Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dvoracek a Kramny

Aktualizováno 16.6.2021: Sdělení VSZ Olomouc

Aktualizováno 8.6.2021: Neuvěřitelné Vyrozumění PČR v kauze ing. Marka Gáby!

***

Takovéto kauzy Je třeba archivovat a popisovat pro budoucí generace! – Podklady níže obdržela od Sodales Solonis z.s. ministryně spravedlnosti JUDr. Marie Benešová, vrchní státní zástupce JUDr. Ivo Ištván a ředitel GIBS brig. gen. Radim Dragoun.

***

Ing. Marek Gába: „Takhle pracují v Ostravě zástupci OČTŘ a jejich vyvolení znalci. Kde je to právo obžalovaného na spravedlivý proces, na který má jako občan České republiky a Evropské unie právo dle trestního řádu, Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod a Evropské úmluvy o lidských právech? Soudkyně porušuje zásadu rovnosti stran tím, že mi maří garantovaná procesní práva na spravedlivý proces se souhlasem přítomné státní zástupkyně.

Pokud budete mít zájem o tento můj případ, jsem připraven Vám dodat veškeré podklady, které k tomuto případu mám, aby se již podobné excesy neopakovaly, nebo aby se alespoň, coOS Ostrava deska nejvíce minimalizovaly. Nejsmutnější na tom je, že většina lidí nemá možnost se těmto „špinavým praktikám“ OČTŘ bránit a to např. z důvodů finančních, časových, psychických atd., nebo se spokojí s tím, že dostanou jen podmínku, i když jsou nevinní. A právě na toto „asi“ spoléhají lidé, jako je MUDr. Dvořáček, který je také členem Katedry intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, činnost soudní lékařství, takže vyučuje své budoucí nástupce. Možná by bylo dobré zrevidovat jeho dřívější znalecké posudky. Mnoha lidem by to jistě pomohlo.“

***

Odsouzený ing. Marek Gába  sepsal a podrobně rozvedl všechna jednotlivá dosavadní porušení OČTŘ:  PČR Ostrava (21 bodů, chybí 50 úředních záznamů!), OSZ Ostrava (13 bodů), OS Ostrava (31 bodů), MUDr. Igor Dvořáček - velkovýrobce znaleckých posudků (4 body).

 Celkem 69x bodů procesního porušení OČTŘ. Přesto byl odsouzen nevinný člověk! Celou statistiku vědomého, zločinného jednání těch, kteří mají zákony dodržovat, si můžete přečíst ZDE!

Zveřejňuji pasáž týkající se MUDr. Igora Dvořáčka – vyhozen i s manželkou s ostudou z FN Ostrava. Po soudním“očištění“ obdržel miliony odškodného. Nyní je opět ve své funkci. Kolik nevinných lidí bylo odsouzeno na základě jeho „znaleckých“ posudků, které vyráběl na objednávku PČR?!

***

MUDr. Igor Dvořáček (velkovýrobce znaleckých posudků) 

přednosta ÚSL FN Ostrava, znalec v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství

