Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

DSC 0108Plk. Josef Musil v.v. mne pozval, abych zdokumentoval vernisáž výstavy. Pojednává o druhé likvidaci zbylých elit naší země po roce 1968 (první po roce 1948). Celé 3 měsíce pracoval sám, za své peníze na této výstavě, která jakoDSC 0051 dosud žádná jiná dokumentuje vše, co se dělo v ČSSR po 21.srpnu 1968. Nepřišel nikdo až na bývalého velitele nejlepší letky čs. vojenského letectva v Čáslavi plk. Rudolfa Arlta. To co na videu říkají oba skvělí vojáci stojí za poslech! Všechna hlavní média byla včas informována. Zřejmě selhala místní propagace?

„My, rehabilitovaní občané, bývalí vojáci z povolání, vědci, učitelé, lékaři, soudci, disidenti a další podáváme svědectví o statečnosti a vlastenectví v zápase o demokracii v letech 1968-1989. Chceme tuto historickou a hlavně lidskou paměť nechat pro budoucí generace i jako výstrahu lidem dobré vůle. Většina zločinů komunismu byla promlčena a zůstane nepotrestána. Ovšem nesmí být zapomenuta. Idea komunismu je mrtvá, ale zůstal úkol očisty všeho co znečistila. Komunismus je zločinem proti lidskosti a to v nejširším slova smyslu….“

Pozn. Cesta na severozápad, major Robert Rogers, generál Douglas MacArthur – „Svět, to jsou neustálé komploty proti statečným.“

- 2.246 vojáků bylo částečně nebo zcela degradováno snížením,odejmutím hodností nebo odejmutím vyznamenání

- 921 vojáků bylo odsouzeno civilními nebo vojenskými soudy

- 643 vojákům byly odejmuty řády

- 73 vojáci byli v akci NORBERT zařazeni ve stupni N-2P, patřil jsem k nim

- 9072 vojáků v záloze bylo označeno jak „N“, (tj. nevyhovující z politických důvodů)

- 24.243 důstojníků a generálů

- 3.882 praporčíků bylo vyřazeno z počtů použitelných záloh

Výstava je i vzpomínkou na přibližně 140 zastřelených v první noci (celkem asi 400!) vojáky Sovětské armády, k tomu kolem 1000 zmrzačených lidí díky odraženým střelám, které po deformaci působily jako střely dum-dum, kdy odlétávaly kusy těl, stovky zastřelených lidí na hranicích při útěku na Západ…. Celkem zemi mělo opustit kolem 750.000 lidí! Dodnes nám chybí i jako nositelé odbornosti a morálních hodnot. Je trvající odpovědností státu, aby uctil jejich památku a odškodnil dodnes žijící invalidy a mrzáky z doby okupace! To, že to není hlavní téma médií, historiků a celé společnosti, vypovídá o jejím postkomunistickém stavu a její morální úrovni.

 

 * * *

FOTOGALERIE SRPEN 68

* * *

DSC 0096MÚ Čáslav měl rozeslat pozvánky, nikdo nepřišel, ani zástupce vedení města…? O čem to asi vypovídá? Jistě i o kvalitě odpovědných, kteří nechtějí zřejmě tzv. nikoho „popudit“. Naštěstí plk. Musil patří k lidem, kteří se nikdy nevzdávají. Napsal dopis na Úřad vládyDSC 0106 ČR a začaly se dít věci. Najednou úřady a odpovědní, kteří plk. Musila měsíce ignorovali, neodpovídali na dopisy a nezvedali telefony, se mohou „přetrhnout“ samou snahou. Postačil jeden telefonát, aby se věci daly do pohybu a odpovědní začali rychle, aktivně konat jak měli a mají, včetně MO a VHÚ. Účast slíbil mj. i novinář týdeníku RESPEKT Jaroslav Spurný, nedostavil se, neomluvil se, možná nestíhal…?

Na výstavě je na jednom panelu vzpomenut i gen. Václav Prchlík, jediný, který se postavil Novotnému, kdy jinak celé vedení čs. armády bylo zkorumpované. Je dobré připomenout i životopis Alexandra Dubčeka - Kurt a Alexander…  

Po skončení „soukromé“ vernisáže jsem jel do Kolína na vlak s plk. Alrtem. Vyprávěl mi, jak věřil v nepsané mravní hodnoty mezi letci. Mj. měli skvělé podmínky (stravu, nedostupnou pro většinu populace po většinu roku,  čtyřnásobné platy apod.) a jak ho zklamalo, když ho jeho kolega přišel zatknout do bytu s pistolí v ruce. Pilotoval tehdy nejlepší stíhačku Suchoj a nebylo pro něho problém odletět na Západ, ale měl rodinu. Zajímavé bylo pro něho zjištění, kdy po návštěvě vojenské letecké základny v Ramsteinu po roce 1989 zjistil, jakou převahu mělo tehdy čs. vojenské letectvo nad západním, kvalitativně i kvantitativně. Za to ho překvapilo, když mu druhá strana předložila doslovný přepis komunikace mezi čs. vojenskými piloty z roku 1968…

