Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Okupace 1968

Už dne 9. července 1968 se mezi Zobtenem a hřebenem před ním utábořila sovětská tanková jednotka a obrněná pěchota, která se připravovala na přepadení. …

***

Tento dopis s dobovou svědeckou zprávou jsem obdržel poštou 18. dubna:

Vážený pane Šinágle, milý kamaráde,

setkali jsme se po březnové vzpomínkové akci 2. března 2024 ve vídeňské Steingasse a šli společně na vlak S-Bahn do Prahy. V roce 1968 jsem chtěl navštívit hrad Karlštejn. Byl uzavřen kvůli invazi vojsk WAPA. Cestou do Plzně jsem projížděl Žebrákem a ještě téhož dne jsem dojel do Horního Rakouska. Přikládám článek, který jsem napsal o událostech v Čechách a který vyšel v rakouském vojenském časopise v roce 2004.

Se kamarádským pozdravem!

Dr. Peter Aumüller

***

O loajálním postoji obyvatelstva svědčí následující událost: v Plzeňské ulici jsem si všiml disciplinovaného dlouhého pohřebního průvodu směrem k pražskému Západnímu hřbitovu (Háje), zaparkoval auto a připojil se k pohřebnímu průvodu. Všichni kolem mě šli nebo čekali v tichosti. Na nic jsem se tedy neptal - zjistím, co se stalo. Nakonec se na hřbitově ti, kteří přišli, přesunuli k otevřenému hrobu. Když jsem přišel blíž, uviděl jsem za hrobem televizní štáb - z ORF. Dva muži mi řekli, co se stalo. Na Václavském náměstí běžela za tramvají mladá matka. Sověti si mysleli, že odpálila výbušné zařízení, utíkala a zastřelili ji. Málokdo z truchlících tu ženu znal osobně. Smuteční průvod tisíců Pražanů byl působivou demonstrací proti okupantům.

Po několika minutách mě donutil zastavit - ale prý mám počkat, on mi něco přinese. Vrátil se s rozsáhlým a ilustrovaným informačním materiálem a řekl: "Odneste to na ta správná místa na Západě!" A tak jsem se vrátil. Rychle jsem si v jeho přítomnosti dokumenty prohlédl, získal přehled a ujistil ho, že to udělám spolehlivě. Tento informační materiál však nešel na Západ, ale na sever, z Altenfeldenu do Finska do "Yleis Radio Suomi", k televizní moderátorce Rouvě Karjalainenové. V děkovném dopise mi následně sdělila, že informační materiál byl použit pro aktuální zpravodajství ve Finsku.

Huga Portische jsem poprvé viděl v rakouském televizním pořadu, když jsem byl ještě ve Finsku. Referoval o rozhovorech v železničním vagonu v Čierné nad Tisou. Jak všichni víme, byl v té době celosvětově známý svými reportážemi o událostech roku 1968 v ČSSR. Méně se ví, že ze Slovenska pocházel nejen Alexander Dubček (narozen 27. listopadu 1921 v Uhrovci, SW Svetý Matin = vojenská akademie na Slovensku), ale i Hugo Portisch (narozen 19. února 1927 v Engerau/Petržalce). Jeho bratr Emil (narozen rovněž v roce 1921 jako Dubček) pracoval jako novinář pro "Kleine Volksblatt" a poté pro "Tagespost". Jejich otec napsal vlastivědu o Engerau, což je dnes bratislavská čtvrť na pravém břehu Dunaje.

Cestou do Plzně mě lákalo využít příležitosti a zajet na nedaleký hrad Karlštejn, který založil císař Karel IV. Hrad, kde byly uloženy korunovační insignie českých králů, však v těchto problematických dnech nebylo možné navštívit. Cestou zpět na silnici N5/E 12 směrem na Beraun/Beroun jsem na úzké silnici v otevřené krajině narazil na sovětský tank. Okamžitě jsem s autem zajel několik metrů na louku, vystoupil, aniž bych si s sebou něco vzal, a vrátil se na silnici, přičemž jsem nechal dveře auta dokořán. Těsně přede mnou jel řidič mercedesu z Mnichova, který také uhýbal doprava, ale levá kola udržel na silnici. Po mém vzoru také vystoupil z auta, ale s hrůzou zjistil, že tank se popasoval s jeho vozem a způsobil mu značnou škodu. Díky solidnímu výcviku v armádě jsem se zachoval správně.

Celá zpráva očitého svědka>

***

Vídeň 2.3.2024: Vzpomínka na 105.výročí masakru v Kadaní s projevem vnuka českého krále Jeho císařské a královské Výsosti arcivévody Karla Habsburského

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)