 1. Dvořáček je velmi činný, co se týká vypracovávání znaleckých posudků pro policii potažmo pro soudy.
 2. Z veřejně dostupných informací má nadstandardní vztahy s OČTŘ v Ostravě.
 3. Mimo to působí v poradním orgánu Krajského soudu v Ostravě pro oblast zdravotnictví.
 4. V roce 2018 vypracoval „jenom273 znaleckých posudků, asi proto, že byl v srpnu téhož roku odvolán z postu přednosty ÚSL a následně i odejit z FN Ostrava.
 5. V roce 2017 vypracoval celkem 483 znaleckých posudků, z toho bylo 432 pro policii, za které mu bylo policií vyplaceno 3 777 729 Kč.
 6. V roce 2016 vypracoval celkem 477 znaleckých posudků, z toho bylo 462 pro policii, za které mu bylo policií vyplaceno 3 606 228,13 Kč.
 7. V roce 2015 mu bylo za znalecké posudky pro policii vyplaceno 3 584 473,27 Kč.
 8. V roce 2014 mu bylo za znalecké posudky pro policii vyplaceno 3 307 689,01 Kč.
 9. Jeho 2. doplnění znaleckého posudku ze dne 27.8.2019 má ve znalecké doložce pořadové číslo 66.
 1. V mé trestní věci se měl sám vyloučit, protože v době vypracování znaleckého posudku 12.2.2018 byl přednostou ÚSL FN Ostrava, takže nebyl vzhledem k jeho poměru k věci, k orgánům provádějícím řízení a k účastníkům nepodjatý ani nestranný.
 2. Zda je možné vypracovávat ročně tolik posudků, aby byly zákonné, pravdivé a úplné, a to nad rámec své hlavní pracovní činnosti, nad rámec zkráceného úvazku na LF OU, nad rámec toho, kdy chodil k soudům obhajovat své znalecké posudky a zúčastňoval se různých odborných konferencí atd., nechám na uvážení každého nezainteresovaného člověka. Pokud ale jeho znalecké posudky vypadají tak, jako v mém případě, tak to asi možné je. Za takto nepravdivý a hrubě zkreslený znalecký posudek jsem na něj podal 16.12.2020 trestní oznámení. Závěr o nekvalifikovanosti jeho posudku podporují znalecké závěry Ústavního znaleckého posudku LF UP Olomouc ze dne 12.2.2018. Důležitým nonsensem je skutečnost, že vůbec nepracoval s rentgenovými snímky pořízenými 22.9. (RTG), 25.9. (OPG) a 23.10.2017 (OPG) a ani s jejich „nálezy“. Pokud tedy neviděl rentgenové snímky a ani jejich „nálezy“, z čeho tedy činil své znalecké závěry? Policie, státní zastupitelství a soud akceptovali jeho znalecký posudek, který nemá základní náležitosti znaleckého posudku, a to, jak po stránce obsahové, tak po stránce formální, pro které je nezákonný. Pokud tento znalec teprve až při vypracovávání 2. doplnění znaleckého posudku z 27.8.2019 zjistil, že pro stanovení definitivní diagnózy poranění skeletu (čelisti) je rozhodný závěr specialisty radiologa a ne klinika, tak, jak asi vypadaly jeho znalecké posudky za 31 let, co je znalcem? Za takovéto znalecké posudky, které jsou navíc štědře propláceny policií, jsou pak lidé neoprávněně trestně stíhání, obžalováváni a odsuzováni.
 3. Ke KS Ostrava jsem na něj podal návrh na zahájení správního řízení pro jeho nečinnost, neboť ani napodruhé, byť to měl nařízené soudem nevyhodnotil OPG snímek na fólii, ale 102 dní to tam nikdo neřešil. Poté mi bylo oznámeno, že moje podání postupují Ministerstvu spravedlnosti ČR, kde to opět leží bez odpovědi už více jak 3 měsíce.

Některá vyjádření znalce MUDr. Igora Dvořáčka, která uvedl 19.9.2019 u soudu: 

„Jak chcete tento postup napadat, když diagnóza zlomeniny dolní čelisti byla zpochybněna rok nebo dva roky poté?“

Moje vyjádření: Zlomenina měla být způsobena 22.9.2017. Takže kvůli tomu, že se až nyní 19.9.2019 prokázalo, že zlomenina nebyla, tak nyní již nemám napadat tento postup stanovení této diagnózy? Kdyby se MUDr. Dvořáček řídil vyjádřením radiologa ze dne 22.9.2017, že poškozená nemá žádnou zlomeninu dolní čelisti, tak bych tento postup nyní nemusel napadat. Diagnóza zlomeniny dolní čelisti nebyla zpochybněna, tato diagnóza byla 100 % vyvrácena! A právě proto, že byla zlomenina vyvrácena až nyní, tak mohu tento postup napadat.

„Je to hodnocení ex post, a to je diametrálně odlišné od hodnocení ex ante.“

Moje vyjádření: Kdy, nebo jak jsem měl tedy toto hodnocení ex post udělat, aby nebylo diametrálně odlišné od hodnocení ex ante, když až nyní zjišťuji, na jakých podkladech MUDr. Dvořáček vypracoval svůj znalecký posudek?