Další výstava se bude konat na MO Na Valech dne 27.6.2018 od 10:00 hod. Vojáci nabízejí sami iniciativně převoz panelů výstavy z Havlíčkova Brodu do Prahy (V Čáslavi je majetkem muzea, které zhotovení panelů zaplatilo). Věřme, že MO, či VHÚ zaplatí plk. Musilovi i všechny náklady spojené se zhotovením panelů a přípravou výstav. Bylo by dobré, kdyby armáda svými možnostmi zajistila putování výstavy po všech krajských vojenských správ AČR a zajistila i účast veřejnosti. Nepochybné by to pomohlo i zvýšení její důvěryhodnosti. Snad se pochlapí i média a nebudou se chovat tak ostudně jako dosud! 

Pochlapit by se měl i Parlament a tuto výstavu uspořádat ve svých prostorách, včetně semináře k tomuto hlavnímu tématu letošního 50.výročí barbarské okupace naší země. Ve věci bude kontaktován i poslanec za ODS Pavel Žáček, znalec této problematiky. Jistě i jako bývalý ředitel ÚSTR přispěje svými znalostmi a schopnostmi k realizaci semináře a výstavy. Všichni slušní občané zákonodárci ho jistě podpoří, bez ohledu na stranickou příslušnost, vyjma samozřejmě KSČM. Záštita předsedů obou komor Parlamentu by měla být samozřejmostí, stejně jako podpora všech předsedů nekomunistických stran, včetně všech jejich poslanců a senátorů.  

LN BR komunisticke zadky 210618Mimochodem na jednom z panelů (viz FOTOGALERIE) jsou originály dokumentů, kdy 20-ti letí svazáci rozhodují o posílání otců rodin do připravených komunistických koncentráků. Připomínám slova bývalého předsedy pražských komunistů Miroslava Štěpána z roku 1989, kdy v Pragovce řečnil, že „Patnáctiletí nemohou přece rozhodovat“ a sklidil zasloužený pískot. Ten doplňuje skvěle přiložený článek Břetislava Rychlíka „Dialektika pracovitých zadků“ (LN 21.6.2018).

Dosud o tomto zločinu na duši národa mlčela veřejnoprávní ČT, ostatní hlavní média, ministerstvo obrany, Vojenský historický ústav, ÚSTR, Hrad, historici, politici, veřejně známé osobnosti a ostatní instituce, zabývající se dějinami země. Nechce se mi věřit, že v čele institucích země jsou 100 let od vzniku samostatného státu lidé, schopní o tomto zločinu mlčet, kdy nemohou nevědět. Bylo by to jen důkazem, že nejsme svobodnou, nezávislou zemí, ale stále jen zemí služebníků moci a mocných.

Pachatelé žijí mezi námi jako nepotrestaní „ctihodní“ občané. Vysmívají se nám, zemřelým, zavražděným a zmrzačeným dodnes. To máme v sobě tak málo cti, odvahy a tolik zbabělosti, že k tomu všemu mlčíme? Můžeme se vůbec nazývat národem? Skutečný národ toto nedopustí a pokud ano, tak udělá vše pro nápravu. Chceme snad takto vzpomínat 100.výročí založení nezávislého státu? Nezávisle se rozhodně nechováme – ani jako občané ani jako stát.

V tomto smyslu přejme naší zemi, aby našla odvahu k pravdě a vydala se do nového století své existence ne jako poslušný otrok moci a peněz, ale jako svobodná a hrdá země, ctící demokratické hodnoty a schopná boje za svobodu svou i druhých zemí.  

 

Jan Šinágl, 22.6.208

* * *

Plk. Vladimír Chadalík: výjimečný projev vlastenectví 21.srpna 1968!

Voják, který 21.srpna 1968 aktivně konal "ve zbrani" – plk. Vladimír Chadalík ...

Havlíčkův Brod 11.11.2017: Uctění památky plk. Vladimíra Chadalíka, hrdiny z 21.srpna 1968 – v symbolický „Den válečných veteránů“ ...

Tábor 25.3.2018: Přednáška plk.let. Zbyňka Čeřovského o tom jak to skutečně bylo 21.srpna 1968 a v následných letech

Na Parlamentních listech byl zveřejněna přednáška k dění po 21.8.1968 bez její nejzávažnější časti?!

"Nemáme pro Vás místo." Odcházím bez zášti, tvrdí elitní generál Žižka, vyhozený z generálního štábu Armády České republiky

Jak ČSLA sloužila lidem – vyvoleným

Praha 27.6.2018: MO „Na Valech" - natáčení zasedání VSR a výstavy k 50.výročí okupace SRPEN 1968 nevítáno…?!

* * *

* * *

„Zlo je jako plíseň. Daří se jí, když slušní lidé nepečují o demokracii.“


K.Mrzílek

* * *

„Podobné akce jsou demokraticky a svobodně povoleny u nás pouze mezi čtyřmi stěnami. Proběhnou, pár lidí se o nich dozví a dost.“

KM

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)