Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.03.2024 08:30
  Mluvčí Navalného Kira Jarmyšová řekla, že na pohřeb by ...

  Read more...

   
 • 01.03.2024 08:18
  „Poslední dva roky ujedla inflace z každé koruny 37 haléřů. Teď ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:44
  Soud hodlá zkoumat středověké podmínky v českých věznicích. Pozdě ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:19
  Sokol wurde Opfer eines raffinierten Bank- und Kreditbetrugs ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 09:23
  Válečné výdaje spolknou 40 procent rozpočtu Ekonom podotkl, že ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 08:42
  Od 1. listopadu 2023 se Respekt od Economie osamostatnil.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Nejvyšší soud ČR

 • 17. 11. 2020: Otevřený dopis ministryni spravedlnosti České republiky JUDr. Marii Benešové

  IUSTITIA II

  Jsou dva druhy nespokojenosti, první pracuje, druhá lomí rukama, první dosáhne toho, co chce, druhá ztratí, co má...

  ***

  2015-2020:Za závažná porušování zákonnosti byly k Nejvyššímu správnímu soudu podány kárné návrhy na potrestání 98 soudců, 57 státních zástupců a 56 soudních exekutorů. Z toho 61 soudců, 38 státních zástupců a 28 soudních exekutorů bylo pravomocně uznáno vinnými z porušování zákonnosti.

  Tiskové prohlášení ze dne 10.12.2020

  Otevřený dopis ministryni spravedlnosti ze dne 17.11.2020

  Zákon o protiprávnosti justičních zločinů

 • 3. 1. 2024 - Nejvyšší soud ČR - Odškodnění musí být "přiměřené okolnostem případu"; nesmí to být ,cezení komára' a ,polykání velblouda'

  Pohranicnici a pesSmrt na hranicich dratyDne 3. 1. 2024 obdržel Jürgen Seifert (nar. 1951) z Berlína, občan bývalé Německé demokratické republiky, rozsudek Nejvyššího soudu ČR ve věci odškodnění za zranění na československých hranicích v roce 1983.

  Seifert byl spolu s dvěma přáteli zadržen při pokusu o přechod do Západního Německa. Přitom byl vážně zraněn pohraničním psem.

  K čemu konkrétně došlo?

  „Zaslechl jsem ránu, snad výstřel z nějaké zbraně, tak jsem padl k zemi. Už jsem ležel, když na mne skočil služební pes a zahryzl se mi do levého stehna. Poté ke mně přiběhli nějací lidé, psa odtrhli a dali mi něco přes hlavu. Ruce mi spoutali za zády. V protokolu však chybí, že mne poté pes napadl ještě jednou. Tentokrát zaútočil přímo na genitálie. Utrpěl jsem vážné zranění, které mne stále trápí. Musel jsem se podrobit několika operacím,“ popsal Seifert hrůzný zážitek u tehdy ostře střežené československé hranice.

 • Je pravda, že „Simon vzal odškodnění vězni“?

  „Dobrovolné respektování nálezů Ústavního soudu ČR je samotnou esencí ústavního státu.... Pro příště budu nerespektování nálezů Ústavního soudu ČR v konkrétní věci považovat za úmyslné porušení Ústavy ČR (čl. 89, odst. 2), a proto za závažné kárné provinění, a budu... příště žádat u kárného senátu přísný postih takových soudců. Soudce nerespektující Ústavu ČR nemůže soudcem zůstat, a tím méně soudcem Nejvyššího soudu ČR.“ JUDr. Eliška Wágnerová

  ***

  Spoluodpovědnost za to, zda jsou lidé, poškození chybami státu, řádně odškodněni, soudce nese, protože právě on rozhoduje spor mezi poškozeným a státem.

  Místopředseda: „Troufám si tvrdit, že Česko patří k zemím, jež jsou k odškodňování chyb státu velmi vstřícné, a to přes ne zcela dokonalou právní úpravu. Jde do značné míry o důsledek rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu, konkrétně právě soudního oddělení, jehož je Pavel Simon členem.“

  Komentář: K některým poškozeným „Česko“ možná vstřícné je, nicméně osoby rehabilitované v současné době podle zákona č. 119/1990 Sb. dostávají náhradu ušlého výdělku v maximální výši 30 000 Kč/rok, tj. 83,33 Kč/den (§ 23 odst.1 písm. a/, odst. 4 písm. b/) a nárok na náhradu nemateriální újmy je jim odpírán úplně. Není divu, že poškození, kterým je takové odškodnění přiznáno, mluví nikoli o „vstřícnosti“, ale spíše o „výsměchu“.

 • Kauza „JUDr. Zdeněk Altner versus Lidový dům“ pokračuje další nespravedlností. Budou média mlčet?

