Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Panel 01

7.4.2019: Poděkování kardinála Dominika Duky plk. v.v. Josefu Musilovi - 11.4.2019: Poděkování AP plk. v.v. Josefu Musilovi ze dne 11.4.2019

V den 80. výročí nacistické okupace nezapomínat připomínat také komunistické zločiny, které byly následkem našeho opakovaného selhání v minulosti, tedy i okupace nacistickým Německem. Ta připravila cestu dalšímu zločinnému systému s jehož následky se potýkáme dodnes. Je čas přiznat své chyby a selhání a ne se neustále vymlouvat na chyby a selhání druhých! J.Š.

* * *

Vážení spoluobčané,Panel 06

Výstava je příležitostí k zamyšlení nad tím, kam a ž vede politický systém založený na nenávisti a na lži i při krásných heslech o jednotě a míru, o blahobytu a sociální spravedlnosti, o novém člověku…  Je zároveň silnou výzvou a varováním, že ani dnes, v době technicky tak vyspělé, nás nic nezachrání, jestliže místo základním lidským hodnotám, lásce a pravdě, dáme průchod osobnímu sobectví a nenávisti v mezilidských vztazích.

Lze říci, že naše žití je plně v rukou „mocných“. Kdy budou zveřejněny všechny dokumenty z doby „normalizace“?

Paměť lidská je krátká a snadno zapomíná. A mladá generace tyto doby nezažila… Kruté důsledky porušování základních principů mezilidských vztahů působí však v každé době, v životě osobním, stejně jako společenském. Pokud se nepoučíme a nepoznáme fungování nenávisti a lži v dějinách, budeme odsouzeni znovu takové věci prožívat.

Přestaňme si nadále lhát o minulosti a kolaborantech.

Výstava je také zrcadlem nastaveným aktérům tohoto zla v minulosti i jejich dědicům dnes a je pro ně výzvou, aby se od principů zla distancovali… A nám ostatním je silným dokladem, že Bůh člověka neopouští a dává mu sílu při ochotě za pravdu, za své přesvědčení i trpět. V té době vyrostly i mnohé silné osobnosti.

Nerad hovořím o utrpení, zmařených životech, zničení všech blízkých kolem člověka, jenž se z hlediska bývalého režimu ideově provinil. Rozbité rodiny, nemožnost studovat, nucená emigrace i mučednictví laiků i kněží a jejich hroby za vězeňskou zdí, mohou současníkům jen připomenout v jakých poměrech jsme  žili a jak často jsme nad těmito skutečnostmi zavírali oči. To byla běžná věc  i v době „normalizace“.

Archivy jsou nepochybně body, které stojí za to připomínat, znovu studovat a čerpat z nich poučení. Ohromující je nezájem mladých lidí a učitelů o výuku novodobých dějin na školách. Kdo se bojí pravdy a proč?

Poměry za minulého režimu sami o sobě nepřinesly nic, zač bychom měli děkovat. Musíme si však čestně říci, že církev u nás v té době nezklamala. Stala se jedním ze znamení odporu a přinesla svědectví o velikosti a kráse víry, naděje a lásky.

Kéž si můžeme připomenout větu z Talmudu: „Jsme jako olivy. To nejlepší ze sebe vydáme, teprve když jsme drceni.“

Odkaz našich mučedníků, naděje, kterou vneslo do společnosti tisíce vlastenců, kteří si zachovali čest v dobách nejtěžších. Nezapomeňme na ty, kteří za svobodu obětovali své životy.

 

Autor výstavy

Plk. v.v. Musil Josef

15.3.2019

* * *

Dne 19.března končí už 10. výstava v Senátu. Přebírá si ji Pražské arcibiskupství. Poté bude putovat po celé České republice. Věřme, že zájem veřejnosti, hlavně učitelů, ředitelů a mládeže, bude postupně narůstat. Říká se, že nejtěžší ze všeho je předvídat minulost.

Dnes jsou média opět plná informací a zpráv o nacistické okupaci ČSR, vině a selhání našich spojenců, ale žádné zprávy o našem vlastním selhání a vině?! Proč museli naši vojáci bojovat v cizích armádách? Proč selhalo její velení a vedení země, které zlomilo odhodlání, duši a páteř země a kdy už nebylo nikoho, kdo by zabránil nástupu komunistů k moci? Naše armáda za 100 let nikdy nebojovala a jen odevzdala zbraně nepříteli.

