Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 24.04.2024 10:01
  Odsouzený kriminálník Maxim Ponomarenko opět podniká v ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 09:00
  Dobrý den vážený pane Šinágle, obracím se na Vás, protože ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 07:47
  Předpokládám, že paní Gavlasové a jejím klientům bylo zveřejněním ...

  Read more...

   
 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Wagner_Josef

Níže text Milana Šimečky z února 1989, podobnost čistě náhodná…

… včera  jsem obdržel Tvůj volební korespondenční lístek s textem, který  říká co mnozí  lidé chtějí slyšet. Tedy dobře prodejné zboží a nic nového. Jen marketing. VMasopust_Caslavska případě skutečného obchodu by se dalo říci klamavá reklama. Jak je v této zemi již dvě desetiletí zvykem, vedeš svou kampaň jako nekonečný souboj levice s pravicí.  Ve své standardní interpretaci. Levice chce lidem dobře a k ní se hlásíš. Pravice či jiné politické směry jsou nepřátelé a lidem, rozuměj voličům, ubližují. Už zbývá jen mobilizovat… To není postoj demokrata. Ten ctí svobodnou   soutěž všech proudů občanské společnosti. Obdobně jsi založil svou prezidentskou kampaň jako souboj zlé pravice s hodnou levicí. … Je všeobecně známo, že řada tvých nejbližších spolupracovníků jsou normalizační komunisté, nomenklaturní činitelé minulého režimu, schvalující okupaci Československa Sovětskou armádou. Jinak by nepatřili k tehdejší vrchnosti. Tito lidé jsou zřejmě i za tvou nacionalistickou, šovinistickou a pomlouvačnou kampaní. Hovoří jako minulý režim – pozor - i za Tebe. Takovéto počínání není hodné člověka, který chce být prezidentem. …

Miloši Zemane,

včera  jsem obdržel Tvůj volební korespondenční lístek s textem, který  říká co mnozí  lidé chtějí slyšet. Tedy dobře prodejné zboží a nic nového. Jen marketing. V případě skutečného obchodu by se dalo říci klamavá reklama.

Jak je v této zemi již dvě desetiletí zvykem, vedeš svou kampaň jako nekonečný souboj levice s pravicí.  Ve své standardní interpretaci. Levice chce lidem dobře a k ní se hlásíš. Pravice či jiné politické směry jsou nepřátelé a lidem, rozuměj voličům, ubližují. Už zbývá jen mobilizovat… To není postoj demokrata. Ten ctí svobodnou   soutěž všech proudů občanské společnosti.

Obdobně jsi založil svou prezidentskou kampaň jako souboj zlé pravice s hodnou levicí.

Píšeš o věcech, které nejsou v pravomoci prezidenta a  podbízíš se méně informovaným. Mlžíš, vtíráš se do přízně vyjmenováním věcí, které jsou jistě problémem, ale ty jsi měl příležitost vyřešit jako premiér.

Zakrýváš skutečnou podstatu prezidentského klání o s o b n o s t í.

Zde máš příliš mnoho slabin. Řada kandidátek a kandidátů v prvním kole otevřela před veřejností nové pohledy na mravní integritu, znalosti, zkušenosti, chování i vztah k jiným lidem a styl komunikace.

Tvá vyjádření o vlastní významné úloze při ustavování některých vlád neříkají nic o cti a přesto mnoho. Je nechutné, jak zneužíváš úsporné politiky této vlády pro útoky na pana Karla Schwarzenberga. Tato vláda, ať je jaká je,  při hrozbě růstu státního dluhu ke dvěma bilionům,  šetří a někdo to musí zaplatit, a to bolí. Děláš něco jako, zloděj křičí chyťte zloděje. Za  čtyři roky tvojí vlády vyrostl státní dluh poprvé  o stovky miliard a rozjela se nebývalá korupce podporována „spoluvládou“ za opoziční smlouvy. Roky jsi hlásal, že žijeme ve spálené zemi (na to také hodně voličů slyšelo), a pak ses spřáhnul z hlavním žhářem a v tom  objetí si dodnes.

A snad bych měl říct, že pamatuji Zemana, který v době převratu, na přelomu roků 1989-90, na prknech, která znamenají svět – říkal, že je spíše konzervativní člověk. Později podepsal účast na nějaké středové, či liberální platformě. Ještě později odmítl, že by hovořil jako sociální demokrat. Potom  napsal volební program pro Liberálně sociální unii.  Krátce po té se stal sociálním demokratem a už jím zase není. A v mládí pár let u komunistů…To vše ukazuje na člověka, který je opravdu, ale opravdu, ve svých postojích konzistentní.

