Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...

   
 • 26.06.2024 08:18
  Tragikomedie justice, kdy oceněné reportérky u soudu letos ...

  Read more...

   
 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Prelovsek DamjanFiala Jansa Zelenskyj

Aktualizováno 16.10.2023: VI. DÍL: Czech-Maroccogate seriál na pokračování - Maroko, velmistr odposlechu

Aktualizováno 17.9.2023: IV: DÍL: Czech-Maroccogate seriál na pokračování - Eva Pavlovská – psychologie na objednávku

Aktualizováno 1.9.2023: Ministr Lipavský fotografii "pornodiplomata" a současného zástupce ČR v Moskvě Jiřího Čísteckého zná a nadále ho podporuje?! Kdo z nich je asi lepší „herec“? Zvracet povoleno, občané! JŠ

Aktualizováno 30.8.2023: III. DÍL: Czech-Maroccogate seriál na pokračování - velvyslankyně Michaela Froňková a její víza „pro hezké oči

Aktualizováno 17.8.2023: Dopis presidentovi a vrchnímu veliteli AČR ČR, gen. Petru Pavlovi. Nedivím se mlčení médií. Určitá témata jsou pro ně tabu. Novináři tak poslouchají novodobou „vrchnost“ jako za totality.

***

Velmi jsem si vážil kroku českého premiéra Petra Fialy, který v březnu 2022 navštívil spolu s tehdejším slovinským premiérem (a jak je mi známo z jeho iniciativy) Janezem Janšou a polskými partnery Kyjev. Byli první, kteří takto podpořili ukrajinský národ a jeho prezidenta Zelenského v boji proti ruské agresi za svobodu a demokracii. Celá mise byla odvážná a rozhodně nebyla z bezpečnostního hlediska bez rizik.

Také jsem vkládal velké naděje do nové vládní koalice Petra Fialy, který v předvolební kampani 2021 sliboval slušnost a narovnání chyb předchozí vlády. Bohužel na toto ale ještě čekám.

Premiér byl jednou z osob, které jsem oslovil ve věci závažných podvodů s schengenskými vízy na českém velvyslanectví v Maroku. Zatím jsem odpověď neobdržel.  Jiným českým občanům, kteří ho rovněž v této záležitosti kontaktovali, ale zdůraznil, že „nemá kompetence“. Premiér dle Ústavy ČR organizuje činnost vlády, řídí její schůze a vystupuje jejím jménem. Jeho pozice v rámci vlády je poměrně silná a určuje směřování politiky. Přestože nesmí přímo ovlivňovat činnost jednotlivých ministerstev, neměl by zavírat oči před vážnými pochybeními. Z titulu své funkce je současně předsedou Bezpečnostní rady státu a Rady pro boj s korupcí.

Nehledě na to, že každý má oznamovací povinnost, a pokud se dozví o nepravostech, možné trestné činnosti či přestupcích, měl by okamžitě konat dle svých možností. Ne se jen zaštiťovat nekompetentností.  Především politici by měli dbát na dobro státu a jeho občanů, potažmo EU/Schengenu, jehož je jejich země členem. Samotný Petr Fiala často jezdí na mezinárodní fóra a mítingy, které se zahraniční politiky a dokonce i té vízové týkají. Před nějakým časem byl např. v Albánii, kde zdůrazňoval potřebu odpovědného přístupu k vízové praxi u států hraničících s Schengenem. Konkrétně šlo např. o Srbsko, skrze něž se dostávali a dostávají ilegálové ze třetích zemí do schengenského prostoru. Někteří ani vízum nepotřebují díky existujícím bilaterálním bezvízovým dohodám. Právě Srbsko se stalo např. vstupní bránou pro ilegální migraci do Maďarska či skrze Chorvatsko dále do Slovinska a Itálie, což vrcholilo v l. 2019-20 obrovskou vlnou ilegálních Maročanů.

I když sám premiér určitou kompetenci nemá, může záležitost kompetentním osobám a institucím postoupit a vyžádat si informace o jejich postupu a přijatém řešení. Zde je důležitá jeho role při korekci chyb ministrů z vlády, ať již té současné či minulé.

