Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.02.2024 10:34
  „Realisticky si musíme připustit, že Evropa pro Ukrajinu ...

  Read more...

   
 • 23.02.2024 10:33
  „Putin chce strach a tím mu dáváme co on chce.“ Premiérka ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 18:21
  Brusel - Evropská komise dnes schválila České republice dotace ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 17:11
  "Silní muži dělají dobré časy. Dobré časy dělají slabé muže.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Stará Ves nad Ondřejnicí

 • Český děs – inspirativní čtení ...

  Ohnheiser Josef fotografie„Matka vyprávěla, že dozorci a milicionáři se v lágru strašně opíjeli. Jednou nechali nastoupit na dvoře do řady skupinu mužů. Možná jich bylo deset. A ostatní vězni se museli dívat, jak ten druhý v řadě dostal příkaz zabít toho prvního. Byla tam šibenice, na kterou ho zavedl, a spustil dolů. Pak se vrátil do řady a takhle je do rána zlikvidovali všechny.“ Josef Ohnheiser

  ***

  … Pane Sedláři, tento dopis je již čtvrtým dopisem od podání mé žádosti o revokaci dne 7. 5. 2023. Bez ohledu na výsledky Vámi uváděné archivace žádám Vás a Obecní úřad Staré Vsi o vyjádření v zákonné lhůtě k opakovaně líčeným nelidským jednáním - krádežím a zločinům, které postihly rodinu Ohnheiserových po ukončení války.

   

  S pozdravem

  Josef Ohnheiser

  korespondence s Obecním úřadem Stará Ves nad Ondřejnicí (7.5 – 7.10.2023)

  ***

  Josef Ohnheiser (* 1932)

  Stále zamlčovaná vražda mlynáře Hermana Ohnheisera ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

 • Doplnění otřesné komunikace starosty obce se synem zavražděného mlynáře

  Ostrava Ohnheiser Josef 150618Doplňuji o dalších šest dopisů z korespondence starosty Bc. Ondřeje Sedláře se synem bestiálně zavražděného mlynáře ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. JŠ

  ***

  Neuvěřitelná korespondence starosty Staré Vsi nad Ondřejnicí se synem zavražděného mlynáře

 • Neuvěřitelná korespondence starosty Staré Vsi nad Ondřejnicí se synem zavražděného mlynáře

  Ostrava Ohnheiser Josef 150618„Normální člověk je přírodou vybaven morálním charakterem a chováním. Nelze však změnit charakter, u kterého je nenávist a pomstychtivost trvale přítomným a nezměnitelným charakterovým rysem.“

  Erich Fromm

  ***

  „Základním předpokladem k smíření národů je PRAVDA. Ať je jakákoli, musí být vyslovena.“

  Václav Havel

                         ***

  Ohnheiser dopis k Vymeru 15.11.1946Ohnheiser Vymer 15.11.1946Přikládám poslední korespondenci syna mlynáře Hermanna Ohnheisera Josefa Ohnheisera se starostou Staré vsi nad Ondřejnicí Bc. Ondřejem Sedlářem. Začala odpovědí starosty ze dne 5.6.2023 a byla jím ukončena dne 25.7.2023. Odpověď pan Josef Ohnheiser obdržel až dne 4.12.2023?! Tedy doručena po 6 měsících, resp. 183 dnech?! Arogance moci a strachu z odhalení zločinné minulosti obyvatel obce. Starosta zbaběle odkazuje na paragrafy, unesou vše. Potomci vrahů jistě v obci žijí a nemají zájem na oživování minulosti. To není správná cesta, ale sami ji nedokážou jít.

  Neuvěřitelné, jak i v 91 letech usiluje pan Josef Ohnheiser o odhalení okolností bestiální vraždy svého otce a uctění jeho památky. Zastřeleno bylo dne 30.6.1945 celkem 23 osob – starců, žen a dětí. Všichni byly německé národnosti až na jednu Češku, která se vdala za českého Němce – z pomsty, že si nevzala Čecha. Tyto děti byly zastřeleny: Hanelore Lindner 5 let (*17.6.1940), Waltraud Lippert  3 ½ roku (*25.1.1941) a tříměsíční  Falk Lindner (*1.4.1945). JŠ

 • Terror - inspirierende Lektüre ...

