Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

SN 4 svicka 040219

 7.4.2019: Poděkování kardinála Dominika Duky plk. v.v. Josefu Musilovi - 11.4.2019: Poděkování AP plk. v.v. Josefu Musilovi ze dne 11.4.2019

Po Plzni, Ministerstvu obrany, Jihlavě, Havlíčkově Brodu, Pardubicích, Hradci Králové, Chrudimi a Univerzitě Karlově, následovala  Poslanecká Sněmovna SN 5 pohled 040219Parlamentu ČR.  

Přestože byla všechna hlavní média, regionální deníky, stovky novinářů informovány, včetně všech poslanců a senátorů, nedostavila se žádná veřejnoprávní média, žádný politik. Bylo tomu tak i na všech ostatních výstavách. Jako zástupce kardinála Dominika Duky se dostavil kněz Mgr. Vladimír Kelnar, který pronesl projev, pomodlil se za oběti okupace a zažehl na jejich památku svíčku. Dostal jsem na závěr také slovo a promluvil jistě jménem všech slušných lidí (od cca 34:40 min.). Omlouvám se za chybu – výstava potrvá do 22.února. Probíhají přípravy na její přesun do Senátu. Bylo by symbolické, kdyby vernisáž této výstavy proběhla v Senátu na 71. Výročí únorového komunistického puče v roce 1948.  

 

Pozvánka na výstavu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 4-22.2.2019: 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy

 

SN 3 vitrina vystavy 040219Politiky „reprezentoval“ pouze tajemník Klubu ODS Tomáš Fejfar, který se choval dost podivně. Zaujal ho hlavně panel č. 11 o akci Norbert, kde mne nejprve upozornil naPanel 11 chybějící písmenko v textu. Reagoval jsem poznámkou, že jde o práci důchodce bez profesionálního zázemí. Na to rozhořčeně konstatoval, že akce NORBERT nebyla utajená a je veřejně známá. Byl členem, či snad předsedou vyšetřovací komise této akce a vše je prý uloženo v archivech. Reagoval jsem kolik vojáků a občanů o této akci dnes ví? V archivech KGB je také uloženo mnoho dokumentů, bohužel stále nepřístupných.  Jsou snad všechny dokumenty o akci Norbert dnes přístupny veřejnosti?

Na dotaz, proč není přítomen poslanec za ODS Pavel Žáček, autor knihy „Vypovídat pravdu a nic nezamlčovat“ (jako ředitel ÚSTR), kde se podrobně o akci Norbert zmiňuje, odpověděl, že neměl čas a nemohl proto ani převzít záštitu nad výstavou? Podotýkám, že plk. Josefu Musilovi nezvedal telefon. Na dotaz, proč záštitu nepřevzal jiný poslanec za ODS a přenechalo záštitu Hnutí ANO, reagoval kritikou mé osoby, jak prý vše bourám. Ano, někdy je třeba bourat, aby se mohlo začít nanovo stavět a pořádně. Mimochodem plk. Musilovi potvrdil, že právě kvůli této knize musel Pavel Žáček opustit ÚSTR a dalším věcem… Požádal jsem pana Fejfara, aby svoji kritiku výstavy řekl na video, odmítl. Při zahájení vernisáže zmizel. Objevil se krátce na to jako pozorovatel v prvním patře. Když jsem ho natočil na video, zmizel podruhé…   

Cituji z panelu Společnost a sametová revoluce 1989:

Zacek avers 2013Dne 4.3.1992 Federální shromáždění přijalo rozhodnutí (opatření), aby se každý občan mohl seznámit s dokumentací bývalé StB, týkající se jeho osoby.Zacek revers 2013 Ke zpřístupnění materiálu v kauze „17.listopad 1989“ však nedošlo. Federální stát se rozpadl a nad rozhodnutím poslanců FS ČSFR na dalších 20 let zvítězila loby byrokratů a utajovačů, kteří zcela nepochybně uzavřeli výsledky šetření do trezorů. Doba mezi vyšetřováním komise a vlastním zveřejněním této závažné dokumentace má už 23 roků zpoždění. Komise musela konstatovat, že má seznam 100.000 spolupracovníků StB a někteří dodnes zaúkolovaně, nebo ze strachu před vydíráním plní úkoly, zamlžují činnost agentů a jejich propojení se stávajícími strukturami.  Záměrně zpochybňují výsledkem lustrací a hovoří o jejich nespolehlivosti vzhledem k politickým subjektům a informačním systémům FMV. Z toho vyplívá, že čistota našich řad je v rukou mocných. Je proto žádoucí rozšíření prověrek. Reformovat se dá jen reformovatelné. Závažná fakta o tomto období se občan dočte v knize PhDr. Pavla Žáčka „Vypovídat pravdu a nic nezamlčovat.