„Je vždy jednoduché, když se zpětně prokáže nějaké pochybení nebo špatná diferenciální rozvaha, zpětné hodnocení.“

Moje vyjádření: Těch pochybení je celá řada. Jednoduché to bylo jen pro MUDr. Dvořáčka, když 12.2.2018 vypracovával pro policii znalecký posudek, protože v tuto dobu měl všechny možnosti proto, aby vypracoval pravdivý a úplný posudek. K dispozici měl kompletní zdravotní dokumentaci poškozené a také si mohl vyžádat konzultaci radiologa, stomatochirurga a neurologa. Jenže MUDr. Dvořáček v této době vůbec nepředpokládal, že bych někdy později mohl zpětně hodnotit jeho pochybení nebo jeho špatnou diferenciální rozvahu.

„Při způsobu léčby a použitých postupů se musí vždy vycházet z toho, co v daném okamžiku měli lékaři k dispozici a jak na tyto skutečnosti reagovali.“

Moje vyjádření: Pokud MUDr. Kovalová stanovila diagnózu zlomenina čelisti jen na základě klinického stavu poškozené a toho, že se jí ta zlomenina jen „jevila“ na RTG snímcích čelisti, u kterých specialista radiolog uvedl: „Nález - zobrazený skelet Ibi, je bez zjevných RTG známek čerstvého traumatu“, tak pokud nevěřila nálezu specialisty radiologa, tak si jí měla ověřit nějakým dalším zobrazovacím vyšetřením např. na OPG, CT nebo magnetické rezonanci, aby měla 100 % jistotu, že tam ta zlomenina opravdu je, a to hlavně z důvodu toho, že sama vypsala regresní hlášení pro policii a proto musela vědět, že tuto zlomeninu bude policie řešit jako trestný čin ublížení na zdraví. Toto 100 % ověření zlomeniny čelisti, ale neudělala a neudělal to ani žádný její kolega a MUDr. Dvořáčkovi tento jejich postup vůbec nevadil, když vypracovával znalecký posudek pro policii. MUDr. Dvořáček jako znalec s 31letou praxí, by neměl jen respektovat závěry lékařů, ale měl by si je ověřovat a prověřovat.

„Je samozřejmě jednoduché s odstupem času tento postup kritizovat, a znovu opakuji, i já jsem musel opravit tuto diagnózu.“

Moje vyjádření: Takže podle MUDr. Dvořáčka bych nyní již neměl kritizovat jeho postup při vypracování znaleckého posudku, protože je to nyní s odstupem času již samozřejmě jednoduché. Kdy a jak jsem měl tedy podle MUDr. Dvořáčka kritizovat jeho postup ještě před podáním odporu proti trestnímu příkazu z 10.7.2018, abych to neměl jednoduché? MUDr. Dvořáček jistě nepředpokládal, že bych někdy mohl s odstupem času tento jeho postup kritizovat. Kdyby MUDr. Dvořáček vykonával svoji práci znalce svědomitě, poctivě a na základě všech podkladů tak, aby byl jeho posudek pravdivý a úplný, tak bych nyní neměl žádný důvod tento jeho postup kritizovat. Já jsem byl za jeho nepravdivý znalecký posudek obžalován!

„A znovu opakuji, i já jsem musel opravit tuto diagnózu.“

Moje vyjádření: To je sice od MUDr. Dvořáčka pěkné, že znovu opakuje, že i on musel opravit diagnózu zlomenina, ale to jen na základě toho, že jsem podal odpor proti trestnímu příkazu z 10.7.2018. Kdybych tento odpor proti trestnímu příkazu nepodal, tak by tento znalecký posudek MUDr. Dvořáčka z 12.2.2018 zůstal navždy pro policii, státní zástupkyni a soudkyni pravdivý a pro MUDr. Dvořáčka by to znamenalo, že může beztrestně vypracovávat takovéto znalecké posudky!