  Ohnheiser Josef fotografie"Meine Mutter erzählte mir, dass die Wachen und die Milizionäre im Lager furchtbar betrunken waren. Eines Tages ließen sie eine Gruppe von Männern auf dem Hof antreten. Vielleicht zehn von ihnen. Und die anderen Häftlinge mussten zusehen, wie der Zweite in der Reihe den Ersten töten sollte. Es gab einen Galgen, zu dem er ihn führte und hinunterließ. Dann kam er zurück in die Reihe, und so haben sie sie alle bis zum Morgen eliminiert." Josef Ohnheiser

  ***

  ... Sehr geehrter Herr Saddler, dies ist das vierte Schreiben seit meinem Antrag auf Widerruf vom 7. Mai 2023. Unabhängig von den Ergebnissen der von Ihnen berichteten Archivierung bitte ich Sie und das Gemeindeamt von Stara Ves, innerhalb der gesetzlichen Frist zu den wiederholt geschilderten unmenschlichen Taten - Diebstählen und Verbrechen, die der Familie Ohnheiser nach Kriegsende widerfahren sind, Stellung zu nehmen.

  Mit freundlichen Grüßen

  Josef Ohnheiser

  7.10.2023

  Aus der Korrespondenz mit dem Gemeindeamt von Stará Ves nad Ondřejnicí (Altendorf, ursprünglich Bruneswerde) (7.5 - 7.10.2023)

  Original auf Tschechisch>

  ***

  Der noch immer verschwiegene Mord an dem Müller Herman Ohnheiser in Stará Ves nad Ondřejnicí

  Inspirierende Lektüre - Deutschland verurteilt immer noch Mörder und Mittäter, Tschechien schützt sie nach 78 Jahren!

 • Unglaublicher Briefwechsel zwischen dem Bürgermeister und dem Sohn des ermordeten Müllers Hermann Ohnheiser

  Ostrava Ohnheiser Josef 150618"Der normale Mensch ist von Natur aus mit moralischem Charakter und Verhalten ausgestattet. Aber es ist unmöglich, einen Charakter zu ändern, in dem Hass und Rachsucht allgegenwärtige und unveränderliche Charakterzüge sind."

  Erich Fromm

  ***

  "Die Grundvoraussetzung für die Versöhnung der Völker ist die WAHRHEIT. Was immer sie ist, sie muss ausgesprochen werden."

  Václav Havel

  ***

  Ohnheiser dopis k Vymeru 15.11.1946Ohnheiser Vymer 15.11.1946Ich lege Ihnen den letzten Briefwechsel des Müllersohns Josef Ohnheiser mit dem Bürgermeister von Stará Ves nad Ondřejnicí Bc. Ondřej Sedlář. Er begann mit der Antwort des Bürgermeisters vom 5.6.2023 und wurde von ihm am 25.7.2023 beendet, obwohl die Antwort erst am 4.12.2023 bei Herrn Josef Ohnheiser eingegangen war?! Also zugestellt nach 6 Monaten oder 183 Tagen?! Die Arroganz der Macht und die Angst vor der Aufdeckung der kriminellen Vergangenheit der Gemeinde, wenn der Bürgermeister feige auf die Paragraphen verweist und die alles ertragen kann. Die Nachkommen der Mörder leben sicherlich im Dorf und haben kein Interesse daran, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Es ist nicht der richtige Weg, aber sie können ihn nicht allein gehen. Unglaublich, wie Herr Ohnheiser auch mit 91 Jahren noch versucht, die Umstände des bestialischen Mordes an seinem Vater aufzuklären und sein Andenken zu ehren.

  Insgesamt 23 Menschen - alte Männer, Frauen und Kinder - wurden am 30. Juni 1945 erschossen

  Alle waren deutscher Nationalität mit Ausnahme einer tschechischen Frau, die einen tschechischen Deutschen heiratete - aus Rache dafür, dass sie keinen Tschechen geheiratet hatte. Diese Kinder wurden erschossen: Hanelore Lindner 5 Jahre alt (*17.6.1940), Waltraud Lippert 3 ½ Jahre alt (*25.1.1941) und der drei Monate alte Falk Lindner (*1.4.1945).

 • Vervollständigung der schockierenden Kommunikation zwischen dem Bürgermeister des Dorfes und dem Sohn des ermordeten Müllers

  Ostrava Ohnheiser Josef 150618Ich füge sechs weitere Briefe aus der Korrespondenz des Bürgermeisters Bc. Ondřej Sedlář mit  dem Sohn des bestialisch ermordeten Müllers aus Stará Ves nad Ondřejnicí. JŠ

  ***

  Unglaublicher Briefwechsel zwischen dem Bürgermeister und dem Sohn des ermordeten Müllers Hermann Ohnheiser