Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 24.04.2024 10:01
  Odsouzený kriminálník Maxim Ponomarenko opět podniká v ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 09:00
  Dobrý den vážený pane Šinágle, obracím se na Vás, protože ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 07:47
  Předpokládám, že paní Gavlasové a jejím klientům bylo zveřejněním ...

  Read more...

   
 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Prelovsek DamjanAktualizováno 16.4.2024: 

Aktualizováno 8.4.2024: Bývalý velvyslanec Slovinska v ČR pan Damjan Prelovšek, mi poskytl rozhovor!

***

„Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté.“

L.N.Tolstoj

***

„Janu znám osobně 32 let, od doby, kdy působila v Thajsku. Jazykově vybavená, poctivá diplomatka a velmi loajální k ČR. To, co jí provedli je ČUŇÁRNA.“

***

Dr. Damjan Prelovšek – historik umění a odborník na moderní architekturu, specialista na dílo architekta Jože Plečnika, velvyslanec Slovinska v ČR 1998-2002, člen Evropské akademie věd a umění, spisovatel a fotograf.

***

Reakce na článek na Aktuálně.cz: Whisteblowerka Chaloupková v Černínském paláci. Když odhalila kšeftování s vízy, dostala vyhazov

Ano, přesně tak to je, ale nebylo to tak rychlé. K vyhazovu se muselo MZV propracovat a při tom postupovalo v rozporu s Nařízením vlády č. 145/2015 Sb., které zakazuje postih, znevýhodnění či nátlak na osobu, která oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Přestože příslušný zákon na ochranu oznamovatelů č. 171/2023 platí v ČR až od minulého roku, ochrana oznamovatelů je prioritou EU již řadu let (včetně Směrnice EU 2019/1937, jejímž cílem je chránit ty, kteří nahlásí nesprávné chování v souvislosti s prací).

Vládní nařízení existovalo v době marockého případu již tři roky

V případě Maroka je ale třeba si uvědomit, že šlo především o to se rozhodnout, jak konat – víza podezřelým lidem vydat či nevydat? Umožnit neprověřeným osobám vstup do Evropy a otevřít jim takto cestu do jiných členských států EU (Česko rozhodně jejich cílem nebylo), ohrozit takto vnější hranici Schengenu, podcenit rizika ilegální migrace ekonomické a bezpečnostní, anebo dodržet předpisy české i Schengenský kodex, podivné žadatele prověřovat, víza případně zamítnout, ale tím se znelíbit šéfovi, který je chtěl, ale neměl dost odvahy je vydat sám?  Nešlo jen někomu něco nahlásit, respektive se poradit, co dělat, ale konzul musí nějak rozhodnout a nést za to odpovědnost. Jeho jméno zůstává zaevidováno v evidenci rozhodování víz v počítači. Také se musí vypořádat s vlastním svědomím - zda koná čestně, v souladu s právem a různými školeními a směrnicemi na ministerstvu, nebo zda bude žít s pocitem, že se podílí na nějaké činnosti neslučitelné s etikou a právem. Zákon o české státní službě hovoří jasně o povinnosti státních zaměstnanců dodržovat zákony, mělo by to být i jejich právo.

Chaloupková Jana IIIKonzulka byla odvolána po pouhém roce práce v Marockém království, přestože její práce byla výborně hodnocena, byla velmi oblíbená u místních i u diplomatů. Dodnes mi píší, a přestože to je již 5 let, stále na ni a její kulturní akce vzpomínají, i na pomoc při konzulárních případech a důstojné zastupování ČR. To mi připomíná i komentář u článku aktuálně.cz od p. Jana Khuna:

„Janu znám osobně 32 let, od doby, kdy působila v Thajsku. Jazykově vybavená, poctivá diplomatka a velmi loajální k ČR. To, co jí provedli je ČUŇÁRNA.“

Ano, jak vy v Čechách říkáte – je to sviňárna a velká. Zničit pracovní kariéru, osobní život, dobré jméno, pošlapat čest a poškodit zdraví jen proto, že někdo chtěl pracovat dle práva, dodržoval předpisy a chránil Evropu před podezřelými lidmi. K tomu by v demokratickém státu EU vůbec nemělo dojít. Stačí, když se podíváte na nedávné útoky islamistů v Moskvě, posílení bezpečnostních opatření ve Francii, Německu a Itálii – i to nám připomíná, jak důležité je kontrolovat pohyb přes hranice a vydávat víza odpovědně.

