Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Senat 1 chodba 260219

7.4.2019: Poděkování kardinála Dominika Duky plk. v.v. Josefu Musilovi - 11.4.2019: Poděkování AP plk. v.v. Josefu Musilovi ze dne 11.4.2019

Výstava v Senátu prodloužena do 18.3.2019!

Teprve 23 let po listopadu 89 jsme se dozvěděli, že StB nasadila do státní správy 100.000 agentů?! - Šokující, nepřekvapující přísně tajná zpráva II.správy StB, ze dne 28.listopadu 89, níže!

Vernisáž výstavy k 50. VÝROČÍ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA VOJSKY VARŠAVSKÉ SMLOUVY 21. 8. 1968 A K 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE 17. 11. 1989“Senat 2 Tecl Musil 260219 se konala pod záštitou senátora Jana Tecla v Chodbě místopředsedů Senátu Parlamentu ČR dne 26. 2. 2019 od 15.00 hodin. Autor výstavy plk. Josef Musil jí věnoval stovky hodin práce v archivech, knihovnách a doma. Náklady z velké části  uhradil sám. Obdivuhodný výkon a všechna čest v jeho takřka osmdesáti letech. Na prvním, kratším videu, podává plk. Musil vysvětlení ke všem 13. panelům, na druhém jsou projevy ze zahájení vernisáže. Výstava byla v pořadí desátá. V Senátu bude do 10.3.2019, kdy si ji převezme Pražské Arcibiskupství. Ač pozvaná, žádná média se nedostavila. Věřím, že s mým komentářem na konci prvního videa by souhlasila většina obyvatelstva.

Senát 22.2.2019: O zločinech komunismu a Mladí demokraté

Senat 3 skupina JS 260219Mladí demokraté mne „nezklamali“. Přes slib mnoha ze semináře o zločinech komunismu, se vernisáže nezúčastnili – strach, nepopudit, nepohoršit si „kádrový profil“ pro budoucíSenat 4 Musil 260219 politickou dráhu, nebo neměli čas? Vyberte si sami nejpravděpodobnější variantu…

Potkal jsem náhodně reportéra MfD Josefa Kopeckého na Malostranském náměstí a pozval ho na vernisáž. „Už něco mám“, byla jeho odpověď. Řekl jsem mu, že se na předchozí vernisáže žádná média nikdy nedostavila, přes pozvání veřejnoprávním médiím, regionálním deníků a stovkám novinářů. Odpověděl „Je to chátra“ a rychle odešel…

Opět se nedostavili poslanec za ODS Pavel Žáček, první ředitel ÚSTR, ani historik Petr Blažek, často vystupující na ČT i k této problematice. Zastoupil je Senat 5 chodba a lide 260219historik Prokop Tomek, který na mne působí poněkud levicově a „normalizačně“. Nedivím se, že výstavu během výkladu plk. Musila opustil. Zrovna tak ji opustil předseda rehabilitovaných vojáků Mrázek s ironickou narážkou na adresu  plk. Musila – viz video: „To jsem rád, že si mi neudělil slovo.“ Přitom plk. Musil vyzvalSenat 6 Kelnar 260219 přítomné k reakcím. Byl jsem jediný, kdo nabídky při zahájení vernisáže využil.

Mimochodem předseda Mrázek ani nepřišel v uniformě, což by se na předsedu patřilo. Na MO si ji vzal a kde se „bratřil“ s Jaroslavem Vodičkou, předsedou SBZS. Tato výstava byla v předsálí, ČT si ji nevšimla, dala přednost řečníkům Mrázkovi a Vodičkovi v uniformách…

Je jen dobře, že Senát doporučil senátorům nenavštěvovat akce tohoto zprofanovaného postkomunistického spolku SBZS a že mu jsou stále více kráceny dotace na jeho papalášské vedení a manýry jako z doby totality. 