Bata Jan mezi vojakyProč se nemluví o tajném jednání presidenta Beneše s Moskvou bez vědomí spojenců, kteří tak postupně ztráceli důvěru v Československo? Vrchní velitel armády, který chtěl vše řešit bez boje, aby nakonec padl bez boje sám. Lid jeho povahu vystihl přesně: „Já mám plán aeroplán.“ Ulétl do Anglie, nechal se podporovat Janem A.Baťou, aby ho po válce svými zločinnými Benešovými dekrety okradl o vše a kdy stejně tak nechal žalostně umřít na Pankráci presidenta dr. Emila Háchu, svého přítele, kdy na těžce nemocného dozorci močili. To nebylo chování demokrata, ale zbabělce, dělajícího vše pro udržení své moci, mající mnohem blíže k chování komunistů. Proto také komunisté podpořili vyznamenání Beneše zákonem „Edvard Beneš se zasloužil o stát“, dodejme a o jeho zničení!

Gen. Josef Mašín i gen. Lev Prchala a další stateční vojáci chtěli bojovat, gen. Josef Mašín musel být násilím odzbrojen… Vojáci věrní císaři by také dodrželi přísahu po vzniku ČSR a bojovali proti nacistům. Bohužel byli šikanováni těmi, co přísahu císaři porušili. Do velení armády se dostali z velké části neschopní, které zajímali funkce, platy, výhody s tím spojené a skutečné vojáky šikanovali. Není divu, že nedali rozkaz bránit zemi. Gen. Heider prohlásil před Norimberským tribunálem, že Hitler blafoval a nebyl zdaleka tak vyzbrojen. Bez boje, úsilí a obětí nelze očekávat skutečnou svobodu a demokratické hodnoty. President dr. Emil Hácha měl pravdu: „Naše neštěstí začalo rozpadem Rakousko-Uherska.“

Chceme-li být vyspělou zemí a zařadit se mezi skutečně vyspělé kulturní a demokratické země, musíme se umět vypořádat poctivě, pravdivě, se svoji vlastní minulostí.

 

Jan Šinágl, 15.3.2019

* * *

Východní příboj, aneb diktátorství absolutní moci

Totalita stojí na nedobrovolnosti a násilí. Na veřejném a skrytém donucování, donášení a udávání. Zabíjí a osočuje lidí s jinými názory.  Typické je devótní plnění příkazů „shora“. Jsou to občané, jejichž víra a přesvědčení blokují a umlčují uvažování. Takové lidi totalita vyznamenává a povyšuje.

* * *

Rurikovci vytvořili první ruský stát, mentalitu lidí nomádi a Mongolové

Rusko je od pradávna postižené nomádsko-mongolskou leprou, která po staletí měla potřebu zabírat a rozšiřovat bez jakýchkoliv ohledů svá panství nad ostatními osadami a kmeny. Spojení prvních slovanských knížectví, kterých bylo několik stovek, začíná až pozváním a příchodem severských Rurikovců, kteří vytvořili Kyjevskou Rus. Staletí před vznikem prvního ruského státu byli Slované ovlivňováni neustálými střety s divokými stepními hordami, které neustále rozšiřovaly sféry svého vlivu a kde mělo a dodnes má hlavní slovo ústředí absolutní mocí. Za nomádů, Mongolů, carského Ruska, za bolševické revoluce, za vlády jedné strany i dnes za tak zvané řízené demokracie v Ruské federaci je absolutní moc používáns bez skrupulí, bez váhání a ohledů. Tedy chán, pádišáh, šáhinšáh, gosudar, car, ústřední výbor KSSS, president.

K.Mrzílek

* * *

Sněmovna 4.2.2019: Opět médii ignorovaná (v pořadí devátá) vernisáž výstavy k 50.výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy z roku 1968 ...

Senát 26.2.2019: zapomenuté komunistické zločiny z let 1968, 1969 a 1989

Hovoří bývalý generální prokurátor České republiky JUDr. Jiří Šetina

Jak dlouho ještě bude ostudná kauza Jana A.Bati černým svědomím naší země?!

Pár slov ke školství

Pro připomenutí 27.2.2012: ČAS KYVADLA

* * *

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)