Konzulka působila ve funkci zástupce velvyslance, tedy druhého nejvyššího diplomata velvyslanectví, a to již na páté ambasádě. Měla mnoho zkušeností a práce pro ni byla více než jen povinnost. I když zákon umožňuje odvolat bez důvodu, každá činnost nějaký důvod má, o to více ve státní správě, která má konat hospodárně a účelně. Jistě si nikdo z Vás nepřeje odvádět své daně na ničení lidí a krytí podvodů, ale na kvalitní státní službu, která skutečně pracuje pro dobro státu a občanů.

Ve světové diplomacii se běžně střídají diplomaté za 4 – 5 let

Má to několik důvodů – první rok se s danou zemí teprve seznamujete, budujete kontakty, další léta již na nich stavíte a můžete se opravdu věnovat kvalitní diplomacii a postupně vazby rozšiřujete. Odvolat diplomata v prvním roce je velmi nehospodárné. Teprve se zabydlí (což je u mimoevropských zemí ještě těžší než v Evropě), a když konečně může začít pracovat s nějakou základnou, odvolá se. Pak přijede nový a zase vše začne znovu. Mnohé projekty se rozjedou až druhým rokem, mohou být i s danou osobou propojeny, o nutnosti plánování nemluvě. Vysílání diplomatů znamená náklady na letenky, na kargo jejich osobních věcí, a to pro odjíždějícího i nového pracovníka. Proto některé státy nechávají své diplomaty na misi i delší dobu, třeba ty africké až 8 let, aby náklady ušetřily. Pokud se někdo přesouvá ještě s rodinou, jde vše do velkých částek. V ústředí se musí plánovat koho kam přesunout (doma i v zahraničí), což by každým rokem bylo nerealizovatelné a personální odbor by to nezvládal. Odvolání mimo plánovaný termín by mělo být buď za účelem povýšení za výjimečný výkon či potrestání za nějaký prohřešek. Mělo by být také transparentní a rozhodně by nemělo být odvetou za oznámení podezření na něco nekalého, respektive za neúčast na tomto.

Od návratu do ČR v prosinci 2019 na MZV nikdo s pí Chaloupkovou nemluvil, byla jako prašivý pes

Personální sekce o ní říkala, že je udavač. Slyšel jsem to od několika zaměstnanců, přitom nikoho neudala.

***

Transparency International se k whistleblowingu trefně vyjadřuje na svých stránkách

Whistleblowing není donašečství: Příručka nejen pro oznamovatele

Whistleblowing  v otázkách a odpovědích (nejen) pro prošetřovatele

***

MZV střídalo zařazení konzulky v různých kategoriích jako dočasné, mimo službu, vždy s cílem, aby byl její služební poměr ukončen tím, že projde příslušná lhůta. Paragrafy zákonů by neměly být zneužívány k poškození zaměstnanců. Pak celé právo vlastně ztrácí smysl a zdravý rozum je pryč. Mimo službu, že pro ni není žádné místo, byla konzulka zařazena celkem 4x. Vždy uspěla odvoláním, ale poté, co skončil ve funkci nejvyššího státního tajemníka na ministerstvu vnitra Petr Hůrka, vnitro její odvolání zamítlo a právě s žalobou proti tomuto zamítnutí nyní uspěla. Mimochodem odchod superúředníka komentoval podivně v DenikN.

Vy mě děsíte. Nečekal jsem, že se to bude ubírat takto, říká superúředník k okolnostem svého odchodu - Nemohu se k poměrům na ministerstvu vnitra vyjadřovat, ale slyšel jsem, že je p. Hůrka velký odborník na státní službu, pracoval na návrhu její reformy a náznaky v článku mi trochu připomínají postup psycholožky MZV Evy Pavlovské.