Senat 7 skupina JS 260219Přikládám Sestavu JS – 10 jako jednu ukázku seznamu lidí, kteří byli zřejmě připraveni na místa budoucích, novodobých „politruků“ ve státní správě na různých úrovních poSenat 8 chodba 260219 listopadu 89. Nepochybně jich byli desetitisíce na území tehdejšího Československa. Zůstává otázkou zda jsou ostatní seznamy v archivech nepřístupných veřejnosti, nebo se nepodařilo všechny včas zničit? Jistě by bylo zajímavé vědět, kde tito lidé pracovali po listopadu 89, či ještě pracují, nebo jejich potomci? V knize Pavla Žáčka z roku 2013 „Vypovídat pravdu a nic nezamlčet“ (revers knihy) se píše o 100.000 agentech StB, kteří zůstali ve státní správě. Právě ti byli zaúkolováni, zasadili se o blokaci lustrací, mlžili, zamlčovali, znedůvěrohodňovali a ovlivňují dění v naší zemi dodnes – ať už ti původní, jejich potomci, či nově jimi zaškolení. I proto je plíživá novodobá normalizace stále zřetelnější a troufalejší.

Všichni spolupracovníci, členové StB a KSČ, morálně a mravně selhali. Umožnili existenci zločinného systému a páchání jeho zločinů. Nicméně mnoho jich dělalo odbornou práci, či je rodinné okolnosti přinutili podepsat. Nebezpeční byli tvůrci, řídící pracovníci a ideově zaměření, kteří to dělali dobrovolně a z přesvědčení. Především Senat 11 260219z nich se rekrutovalo oněch 100.000 spolupracovníků, kteří škodili a dodnes škodí naší zemi ve státní správě. S tím je třeba se vypořádat. Hodně přituhuje, nyní jsem na řadě i já,Prisne tajna zprava 281189 kdy mi hrozí za svobodu slova ztráta veškerého majetku. Obětí se může stát každý z nás, kdo na bezpráví veřejně upozorňuje. Nemlčme, je třeba konat, jinak tu nebude brzy nikoho, kdo by se budoucích obětí zastal. Zlo dobrovolně nepřestane. 30.výročí listopadu 89 v tomto roce nás k tomu zavazuje a povinuje.

Knihu jsem si na ÚSTR obstaral, ale bez CD, které patří ke knize. Odpovědné paní Tině Klaužové se nemohu dovolat, na e-maily nereagovala. Až dnes mi řekla její kolegyně, že je nemocná a že k těmto věcem nikoho nepustí. Zítra mám zavolat a doufám, že si CD s dokumenty budu moci vyzvednout. Při vydání knihy jsme měli už 23 let zpoždění !!  

Komunisté byli vždy mistři taktiky, kdy ideologie tvořila jen 10% jak kdysi řekl Jana Masaryk, aby se stal také jejich obětí. Pokud budu žalován za zveřejnění těchto údajů v rámci ochrany osobních údajů, tak by se soud musel vypořádat s Ústavou ČR, která považuje komunistický režim za zločinný a odsouzeníhodný stejně jako nacistický režim, stejně jako s občany, kteří komunistický režim aktivně podporovali a budovali. Ochranu soukromí nelze upřednostňovat na úkor zájmů společnosti před těmi, kteří ji škodí a ohrožují.

Naše země postupně ztrácela paměť, duši, kulturu a elitu v posledních 100 letech. Proto zlo bez odporu přešlo z totality do demokracie, kde ve svých praktikách pokračuje dodnes bez zábrany. Neexistuje občanská společnost, která by byla schopna se mu aktivně postavit. Můžeme jen doufat na schopné lídry, kteří se tomuto zlu, ničící zemi postaví. Ponechat bez trestu zločince u moci a konkrétně neoznačit viníky, se dříve či později nutně vymstí.

Putinův režim skvěle využívá možnosti západní demokracie a sociální média. Své lidi má na mnoha odpovědných místech v ČR i EU, včetně médií, mnohdy za totality vyškolených v Moskvě, či počátkem 90. let. Pracuje velmi efektivně, což dokazuje uprchlická vlna, brexit i situace v naší zemi.