  Altner LD HamacekDlouholetá spolupracovnice JUDr. Zdeňka Altnera Drahomíra Bláhová byla nepravomocně odsouzena na 6 měsíců s podmínkou na 2 roky ve věci ALBA a.s. Byl podán odpor. Jednání jeAltner stanovisko legislativniho odporu k podani Altnera kveten 2001 nařízeno na  8.června u OS Praha 6, Míčánky, 4/303 od 8:30 hod. Obžaloba byla podána 16. dubna, trestní příkaz 22. dubna 2020.

  Je podivuhodné, jak dokáže česká justice pracovat rychle – navíc v době koronaviru – možná zde zapůsobila i hrozba promlčení a snaha rychle zachránit peníze? Dostaví se média? Díky obrovskému psychickému tlaku byla paní Bláhová nucena vyhledat odbornou péči. Nedivme se při takové donebevolající nespravedlnosti. Formální naplňování zákona opět likviduje poctivé lidi a podporuje politicko-justiční čachry. Jak dlouho bude justice ještě sloužit zájmům ČSSD?! Připomínám, že ve věci vypovídal ve prospěch dr. Altnera v roce 2016 prezident Zeman.

 • Kauza Kramný: potrestání nezávislých soudních znalců potvrzeno

  Dvoracek a KramnyPodrobnosti v tomto článku. Věc „znalecky“ úzce souvisí se skandální kauzou ing. Marka Gáby u OS Ostrava, kdy v pozadí všeho dění je osoba nejvíce vydělávajícího soudního znalce v ČR MUDr. Igora Dvořáčka (na místě činu v Egyptě byl utajeně jako první s českými policisty).

  V sázce je příliš, ohrožených mnoho, proto v zájmu ochrany darebáků musí být trestání slušní a poctiví soudní znalci. Jak jinak, než pomocí zločinné a zkorumpované části české justice.

  Všeho dočasu! J.Š.

 • Nejvyšší soud 6. 12. 2023 - Zrušen rozsudek z roku 1981, jímž byli Karel (Čárlí) Soukup a Jindřich Tomeš odsouzeni za to, že na svatbě zpívali "písně s protisocialistickým obsahem"

  Ve středu 6. 12. 2023 zrušil Nejvyšší soud ČR rozsudek z roku 1981, jímž byli Karel (Čárlí) Soukup a Jindřich Tomeš odsouzeni za to, že na svatbě zpívali „písně s protisocialistickým obsahem“. Oč tehdy vlastně šlo?

  Dne 26. 4. 1980 se ženil pan Miroslav Vaněk. Na svatební hostinu v restauraci Ryjicích (okres Ústí nad Labem) pozval asi 40 osob, mj. i písničkáře Karla (Čárlího) Soukupa.

  Státní bezpečnost nenechala svatební veselí bez povšimnutí, a tak dne 1. 7. 1980 vzal prokurátor Soukupa do vazby kvůli tomu, že se na svatbě dopustil výtržnictví, a to „zpěvem písní s protisocialistickým obsahem a zesměšňováním socialistického hospodářství a Sboru národní bezpečnosti“.Navíc se v písních měly objevovat i vulgarismy.

  ***

  Charlie Soukup: V radijou pekně hrajou 1974

  ***

  Jiří Gruntorád ukončil hladovku – 321 roků zdravého rozumu zapůsobilo!

 • NS ČR použil zdravý rozum, kdy ho začnou používat i soudy nižších stupňů?

  Zneužil tísně ženy a připravil ji o byt. Nejvyšší soud odmítl dovolání lichváře

  ***

  Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech: Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

  Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl. st.

  ***

  Agentura MM nepolevuje v šikaně Šinágla. Co bude následovat ?

 • Prohlášení předsedkyně NS ČR z roku 1999, abychom nezapomínali

  Motejl Otakar

  Aktualizováno 25.7.2021: Stříž není jediný. Odmítače vojny stíhali i další z horních pater justiceJaroslav Fenyk ( místopředseda Ústavního soudu), Roman Hájek (NSZ, ředitel trestního odboru), Petr Kovanda (NSZ, zástupce z odboru trestního řízení). Jistě existuje dostatek schopných a charakterově  nezpochybnitelných právníků s čistou minulostí. Ta je pro ně překážkou uspět na vyšších pozicích. Špinavá minulost i dnes pomáhá k jejich obsazení bezcharakterními, kteří jsou stále členy stejných part, vzájemně si vyhovujících a chránících se. „Zvonění klíčky“ ještě žádnou revoluci nevyhrálo. J.Š.   

  ***

  Oba články z LN (12. 2. 1999) jsou aktuální i dnes. O bezcharakternosti JUDr. Otakara Motejla si můžete přečíst ZDE. Hstorik a rektor právnické fakulty Jan Kuklík, navrhl Motejla na „právníka století“… 

  Není divu, že jsme nejvíce zkorumpovaná země z bývalého bloku východní Evropy. Zemi si rozdělily různé politické, justiční, policejní, právnické a úřednické party, které hájí své zájmy, ať už samy, nebo ve vzájemné výhodné spolupráci s ostatními. Stupeň korupce je dán stupněm zkaženosti charakteru.