Závěr:

Tato Dvořáčkova sdělení jsou tak absurdní a pokrytecká, že se ani nechce věřit tomu, že je mohl vyslovit soudní znalec s 31letou praxí. Nebo právě proto, že má již tak dlouhou praxi, tak si asi myslel, že je již neomylný a nepostižitelný. Kdyby se při vypracovávání znaleckého posudku z 12.2.2018 hned řídil závěrem specialisty radiologa, že pro stanovení definitivní diagnózy poranění skeletu je rozhodný závěr radiologa a také kdyby si řádně četl a vyhodnocoval všechny lékařské zprávy, tak by byl tento můj případ již dávno vyřešen a MUDr. Dvořáček by dneska nemusel poukazovat na to, že kritizovat s odstupem času jeho postup je nyní již samozřejmě jednoduché. Kdyby svoje posudky vypracovával opravdu řádně a svědomitě, tak by je pak nemuseli jiní znalci či ústavy revidovat.

Takhle pracují v Ostravě OČTŘ a jejich vyvolení znalci. Kde je to právo obžalovaného na spravedlivý proces, na který má jako občan České republiky a Evropské unie právo dle trestního řádu, Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod a Evropské úmluvy o lidských právech?

Soudkyně porušuje zásadu rovnosti stran tím, že mi maří garantovaná procesní práva na spravedlivý proces se souhlasem přítomné státní zástupkyně.

Pokud budete mít zájem o tento můj případ jsem připraven Vám dodat veškeré podklady, které k tomuto případu mám, aby se již podobné excesy neopakovaly, nebo aby se alespoň, co nejvíce minimalizovaly. Nejsmutnější na tom je, že většina lidí nemá možnost se těmto „špinavým praktikám“ OČTŘ bránit a to např. z důvodů finančních, časových, psychických atd., nebo se spokojí s tím, že dostanou jen podmínku, i když jsou nevinní. A právě na toto „asi“ spoléhají lidé jako je MUDr. Dvořáček, který je také členem Katedry intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, činnost soudní lékařství, takže vyučuje své budoucí nástupce. Možná by bylo dobré zrevidovat jeho dřívější znalecké posudky. Mnoha lidem by to jistě pomohlo.

MUDr. Dvořáček důvěřuje svým kolegům lékařům a policie, státní zastupitelství a soudy zase důvěřují MUDr. Dvořáčkovi. Jedno české přísloví praví: Důvěřuj, ale prověřuj!

***

OS Ostrava 24.5.2021: Soudkyně Bochňáková zbavena elementárního rozumu

Odvolaní manželé vyhrávají soudy. Fakultní nemocnici to stojí miliony

Vyhozený a znovu zaměstnaný nejpilnější znalec v ČR MUDr. Igor Dvořáček, kasíruje od státu další miliony?!

 

Jan Šinágl, 31.5.2021

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.36 (11 Votes)
Share

Komentáře   

-5 #1 Jan Šinagl 2021-06-16 08:15
Sodales Solonis z. s.
k rukám předsedy Jana Šinágla
Bratří Nejedlých 335
267 53 Žebrák

VSZ Olomouc
17. listopadu 909/44
779 00 Olomouc


datová schránka: ryhaa8a

Olomouc 15. června 2021

2 VZT 65/2020 - 59

Podání ze dne 3. 6. 2021 – sdělení

Vážený pane,

sděluji Vám, že Vaše podání shora bylo postoupeno k vyhodnocení a případnému
dalšímu opatření Okresnímu státnímu zastupitelství v Ostravě vzhledem k tomu, že
podle obsahu přiložené přílohy jde pravděpodobně o součást obhajoby
obžalovaného Ing. Marka Gáby v probíhajícím trestním řízení u Okresního soudu
v Ostravě.

Instanční cestou by proto mělo být toto jeho vyjádření předloženo soudu, aby se
s námitkami obžalovaného vypořádal v probíhajícím trestním řízení.
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci totiž není k vyřízení věci samo příslušné.

S pozdravem
JUDr. Marián Kollár v. r.
státní zástupce
Za správnost vyhotovení:
Marika Najmanová

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)