Mnoho lidí podepsalo jen aby mělo klid, mohlo pracovat, studovat, nebo jejich děti. V podstatě jsou to také oběti. Statečných bylo málo. Tvůrci tohoto zločinného systému zůstali nepotrestáni, udrželi si vliv a vychovávají si své nástupce. Proto je naše společnost stále postkomunistická. Bude mít ještě sílu se tomuto neblahému dědictví totality v roce 30.výročí Listopadu 89 postavit a vydat se na cestu vyspělé, kulturní a prosperující země?

Účast telefonicky potvrdil historik Petr Blažek z ÚSTR s tím, že promluví. Nepřišel, neomluvil se…  Zastoupil ho pan Státník z Okresního archivu Mělník.

Plk. Josef Musil připravuje poslední chybějící panel o chování armády při prvním výročí okupace v srpnu 1969 - Kolik vojáků a kde bylo připraveno zasáhnout a zasahovalo, jak byli vyzbrojeni, včetně Lidových milicí, kolik bylo obětí, jaká technika byla připravena apod. Archivní dokumenty se mají nalézat, ve stupni utajení, v archivu Sněmovny a na Ministerstvu obrany?  Jednací číslo je známo.  

SN 2 HK JS 040219Výstavu jsem pomáhal instalovat plk. Musilovi cca dvě hodiny. Děkuje touto cestou za přípravu pohoštění servisu Sněmovny, kdy dovezené pohoštění zasponzorovali soukromí investoři.

Pokud se nepodaří převést výstavu ze Sněmovny přímo do Senátu, přislíbil Mgr. Kelnar, že se pokusí zajistit prostory pro její uložení na Pražském Arcibiskupství do její instalace v Senátu, případně i její využití pro samotné Pražské arcibiskupství.    

Předseda Vojenského spolku rehabilitovaných AČR pplk. Petr Mrázek se nezúčastnil z údajných  zdravotních důvodů? Po vytrvalém úsilí plk. Musila a bez jeho účasti, instaloval pplk.. Mrázek tuto výstavu na půdě University Karlovy, kdy jsem zajistil povolení u rektora prof. Tomáše Zímy. Byla tam pouze týden, bez vernisáže, kde chyběl pane č. 11 akce Norbert. Na telefonický dotaz mi bylo pplk. Mrázkem sděleno, že ho někdo ukradl. UK to vyloučila. Podal jsem proto TO pro krádež na PČR, která nic nezjistila. Na to plk. Musil zajistil zhotovení nového panelu o akci Norbert, který lze shlédnout ve Sněmovně. Informace o vernisáži výstavy jsem na webu ASR AČR v aktualitách nenalezl…

Výstava byla i součástí zasedání VSR AČR na MO v červnu 2018 – byla v předsálí, kdy přítomnou veřejnoprávní ČT v sále výstava nezajímala. Zato ji zajímaly proslovy novodobých papalášů jako byl např. Jaroslav Vodička. Nebyl jsem tam vítán, stejně jako výstava, kdy ke mně pplk. Mrázek přišel se slovy, „abych odešel, jinak že mu polovina lidí odejde…“. Nedivme se proto, když to telefonu řekl plk.SN 0 autori 040219 SN 1 plakat vystavy 040219Musilovi: „Kdo se tě o to prosil?“, ani tomu, že se nechtěl „kompromitovat“ osobní účastí na vernisáži výstavy a raději náhle „těžce onemocněl“. Těžko se od tohoto funkcionáře s komunistickými manýrami dočká plk. Musil poděkování a proplacení nákladů na výstavu…

O to více je třeba ocenit jeho dílo s celostátním významem a dopadem, které dokázal připravit a zrealizovat zcela sám ve svých 78 letech, jen díky své píli, pracovitosti a nezdolné vůli. Upozornil na to, co nesmí být nikdy zapomenuto – jako memento, abychom si nedávné zase nemuseli zopakovat.

Děkujeme Vám, vážený pane plk. Josefe Musile - i za všechny živé a neživé oběti okupace vojsky Varšavské smlouvy z roku 1968.

Slušní občané České republiky!

 

Jan Šinágl, 5.2.2019

* * *

Čáslav 18.6.2018: Vernisáž výstavy k 50.výročí největšího zločinu v naší zemi - ignorovala média, politici, veřejnost nevěděla…?!

Havlíčkův Brod 11.11.2017: Uctění památky plk. Vladimíra Chadalíka, hrdiny z 21.srpna 1968 – v symbolický „Den válečných veteránů“

Čáslav 1.12.2018: pohřeb opravdového vojáka ing. plk. Miroslava Kváče

Senát 22.2.2019: O zločinech komunismu a Mladí demokraté

Senát 26.2.2019: zapomenuté komunistické zločiny z let 1968, 1969 a 1989

* * *

17.2.2019: Sněm Hnutí ANO (Akce Nespokojených Občanů)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)