Toto je důležité především u závažných otázek bezpečnosti státu, jeho hranic, ale také celé Evropy. Proč je dodržování předpisů při vydávání schengenských víz tak důležité? Tato víza umožňují vstup téměř do celé Evropy a při neexistenci vnitřních hranic (kdy my Evropané můžeme cestovat mezi státy bez kontrol, víz a jen na občanský průkaz) se lidé, kteří přijedou z oblastí mimo Evropu mohou teoreticky pohybovat kdekoliv. Některé státy kontrolují vstup na své území z mimoschengenské oblasti velmi přísně – je to např. Belgie, Švýcarsko, zpravidla i Německo a Francie. Hned u východu z letadla stojí pracovníci imigračního úřadu, kontrolují pasy (a to i u tranzitních pasažérů) a separují podezřelé osoby. Zvláště Belgie je velmi přísná. Pokud přiletí např. Maročan s vízem vydaným u Francouzů na několik let a více vstupů, ale jako první vstup zvolí Belgii, je jeho vízum zneplatněno a on vrácen zpět do Maroka. Vízum je třeba poprvé použít k cestě do státu, který ho vydal. O vízum se žádá na ambasádě té země, kde lidé plánují svůj pobyt, případně jedou-li do více zemí, pak té, kde budou pobývat nejdéle. Pokud by strávili ve všech státech stejný počet dnů, pak státu prvního vstupu. K žádosti o krátkodobé vízum do tří měsíců pobytu je třeba doložit zaměstnání, finanční prostředky, cíl cesty a její účel a prokázat, že se osoba vrátí zpět domů. K tomu slouží i osobní pohovor s žadatelem.

Záměrné vydávání víz osobám, které jsou podezřelé, neprověřené a je jasné, že se domů nevrátí, plus že vízum zneužijí k cestě do jiného členského státu Schengenu, je závažným porušením nejen vnitřních předpisů dané země, ale především práva EU ve formě dohodnutých pravidel. Znamená to, že si daný stát „vydělává“ na úkor těch druhých. Posílá jim ilegální migranty ekonomické či radikály, kteří mohou být hrozbou bezpečnostní, případně osoby provozující různé nekalé aktivity typu pašování drog, špinavých peněz atd. Země, kam skutečně směřují, je takto ochuzena o informaci, že se do ní tito lidé chystají a nemůže jim ve vstupu zabránit nevydáním víza, případně nemůže jejich aktivity na svém území sledovat. Státy porušující Schengenský kodex či jeho konkrétní pracovník/ci sice získají nějaké výhody, např. peněžní, obchodní, služby, ale stanou se dírou v „schengenském cedníku“ a umožní nedobrým lidem vstup do Evropy a nelegální operace na jejím území. To je velmi závažné porušení principu solidarity a spolupráce v rámci EU, resp. Schengenu.

Fiala Petr O slušnostiBata o krizi 1932Zde se nelze schovávat za pouhé kompetence, ale je třeba konat, byť se jedná o nepříjemnou záležitost. Nesmírný tlak na ututlání podvodů s vízy v Maroku je bohužel důkazem, že zřejmě nešlo jen o pouhé škobrtnutí tehdejšího velvyslance Viktora Lorence, ale může jít o běžné praktiky MZV ČR. To mi naznačovali pracovníci Královského paláce v Rabatu. Hovořili o tom, že je nejsnadnější si víza koupit na českých ambasádách v Africe a arabských státech. A také o tom, že si ČR vybrali ke svým aktivitám, protože ji vyhodnotili jako nejkorupčnější v EU. Zvažovali také Polsko, Maďarsko ad. - tedy bývalé komunistické státy, které jsou dnes členem EU. Důvod bylo, že „tam jsou malé platy a nízké penze, tudíž i politici a diplomaté jsou více náchylní ke korupcí, aby si přivydělali“.

K tomu bych dodal, že je to asi dědictví ze socialismu. Mí přátelé v ČR říkali „pokud nekradeš, okrádáš rodinu“. Obcházení zákonů je tedy asi pro mnohé stále ještě normální a účel světí prostředky. Hlavně, když je to ve jménu velkých obchodů, zisků a v zájmu těch, kteří např. financují volební kampaně. EU je ale postavena na principu dodržování práva, skutečné demokracie a lidských práv. Proto i v západních zemích či ve Skandinávii vše funguje lépe a lidé považují za normální předpisy dodržovat, ne je porušovat. Odměňováni jsou pak pracovníci korektní, kteří proti zákonům nejdou, zatímco v našich zemích to bývá mnohdy obráceně. Je třeba ale působit ve smyslu změny k lepšímu, neboť věřím, že většina Čechů si také přeje pořádek a není pro korupci.

Fiala Valek Stiborek 18.7.2023Maročané si vybrali ČR, protože je zajímavá turisticky, může se k Vám jezdit do lázní – za zdravím a hezkými děvčaty, je tam mnoho obchodních příležitostí – tedy dobrý výdělek, tradice určitých výrobních odvětví, ale také výše zmíněná korupčnost a možnost získávat snadno schengenská víza. Např. francouzská konzulka mi při rozhovoru zdůraznila, že může být dotyčný kamarádem třeba i samotného prezidenta Macrona, ale nebude to zakládat právo na žádné výjimky při získávání víz. Maročané tedy museli hledat někoho, kdo tak zásadový nebude.

Pokud si premiér Fiala nepřeje, aby se stát utopil v podvodných praktikách, z nichž mají přínos pouze někteří jednotlivci či skupiny (i když ho mylně vydávají za veřejný zájem), měl by přispět k vyčistění této morální bažiny, kterou bych si v době Václava Havla ani nedokázal představit.

