Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Okupace1968

 • 21.srpen 1968 a Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu

  Havlickuv Brod pozvanka 210820Dobrý den,

  smutné je, že naši politici tehdy neznali a dodnes neznají lidská práva, mezinárodní právo, zejména to mezinárodní humanitární právo a mezinárodní zásady. Roku 1968 z podnětu tzv. tábora míru vstoupila v platnost úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, to všechno s odkazem na 8.srpen 1945, v našem právu pod č.164/1947 Sb. Komunisté tuto úmluvu prosadili a potom to ani nečetli a nedodržovali. My v mnohém  z toho pokračujeme i nadále. Ani dnes vám neřeknou ve sdělovacích prostředcích čeho se státy Varšavské smlouvy nesmyslně dopouštěly a čeho se dopouštěly naše mocenské orgány o rok později a následně. A tak chceme mít v kalendáři 21.srpen 1968 jako významný den a lidská práva házíme do stoupy.                                          

  Na mezinárodní konferenci, svolané Organizací Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu, konané v Haagu od 21. dubna do 14. května 1954 byla dne 14. května 1954 sjednána Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní.

  Úmluva je v našem právním řádu vedena pod č.94/1958 Sb. Smlouvou byl již tehdy vázán Sovětský svaz, Běloruská sovětská socialistická republika a Ukrajinská sovětská socialistická republika. Letos si připomínáme 50 let od tzv. internacionální pomoci států Varšavské smlouvy. Velice pozitivní bylo, že to byl SSSR, který aktivně usiloval o vznik této smlouvy a byl jedním z prvních států, které k této smlouvě přistoupily a ratifikovaly ji. Jak to je ale s touto smlouvou v praxi, nám ukázala v roce 1968 bezdůvodná střelba na budovu Národního muzea přítomnými sovětskými vojáky. Souvislosti co všechno bylo v té době porušeno se ovšem od příslušných činitelů, historiků a novinářů nedovíte. Buď není zájem s tím veřejnost seznámit anebo k tomu chybí potřebné znalosti.  

 • 53. výročí barbarské okupace v roce 1968 – in memoriam plk v.v. Josefu Musilovi

  Morální apel plk. Josefa Musila k výstavě o zapomenutých komunistických zločinech z let 1968, 1969 a 1989

   52.výročí upálení Jana Palacha - země mlčí, jeho skutečný odkaz a stále aktuální výzvu zapomínáme!

  ***

  Musil Sinagl ruze 3.3.2021Panel 01Zločiny komunismu v letech 1948 až 1989 zpracoval pro veřejnost nejefektivnějším způsobem jediný člověk. Vykonal osvětovou práci na kterou se žádné ústavy, instituce a média za 30 let od listopadu 89 nezmohly.

  Bylo mi ctí s panem plk. Josefem Musilem moci spolupracovat a pomáhat mu organizovat a realizovat výstavy. Bylo jich celkem dvacet, včetně významných míst na území ČR – Sněmovna, Senát, Teologická fakulta UK, sv. Hostýn, či klášter Želiv. Takto jsem promluvil dne 6.9.2021 na sv. Hostýnu při Muklovské pouti.

  ***

  Podívejte se na všech 24 panelů výstavy

  Tyto letáky jsem v tisících kopiích rozdával návštěvníkům výstav, na demonstracích a stále rozdávám při cestách po České republice

  ***

  Plk. v.v. Josef Musil nám připomíná zapomenuté zločiny komunismu - abychom nezapomínali!

  Plk. Josef Musil nebyl vůbec ve výslužbě, sloužil vlasti doslova do posledního dechu. Panelovou výstavu mi odkázal s prosbou, abych ve výstavách pokračoval a uspořádal jsem ji hlavně před volbami. Bohužel mi stávající situace zatím neumožňuje toto poslední přání plk. Josefa Musila naplnit. Opustil nás 19.února tohoto roku…

  Čest jeho práci, památce a trvalému odkazu.

  ***

  Se sovětskou okupací se nikdy nesmířili čeští exulanti v Anglii. Pořádali demonstrace a pochody. V roce 1978 dokonce zaplnili Trafalgarské náměstí v Londýně. V dokumentu Zapomenuté protesty (ČT 2018) se přirovnává  zákeřně přepadení k nacistickému zabrání ČSR v roce 1939. Popisování STB praktik anglickými diplomaty je otřesné. Škoda, že veřejnoprávní ČT vysílala dokument ve 12:30 hod. místo v hlavním vysílacím čase večer. I to je obrazem skutečného stavu mravně se rozkládající společnosti.

