukrativních pozemků pod Galerií Nové Butovice u Jinonic pokračuje !

  Pod Majerovic leteckyMS Praha prg Majerovic 19.3.2024

  Je lépe bojovat za něco, než žít pro nic

  „Člověk nebojuje, aby vyhrál, ale aby se nedal!“

   

  Jan Werich

  ***

  Aktualizováno 31.3.2024: 

  ***

  Soudní síň byla plná zahrádkářů. Soudkyně JUDr. Irena Nosková fotografování nedovolila, zato mi dovolila pronést „závěrečné slovo“ po vynesení rozsudku. Senátu nezbylo než mlčet. Zvukový záznam JEDNÁNÍa vynesení ROZSUDKU, doporučuji!

  Zastupující právní zástupkyně zahrádkářů Mgr. Ivana Biskupičová za JUDr. Lenku Vančatovou (podklady obdržela 2 dny před jednáním?!) a zástupce zahrádkářů ing. Vladimír Pilát, promluvili a argumentovali skvěle. Není divu, že veřejnoprávní média se kauze vyhýbají – až takovou moc mají zločinní developeři. Zahrádkáři mají proti sobě „přátele ze studií v Moskvě“– i proto nemohou stále prorazit. Naštěstí rozsudek není jednoznačný. Umožňuje zahrádkářům v dosud nerovném boji pokračovat. Přikládám KRÁTKÝ VHLED do problematiky zahrádek v Prokopském údolí. Kauza ukazuje neutěšený stav naší společnosti, ve které privilegovaní lidé a gangsteři požívají ochrany na úkor všech ostatních. Držme statečným zahrádkářům palce! JŠ

  ***

  Pod Majerovic: další děsivá situační zpráva č. 6/2024 !

  ***

  Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech: Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

  Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl. st.

 • Praha: Zahrádkářská osada „Pod Majerovic“ likvidována metodami sicilské mafie

  Pod MajerovicVážení přátelé zahrádkáři, vážení přátelé sympatizanti…

  10. mimořádná členská schůze ZO mně uložila seznámit vás s textem "Prohlášení..." viz příloha. Zároveň vám připomínám, že 2. stání 28 C 126/2022 se uskuteční u Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 22.8.2023 od 13 hod, Hybernská 18, Praha 2 ve 4. patře.

  S přátelským zahrádkářským pozdravem

  Petr Baubín

  3.8.2023

  http://www.podmajerovic.cz/

 • ZO ČZS Pod Majerovic: Situační zpráva 3-2024

  Pod Majerovic leteckyVancatova LenkaAktualizováno 9.2.2024: Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti ZO ČZS Pod Majerovic. Výbor ZO mně uložil seznámit vás všechny s textem 12. mimořádné členské schůze ZO (Samosoudkyně Petříčková žádnou z námitek žalované nepoužila proti žalující. Soud se tak nemohl dozvěděl skutkovou podstatu věci. Tím se stalo, že žalující se nemusela ani v jedné námitce vypořádat s důkazním břemenem. Vznikl tak klamný dojem, že žalující žádné důkazní břemeno netíží. Z této skutečnosti žalovaná vyvozuje, že soud byl rozhodnut již dříve, než započal. Rozsudek byl před zahájením soudu dohodnut. Vlastní jednání byla jen komedie s cílem se nepohodlných zahrádkářů zbavit). Tato informace se aktuálně týká 447 registrovaných členů ZO a sympatizantů. Výbor dále rozhodl, že naší prioritou je udržet vstup do Prokopského údolí zelené. Za tímto účelem bylo ustaveno neformální občanské hnutí "Zelená brána do Prokopského údolí". Lídrem tohoto hnutí se stala advokátka a politička JUDr. Lenka Vančatová - viz příloha. Cílem tohoto občanského hnutí je uchovat Zelenou bránu zelenou pro naše děti, vnoučata a další generace Pražanů.

  S přátelským zahrádkářským pozdravem váš Petr Baubín

  ***

  Proti zlu, násilí a korupci se musí bojovat, nic nevzdávat a nebát se!

  ***

  Václav Velkoborský předmětné pozemky zakoupil dne 8.7.2020 od jakési fingované firmy s názvem International business group, s.r.o. jednatele prof. Ing. Nikolaje Valentinoviče Čagina, CSc. (1. bílý kůň JUDr. Horkého) se základním jměním 100.000,- Kč. Tato firma uvádí adresu sídla: Janského 2422/17, Praha 5 – Stodůlky. Podle našeho zjištění se jedná o panelákový byt 3+1; na zvonku je nápis Chagin – Konstantinovi. Na portále budovy se název firmy nevyskytuje. Podle konzultace s nájemníky nikdo neví o tom, že by se v jejich domě takováto firma vyskytovala. Firma IBG jednatele Čagina je fingovaná firma, která nemá žádné zaměstnance, nemá žádné prostory k podnikatelské činnosti a proto žádnou obchodní ani výrobní činnost neprovozuje. Skutečností však je, že dne 7.4.2003 zakoupila, respektive si jen nechala do katastru nemovitostí zapsat naše zahrádkářské pozemky za 20.044.525,- Kč. Nikde nelze dohledat, že by za pozemky Čagin řádně zaplatil. Tuto skutečnost jsme vyhodnotili jako velký finanční podvod a proto budeme navrhovat, aby Městský soud Praha v této věci Čagina vyslechl jako svědka.

  Celá Situační zpráva 3-2024(2.2.2024). JŠ