Nikdy není pozdě – život je o naději – začít je třeba návratem dobrých mravů do společnosti, nechce-li skončit v bídě a chaosu, které vždy zlo využije a zneužije.

Senat 9 Musil pripitek 260219Vážený pane plk. Musile, udělal jste obrovský kus práce za nás za všechny ve jménu památky všech zavražděných, zmrzačených a perzekuovaných lidí Senat 10 JS mobil 260219zločinným komunistickým režimem.  Obdržíte  vyznamenání nejvyšší – úctu všech slušných obyvatel naší země, kteří obě videa shlédnou! Za Skutečnou službu vlasti se nikdy neplatilo, proto je tak cenná, nezaplatitelná, kdy jen díky takovým lidem jako jste Vy může být vybudovaná hospodářsky, mravně a kulturně vyspělá společnost!

Omlouváme se vedení Senátu, že byl porušen zákaz používání ohně zapálením svíčky panem Kelnarem s Arcibiskupství Pražského na několik minut. Nebyl informován. Věřme, že odpovědní nebudou mít žádné problémy. Byli vstřícní při přípravě výstavy.   

 

Jan Šinágl, 28.2.2019

* * *

Česká společnost

Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou, čtyřicet dva let bolševickou. Vždy přežila s ohnutým hřbetem. Dokonce i po roce osmdesát devět, kdy jsme tedy s ostatními povstali tak to bylo všechno, protože narovnat se a postavit proti zlu jsme nedokázali dodnes. Poslanci volí 75% anonymně předsedu KSČM do předsednictva parlamentu. A pan senátor Láska se domnívá, že mu parlament odsouhlasí žalobu na prezidenta. Vím že je to škarohlídství, ale můj názor vyvěrá z porovnání a srovnání s výchovou dítěte, které vyrůstá a prožívá nevhodnou výchovu, se kterou nesouhlasí, ale je donucováno. Potom se v životě jako ušlápnutý chová. A to nemluvím o vedlejších skrytých vedlejších vlastnostech jaké takové prostředí vyvolává. S českou společností je to obdobné. Naposled se Češi postavili za první světové jako legionáři ve třech státech. To mělo za následek, že naše hrdost právem vykvetla, byla uznána ve světě a vznikl stát s národem, který chtěl za svoji svobodu po roce 1939 bojovat. Tím že zemřel TGM a nástupce Beneš odvolal připravené čsl. vojáky hájit svou vlast z hranic, stalo se to nejhorší co se stát mohlo. Stalo se totéž jako když rodiče chrání synáčka, aby se mu nic nestalo a jeho iniciativy naopak zakazují. To se stalo nám, že jako jediní opakuji, jsme na svém území nebojovali a důsledek se dal očekávat. Naříkání, stěžování si, vymlouvání se, poukazování na chyby jiných, zatím co ti jiní umírali za nás. My jsme přežívali v totalitě. Tehdejší naše utrpení je nesrovnatelné s tragédiemi které prožili Poláci, Rusové, Briti a další. Je mě to líto, ale bohužel být na chvostu EU a remcat je náš úděl, ne-li  něco horšího.

K.Mrzílek, 28.2.2019

* * *

Sněmovna 4.2.2019: Opět médii ignorovaná (v pořadí devátá) vernisáž výstavy k 50.výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy z roku 1968

Senát 22.2.2019: O zločinech komunismu a Mladí demokraté

* * *

17.2.2019: Sněm Hnutí ANO (Akce Nespokojených Občanů)

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.71 (7 Votes)
Share

Komentáře   

-5 #1 Jan Šinagl 2019-03-04 15:50
O tomto všem co je zveřejněno na stránkách pana Šinágla by měla referovat a podávat podrobné zprávy Česká televize pana ředitele Dvořáka. A ne donekonečna dnes a denně celá desetiletí na druhém programu ukazovat nacistické zločiny. Daleko mladší jsou zločiny komunismu, které se mají připomínat, proto, jsou státy, které podobné zločiny ještě provozují.
K.Mrzílek

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)