Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Gruntorad Bok Urad vlady CR 22.11.2023Urad vlady 21.11.2023Jiřímu Gruntorádovi je 71 let, Johnu Bokovi 78 let, Pavlu Kohoutovi 95 let a JUDr.Milanu Hulíkovi 77 let. Takto podpořil Jiřího Gruntoráda Pavel Kohout písemně a následně telefonickým rozhovorem. Oba hladovkáře podpořil na zvukovém záznamu i Milan Hulík, kterého jsem navštívil. Po převratu v listopadu 1989 přerušil svou činnost v advokacii a stal se ředitelem odboru inspekce v nově založeném Úřadu na ochranu ústavy a demokracie, později přejmenovaném na Bezpečnostní a informační službu (BIS). Tu ceduli si Jiří Gruntorád bere s sebou, aby ji měl pořád na očích a opět ji použil, kdyby bylo třeba…

Urad vlady JG 21.11.2023Jiří Gruntorád ukončil hladovku až po zrušení vládního usnesení, kterým se vláda přihlásila k tradicím Charty 77, bez oslovení a souhlasu jejích představitelů! Svým jednáním a konáním jich dosud nebyla hodna. Opět se ukázalo v jakých rozdílných světech žijí politici a občané. Pokud politici komunikují s občany pouze při volbách a přes média, nutně s občany ztratí kontakt, včetně zdravého rozumu. Premiér Fiala a ministr Jurečka byli při osobních rozhovorech zcela mimo realitu. Jediný, kdo byl schopen jednat věcně byl ministr vnitra Rakušan (na fotografii Jiří Gruntorád těsně před odchodem na jednání s Rakušanem). Slíbil, že udělá co může a brzké řešení. Svůj slib splnil. Veřejnoprávní ČT i Seznam.cz dnes ráno o ukončení hladovky mlčely, alespoň ne na prvních stránkách…

Vždy je jeden čin jednotlivce více, než stovky článků - jen snižují a rozmělňují hodnotu činu. To pochopí jen ten, kdo je takovýchto činů sám schopen. Jiří Gruntorád jednal plně v duchu čl. 23 Ústavy ČR, kdy je demokratické zřízení země ohroženo a člověk má právo postavit se na odpor, resp. povinnost, jsou-li mu demokratické hodnoty cenné.

***

Na doplnění – Lidská malost politiků - Gruntorádův budíčekTa naše totalita česká

*** 

Věřme, že Gruntorádova hladovka zapůsobí potřebně na společnost jako zapůsobil Jan Palach, dříve, než bude zase pozdě. Vláda pracuje pouze s formálním zněním zákonů, které podstatu problémů nemohou nikdy vyřešit. Pokud toho nebude schopna, dopadne jako ty předešlé. Vzmůžeme se jen na konstatování problémů a jejich (ne)řešení. Včas jim předcházet schopni stále nejsme!

 Chybí vzájemná empatie a pochopení obou stran. Rovnováha mezi společností a vládou je narušena, logické následky budou nutně následovat, nedojde-li k potřebné změně. Jinak bude společnost odsouzena k opakování stejných chyb a se zaslouženými následky. Příkladem nám budiž Tomáš Baťa.

JŠ 

***

„Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu - skok do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší. Nesmí držeti pevně vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, a tak není ani blahobytu!“

Tomáš Baťa st.

 

  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

-2 #2 Jan Šinagl 2023-12-01 17:21
Dědictví bolševického hnusu
Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a stopli svou hladovku
Můj děda JUDr. Karel Novák (1898-1973) byl v roce 1948 zadržen, křivě obviňován v Bratislavě prokurátorem Fejéšem za napomáhání k útěku poslance JUDr. Zibrína z Demokratické strany a pak v roce 1949 poslán do tábora nucených prací v Hodoníně u Kunštátu, neboť byl advokát, bylo mu znehodnoceno důchodové pojištění a po propuštění z TNP musel pracovat až do dovršení 70 let na plný úvazek, aby dostal penzi, pak dělal až do smrti v 75 letech. Můj soused na letním bytě Josef Hlaváček (1900-1991), do roku 1948 majitel velkoobchodu železem v Nuslích, byl zatčen a seděl 11 let ve vězení, byl nucen pracovat až do roku 1975 (bylo mu 75 let) jako dělník, naposledy stavěl Českou televizi na Kavčích horách. Důchod mu byl přiznán v 75 letech. Asi tak to chodilo před rokem 1989. Že to tak chodí i 34 let po tzv. sametu, je s podivem, ale mě to nepřekvapuje, když dosud platí Lex Schwarzenberg či okradení knížete Kinského a Lichtenštejnů. Zkrátka bolševický hnus panuje dál. A Ústavní soud si nad tím myje ruce 34 let.

Martin Kubík Praha
LN, 22.11.2023
-2 #1 Jan Šinagl 2023-12-01 14:38
„… Nejméně milion kritiků společnosti se po takovém dni ptá sama sebe, jak je možné, že se systém, který vrší hloupost, neschopnost a nezodpovědnost do pyramidy, dávno nezhroutil, a že naopak projevuje všechny obecně uznané známky politické stability. Milion nebo i více kritiků společnosti zapomíná na to, že systém odporuje sice denně ve svých životních projevech zdravému rozumu, ale že zdravý rozum je to poslední, co hýbe světem. Ani tuto masu kritiků, kterou tvoří devadesát procent mužů a žen v Československu, nevyprovokuje dennodenní urážení zdravého rozumu k žádnému politickému činu, ale jen a jen k reptání a soukromému rozčilení. Motivace jejich základního postoje ke společnosti je skryta hlouběji a má málo společného se zdravým rozumem. Je dána jejich existenčním včleněním do systému, jejich ekonomickou a vlastně i komplexně lidskou závislostí na totální všemocnosti státu reálného socialismu. Zdravý rozum se může bránit a provokovat vědomí tisícem výhrad, je však slabý proti věčné závislosti naprosté většiny lidských bytostí na materiální determinaci. A ta přichází v našem případě jen z dobré vůle státu, u jeho funkce jediného rozdělovatele základních podmínek k životu. A těmi nejsou v moderní civilizaci jen chléb, cár kolem beder a střecha nad hlavou, ale komplikované ukájení zbytnělých konzumních potřeb člověka 20. století. Nevím, jestli je tohle všechno tak přesně známo politikům reálného socialismu, nikdy o tom nemluví, ale jisté je, že se chovají tak, jako by tuhle pravdu znali. Pohrdání zdravým rozumem, kterého jste v obnoveném pořádku dennodenně svědky, toto tušení potvrzuje. ...“

Text Milana Šimečky st. z února 1989. Úryvek z knihy Konec nehybnosti, která vyšla v r. 1990. Podobnost s dnešní dobou čistě náhodná...


Jan Šinágl, 24.1.2013

sinagl.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)