   

  Jan Šinágl, 21.8.2021

  ***

  S plk. v.v. Josefem Musilem se rozloučila jen jeho rodina

  JUDr. Jaroslav Anděl stále aktuální: Stoleté svědectví doby a poselství nám i světu

 • Dojmy a zážitky během „Pražského jara“ – svědectví dobového svědka z Rakouska

  Okupace 1968

  Už dne 9. července 1968 se mezi Zobtenem a hřebenem před ním utábořila sovětská tanková jednotka a obrněná pěchota, která se připravovala na přepadení. …

  ***

  Tento dopis s dobovou svědeckou zprávou jsem obdržel poštou 18. dubna:

  Vážený pane Šinágle, milý kamaráde,

  setkali jsme se po březnové vzpomínkové akci 2. března 2024 ve vídeňské Steingasse a šli společně na vlak S-Bahn do Prahy. V roce 1968 jsem chtěl navštívit hrad Karlštejn. Byl uzavřen kvůli invazi vojsk WAPA. Cestou do Plzně jsem projížděl Žebrákem a ještě téhož dne jsem dojel do Horního Rakouska. Přikládám článek, který jsem napsal o událostech v Čechách a který vyšel v rakouském vojenském časopise v roce 2004.

  Se kamarádským pozdravem!

  Dr. Peter Aumüller

  ***

  O loajálním postoji obyvatelstva svědčí následující událost: v Plzeňské ulici jsem si všiml disciplinovaného dlouhého pohřebního průvodu směrem k pražskému Západnímu hřbitovu (Háje), zaparkoval auto a připojil se k pohřebnímu průvodu. Všichni kolem mě šli nebo čekali v tichosti. Na nic jsem se tedy neptal - zjistím, co se stalo. Nakonec se na hřbitově ti, kteří přišli, přesunuli k otevřenému hrobu. Když jsem přišel blíž, uviděl jsem za hrobem televizní štáb - z ORF. Dva muži mi řekli, co se stalo. Na Václavském náměstí běžela za tramvají mladá matka. Sověti si mysleli, že odpálila výbušné zařízení, utíkala a zastřelili ji. Málokdo z truchlících tu ženu znal osobně. Smuteční průvod tisíců Pražanů byl působivou demonstrací proti okupantům.

 • Napísať na pomník predstaviteľa komunistického režimu „sviňa“ je trestný čin, rozhodol Krajský súd v Prešove.

  Kalmus pomnik BilakBreznev BilakKalmus a Lorenz definitívne dostali za pomaľovanie pomníka Biľaka podmienku

  Kalmus takýto verdikt očakával, hovorí, že aj preto, že ho vyniesla bývalá členka komunistickej strany. „Záverečná reč sudkyne bola chladnokrvná, paragrafová, právnická esej a úvaha.“ Chce sa brániť aj ďalej – na Ústavnom súde, a pokiaľ neuspeje tam, tak na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Kalmus a Lorenz natreli červenou farbou Biľakov pomník ešte v marci 2015 a napísal tam nápis „sviňa“. Už vtedy Kalmus svoj počin vysvetľoval nutnou obranou proti propagácii komunizmu – zákonom zakázaného extrémistického režimu. Na pomníku bola aj busta, tú krátko po incidente niekto ukradol.

 • Zapomenuté protesty v Londýně proti ruské okupaci

  Zapomentute protesty CT 2018Dokument v češtině a angličtině obsahuje videozáběry i fotografie z londýnských demonstrací proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Češi žijící ve Velké Británii se nedokázali smířit se sovětskou okupací a jednou z mála možností, jak to dát najevo, byly veřejné protesty. Demonstrovali v centru britské metropole a hledali pomoc proti okupaci Československa jak v samotném roce 1968 nebo 1969 po sebeupálení Jana Palacha, ale taky pravidelně v dalších letech až do pádu normalizačního režimu v roce 1989. Pořad obsahuje i záběry z demonstrace na Trafalgarském náměstí v Londýně z roku 1978, která byla vůbec největší. Vývoj londýnského odporu vůči opresivnímu komunistickému režimu ilustruje na příbězích českých uprchlíků v Británii po roce 1938, 1948 a 1968, a s tím spojenými špionážními hrami StB v Londýně. ČT 2018.

  Abychom nezapomínali: Premiér Wilson přirovnal invazi k nacistickému zabrání Sudet v roce 1968. Když Rusově hráli Dvořáka v Londýně, ozvalo se z publika „Svoboda pro Československo!“ - Jan Kuttlwascher, skvělý letec RAF, byl bratr gen. Karla Kutlvašra - Koncert britské skupiny v Lucerně 17.6.1969 Break Away Beach Boys. Byla na špičce britské hitparády. Kapela věnovala song okupovanému Československu. -  „Pryč s Rusy Brežněv = Hitler!“ - John Tusa Baťovec - Po vypovězení ruských „KGB diplomatů“ z Londýna je nahradili čeští „STB diplomaté“, také byli vypovězeni.

  „Neporazili jsme komunismus, protože jsme měli lepší tajné služby, ale protože jsme měli řádnou demokratickou společnost. To byla naše síla. Agenti StB se snažili bránit a podporovat společnost, která byla od základů zkorumpovaná. I tak se přes veškeré jejich snahy zhroutila“

  Martin Nicholson(první tajemník britské ambasády v Praze 1872-1975)

  ***

  Dnešní společnost je také zkorumpovaná, kdy ji stále ovládají pohrobci totality. Stále u nás neexistuje řádná demokratická společnost. JŠ