Výňatek z odpovědi premiéra Fialy českému občanovi „Právnímu státu“, který ho o podvodech s vízy na ambasádě v Rabatu také informoval:

 

Úřad vlády České republiky Oddělení styku s veřejností Úřad vlády České republiky, ústředna 224 002 111, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., datová schránka: trfaa33

 

Vážený pan …..

Čj. 47161/2022-UVCR

18.10.2022

 

Vážený pane,

panu předsedovi vlády byl doručen Váš elektronický dopis. …….Ujišťuji Vás, že pan premiér vždy ochotně přispívá k řešení problémů, se kterými se na něj občané obracejí. O to víc ho mrzí, když jim nemůže být konkrétně nápomocen.

Bohužel tak musím zklamat Vaše očekávání a informovat Vás, že pan předseda vlády osobně a ani Úřad vlády ČR v této věci nemohou činit žádné účinné kroky, neboť jim to nedovolují zákonné kompetence. Pan předseda vlády není osobně nadřízen jednotlivým ústředním orgánům státní správy a nepřísluší mu přezkoumávat jejich postupy, rozhodnutí či stanoviska. Dovolte mi, abych Vám sdělila, že setkání s panem premiérem vzhledem k výše uvedenému by bylo bezpředmětné.

Doporučuji Vám ještě jednou se obrátit na věcně příslušná ministerstva: Ministerstvo zahraničních věcí (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a Ministerstvo vnitra (e-mail: postTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Neberte, vážený pane, toto moje sdělení jako nezájem nebo snad neochotu se touto žádostí zabývat. Jak jsem však naznačila shora, jsme nuceni důsledně respektovat zákonem stanovené kompetence v jednotlivých oblastech společenského života.

 

S pozdravem

Mgr. Martina Toulová, vedoucí oddělení administrativní podpory, odbor komunikace ÚV ČR

***

Nutno podotknout, že předchozí předseda vlády Andrej Babiš do dané záležitosti zasahoval. Rovněž odkaz na ty, kteří nic neřeší po dobu 4 let, a někteří jejich zaměstnanci se na podvodech či jejich krytí podíleli, není žádným řešením.

Pokračování příště – 3. díl Velvyslankyně Michaela Froňková a její víza „pro hezké oči“.

 

Damjan Prelovšek  

15.8.2023

P.S.

Obratem informuji Úřad vlády ČR, MZV ČR, MV ČR a vrchního velitele AČR presidenta gen. Petra Pavla. Selže podruhé, jako při nejmenování Roberta Fremra ústavním soudcem, nebo bude efektivně konat? Bezpečnostní výbory Sněmovny a Senátu už neinformuji. Jsou mnou roky informovány (od června 2020). Vymlouvají se, že nemají žádné kompetence, nebo neodpovídají. Dosud nereagoval ani president republiky, byť KPR příjem do DS potvrdila, včetně mého osobního informování dvou pracovnic KPV na Pražském Hradu. Věřme, že odpovědní začnou konečně konat, jak je povinuje jejich slib a Ústava ČR – sloužit právu, spravedlnosti a své zemi. JŠ

Mezinárodně uznávaný nezávislý novinář, publicista, politolog, t.č.  postihován v zemi EU (za svobodu slova a právo veřejnosti na informace) na majetku i zdraví. Angažovaný občan, dvacet let hájící pravdu, spravedlnost a zachování demokratických hodnot. Občan České republiky a Švýcarské konfederace, respektovaný demokratickými občany Evropy. 30 let života v totalitě, 20  let v demokracii, 20 let v postotalitě.

***

I.DÍL: Czech-Maroccogate seriál na pokračování – český diplomat v Moskvě jako "pornoherec" !!!

Fiala je na chvostu žebříčku popularity premiérů.

***

Zákony bez morálky jsou na nic -  Když víte, že máte pravdu, bráníte se argumenty, když lžete, bráníte se cenzurou.

***

„Úkolem Evropy už není a nikdy nebude ani vládnout světu, ani v něm násilím šířit svou představu blahobytu a dobra, ani mu vnucovat svou kulturu, ba ani ho poučovat. Jediné, co může být jejím smysluplným úkolem v budoucím století, je být co nejlépe sama sebou, to znamená vzkřísit a promítat do svého života své vlastní nejlepší duchovní tradice, a tím se tvořivě spolupodílet na tvorbě nového způsobu světového soužití.“

Václav Havel

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (6 Votes)
Share

Komentáře   

-1 #2 Jan Šinagl 2023-11-10 13:32
Vystřihla jsem kousek reportáže J. Šídla, kterého sice nemusíte, ale který shrnul projevy Petra Fialy v jedné a půl minutě.

twitter.com/.../...
-6 #1 Jan Šinagl 2023-08-28 08:56
"Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. pozná nepřiměřený zisk u bochníku chleba za pár kaček, ale ne u zásobníků za miliardy."

Ze sociálních sítí.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)