I.DÍL: Czech-Maroccogate seriál na pokračování - Eva Pavlovská – psychologie na objednávku - při cestě do Rabatu, kdy konzulku i mne zcela nedůstojně pomluvila, aby se vytvořil jakýsi podklad pro její odvolání a zostudila naše jméno. Jestliže se ministerstvo zastřešuje tím, že není třeba dle zákona důvod k odvolání diplomata, proč přistoupilo k tak ponižujícímu kroku, jako je vyslání pracovníka/psychologa k sepsání pomluv? A to nejen o svém vlastním diplomatovi, ale ještě i o mně – o bývalém mimořádném a zplnomocněném velvyslanci spřáteleného státu EU, který v ČR působil! Důvodem bylo vyfabrikovat lži, které by MZV mohlo zaslat na Národní bezpečnostní úřad v naději, že tento nevydá konzulce novou bezpečnostní prověrku. Zaslání pomlouvačné nehorázné zprávy psycholožky z její cesty do Rabatu na podzim 2019 mi písemně potvrdila vedoucí oddělení boje proti korupci v odboru inspekce MZV Eva Chmelíková.

Odvetu proti oznamovateli potvrzuje i první ukončení služebního poměru J. Chaloupkové v červnu 2021, kdy MZV nevyčkalo, zda prověrku od NBÚ obdrží a zřejmě si jisté, že ji nedostane, ji předčasně vyhodilo. O tomto psal i Mark Worth, výkonný ředitel centra pro ochranu oznamovatelů v Berlíně - Prague Fog: Czech Officials Mum on Whistleblower Retaliation Case

S Markem Worthem jsem osobně hovořil

Specializoval se na oblast centrální a jihovýchodní Evropy, byl v kontaktu s pracovníky českého ministerstva spravedlnosti již celé roky. Zúčastnil se seminářů v rámci lobování za přijetí právní ochrany oznamovatelů např. na půdě českého parlamentu v Praze v roce 2016. Vzpomínal na perfektní organizování semináře, který stál jistě hodně financí, ale malou aktivitu následně. O potřebě dodržovat právo se hodně mluvilo, ale málo se konalo. S tím jsem bohužel musel souhlasit.

"Od r. 2020 jsem v ČR jen těžko hledal pomoc a zájem o skutečnou ochranu hranic, státní službu se ctí a respekt k právu člověka na důstojné podmínky k životu i práci. Všichni měli na začátku zájem a pak se najednou odmlčeli."

Mark Worth vzpomínal na své úspěchy v Makedonii, kde bojoval za jednoho whistleblowera asi pět let, dokonce i v EU. O té ale uváděl, že sice směrnice tvoří, ale pak je nečinná. To nebylo povzbuzující. Že by dnes nefungovalo vůbec nic? Worth zatelefonoval pracovníkovi personálního odboru MZV Davidu Sykovi, který vyráběl rozhodnutí proti dr. Chaloupkové, aby usnadnil její vyhazov, také „udělal přednášku o ochraně oznamovatelů“ tiskové mluvčí MZV. Nikdo nereagoval. Připravil také dopis za svou organizaci, který mimo jiné podepsal známý americký odvokát Stephen M. Kohn pro ministra Kulhánka. Ten ale ale držel bobříka mlčení.

***

DOPIS ministru zahraničí Kulhánkovi ze dne 16.6.2021 – český PŘEKLAD

***

MZV nereagovalo. Bylo to přesně, jak uvedla jedna česká nevládní organizace: „V české státní správě se nesmí přiznat chyba. Musí se zapírat a vymýšlet nové lži, hlavně neuznat pochybení. Bohužel o člověka a pravdu vůbec nejde. Na vše se hledí jako na papíry a pofiderní udržení jména úřadu“.

Demokracie do státní služby ČR ještě nedorazila. Vše se vymyká zdravému rozumu. Ničí se životy lidí. Ti slušní se bojí a mlčí, ti druzí likvidaci lidí nařizují, plánují či realizují. Etika se vytratila, jakož i smysl pro spravedlnost“. Je šokující, že nikdo nevidí za papíry lidský život.