Miloši, byl bych  nepsal, ale ještě dnes jsem slyšel v rádiu jednoho mladého politika, který hovořil, jak touží po „českém“ prezidentovi. Jednal jistě v tvém zájmu o úřad prezidenta. Lepšíš se, umíš se omluvit. I kdyby ses omlouval za různé pomluvy a nepravdy, které v kampani zazněly,  velký věcný význam to nemá.. Špinavé lži mají svůj život…

Jen fakta. Tvůj soupeř pochází z rodiny, která vždy podporovala Československou republiku a věrně jí sloužila. Otec Karla Schwarzenberga byl autorem petice  české šlechty na podporu republiky před  hitlerovskou zvůlí. Mladý Karel, ještě dítě, po nástupu komunistů k moci následoval rodiče do emigrace. Tam, v nejlepší tradici své rodiny, po celá desetiletí, pomáhal i domácímu odporu proti diktatuře a neprodleně, ještě když se rodila svoboda,   byl zde, doma a hlásil se do služby. Jaký to nacionalismus jsi postavil proti vlastenectví?

Je všeobecně známo, že řada tvých nejbližších spolupracovníků jsou normalizační komunisté, nomenklaturní činitelé minulého režimu, schvalující okupaci Československa Sovětskou armádou. Jinak by nepatřili k tehdejší vrchnosti. Tito lidé jsou zřejmě i za tvou nacionalistickou, šovinistickou a pomlouvačnou kampaní. Hovoří jako minulý režim – pozor - i za Tebe.

Takovéto počínání není hodné člověka, který chce být prezidentem.

 

Jozef  Wagner, 1940

25.1.2013

 

Za minulého režimu zapsaný v seznamu nepřátel socialistického státu, od roku 1990 do 1998 poslanec Federálního shromáždění, České národní rady a Poslanecké sněmovny a předseda jejího rozpočtového výboru, který odmítl zneužívání schodkového financování jako prostředek politického boje.

* * *

Vážený pane,

Děkuji Vám za, jako vždy, obsahově přínosný bulletin č.5. Dlouho jsem se nepobavil tak, jako při vystoupení dříve soudruha, nyní pana Zdeňka Zbytka na sjezdu družstevních rolníků 1.12.1989 v Praze. Škoda, že jej, v rámci předvolební kampaně druhého kola prezidentských voleb, neodvysílala ČT.

Mimoděk si často, nejen v této souvislosti, v paměti promítám vystoupení tehdejší soudružky učitelky, nynější místopředsedkyně Senátu ČR, Aleny Gajdůškové na posledním sjezdu Socialistického svazu žen. Na tomto sjezdu, který se konal koncem listopadu 1989, nebo začátkem prosince, v zařízení JZD Slušovice v Zádveřicích-Raková, soudružka plamenně odsuzovala vystoupení studentů na Národní třídě.

Prosil bych Vás, jestli by toto její vystoupení, které televize odvysílala, bylo možné dohledat a spolu s vystoupením soudruha-pana Z. Zbytka nabídnout ČT k odvysílání. Bylo by sobecké, kdyby se takovými perlami bavili jen čtenáři Vašeho bulletinu.


S pozdravem a přáním pěkných dnů

Ing.arch. Svatopluk Sládeček

24.1.2013

* * *

„… Nejméně milion kritiků společnosti se po takovém dni ptá sama sebe, jak je možné, že se systém, který vrší hloupost, neschopnost a nezodpovědnost do pyramidy, dávno nezhroutil, a že naopak projevuje všechny obecně uznané známky politické stability. Milion nebo i více kritiků společnosti zapomíná na to, že systém odporuje sice denně ve svých životních projevech zdravému rozumu, ale že zdravý rozum je to poslední, co hýbe světem. Ani tuto masu kritiků, kterou tvoří devadesát procent mužů a žen v Československu, nevyprovokuje dennodenní urážení zdravého rozumu k žádnému politickému činu, ale jen a jen k reptání a soukromému rozčilení. Motivace jejich základního postoje ke společnosti je skryta hlouběji a má málo společného se zdravým rozumem. Je dána jejich existenčním včleněním do systému, jejich ekonomickou a vlastně i komplexně lidskou závislostí na totální všemocnosti státu reálného socialismu. Zdravý rozum se může bránit a provokovat vědomí tisícem výhrad, je však slabý proti věčné závislosti naprosté většiny lidských bytostí na materiální determinaci. A ta přichází v našem případě jen z dobré vůle státu, u jeho funkce jediného rozdělovatele základních podmínek k životu. A těmi nejsou v moderní civilizaci jen chléb, cár kolem beder a střecha nad hlavou, ale komplikované ukájení zbytnělých konzumních potřeb člověka 20. století. Nevím, jestli je tohle všechno tak přesně známo politikům reálného socialismu, nikdy o tom nemluví, ale jisté je, že se chovají tak, jako by tuhle pravdu znali. Pohrdání zdravým rozumem, kterého jste v obnoveném pořádku dennodenně svědky, toto tušení potvrzuje. ...“

Text Milana Šimečky st. z února 1989. Úryvek z knihy Konec nehybnosti, která vyšla v r. 1990. Podobnost s dnešní dobou čistě náhodná...

 

Jan Šinágl, 24.1.2013

 

JEŠTĚ NEŽ BUDETE VOLIT PREZIDENTA

 

 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře

+2 #2 Jan Kubát 2013-01-25 00:05
Ano, takovýchto lidí je třeba si vážiti!
+2 #1 Jan Herna,Th.Dipl. 2013-01-24 21:16
Zlatá slova pana Wágnera.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)