Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Ve středu 6. 12. 2023 zrušil Nejvyšší soud ČR rozsudek z roku 1981, jímž byli Karel (Čárlí) Soukup a Jindřich Tomeš odsouzeni za to, že na svatbě zpívali „písně s protisocialistickým obsahem“. Oč tehdy vlastně šlo?

Dne 26. 4. 1980 se ženil pan Miroslav Vaněk. Na svatební hostinu v restauraci Ryjicích (okres Ústí nad Labem) pozval asi 40 osob, mj. i písničkáře Karla (Čárlího) Soukupa.

Státní bezpečnost nenechala svatební veselí bez povšimnutí, a tak dne 1. 7. 1980 vzal prokurátor Soukupa do vazby kvůli tomu, že se na svatbě dopustil výtržnictví, a to „zpěvem písní s protisocialistickým obsahem a zesměšňováním socialistického hospodářství a Sboru národní bezpečnosti“. Navíc se v písních měly objevovat i vulgarismy.

***

Charlie Soukup: V radijou pekně hrajou 1974

***

Jiří Gruntorád ukončil hladovku – 321 roků zdravého rozumu zapůsobilo!

***

Následně Okresní soud v Ústí nad Labem poslal dne 5. 11. 1980 Soukupa na 10 měsíců do vězení, což 5. 1. 1981 potvrdil i odvolací soud.

Současný ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., ale proti tomu podal 17. 10. 2023 stížnost pro porušení zákona.

V ní namítal, že „se mohlo jednat i o písně rozporné s tehdejší vládnoucí ideologií. Konkrétní obsah písní se nepodařilo zjistit. ... Nelze dovodit, že by jednání obviněného Karla Soukupa bylo natolik společensky škodlivé, aby naplnilo všechny zákonné znaky přečinu výtržnictví. ... V daném případě se jednalo nikoli o veřejnou produkci na koncertě pro velký počet posluchačů, ale jen o uzavřený okruh svatebních hostů v hostinci v Ryjicích. Přitom je třeba přihlížet i k atmosféře, která zpravidla na svatebních hostinách panuje. Jen stěží by proto mohlo dojít i s ohledem na prostředí, v němž k předmětnému jednání došlo, k naplnění znaku ,výtržnosti‘.“

Ministr také připomněl, že Soukupovi je vytýkáno „jednání ze zjevné neúcty vůči společnosti“, což však bylo součástí skutkové podstaty výtržnictví do 30. 6. 1973. K předmětnému skutku přitom mělo dojít 26. 4. 1980.

Ministr rovněž odkázal na nálezy Ústavního soudu ČR v podobné věci zpěváka Jaroslava Hutky (sp. zn. I. ÚS 2056/12 a sp. zn. IV. ÚS 2853/12). Podle nich „je pro účely zákona o soudní rehabilitaci podstatné posoudit, za jaké jednání byla osoba skutečně postihována, nikoli právní kvalifikaci, kterou tomuto jednání přisoudil tehdejší totalitní režim. V tehdejším režimu bylo zcela běžné, že jednání, které bylo realizací svobody projevu, bylo postihováno jako běžný kriminální čin, přičemž cílem bylo, jednak zakrýt určitou kontroverznost takového postihu, jednak snížit vážnost účastníků protestů ve společnosti“.

Soudci Nejvyššího soudu (senát ve složení: JUDr. Pavel Šilhavecký, JUDr. Aleš Kolář a Mgr. Zuzana Ursová) v neveřejném zasedání ministrovu stížnost plně akceptovali a navíc napadený zrušili i ve vztahu k Soukupovu spoluodsouzenému Jindřichu Tomešovi. Argumenty ve prospěch Soukupa totiž platí i pro něj.

Rozsudek v této věci je další drobný příspěvek k nápravě křivd, způsobených za minulého režimu, o němž zákon č. 198/1993 Sb. říká, že byl „zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný“. (§ 2 odst. 1)

---

Poznámky:

1.

Ministr spravedlnosti zprvu odmítal stížnost podat, neboť se nedochoval soudní spis. Podklady však nakonec dodal Jiří Gruntorád, který je dohledal v knihovně Libri prohibiti.

Po propuštění z vězení

- byl Soukup vystěhován z Československa v rámci akce ASANACE. (Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Akce_Asanace.)

- propašovala Tomeše z Československa za dramatických okolností francouzská studentka Carole Paris. Podrobnosti viz v článku „Útěk jako z dobrodružného filmu“; dostupný na https://www.goethe.de/prj/jad/cs/the/fff/21850132.html.

--

 1. 12. 2023 sepsal: L. Müller
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)