Mark Worth se v únoru 2022 obrátil i na nového ministra Lipavského (Piráti) v naději, že dojde k realizaci jeho předvolebních slibů o zlepšení personální politiky MZV a nastolení slušnosti, jak sliboval premiér Fiala

Ministr samozřejmě neodpověděl a předal email opět řediteli inspekce Jiřímu Linkovi, jehož inspekce v Rabatu údajně nic nezjistila, nepomohl konzulce ani jako prošetřovatel (přestože o všem věděl již v r. 2019) a podílel se na její šikaně formou kárného řízení.

Za ty druhé se schovával i ministr Tomáš Petříček (ČSSD). V reportáži p. Horáka se uvádi: Tehdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček si podezření na kšeftování s vízy vybavuje jako spor mezi Chaloupkovou a velvyslancem. Ambasador skončil v Rabatu v roce 2020, nyní už je v penzi. "Měli jsme to téma opakovaně na poradách. Státní tajemník se tím dost zabýval. Nechal jsem mu to, ať to vyřeší. Je to jeho role."

Ministr je reprezentantem ministerstva a mělo by mu záležet na jeho dobrém jménu a na tom, aby jeho podřízení nepodváděli. Také aby nebyl nikdo týrán

Nelze se jen schovat za státního tajemníka a vše hodit na něj. Takový politik jde proti zásadám, které hlásá během své kampaně a slibům, které voličům dává. Pan Petříček samozřejmě vše moc dobře věděl a podle sdělení několika novinářů, kteří měli své kontakty na MZV, uvedl, že „nebude zjišťovat, kde je pravda“. Díky svému členství v ČSSD, ale věděl moc dobře vše a také jeho krátkodobý nástupce p. Kulhánek. Tezi, že jde o spor konzulky a velvyslance použilo MZV rovněž u případu vydávání víz v Íránu, rovněž v r. 2019, kde se za víza platilo vysokými částkami, na což upozornil DeníkN. Řada těchto žadatelů se pak samozřejmě do Íránu nevrátila, někteří požádali o azyl v SRN či v Evropě plnili jiné „úkoly“. Jak uvedla řada českých médií např. LN: Velvyslanec v Íránu předčasně skončil. Možná kupčil s vízy, k podezření se nechtěl vyjadřovat

***

DeníkN 3.1.2024: Skončil kvůli rozdávání víz v Íránu. Nyní bude diplomat zastupovat velvyslance v Arábii

***

DenikN 4.1.2024 Lukáš Prchal:  Konec řízení s bývalým diplomatem

Ministerstvo zahraničí po více než čtyřech letech ukončilo kárné řízení s exvelvyslancem v Íránu Svatoplukem Čumbou.

***

DeníkN 18.1.2024: Diplomat dával víza Íráncům, kteří na ně neměli nárok. Ministerstvo mu na tři měsíce snížilo plat

Deník N získal rozhodnutí kárné komise, podle nějž někdejší velvyslanec v Íránu Svatopluk Čumba dal víza až stovkám lidí, kteří by na ně jinak neměli nárok. Deník N už dříve upozornil, že jména mu doporučovali Zdeněk ZbytekJan Kavan. Kárné řízení trvalo skoro pět let, komise nakonec diplomata pravomocně uznala vinným a na tři měsíce mu snížila plat o 15 %. Jde už o třetí rozhodnutí v této kauze, to původní rozcupovalo ministerstvo vnitra. „Pan Kavan (ČSSD) podezření na kupčení s vízy označil za spekulace, podle něj šlo o spor mezi Čumbou a pracovnicí ambasády v Íránu“.

***

Víza nejsou žádným sporem, ale snadno se používá toto zaklínadlo, aby se nic nešetřilo

Když jsem se v r. 2019 v Rabatu poprvé dozvěděl od pracovníků marockého královského paláce o podvodech s schengenskými vízy na české ambasádě, napsal jsem vše p. Miroslavovi Poche (ČSSD), aby se vše nějak vyřešilo. Znal jsem ho již delší dobu, neboť jeho manželka je ze Slovinska, on sám podporuje kulturní projekty a mimo jiné sponzoroval i publikace o Jože Plečnikovi. Původně měl být i ministrem zahraničí, ale když ho prezident Zeman odmítl podepsat, nastoupil na post jemu blízký Tomáš Petříček. Na MZV ale všichni tvrdili, že má p. Poche stále velký vliv a měl tam i kancelář. Kromě toho měl významnou pozici v ČSSD jako p. Petříček a byl europoslancem. Doufal jsem, že vše v klidu vyřeší v rámci MZV i své strany, samozřejmě s p. Petříčkem. Bohužel mi ale neodpověděl.

Zavolal jsem tedy jednoho známého, který má poměrně vysokou pozici na MZV

Jsme v kontaktu již mnoho let. Jeho reakce mne ale překvapila: „Jé, to je paní Chaloupková v nebezpečí.“ Dál ale nechtěl do telefonu mluvit, měl strach. Vůbec jsem nerozuměl proč. V každé normální zemi by byl konzul, který nevydává víza pro podezřelé neprověřené osoby, jež chtějí víza zneužít k cestě do jiných členských zemí EU/Schengenu, pochválen. Kamarád se ale bál a jen mi řekl, ať dám pí Chaloupkové jeho kontakt. Po čase a s celým vývojem až do dnešní doby, kdy neustále vylézají na povrch nové skutečnosti, jsem pochopil, co tím myslel.

Že MZV bude pochybení velvyslance schovávat a zlikviduje konzula bez ohledu na to, kdo koná dle předpisů a kdo proti nim. Že podstatné není dodržovat právo EU a chránit vnější hranice, o tom se jen hodně mluví. Ale ve skutečnosti nemá nikdo odvahu a možná ani zájem proti podvodům zakročit a podpořit toho, kdo nepodvádí

Ministr na úrovni se nemůže pouze schovávat za státního tajemníka a to především v případech, kdy jde závažné záležitosti, které souvisejí s ochranou evropských hranic, dodržováním práva EU a základními principy fungování EU. Ministr Petříček byl stejně jako státní tajemník Miloslav Stašek o všem informován. Dokonce ho i někteří čeští občané emailem žádali, aby pí Chaloupkovou neodvolával, že je výbornou diplomatkou, výkon její služby je vynikající a děkovali mu za záchranu života/zdraví českého občana v nouzi.

Tomáš Petříček zprávy dostával, neboť odpovídal např., že "pomoc českým občanům je povinností diplomatů". Prosby, aby J. Chaloupkovou neodvolával, ale nebral v potaz. Přitom dostával jasné signály, že něco není v pořádku. O vyřešení záležitostí kolem podvodů s vízy jednal s premiérem Andrejem Babišem. Ten dle citace z marocké strany telefonoval velvyslanci V. Lorencovi: „Tak pane velvyslanče, toto jsme si nedomluvili!“.

Coby sociální demokrat měl p. Petříček „bojovat proti nerovnostem, útlaku a privilegiím, podporovat práva zaměstnance v úzkém vztahu s odbory“ atd. ve jménu rovnosti, spravedlnosti a solidarity. Toto jsou zásady, které sociální demokracie deklaruje a její členové by je měli dodržovat.

Komentář:

Marka Wortha jsem poprvé potkal na půdě Senátu v roce 2016 na semináři o Whistleblowingu, pořádaném senátorem Liborem Michálkem – viz odkaz výše. Zasazoval se za ochranu oznamovatelů a byl velmi aktivní. Dnes v berlínské pobočce již nepracuje. Sám uvedl, že jeho práce byla frustrující. Často nemohl pomoci těm, kteří se na něho obrátili v nouzi. Jeho kompetence byly omezené na činnost mediální, kontakty s novináři, snahu ovlivňovat ty, kteří působili proti oznamovatelům, aby své činnosti zanechali. Zdůrazňoval, že "whistleblower na něco upozorní a za to nesmí být postižen".

Jeho upozornění je důležité z hlediska boje proti korupci, za dodržování zákonů, za spravedlivou společnost. Whistleblower nemusí dodávat důkazy, to je pak již součástí dalšího šetření

V USA, odkud Mark pochází, má whistleblowing podstatně delší tradici i podporu. Institut prošetřovatelů je zcela nezávislý na příslušných úřadech, nesrovnatelné s ČR. Pokud je u nás oznámení směřováno někomu ve vedení úřadu, který případně rozhoduje i o osobním ohodnocení prošetřovatele, může zajistit jeho povýšení či naopak, nelze efektivní výkon funkce očekávat. Prošetřování tak může fungovat pouze v případě prohřešků podřízených. Ministr zahraničí Tomáš  Petříček měl konat, ne se schovat za státního tajemníka, mlčet a přihlížet likvidaci lidí. To nemá se značkou ČSSD nic společného.

Velvyslanec Čumba se má přesouvat do Saúdské Arábie?

Konzulka byla pouze přesunuta jinam a nebyla zlikvidována, i když nebyl důvod pro její odvolání. Víza vydávala na pokyn velvyslance. Teoreticky byla postižena, protože musela svůj post opustit. Čumba byl za „zásluhy“ poslán do SAE.

Ministra zahraničí Lipavského jsem osobně informoval před dvěma roky v Plzni při Slavnostech svobody. Nic nevěděl, prý se na to podívá… Ve Vídni loni 7. Listopadu, na mne POSLAL dva rakouské policisty… Vypovídající gesto, stejně jako „7. Listopad v Moskvě“. „Rudá záře“ ještě zdaleka nezhasla – ani na MZV ČR!

Ve věci jsem oslovil několik vrcholných představitelů EU osobním dopisem, ve veřejném zájmu, i v souvislostech s nadcházejícími volbami do EP. S jejich případnými reakcemi bude veřejnost seznámena.

 

Jan Šinágl

Mezinárodně uznávaný nezávislý novinář, publicista, politolog, t.č.  postihován v zemi EU (za svobodu slova a právo veřejnosti na informace) na majetku i zdraví. Angažovaný občan, dvacet let hájící pravdu, spravedlnost a zachování demokratických hodnot. Občan České republiky a Švýcarské konfederace, respektovaný demokratickými občany Evropy. 30 let života v totalitě, 20  let v demokracii, 20 let v postotalitě.

***

Česko musí zlepšit prevenci korupce ve státní správě, uvádí skupina Rady Evropy

Výpověď pro exdiplomata Druláka je neplatná, potvrdil odvolací soud

Popsal, jak neprůhledně se dělá kariéra na ministerstvu. Následoval vyhazov

***

I. DÍL: Czech-Maroccogate seriál na pokračování – český diplomat v Moskvě jako "pornoherec" !!

II. DÍL: Czech-Maroccogate seriál na pokračování – Premiér Petr Fiala prý nemá žádné kompetence?!

III. DÍL: Czech-Maroccogate seriál na pokračování - velvyslankyně Michaela Froňková a její víza „pro hezké oči

IV. DÍL: Czech-Maroccogate seriál na pokračování - Eva Pavlovská – psychologie na objednávk

V. DÍL: Czech-Maroccogate seriál na pokračování - všichni jsou už v Mexiku...pardon v USA

VI. DÍL: Czech-Maroccogate seriál na pokračování - Maroko, velmistr odposlechu

VII. DÍL Czech-Maroccogate seriál na pokračování - metody STB likvidace nekorupčních osob na MZV České republiky

VIII. DÍL: Czech-Maroccogate seriál na pokračování - Chargé d´Affaires a.i. v Moskvě Jiří Čistecký versus podvody s vízy v Maroku

IX. DÍL: Czech-Maroccogate - seriál na pokračování: Umřeš jako pes

X. DÍL Czech-Marocco Gate - seriál na pokračování: Ahmed Bahaddou – podvodník či oběť? Otřesný zvukový záznam!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)